Justitie

Gevoel is explosief materiaal
Gevoel is explosief materiaal Gratis
Gevoel is explosief materiaal vertelt wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk behelst.

Sozio 2 - 2013

Klinische forensische zorg onder druk
Klinische forensische zorg onder druk € 3,90
Strengstraffen en niet behandelen. Dat lijkt de dominante opvatting in het huidige

Sozio 109 - 2012

Jan Klootsema pionier sociaalwerk
Jan Klootsema pionier sociaalwerk € 3,90
Een positief leefklimaat creëren in justitiële jeugdinrichtingen. Jan Klootsema begon er zo’n honderd jaar geleden al mee en was daarmee een voorloper.

Sozio 104 - 2012

De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting € 3,90
Wat zijn verwachtingen van begeleiders en jongeren over elkaar in een justitiële jeugdinrichting? En hoe kunnen die verwachtingen invloed hebben op de resultaten van de interventie? 

Sozio 107 - 2012

Niet alleen straffen en belonen lessen voor de gesloten jeugdzorg € 3,90
Weet je als jeugdzorgwerker genoeg van de jongeren voor wie je je met hart en ziel inzet? Hoe kijken deze jongeren tegen de begeleiding aan? Liesbeth Jongerius gaat diepgaand in op die vragen. Ze

PIP 65 - 2012

Pedagogische kwaliteit van Nederlandse jeugdstrafzaken
Pedagogische kwaliteit van Nederlandse jeugdstrafzaken € 3,90
‘Het ergste dat ik ooit in de rechtszaal heb gezien? Zo’n ouderwetse jeugdstrafrechter die een serie verwijten over een jongen van 16 uitstort. Die jongen zat daar voor niet echt zware…

Sozio 99 - 2011

Samenwerking jongerenwerk politie
Samenwerking jongerenwerk politie € 3,90
Het begon met een experiment, zo’n twaalf jaar geleden. In Zwolle gaan de jongerenwerker en de wijkagent samen op pad. Heeft dat geen nadelig effect op het vertrouwen dat je als jongerenwerker

Sozio 102 - 2011

Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld
Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld € 3,90
Huiselijk geweld is een van de risicofactoren van gewelddadig gedrag. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen slachtofferschap en gewelddadig gedrag op latere leeftijd. Maar wat is het…

Sozio 98 - 2011

Gerard Kempe pionier sociaalwerk
Gerard Kempe pionier sociaalwerk € 3,90
Het berechten van delinquenten is geen sinecure. Deskundigen spreken zelfs over ‘de kunst van het straffen’. Iemand die zich bijna heel zijn leven lang met deze ‘kunst’ heeft bezighouden is de…

Sozio 92 - 2010

Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen € 3,90
Justitiële jeugdinrichtingen zijn volop bezig met de invoering van de methodiek Youturn. Joep Hanrath plaatst kanttekeningen bij de optimistische toon die met de invoering gepaard gaat. Hoe moeten…
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen € 3,90
Na het tot stand brengen van de beroepscode, volgt bij de beroepsvereniging Phorza nu het tuchtrecht. Een belangrijke stap, betoogt Afra Groen in dit artikel. Ze gaat in op de…

Sozio 88 - 2009

Onderzoek jeugdige veelplegers
Onderzoek jeugdige veelplegers € 3,90
In Leiden is onderzoek gedaan naar jeugdige veelplegers in de gemeente. Met de bevindingen

Sozio 80 - 2008

Jeugddelinquentie stoornis of een orthopedagogisch probleem
Jeugddelinquentie stoornis of een orthopedagogisch probleem € 3,90
Wat bepaalt het delinquent gedrag van jongeren die in justitiële jeugdinrichtingen belanden en hoe groot is de rol van psychiatrische ziektebeelden daarbij?

Sozio 85 - 2008

De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen
De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen € 3,90
Tot voor kort konden ‘civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren’ met ernstige gedragsproblemen door de kinderrechter worden geplaatst in de justitiële jeugdinrichting (JJI). In…
Portret Willem Hendrik Suringar pionier
Portret Willem Hendrik Suringar pionier € 3,90
Willem Hendrik Suringar (1790-1872) was feitelijk de grondlegger van het reclasseringswerk in Nederland. Met zijn Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen streefde hij naar…

Sozio 84 - 2008

Casus TBS Gezinsvoogd
Casus TBS Gezinsvoogd € 3,90
Rowdie is op zijn elfde uit huis geplaatst en een lange toer langs diverse jeugdinstellingen volgde.

PIP 37 - 2007

Verplichte maatschappelijke stages voor jongeren
Verplichte maatschappelijke stages voor jongeren € 3,90
Om jongeren actief bij de samenleving te betrekken, wil het huidige kabinet een verplichte maatschappelijke stage invoeren. Helemaal nieuw is dit voorstel niet. Lenie van den Bulk beschrijft hoe…

Bureau Beke

De schade hersteld?
De schade hersteld? Gratis
Herstelbemiddeling voor minderjarigen bestaat in Vlaanderen en Brussel circa vijfentwintig jaar. Deze meest voorkomende alternatieve afhandelingsvorm voor minderjarige verdachten is ontstaan in de…
Radicalisering in de gemeente Arnhem
Radicalisering in de gemeente Arnhem Gratis
Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam Gratis
Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen

Sozio 5 - 2018

Samen ten strijde tegen stalking
Samen ten strijde tegen stalking € 3,90
De afgelopen twee jaar deden zes student-onderzoekers onderzoek naar de aanpak van stalking (met name door ex-partners). Ze verdiepten zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen…
Wat is jouw eigen ervaring, professional?
Wat is jouw eigen ervaring, professional? € 3,90
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en sociaal werk is van groot belang en dat wordt inmiddels erkend. Er zijn speciale opleidingen, en ervaringsdeskundige professionals vinden steeds…
Model Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling
Model Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling Gratis
Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

Ideale prooi
Ideale prooi € 3,90
Jongeren met een LVB zijn voor criminelen zeer aantrekkelijk om voor hun karretje te spannen. Gesprek met Mathijs Zwinkels – kenner van de straat – over criminelen die inpalmen, intimideren
‘Ik heb hier veel geleerd’
‘Ik heb hier veel geleerd’ € 3,90
Hoe help je als Justitiële Jeugdinrichting (JJI) voorkomen dat een jongere met een LVB opnieuw de fout in gaat? Sinds 2013 zetten de JJI’s in op een positieve benadering, zoals in Lelystad. Het…

Sozio 2 - 2015

Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat
Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat € 3,90
Maakt de gelegenheid de dief?
Nederland mensenrechtenparadijs? Dat is de vraag
Nederland mensenrechtenparadijs? Dat is de vraag € 3,90
Door bezuinigingen staan rechten onder druk.

Sozio 4 - 2015

Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten € 3,90
Mensenrechten zijn het fundament van het sociaal werk, maar de meeste sociaal werkers hebben er geen kennis van. Hoe kun je het dan opnemen voor burgers wier rechten onder druk staan…

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

Beter voorbereid op weerbarstige cliënt € 3,90
Tot 2005 werden hbo-studenten nauwelijks voorbereid op weerbarstige cliëntgroepen; in 2007  startten vier hogescholen met het studieprogramma ‘Werken in gedwongen kader’; nu ligt er een kans…
Jongvolwassene wordt gestraft als puber € 3,90
Sinds de komst van het ‘adolescentenstrafrecht’ in 2014 krijgt Marlous de Vos, uitvoerder van jeugdreclasseringsmaatregelen, steeds meer te maken met ‘oudere jongeren’. Wat betekent het…

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

Een hardnekkige erfenis
Een hardnekkige erfenis € 3,90
Huiselijk geweld is als domino: je tikt het eerste steentje aan en elke nieuwe generatie dondert om, besmet door de verwoestende cyclus van geweld. Hoe kan slaan, schoppen, kleineren en misbruiken…

Sozio 3 - 2017

'Onzichtbare' sluipmoordenaars aangepakt
'Onzichtbare' sluipmoordenaars aangepakt € 3,90
Toen de cliëntenraad en hulpverleners van Fier aangaven dat veel cliënten zich in een zorgwekkende financiële situatie bevinden, startte een project. Het maakt de 'onzichtbaar' sluipmoordenaars…