Problematieken

Sozio 1 - 2019

Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg
Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg € 3,90
‘De nieuwe lichting studenten die straks een stage gaat doen binnen onze ggz-organisatie, is de eerste lichting waar we ervaring mee gaan opdoen.’ Jan-Pieter van Waasbergen, praktijkopleider bij…
Eerst een diploma, dan professionaliseren
Eerst een diploma, dan professionaliseren € 3,90
We leven in een tijd waarin beroepskrachten geacht worden kwaliteit te leveren. Daarom zijn er beroepscodes, beroepscompetentieprofielen en beroepsregistratie. ‘Jouw cliënten moeten erop kunnen…
Het Diana Dilemma
Het Diana Dilemma € 3,90
Sinds 2015 is er in ons land sprake van een sociaal experiment: de participatiesamenleving. We moeten het morele perspectief aan dit experiment toevoegen, zodat de participatiesamenleving een…
Hoe verbind je onderwijs en praktijk?
Hoe verbind je onderwijs en praktijk? € 3,90
Voor professionele groei is integratie van kennis en praktijkervaringen belangrijk: reden om onderwijs en praktijk zo veel mogelijk met elkaar te verbinden. Studenten van de Christelijke Hogeschool…
HvA start met sociale uitdagingen
HvA start met sociale uitdagingen € 3,90
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september met de nieuwe opleiding Social Work en is de laatste hogeschool die overgaat op het nieuwe curriculum dat de opleidingen CMV, SPH en MWD vervangt.…
Leg ze in de watten
Leg ze in de watten € 3,90
Als het zo moeilijk is om het juiste personeel binnen te halen en vacatures te vullen, dan moeten we het de doelgroep van zij-instormers en herintreders zo gemakkelijk mogelijk maken om aan het werk…
Schud jezelf op, kies koers en doe!
Schud jezelf op, kies koers en doe! € 3,90
De inzet van professionals en organisaties in het sociale domein wordt vaak verzwakt (om niet te zeggen ontkracht) door overheden, toezichthouders en financiers. ‘Je kunt vluchten, vergeten of…
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Straatwijsheid leer je niet op school
Straatwijsheid leer je niet op school € 3,90
Voor elke jongere geldt de leerplicht, maar het Nederlandse onderwijssysteem sluit niet aan bij mannelijke risicojongeren, zegt Mathijs Zwinkels. Hij pleit voor resultaat- en praktijkgerichte…
‘Social Work heeft een mooie balans’
‘Social Work heeft een mooie balans’ € 3,90
Nergens raken opleiding en werk elkaar zo direct als bij de student die ook kennismaakt met de hectische praktijk. Draagt de beroepsopleiding bij aan je professioneel handelen? Huub Wiltschut vraagt…
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’ € 3,90
Het heeft even geduurd, maar sinds kort is hij er: bijna elke hogeschool biedt de nieuwe opleiding Social Work aan. ‘De decentralisaties vormden de katalysator,’ zegt Jan-Willem Bruins, directeur…

Sozio 3 - 2018

Pleidooi van een veranderkundige -  Hoera, een rebel!
Pleidooi van een veranderkundige - Hoera, een rebel! € 3,90
Rebellen worden steeds vaker gemarginaliseerd en niet serieus genomen, stelt veranderkundige Jos van der Horst. En dat is onverstandig. Want de kans is groot dat zij de vinger leggen op
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Vroegsignalering van schulden - Stel altijd een vraag over geld
Vroegsignalering van schulden - Stel altijd een vraag over geld € 3,90
Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. ‘Wij moeten…
‘Zet in op vrije tijd van jeugdigen’ - Jeugdsector opereert bewust onbekwaam
‘Zet in op vrije tijd van jeugdigen’ - Jeugdsector opereert bewust onbekwaam € 3,90
De decentralisatie zou de jeugdzorg goedkoper en effectiever maken, maar uit een evaluatie en recent onderzoek blijkt dat het tegendeel gebeurt. De oplossing is inzetten op de vrije tijd van…

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

Dilemma's van een wijkcoach
Dilemma's van een wijkcoach € 3,90
Leren van elkaar in het 'Wat-werkt-gesprek' | Wijkcoaches zijn aanwezig in de wijken en aan de keukentafel, maar een eenduidige aanpak hanteren ze zelden. Hoe maak je van een nest met vogels van…
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik € 3,90
'Ik weet niet of wij daar ook van zijn' | Problematisch gebruik van alcohol en drugs speelt regelmatig een rol in de problemen waar wijkteams tegenaan lopen, maar ze blijken het weinig te signaleren.…

Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)

Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2015

'Kun je hiermee verder?' (Waarom advies geven via chat lastiger is dan via telefoon)
'Kun je hiermee verder?' (Waarom advies geven via chat lastiger is dan via telefoon) € 3,90
Medewerkers van een informatie- en adviesdienst hebben meer moeite met de chatservice dan met de telefonische hulplijn. Dat komt, blijkt uit onderzoek, doordat de interactie tussen vrager en…
Een leven als een kaartenhuis: stutten helpt niet. Cement tussen de muren wel!
Een leven als een kaartenhuis: stutten helpt niet. Cement tussen de muren wel! € 3,90
Werken in wijkteams is nog geen garantie voor een effectieve samenwerking door hulpverleners. Hoe krijg je dit voor elkaar? En wat zijn manieren om te zorgen dat de burger in zijn kracht komt of…
Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag
Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag € 3,90
Jongeren die te veel of te vroeg drinken, blowen, gokken of gamen kunnen problemen krijgen op school, op het werk en op sociaal gebied. Tijdig ingrijpen is van belang, maar hoe doe je dat? Met de…
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Welzijn nieuwe stijl is vooral een kwestie van bewustwording
Welzijn nieuwe stijl is vooral een kwestie van bewustwording € 3,90
Uitgangspunt van Welzijn nieuwe stijl (Wns) is dat burgers, indien nodig, ondersteund worden bij hun deelname aan de samenleving. Om de nieuwe werkwijze te laten slagen, is een heuse cultuuromslag…

Sozio 6 - 2014

'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet)
'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet) € 3,90
Wanneer iemand het gevoel heeft dat hij of zij in het verkeerde lichaam zit, kan zich dat uiten in depressies en angststoornissen. Hulpverleners durven vervolgens niet goed door te vragen en richten…
'Je mag jezelf altijd verweren' (Aandacht voor agressie groeit)
'Je mag jezelf altijd verweren' (Aandacht voor agressie groeit) € 3,90
Schelden, met voorwerpen gooien of slaan. Bijna alle hulpverleners maken wel een keer een vorm van agressie mee, sommige zelfs dagelijks. Maar hoe kun je daar als hulpverlener of instelling nu het…
De middenmanager: Scharnier in de vernieuwing
De middenmanager: Scharnier in de vernieuwing € 3,90
Middenmanagers liggen vaak onder vuur. Van oudsher is er het beeld van ‘de chef’ die vernieuwing tegenhoudt. Maar klopt dat? Vincent de Waal verrichtte een uitgebreide studie naar hun rol en de…
Straatcultuur: conflict of contact?
Straatcultuur: conflict of contact? € 3,90
In veel steden kampen wijken met aanhoudende overlast door jongeren uit de straatcultuur. Groepen Marokkaanse jongeren zijn daarbij stevig vertegenwoordigd. Wijkcoach Mathijs Zwinkels, die de…

Sozio 1 - 2013

Dienstverlening bewindvoerders
Dienstverlening bewindvoerders € 3,90
Wanneer mensen door een lichamelijk of geestelijke beperking hun eigen financiën niet meer kunnen beheren, kan beschermingsbewind worden ingesteld. Welke knelpunten zijn er bij de uitvoering van…
Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk
Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk € 3,95
Loverboyproblematiek omvat veel meer dan het woord doet vermoeden. Vaak is er sprake van doorlopende kindermishandeling of verwaarlozing. De gevolgen voor slachtoffers zijn enorm. Ook na intensieve…
Hulpverlening aan pedofielen
Hulpverlening aan pedofielen € 3,90
Er moet meer en betere voorlichting over pedofilie komen. Daarmee kan de hulpverlening aan pedofielen verbeteren want dat is hard nodig. En pedofilie en pedoseksualiteit worden ten onrechte over…

Sozio 3 - 2013

Eens verslaafd, altijd verslaafd
Eens verslaafd, altijd verslaafd € 3,90
Hulpverleners in de verslavingszorg zien zich geconfronteerd met het chronische karakter van verslaving. Ook na een succesvolle behandeling lukt het veel cliënten niet om duurzaam abstinent te…
Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling € 3,90
Huiselijk geweld en kindermishandeling: een immens maatschappelijk vraagstuk waar een passend antwoord nog niet op is gevonden. Gemeenten krijgen met de decentralisaties in 2015 de integrale…
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp € 3,90
Te lichte zorg is net zo kwalijk als te zware zorg

Sozio 5 Special Stoornissen - 2013

Werken met kinderen met een extra zorgbehoefte in Nieuw-Zeeland
Werken met kinderen met een extra zorgbehoefte in Nieuw-Zeeland € 3,90
In Nederland krijgen kinderen en jongeren met een stoornis extra zorg. In Nieuw Zeeland is er een heel andere filosofie, legt Danielle Tearr in haar artikel uit. ‘Op het moment dat je minder…

Sozio 2 - 2013

Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen
Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen € 3,90
Kinderen die opgroeien in een burgeroorlog denken dat wat ze meemaken normaal is, zij hebben geen ander referentiekader. De oorlog als opvoedomgeving maakt dat vertrouwen in de wereld en in mensen…
Klinische forensische zorg onder druk
Klinische forensische zorg onder druk € 3,90
Strengstraffen en niet behandelen. Dat lijkt de dominante opvatting in het huidige
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk € 3,90
De praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ) kan een brug slaan tussen de praktische huisartsgeneeskunde en de psychosociale zorg/psychiatrie.  

Sozio 6 - 2013

Praktijkverhalen over jeugdhulpverlening
Praktijkverhalen over jeugdhulpverlening € 3,90
Caroline Karssen, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden, hield twee jaar een dagboek bij over de dagelijkse praktijk. De discussies met collega’s, de dilemma’s, de succesvolle en de…
Terecht in de jeugdzorg
Terecht in de jeugdzorg Gratis

Sozio 106 - 2012

Bespreekbaar maken homoseksualiteit door hulpverleners draagt bij aan acceptatie
Bespreekbaar maken homoseksualiteit door hulpverleners draagt bij aan acceptatie € 3,90
Voor zowel hetero- als homojongeren is het nog steeds moeilijk om over homoseksualiteit te praten. Toch is het belangrijk dat er over gesproken wordt. Maar op welke manier? En hoe kunnen…
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem € 3,90
Laaggeletterdheid komt vaak voor bij jongeren in Nederland. Het is een serieus probleem en de
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg € 3,90
Werken als docent op een interne residentiële school is niet gemakkelijk. Veel leerlingen zijn lang niet naar school geweest en komen binnen met ernstige gedrags- en verslavingsproblemen. Hoe…
Theodorus van der Woude sociale pionier
Theodorus van der Woude sociale pionier € 3,90
Alcoholisme bracht in de negentiende eeuw in geïndustrialiseerde regio’s veel maatschappelijke ellende teweeg. De fles maakte het bestaan van arbeiders draaglijker. Als onderwijzer in Amsterdamse…

Sozio 105 - 2012

Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening
Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening € 3,90
Het is goed dat outreachende werkwijzen als Eropaf! en Achter de voordeur weer meer de ruimte krijgen. Maar Sjef de Vries vraagt zich tegelijkertijd af of de hoog gespannen verwachtingen ingelost…

Sozio 104 - 2012

Afscheid nemen in mentorrelaties
Afscheid nemen in mentorrelaties € 3,90
Maatjes- en mentorprojecten zijn er in alle soorten en maten. Vaak bedoeld om kwetsbare jongeren een steuntje in de rug te geven. Maatjestrajecten zijn tijdelijk, dat weten mentoren en mentees. Maar…
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting € 3,90
Wat zijn verwachtingen van begeleiders en jongeren over elkaar in een justitiële jeugdinrichting? En hoe kunnen die verwachtingen invloed hebben op de resultaten van de interventie? 
Hoe gaan hulpverleners en leidinggevenden om met agressie
Hoe gaan hulpverleners en leidinggevenden om met agressie € 3,90
Het is niet zozeer de vraag of een hulpverlener met agressie te maken krijgt, in welke mate dan ook, maar eerder wanneer. Aandacht voor dit onderwerp is dan ook noodzaak, stelt Kees van Os. 
Van Koetsveld sociale pionier
Van Koetsveld sociale pionier € 3,90
In de gehandicaptenzorg werken tal van mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun pupillen. Vroeger was dominee C.E. van Koetsveld, één van hen. Hij was oprichter van de…

Sozio 108 - 2012

Body Dysmorphic Disorder stoornis in de lichaamsbeleving
Body Dysmorphic Disorder stoornis in de lichaamsbeleving € 3,90
We zijn allemaal wel eens ontevreden over ons uiterlijk. Maar wat als dit je leven gaat bepalen? Als je tien uur per dag voor de spiegel staat en alleen nog maar druk bent met je uiterlijk? Mensen…
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen € 3,90
Agressie-incidenten doen zich geregeld voorin de jeugdzorg. De nieuwe methode Mis ‘mniet! beoogt zulke incidenten te verminderen. Belangrijk uitgangspunt daarin is het – samen met de jongeren –…
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer € 3,90
In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van…
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun participatie in de samenleving? Een Utrechts project leert hoe je vermaatschappelijking kunt bevorderen maar ook wat voor…

Sozio 109 - 2012

De ondersteuner van de ervaringsdeskundige
De ondersteuner van de ervaringsdeskundige € 3,90
Zorginstellingen en maatschappelijke opvang werken steeds meer met ervaringsdeskundigen. Deze worden ondersteund door een ondersteuner. Hoe ziet deze ondersteuning in er in de praktijk uit?
Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag?
Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag? € 3,90
Flags for Sex is een pedagogische interventie voor professionele opvoeders om grensoverschrijdend seksueel gedrag te signaleren, het onderwerp bespreekbaar te maken. En dat maakt dat professionals…
Rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg sector in verwarring
Rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg sector in verwarring € 3,90
Renée Menger zet op een rij wat het rapport Commissie Samson heeft opgeleverd en hoe de jeugdzorg verder moet.
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen € 3,90
Ervaringsdeskundige hulpverleners gebruiken hun eigen ervaringen bij het ondersteunen van cliënten. Welke voordelen biedt deze zelfonthulling en welke valkuilen moet je zien te vermijden?
De sociale staat van de gemeente
De sociale staat van de gemeente Gratis
Lokaal gebruik van de SCP-leefsituatie-index.

Sozio 109 Special Interculturele hulpverlening - 2012

De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen
De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen € 3,90
In 2010 publiceerden we onderzoeksresultaten waaruit bleek dat de jeugd-ggz migrantenkinderen slecht bereikt. Dit onderzoek haalde alle kranten en het NOS Journaal. Er werden Kamervragen gesteld…
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af € 3,90
In onze multiculturele samenleving heb je als professional steeds vaker te maken met migrantenouders. Zij hebben, net als autochtone ouders, vragen over de opvoeding van hun kinderen. ‘Maar veel…
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten € 3,90
De ggz-instelling AlleKleur specialiseert zich in hulp aan cliënten uit migrantengroepen. Daarbij hanteert de instelling een methode waarbij behandeling wordt gecombineerd met werken, onderwijs en…
Uitval allochtone studenten bij sociale studies
Uitval allochtone studenten bij sociale studies € 3,90
Allochtone studenten zijn ondervertegenwoordigd bij de hbo-studies die opleiden tot hulpverlener. Er stromen maar weinig migranten in en relatief veel van hen vallen vroegtijdig af. Tegelijkertijd…

Sozio 103 - 2011

Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs
Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs € 3,90
Jongeren in de jeugdzorg of het speciaal onderwijs drinken, blowen en roken aanzienlijk meer én eerder dan hun leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Tot nog toe was er weinig aandacht voor…
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling € 3,90
Nogal wat incidenten van seksueel misbruik haalden afgelopen tijd het nieuws. Dit omvangrijke probleem dwingt ons hulpverleners kritisch naar ons professioneel handelen te kijken. Hoe organiseren we…
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk € 3,90
Een onderzoek naar huisverboden in Friesland laat zien, dat zowel ‘slachtoffers’ als plegers van huiselijk geweld kampen met diverse problemen: werk- en financiële problemen, psychiatrische

Sozio 100 - 2011

Signs of safety aanpak kindermishandeling
Signs of safety aanpak kindermishandeling € 3,90
De hulpverlening schiet tekort bij de aanpak van kindermishandeling, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, begin dit jaar. Erik van der Kraats beschrijft de benadering Signs of Safety…
De sociale staat van Nederland 2011 Gratis

Sozio 99 - 2011

Tuigdorpen Wilders
Tuigdorpen Wilders € 3,90
Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we…
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen € 3,90
Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we…

Sozio 98 - 2011

Jonge kinderen bewust maken van risicos alcoholgebruik
Jonge kinderen bewust maken van risicos alcoholgebruik € 3,90
Studenten van Windesheim doen verslag van hun voorlichtingsopdracht voor de minor verslavingskunde. Maandagochtend in de klas: ‘Ik had van het weekend een feest en ik was dronken, man!’ Een…
Vergrijzing in de verslavingszorg
Vergrijzing in de verslavingszorg € 3,90
Het aandeel van ouderen in de verslavingszorg is de laatste jaren gestegen. Hoe ziet de  hulpverlening aan hen eruit? Wat zijn de uitgangspunten?
Voorlichting over alcoholgebruik door jongeren
Voorlichting over alcoholgebruik door jongeren € 3,90
Je kunt alcohol niet uit het leven van jongeren bannen. Maar je kunt hen wel meer bewust maken van de gevolgen en de risico’s van alcoholgebruik. Studenten van Windesheim doen verslag van hun
Wat gebeurt er bij verslaving in het brein
Wat gebeurt er bij verslaving in het brein € 3,90
De werking van ons brein staat volop in de belangstelling. Ineke Schippers zet in dit artikel grondig uiteen wat zich in onze hersenen afspeelt bij het gebruik van verslavende middelen…

Sozio 94 - 2010

Petronella Voute pionier sociaalwerk
Petronella Voute pionier sociaalwerk € 3,90
Tegenwoordig bestaan er vele opvangcentra voor vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Vroeger werden deze vrouwen met de nek aangekeken. Ze werden gezien als gevallen vrouwen die…

Sozio 92 - 2010

CAP J DSM voor jeugdzorg
CAP J DSM voor jeugdzorg € 3,90
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld dat de bekende Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders dient te vervangen voor de jeugdzorg. Het systeem…

PIP 58 - 2010

Spelen en speelgoed
Spelen en speelgoed € 3,90
Een kind, een volwassene, iedereen speelt. Als volwassenen spelen doen ze dat als ze klaar zijn met werken. Bij jonge kinderen is dat anders: voor hen is nog vrijwel alles spelen. Kinderen…

Sozio 95 - 2010

Behandeling lvb jongeren in justitiele jeugdinrichting
Behandeling lvb jongeren in justitiele jeugdinrichting € 3,90
Steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking komen in aanraking met justitie en worden behandeld in een justitiële jeugdinrichting. De recidivecijfers zijn al jaren zorgelijk te…
Interventies bij kindermishandeling
Interventies bij kindermishandeling € 3,90
Wat kunnen burgers en overheid ondernemen tegen kindermishandeling? En wat is in het bijzonder de rol van de jeugdgezondheidszorg (jgz). ‘Meldcodes zijn bekend maar worden in de praktijk te…

Sozio 96 - 2010

Herwaardeer de residentiele zorg
Herwaardeer de residentiele zorg € 3,90
Het is een veelgehoorde klacht in de jeugdzorg: een jongere heeft ambulante hulp gehad, gezinsbegeleiding, trainingen, therapieën, maar niks heeft ervoor gezorgd dat hij weer op het rechte…

PIP 56 - 2010

Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig € 3,90
Om dyslexie tijdig te detecteren is een dyslexieprotocol opgesteld, een prima initiatief. Echter, ook kleuters worden al in het protocol betrokken. Dit roept vragen op: wanneer moeten kinderen…

PIP 55 - 2010

Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers
Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers € 3,90
De moeder van Mats staat in de deuropening. Mats, net 11 jaar, haalt zijn fiets van het slot en draait zijn fiets richting de weg. Hij controleert of zijn schooltas goed vast zit tussen zijn…
Een andere kijk op ADHD
Een andere kijk op ADHD € 3,90
‘ADHD is in de mode’. Iedereen heeft tegenwoordig wel zijn mening klaar over ADHD. Toch is er in dit debat één partij opvallend in haar afwezigheid: de geschiedenis. Dat is merkwaardig omdat…

Sozio 97 - 2010

Competentieprofiel sociotherapeut in de forensische zorg
Competentieprofiel sociotherapeut in de forensische zorg € 3,90
Stel, je gaat werken op een groep met patiënten die een zwaar misdrijf hebben gepleegd en die lijden aan een ernstige psychiatrische stoornis. Er bestaat gevaar voor herhaling. Jij moet

Sozio 91 - 2009

Werkwijze jeugdinterventieteam hulp aan multiproblemjongeren
Werkwijze jeugdinterventieteam hulp aan multiproblemjongeren € 3,90
Veel dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders, met en hulpvragen raken verstrikt in onze samenleving die steeds hogere eisen stelt. De reguliere hulpverlening sluit bovendien niet aan op hun…

Sozio 88 - 2009

Casus VB Hulpverlening Ethisch
Casus VB Hulpverlening Ethisch € 3,90
Als begeleider dagbesteding van het klussenteam van instelling A. ben je doorlopend bezig om
Ex kindsoldaten en hulpverleningscultuur
Ex kindsoldaten en hulpverleningscultuur € 3,90
Ginny Mooy woont in Sierra Leone waar ze hulp verleent aan ex-kindsoldaten. Ze vertelt over de lotgevallen van Issa, één van hen. Hoe lukt het hem om weer een plek te vinden in de…
Meldplicht kindermishandeling
Meldplicht kindermishandeling € 3,90
Ondanks allerlei initiatieven en maatregelen is anno 2009 het aantal slachtoffers van kindermishandeling nog steeds schrikbarend hoog. Is een meldplicht voor professionals een deel van de ideale…

PIP 52 - 2009

Kanttekeningen bij opname rouwproces in DSM-V € 3,90
In het artikel ‘Vast in verdriet’ beschrijven Spuij en Boelen hoe sinds ruim tien jaar het onderscheid tussen een normaal en een problematisch verlopend rouwproces in de belangstelling staat.…
Rouwhulp bij kinderen € 3,90
Het verlies van een dierbare is veelal een ontwrichtende levens gebeurtenis en vormt een risico voor het ontwikkelen van psychosociale problemen. Uit recent onderzoek is bekend dat kinderen…
Sportclub als opvoedingsmilieu € 3,90
De afgelopen jaren was er in diverse wijken sprake van relletjes met Marokkaanse hangjongeren

Sozio 87 - 2009

Professionele handelingsruimte social worker
Professionele handelingsruimte social worker € 3,90
Als social workers hebben we de laatste jaren nogal wat professionele handelingsruimte moeten inleveren. Daar zijn handelingsprotocollen voor in de plaats gekomen. Het is niet zo vreemd dat we…
Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking
Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking € 3,90
Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking is een lastig fenomeen. Waarom vertonen juist deze kinderen zelfverwondend gedrag en wat kunnen begeleiders doen om…

PIP 49 - 2009

Het leven van ex-kindsoldaten
Het leven van ex-kindsoldaten € 3,90
Zijn kindsoldaten voor eeuwig verloren, of kunnen ze alsnog een waardevol leven opbouwen?

PIP 48 - 2009

Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding
Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding € 3,90
In Nederland maken elk jaar ongeveer vijftienhonderd mensen een eind aan hun leven. Vele honderden kinderen en jongeren verliezen op deze manier een vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin. Ze…

PIP 50 - 2009

Developmental Coordination Disorder (motorische ontwikkelingsstoornis)
Developmental Coordination Disorder (motorische ontwikkelingsstoornis) € 3,90
Veters strikken, aankleden, stoel aanschuiven, tandenpoetsen, schrijven, met mes en vork eten. Sommige kinderen leren deze alledaagse vaardigheden slechts met de grootste moeite. En dan gaat het nog…
Omgang school met ongeneeslijk zieke kinderen
Omgang school met ongeneeslijk zieke kinderen € 3,90
In Nederland zijn enkele duizenden kinderen en jongeren ernstig ziek zonder zicht op genezing. Kinderen met orgaanaandoeningen, stofwisselingsziekten, kanker en spierziekten. Sommigen hebben een…
Psychomotorische therapie bij jongeren met gedragsproblemen
Psychomotorische therapie bij jongeren met gedragsproblemen € 3,90
Veel jongeren met gedragsproblemen verlaten het onderwijs doordat ze op school niet meer

PIP 51 - 2009

Als je kind wordt opgenomen (ADHD, ASS, OCD, Gilles de la Tourette)
Als je kind wordt opgenomen (ADHD, ASS, OCD, Gilles de la Tourette) € 3,90
Als Wessel in groep vier zit, krijgt hij het moeilijk. Hij is onzeker en angstig. De angsten nemen zulke grote vormen aan dat hij niet meer normaal kan functioneren. Zijn ouders krijgen het advies…

PIP 41 - 2008

Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren
Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren € 3,90
Lange tijd werd gedacht dat kinderen niet depressief konden worden. Ten onrechte, zo weten we nu. Vooral de puberteit blijkt een gevoelige periode. Als ouders en school niet adequaat reageren op de…

PIP 42 - 2008

Animal Assisted Therapy
Animal Assisted Therapy € 3,90
Kinderpsycholoog Levinson had vaak moeite om contact te krijgen met beschadigde kinderen. Totdat zijn hond Jingles op een dag de therapieruimte binnenwandelde. Zijn jonge cliënten reageerden…
Gevolgen van vreemdelingendetentie bij kinderen
Gevolgen van vreemdelingendetentie bij kinderen € 3,90
Vreemdelingendetentie is een ervaring die kinderen nooit zullen vergeten. Het verlies van fysieke vrijheid – gesymboliseerd door hoge hekken, tralies en het geluid van sleutels waarmee hun cellen…
Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar
Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar € 3,90
Jongeren die zonder diploma op zak de school verlaten zijn bijzonder kwetsbaar. Het terugdringen van schoolverzuim is daarom van groot belang. Maar het werk van de leerplichtambtenaar blijkt…

PIP 46 - 2008

Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding
Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding € 3,90
Eén op de zes kinderen in Nederland maakt een echtscheiding mee. Ouders zijn in een periode van scheiding vaak minder beschikbaar voor hun kinderen. Meestal moet er verhuisd worden en ook…

PIP 45 - 2008

Benaderen van hangjongeren
Benaderen van hangjongeren € 3,90
Hangjongeren worden te eenzijdig als probleemgroep benaderd, zo constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Tussen flaneren en schofferen. Door een

PIP 44 - 2008

Boekbespreking - Over pedagogische kwaliteit gesproken
Boekbespreking - Over pedagogische kwaliteit gesproken € 3,90
‘Pedagogische kwaliteit is een hot issue’, zo opent de bundel Over pedagogische kwaliteit. Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding, samengesteld…
Slachtoffers kindermishandeling een stem geven
Slachtoffers kindermishandeling een stem geven € 3,90
Dat huiselijk geweld schadelijk is voor kinderen spreekt voor zich. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat kinderen die zich vermoedelijk in een onveilige thuissituatie bevinden de gelegenheid krijgen…

Sozio 80 - 2008

De beeldvorming van mensen met een handicap
De beeldvorming van mensen met een handicap € 3,90
Het syndroom van Asperger. Tot voor enkele maanden beperkte deze term zich in Vlaanderen slechts tot de woordenschat van direct betrokkenen, hun naasten en professionelen. De actualiteit besliste…
Pesten niet altijd een sociaal probleem
Pesten niet altijd een sociaal probleem € 3,90
Pesten is niet altijd te herleiden tot een interactieprobleem, betoogt Jo Franck in dit artikel. Risicofactor is soms een stoornis bij het betrokken kind. Hoe kunnen we in die omstandigheden…

Sozio 85 - 2008

Casus Zwakbegaafd Kinderwens
Casus Zwakbegaafd Kinderwens € 3,90
Marieke is 24 jaar. Ze functioneert op TIQ 74 (TIQ staat voor Totale Intelligentie Coëffi ciënt). Ze had een geboortetrauma en daarbij liep ze een hersenbeschadiging op. Marieke heeft echter wel…
LVG en verslaving verbieden helpt niet
LVG en verslaving verbieden helpt niet € 3,90
Ook LVG’ers kampen met problematisch middelengebruik. Veel zorginstellingen weten niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Tactus verslavingszorg en AveleijnSDT hebben de handen ineengeslagen…

Sozio 75 - 2007

De strijd van Sonja met haar stemmen
De strijd van Sonja met haar stemmen € 3,90
Sonja hoorde als kind al stemmen in haar hoofd. Toen ze op een gegeven moment fantasie niet meer van werkelijkheid kon onderscheiden, belandde ze in de psychiatrie. Ze beschrijft haar ervaringen…
Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld
Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld € 3,90
Er is geen goede opvang voor minderjarige meiden die het slachtoffer zijn van of worden bedreigd met eergerelateerd geweld, betogen Linda Terpstra en Anke van Dijke. Ze pleiten voor veilige

Sozio 74 - 2007

De beste omgeving voor delinquente jongeren
De beste omgeving voor delinquente jongeren € 3,90
Wat is beter voor jongeren die wetsovertredend gedrag vertonen: gedwongen opvoedingsondersteuning binnen het gezin of in een gesloten inrichting? Wat zeggen de resultaten

PIP 39 - 2007

Opvoeding zaak van de overheid - Rouvoet & universitaire pedagogiek
Opvoeding zaak van de overheid - Rouvoet & universitaire pedagogiek € 3,90
In de artikelenserie over de vraag in hoeverre de overheid zich met opvoeding mag en moet bemoeien deze keer een bijdrage van de nieuwe Utrechtse Universiteitshoogleraar Willem Koops. In zijn…

Sozio 76 - 2007

Gedwongen verblijf in Drenthe verslaafden uit Randstad
Gedwongen verblijf in Drenthe verslaafden uit Randstad € 3,90
Een groep verslaafde dak- en thuislozen met een psychiatrische stoornis uit Amsterdam en Rotterdam verblijft in het kader van een gedwongen plaatsing in Beilen. Daar is begin dit jaar het
Zorgboer en boerarbeidstherapeut Geert Kok
Zorgboer en boerarbeidstherapeut Geert Kok € 3,90
Geert Kok, in hart en nieren boer, is sinds 2001 zorgboer. Hij begeleidt onder meer tbs’ers op zijn

PIP 38 - 2007

Stotteren in de brugklas
Stotteren in de brugklas € 3,90
Veel kinderen die stotteren zien op tegen de overstap naar de middelbare school. De overgang van één vertrouwde groepsleerkracht, die volledig op de hoogte is van het stotteren, naar een vreemd…

Sozio 77 - 2007

Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek
Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek € 3,90
Delict, slachtoffer en dader. Voorgeleiding, uitspraak door de rechter en afhandeling van de opgelegde straf. Deze gang van zaken zonder veel contact tussen dader en slachtoffer begint te…

PIP 36 - 2007

Internationale kinderontvoering
Internationale kinderontvoering € 3,90
Als het over internationale kinderontvoering gaat, dringen zich beelden op van Arabische vaders die hun kinderen meenemen naar verre oosterse oorden. In werkelijkheid zijn het meestal autochtone
Omgaan met geld moet je leren
Omgaan met geld moet je leren € 3,90
Steeds meer jongeren kampen met schulden en kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Hebben zij dan steeds minder geld te besteden? Integendeel, zo laten Fenneke Holthuis en Marijke van Ewijk van…

PIP 40 - 2007

Moeder in gevangenis, kind ook gestraft
Moeder in gevangenis, kind ook gestraft € 3,90
Als moeders in de gevangenis terechtkomen, worden hun kinderen ook gestraft. De regelgeving en gang van zaken binnen de gevangenissen belemmeren een goed contact tussen moeder en kind. Dit staat…

Sozio 79 - 2007

Aandacht voor alcoholbeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen € 3,90
Onderzoek laat zien dat er een stijgende lijn zit in het problematisch alcoholgebruik bij ouderen. Petra Mulder-van Duinen en Wikje de Jong pleiten voor een goed alcoholbeleid in verpleeg-…
Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren € 3,90
Binnenkort mogen jongeren met ernstige opvoedingsproblemen niet meer samen in één gesloten
Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding in probleemwijken € 3,90
Hoe stap je een gezin binnen dat niet zelf om hulp heeft gevraagd, maar vooral volgens de omgeving tot over de oren in de problemen zit? Lindenhout, een jeugdzorgorganisatie in Gelderland en…

PIP 33 - 2006

Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld (Guatemala)
Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld (Guatemala) € 3,90
Het leven van jongeren in de Guatemalteekse krottenwijk Peronia is keihard. Armoede, criminaliteit, politiegeweld en een gebrek aan toekomstperspectief drijven hen in de armen van gewelddadige…

Sozio 68 - 2006

Middelengebruik in jeugdhulpverlening - straffen of begeleiden € 3,90
Veel jongeren gebruiken drugs of drinken alcohol. Ook jongeren in de jeugdhulpverlening. Instellingen voor jeugdhulpverlening zoeken een effectieve aanpak die aansluit bij de problematiek van de…

PIP 31 - 2006

Jongeren en radicalisering
Jongeren en radicalisering € 3,90
Zorgen over radicalisering onder jongeren worden vaak beantwoord met een oproep tot tolerantie. Maar gaat het tolereren van afwijkende meningen ons wel zo gemakkelijk af als deze pleitbezorgers…
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer)
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer) € 3,90
Veel meiden uit eerculturen raken bekneld tussen de ‘vrije’ Nederlandse samenleving en de traditionele thuisopvoeding. Anke van Dijke en Linda Terpstra spraken met tien meiden die op de vlucht…

PIP 29 - 2006

Overgewicht bij kinderen te lijf
Overgewicht bij kinderen te lijf € 3,90
We weten het allemaal: veel kinderen zijn te dik zijn en hun gezondheid lijdt daar ernstig onder. Maar terwijl volop wordt nagedacht over mogelijke oorzaken van overgewicht, blijven doeltreffende…

Sozio 69 - 2006

Behandeling clienten met verslaving en psychiatrische stoornis
Behandeling clienten met verslaving en psychiatrische stoornis € 3,90
Hoe behandel je patiënten die kampen met een verslaving én een psychiatrische aandoening? Van
Zin en onzin van diagnostiek - van zelftest tot DSM4
Zin en onzin van diagnostiek - van zelftest tot DSM4 € 3,90
Zelftests zijn de laatste tijd sterk in opkomst. De vraag is hoe dit soort tests zich verhouden tot het klassieke medisch onderzoek en het persoonlijkheidsonderzoek van psycholoog en psychiater. Is…

Sozio 70 - 2006

Belevingsgerichte zorg bij dementie
Belevingsgerichte zorg bij dementie € 3,90
Mensen die lijden aan dementie dreigen het contact met hun omgeving te verliezen en vanwege hun

Sozio 72 - 2006

Opbrengsten van sociale investeringen
Opbrengsten van sociale investeringen € 3,90
Bij sociaal beleid denken we vaak aan beleid dat problemen achteraf moet repareren. Sociaal beleid is echter ook beleid dat problemen kan voorkomen. Hoe kun je de opbrengsten van sociale…
Opvoedingshulp op maat
Opvoedingshulp op maat € 3,90
Vandaag de dag wordt massaal door allerlei opvoedingsen gezinsgerichte diensten opvoedingsondersteuning geboden aan ouders die opvoedingsproblemen ervaren.

Sozio 71 - 2006

Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen
Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen € 3,90
Wat werkt en wat is nodig bij casemanagement bij multiprobleemgezinnen, speciaal voor de zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte (lvg) ouders? Carolien Konijn* zet onderzoek hierover en de…
Wehkamp en consumentenkredieten
Wehkamp en consumentenkredieten € 3,90
Voor multiprobleemgezinnen lonken de artikelen van postorderbedrijven soms onweerstaanbaar. In hoeverre is Wehkamp medeverantwoordelijk voor de schulden van probleemhuishoudens?

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

Hoe veilig ben je in het asielzoekersgezin?
Hoe veilig ben je in het asielzoekersgezin? € 3,90
Hoe zorgen asielopvangcentra en hulpverlening voor de veiligheid binnen asielzoekersgezinnen? Een recent onderzoek toont aan dat er ruimte is voor verbetering. ‘Er kan meer winst…
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
‘Er wordt veel te veel van mensen verlangd’ Schulden ontstaan door onmacht (niet door onwil of onkunde)
‘Er wordt veel te veel van mensen verlangd’ Schulden ontstaan door onmacht (niet door onwil of onkunde) € 3,90
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het verband tussen schulden van mensen en hun gedrag. Het oplossen van schulden vraagt grote inzet van schuldenaren. Wat gaat er mis en

Sozio 3 - 2017

Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Zelfredzamer op samenredzame manier
Zelfredzamer op samenredzame manier € 3,90
De inzet van digitale hulpmiddelen bij de hulpverlening aan mensen met een lichtverstandelijke beperking.

Sozio 6 - 2017 (Themanummer Seks)

Doe gewoon - Handelingsverlegenheid in de gehandicaptenzorg
Doe gewoon - Handelingsverlegenheid in de gehandicaptenzorg € 3,90
Waar komt handelingsverlegenheid vandaan bij medewerkers in de gehandicaptenzorg als het gaat over cliënten en seks? Jeroen Zomerplaag promoveerde onlangs op een onderzoek naar deze
Kinderen en huisuitzettingen - Een eigen huis, een plek onder de zon
Kinderen en huisuitzettingen - Een eigen huis, een plek onder de zon € 3,90
Kinderen hebben recht op een huis om in te wonen. Als een gezin wegens huurschuld wordt ontruimd, treft dit de kinderen onevenredig hard. De gevolgen van een huisuitzetting zijn zelfs zó…
Rutgers deed scan bij Spirit - 100% LHBT-proof is het doel
Rutgers deed scan bij Spirit - 100% LHBT-proof is het doel € 3,90
Met gevoel voor diversiteit praten over seksualiteit en seksuele oriëntatie: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In hoeverre lukt het je als professional om LHBT-jongeren te signaleren en om
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)
Zin in seks stopt niet - Lust op leeftijd
Zin in seks stopt niet - Lust op leeftijd € 3,90
Stopt zin in seks op een bepaalde leeftijd? Zeker niet, maar chronische ziekten, medicatie en veranderingen in de relatie of het seksueel zelfbeeld kunnen de seksualiteitsbeleving wel

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

Ideale prooi
Ideale prooi € 3,90
Jongeren met een LVB zijn voor criminelen zeer aantrekkelijk om voor hun karretje te spannen. Gesprek met Mathijs Zwinkels – kenner van de straat – over criminelen die inpalmen, intimideren
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Wat kan het individu? En zijn omgeving?
Wat kan het individu? En zijn omgeving? € 3,90
Hoe verhoudt de draaglast en draagkracht van mensen met een LVB zich tot de ondersteuning die ze krijgen van hun sociale omgeving? Een zelfredzaamheidsmodel maakt dat in één oogopslag
Wederkerigheid is een winkel
Wederkerigheid is een winkel € 3,90
Ook van mensen met een LVB mag verantwoordelijkheid voor hun eigen leven worden verwacht, nu Nederland is veranderd van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Maar de succesfactor is…
‘Ik heb hier veel geleerd’
‘Ik heb hier veel geleerd’ € 3,90
Hoe help je als Justitiële Jeugdinrichting (JJI) voorkomen dat een jongere met een LVB opnieuw de fout in gaat? Sinds 2013 zetten de JJI’s in op een positieve benadering, zoals in Lelystad. Het…
‘We meppen al lekker terug!’
‘We meppen al lekker terug!’ € 3,90
De Amersfoortse badmintonvereniging BAN stippelde een integratietraject uit voor vier mensen met een LVB. Hoe pakte dat uit? BAN-bestuurslid en Sozio-redactielid Huub Wiltschut deelt…

Sozio 2 - 2018

Aanpak laaggeletterdheid - Gaat het echt gebeuren?
Aanpak laaggeletterdheid - Gaat het echt gebeuren? € 3,90
Sociale wijkteams lijken een aangewezen partij om laaggeletterdheid te signaleren, maar in de praktijk valt dat tegen. Soms zijn andere problemen van bewoners urgenter, en soms zijn medewerkers bang…
Meiden met Marokkaanse/Turkse achtergrond en seksualiteit - Krampachtig zwijgen, vooral vermijden
Meiden met Marokkaanse/Turkse achtergrond en seksualiteit - Krampachtig zwijgen, vooral vermijden € 3,90
Tegen haar dochter zegt moeder ‘Jij moet maagd blijven tot je trouwt’ en tegen haar zoon zegt ze ‘Ik wil nog geen oma worden’. Met die dubbele moraal worden veel meisjes en jongens binnen
Niet-aangeboren hersenletsel (nah) - De hulpvraag die onzichtbaar is
Niet-aangeboren hersenletsel (nah) - De hulpvraag die onzichtbaar is € 3,90
In Nederland krijgt één op de dertig mensen een vorm van hersenletsel. Aan de buitenkant is bij veel van deze mensen niets te zien, maar als je met hen in gesprek gaat, blijken ze bijna allemaal…
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)
‘Oplossing is belangrijker dan schuldvraag’ - Wie heeft er schuld bij een schuld?
‘Oplossing is belangrijker dan schuldvraag’ - Wie heeft er schuld bij een schuld? € 3,90
In hoeverre zijn mensen met een financiële achterstand zelf schuldig aan hun schuld? En zo ja, maakt dat wat uit voor de oplossing? Tamara Madern en Nadja Jungmann over de zin en onzin van…

Sozio 6 - 2018

De mensen die je niet zomaar weg krijgt
De mensen die je niet zomaar weg krijgt € 3,90
Probeer je als (jong)volwassene met een LVB maar eens te handhaven in de grote stad met al zijn verleidingen. Cordaan en Middin ontwikkelden een methodiek op maat. Bij LifeWise draait alles om…
Depressiepreventie, hoe doe je dat in de wijk?
Depressiepreventie, hoe doe je dat in de wijk? € 3,90
Doordat mensen met depressieve klachten meestal niet uit zichzelf om hulp vragen en professionals vaak niet weten hoe signalen te bespreken, lopen cliënten vaak onnodig lang rond met hun psychische…
De worsteling - Gesloten of open groep voor Mick?
De worsteling - Gesloten of open groep voor Mick? € 3,90
Mick, een jongen van 12 jaar, woont op een leefgroep. Zijn vervolgperspectief is onduidelijk. Hij woont al geruime tijd op groepen en wisselt regelmatig van instelling in verband met lastig gedrag. De…
Elkaar helpen verantwoordelijkheid te nemen
Elkaar helpen verantwoordelijkheid te nemen € 3,90
Jeugdhulpverleners ervaren grote verschillen in hoe gemeenten, organisaties en professionals de transformatie vormgeven. Hierdoor ontstaan soms samenwerkingsfricties, vooral bij zorgen over de…
Integratie gaat door de maag
Integratie gaat door de maag € 3,90
In het Utrechtse restaurant Syr werken mensen met een vluchtelingenachtergrond samen met Nederlandse collega’s. Dat biedt hun de kans hun talenten te benutten, zich thuis te voelen in de stad en…
Kleine delicten, maar grote zorgen
Kleine delicten, maar grote zorgen € 3,90
Eenvoudige strafzaken samen snel, slim, selectief, simpel én samenlevingsgericht aanpakken: dat doet ZSM sinds 2011. Werkt het ook? Twee Groningse studenten wijdden hun scriptie aan deze vraag,…
Op weg naar inclusiever Social Work
Op weg naar inclusiever Social Work € 3,90
Hogeschool Utrecht doet mee aan het internationale project Inclusive CampusLife, met als doel een inclusieve campus voor hoger onderwijs. Sascha van Gijzel laat zien hoe het instituut Social Work de…
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer)
Steentjes in mijn schoenen
Steentjes in mijn schoenen € 3,90
In de vorige Sozio pleitte Bea Jongsma voor het inzetten van je eigen ervaringen in de begeleiding of hulpverlening. Redacteur Yildiz Karadag plaatst er kanttekeningen bij. ‘Wanneer ben je klaar met…

Sozio 4 - 2018

Bijna-baantje voor jongeren
Bijna-baantje voor jongeren € 3,90
Voor jongeren met een LVB is het erg moeilijk een geschikt bijbaantje te vinden (en te houden). In de  regio ’s-Hertogenbosch bemiddelt Stichting Bijna-baantjes om jonge LVB’ers te helpen aan een…
Bordspel 'Digimant en de mediajungle'
Bordspel 'Digimant en de mediajungle' € 3,90
LVB’ers en hun begeleiders prikkelen om een dialoog te voeren over waarden en normen rondom digitaal mediagebruik: dat is het doel van ‘Digimant de mediajungle’, een bordspel in combinatie met…
Gezin centraal
Gezin centraal € 3,90
Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking: daarover gaat het boek Gezin centraal & de licht verstandelijke beperking, dat in 2019 verschijnt. Arjan Bolt geeft…
Internetgedrag
Internetgedrag € 3,90
Zorg- en welzijnsorganisaties zijn bezorgd over het internetgedrag van jongeren met een LVB. Het beleid van instellingen is niet altijd even helder en veel professionals voelen zich onvoldoende…
Je luistert wel maar hoort me niet
Je luistert wel maar hoort me niet € 3,90
In hoeverre wordt de begeleiding van de cliënt met een licht verstandelijke beperking afgestemd op diens ontwikkelingsniveau? Roos Wouters onderzocht dat bij het Martien Schaaperhuis in Amsterdam.…
Je luistert wel maar hoort me niet € 3,90
In hoeverre wordt de begeleiding van de cliënt met een licht verstandelijke beperking afgestemd op diens ontwikkelingsniveau? Roos Wouters onderzocht dat bij het Martien Schaaperhuis in Amsterdam.…
Liefde hoort geen geld te kosten
Liefde hoort geen geld te kosten € 3,90
Voor mensen met een verstandelijke beperking is het aangaan van relaties en opdoen van positieve  seksuele ervaringen geen vanzelfsprekendheid. Dit komt deels door hun beperking, maar ook doordat het…
Nee, het gaat niet vanzelf over
Nee, het gaat niet vanzelf over € 3,90
In Groningen en Friesland biedt de poli seksuologie van het behandelcentrum Reik een ambulante, systeemgerichte behandeling aan jongeren met een LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag (sgg).
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
Vroegsignalering
Vroegsignalering € 3,90
Vroegsignalering van een LVB/zwakbegaafdheid is belangrijk. Maar hoe doe je dat als professional, en hoe sluit je vervolgens beter aan bij deze persoon? Jolanda Douma geeft tips.

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar € 3,90
Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en nah en nu ook bij mensen met lvb en…
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Als ik hem was... € 3,90
Methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

Sozio 1 - 2018 (Themanummer opleiding & werk)

Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2015

De kloof tussen arm en niet-arm
De kloof tussen arm en niet-arm € 3,90
In België ontstond enkele jaren geleden een opleiding die de kloof moest dichten tussen de leefwereld van mensen in armoede en de ‘systeemwereld’ van de organisaties met wie zij te maken…
Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen
Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen € 3,90
Kijk niet weg, sociaal werker
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2015

Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat
Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat € 3,90
Maakt de gelegenheid de dief?
Nederland mensenrechtenparadijs? Dat is de vraag
Nederland mensenrechtenparadijs? Dat is de vraag € 3,90
Door bezuinigingen staan rechten onder druk.
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2015

Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders
Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders € 3,90
‘Papa, wanneer kom je weer? Ik mis je’
Friesland pakt kindermishandeling anders aan
Friesland pakt kindermishandeling anders aan € 3,90
Krijgt voorbeeld navolging?
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten € 3,90
Mensenrechten zijn het fundament van het sociaal werk, maar de meeste sociaal werkers hebben er geen kennis van. Hoe kun je het dan opnemen voor burgers wier rechten onder druk staan…
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2014

Kloof tussen leefwereld en systeemwereld
Kloof tussen leefwereld en systeemwereld € 3,90
Hoe ervaren bijstandsgerechtigden re-integratietrajecten?
Midden in de vuurlinie (meer hulp nodig voor jonge getuigen van eergerelateerd geweld)
Midden in de vuurlinie (meer hulp nodig voor jonge getuigen van eergerelateerd geweld) € 3,90
Volgens Hani Shire is er meer aandacht nodig en hulp voor jonge gezinsleden die getuige zijn van eergerelateerd geweld. Wat kunnen wij als professionals voor deze jonge gezinsleden betekenen? Wat…

Sozio 2 Special Sociale Wijkteams - 2014

Strafbaar stellen prostitutie helpt onrecht niet de wereld uit
Strafbaar stellen prostitutie helpt onrecht niet de wereld uit € 3,90
Om mensenhandel tegen te gaan, trekken gemeenten vergunningen van prostituees in. Volgens Aukje muis is dat niet de juiste weg. Ze pleit voor een model als in Nieuw-Zeeland: decriminalisatie en de…

Sozio 5 - 2018

Chatten over seksueel misbruik
Chatten over seksueel misbruik € 3,90
‘Chat met Fier’ biedt kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid om anoniem te praten met professionele hulpverleners. Voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld is het niet zelden de…
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol € 3,90
‘Het is de tweede dag van mijn stage op een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
Een burgervoogd is iemand die blijft
Een burgervoogd is iemand die blijft € 3,90
Er is een alternatief voor de instelling of professional als voogd van een kind: de burgervoogd. Het idee achter burgervoogdij vindt veel weerklank, zowel bij professionals als bij…
Geen verblijfsrecht? Wel hulp!
Geen verblijfsrecht? Wel hulp! € 3,90
De combinatie van diverse culturele achtergronden, traumatische ervaringen, ontoereikende opvang en psychische problemen maakt het voor hulpverleners moeilijk om passende zorg te bieden aan migranten…
Professionals, durf moedig te zijn
Professionals, durf moedig te zijn € 3,90
Het erkennen van de ervaringen en de emoties van mensen die kindermishandeling of partnergeweld meemaakten, geeft hun lucht, herkenning en erkenning. Toch hebben professionals soms moeite om een…
Samen ten strijde tegen stalking
Samen ten strijde tegen stalking € 3,90
De afgelopen twee jaar deden zes student-onderzoekers onderzoek naar de aanpak van stalking (met name door ex-partners). Ze verdiepten zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen…
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat?
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat? € 3,90
De overheid wil dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Toch kiezen verschillende voetballers met een verstandelijke beperking en hun ouders bewust voor een voetbalclub die alleen…
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Wat is jouw eigen ervaring, professional?
Wat is jouw eigen ervaring, professional? € 3,90
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en sociaal werk is van groot belang en dat wordt inmiddels erkend. Er zijn speciale opleidingen, en ervaringsdeskundige professionals vinden steeds…

Sozio 6 - 2015

Omgaan met beeldvorming na seksueel misbruik binnen de beroepsgroep
Omgaan met beeldvorming na seksueel misbruik binnen de beroepsgroep € 3,90
Enige tijd geleden reageerde de samenleving geschokt op het seksueel misbruik door een medewerker van een Amsterdams kinderdagverblijf. Sjors Goorts werkt als pedagogisch medewerker
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2016

Grooming verdient meer aandacht
Grooming verdient meer aandacht € 3,90
De werkwijze van ‘groomers’ – volwassenen die jongeren online benaderen met als doel seksueel contact – is even eenvoudig als effectief. Hoog tijd dat jongeren en hun ouders voorlichting…
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld € 3,90
Wie een agogische opleiding heeft afgerond en in het welzijn aan de slag gaat, kan worden geconfronteerd met huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Dan ben je verplicht te
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing € 3,90
In Nederland worden gezinnen die geen dak meer boven hun hoofd hebben, soms uit elkaar gehaald. Dat is onwenselijk want onmenselijk, vindt Albert Jan Kruiter.
Zo werk je inclusiegericht
Zo werk je inclusiegericht € 3,90
Inclusiegericht denken en doen is meer dan ooit noodzakelijk, nu de transities in volle gang zijn én nu

Sozio 6 - 2016

Digitale schuldhulpverlening komt eraan
Digitale schuldhulpverlening komt eraan € 3,90
De schuldhulp-app, een digitaal huishoudboekje, mobiel bankieren: er is grote behoefte aan digitale hulpmiddelen die financiële vaardigheden ondersteunen. De eerste ervaringen zijn veelbelovend. Wat…
Even een croissantje halen
Even een croissantje halen € 3,90
Jongeren die bij reguliere hulpverleningsinstellingen buiten de boot vallen, haalt de drijvende ambachtsschool juist aan boord. Hoe ziet deze bijzondere vorm van hulpverlening eruit?
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

'Huisuitzetting is gevolg van tekortschieten'
'Huisuitzetting is gevolg van tekortschieten' € 3,90
Een huisuitzetting verergert de misère voor alle betrokkenen, inclusief de woningcorporatie en de gemeente. Dat stelt Sylvita Meertens namens het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, waar sinds 2011…
Een hardnekkige erfenis
Een hardnekkige erfenis € 3,90
Huiselijk geweld is als domino: je tikt het eerste steentje aan en elke nieuwe generatie dondert om, besmet door de verwoestende cyclus van geweld. Hoe kan slaan, schoppen, kleineren en misbruiken…
Het kan nog beter
Het kan nog beter € 3,90
Veilig Thuis - ontstaan uit een fusie van de AMK's (Advies- en Meldpunten Kindermishandeling) en de Steunpunten Huiselijk Geweld - pakt in 26 regio's huiselijk geweld aan. Wat voor meldingen komen…
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn'
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn' € 3,90
'Geen zinnig mens is tegen weerbaarheid van slachtoffers van geweld. Maar moeten daders en professionals niet ook weerbaar zijn?' De visie van Janine Janssen, lector 'Veiligheid in…
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Cliënt én hulpverlener kunnen méér
Cliënt én hulpverlener kunnen méér € 3,90
Wat zou er gebeuren als je jongeren met een licht verstandelijke beperking vooral aanspreekt op hun positieve kenmerken, zonder hun beperkingen te negeren? Uit een recent Nederlands onderzoek…
Digitaal aansluiten bij belevingswereld
Digitaal aansluiten bij belevingswereld € 3,90
Jouw Omgeving maakt digitaal behandelen mogelijk én zorgt dat iedereen die betrokken is bij een cliënt belangrijke informatie kan delen. Is dit digitale hulpmiddel straks onmisbaar in de…
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar? € 3,90
Stel, je hebt als beroepskracht of instelling een jongere als cliënt met een verstandelijke beperking, die gedragsstoornissen vertoont en worstelt met zijn verleden en zijn gezinssysteem. Wat…
Realistisch beeld van zelfredzaamheid
Realistisch beeld van zelfredzaamheid € 3,90
In hoeverre berust de zelfredzaamheid van cliënten op eigen kracht en in welke mate krijgen zij ondersteuning van hun netwerk en/of professionals? De ZRM-Krachtenwijzer toont de krachtenverdeling…
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Wat ging er mis met Christel?
Wat ging er mis met Christel? € 3,90
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben doorgaans weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Volgens Piet Geert Nicolay is…
‘Elk gezin moet hier hard werken’
‘Elk gezin moet hier hard werken’ € 3,90
In Friesland wonen gezinnen waarvan één of beide ouders een licht verstandelijke beperking hebben samen in één straat. Anderhalf jaar krijgen ze een zeer intensieve behandeling. Werkt dat?…

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

Betrek LVB-jongere bij toekomst € 3,90
Voor een jongere met een licht verstandelijke beperking (LVB) die te maken heeft (gehad) met jeugdbescherming en/of -reclassering is het een hele opgave om op je achttiende een huishouden op poten…
Jongvolwassene wordt gestraft als puber € 3,90
Sinds de komst van het ‘adolescentenstrafrecht’ in 2014 krijgt Marlous de Vos, uitvoerder van jeugdreclasseringsmaatregelen, steeds meer te maken met ‘oudere jongeren’. Wat betekent het…
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Stop de georganiseerde ontrouw! € 3,90
In het proces dat voorafgaat aan de plaatsing in de gesloten jeugdzorg toont de hulpverlening zich ontrouw. De visie van gz-psychologen Yvette de Beer en Jos Zeegers. ‘Veiligheid bestaat niet…

Sozio 1 - 2017 (Special Opleiding en werk)

'Durf je arm om iemand te slaan'
'Durf je arm om iemand te slaan' € 3,90
Martin Jansen ging vorig jaar met pensioen, na ruim tien jaar als methodiekdocent bij Hogeschool INholland. ‘Je moet naar mensen kijken en luisteren, niet naar diagnoses.’
Leerplaats voor student en docent
Leerplaats voor student en docent € 3,90
De Hogeschool van Amsterdam is bezig met het vormgeven van een nieuwe brede bachelor Sociaal Werk. Hij gaat pas van start in 2019, maar in 2014 startte het kleinschalig excellentieprogramma Integraal…
Mensenrechten horen in het onderwijs
Mensenrechten horen in het onderwijs € 3,90
Mensenrechten: hoe geef je daar aandacht aan in het hbo-onderwijs? De visie van een docent die er dagelijks mee bezig is. ‘Hier was sprake van een morele schending van mensenrechten – en dat besef…
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)