Kennisdocumenten

Sozio 3 - 2018

Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Gevoel is explosief materiaal
Gevoel is explosief materiaal Gratis
Gevoel is explosief materiaal vertelt wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk behelst.

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)

Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2015

Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2018

Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 Gratis
CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
CAO Jeugdzorg 2014-2015
CAO Jeugdzorg 2014-2015 Gratis
CAO Jeugdzorg 2014-2015

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 Gratis
CAO gehandicaptenzorg voor de periode 2017 - 2019

Sociaal Cultureel Planbureau

Net als thuis
Net als thuis Gratis
Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016 Gratis
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz - Toezicht 2015 en 2016 Gratis
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) houdt al
Jeugdwet Gratis
Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische…
Amsterdam: Factsheet Sociaal Domein Gratis
Richtlijn voor jeugdhulpprofessionals, wijkteams en andere verwijzers binnen het jeugdstelsel in Amsterdam die te maken hebben met gezinnen waar vraagstukken spelen op meerdere leefdomeinen.
Amsterdam: Verordening op de Zorg voor de jeugd 2018 Gratis
Verordening van de gemeente Amsterdam 2018 over de zorg voor jeugdigen in brede zin.
Amersfoort: Verordening jeugdhulp 2018 Gratis
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp gemeente Amersfoort 2018
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gratis
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Participatiewet Gratis
Wet van 9 oktober 2003, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)
Onderzoeksrapport: Zorg voor kinderen na partnerdoding
Onderzoeksrapport: Zorg voor kinderen na partnerdoding Gratis
Psychotraumacentrum WKZ & Universitair Medisch Centrum Utrecht

Sozio 2 - 2018

Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)
CAO GGZ (Onderhandelingsresultaat 22-05-2015)
CAO GGZ (Onderhandelingsresultaat 22-05-2015) Gratis
CAO GGZ

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2016

Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 6 - 2015

Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2015

Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2015

Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2015

Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 6 - 2016

Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)

Bureau Beke

De schade hersteld?
De schade hersteld? Gratis
Herstelbemiddeling voor minderjarigen bestaat in Vlaanderen en Brussel circa vijfentwintig jaar. Deze meest voorkomende alternatieve afhandelingsvorm voor minderjarige verdachten is ontstaan in de…
Doordringen of doordrinken - Effectevaluatie Halt-straf Alcohol
Doordringen of doordrinken - Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Gratis
Om al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de relatie tussen alcohol en door jongeren gepleegde strafbare feiten wordt in een aantal regio’s gewerkt met de Halt-straf Alcohol. Dit is een…
Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag
Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag Gratis
Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld
Huwelijksdwang - Een verbintenis voor het leven?
Huwelijksdwang - Een verbintenis voor het leven? Gratis
Voor u ligt de rapportage van een verkenning van de aard en de aanpak van gedwongen huwelijken. In het jaar van 2005 is een werkdefinitie voor gedwongen huwelijken opgesteld. Deze verkenning…
Kijk op jeugdcriminaliteit
Kijk op jeugdcriminaliteit Gratis
In het overleg van de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie (kortweg: het Artikel 19 overleg) wordt met een…
Lastige verhalen - Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar
Lastige verhalen - Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar Gratis
Het doen van valse aangifte van een misdrijf komt vermoedelijk vaak voor. Denk bijvoorbeeld
Prostitutie in beeld gebracht - Een onderzoek naar aard en omvang van zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem
Prostitutie in beeld gebracht - Een onderzoek naar aard en omvang van zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem Gratis
Voor u ligt het onderzoek ‘Prostitutie in beeld gebracht’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Arnhem. Het doel van het onderzoek was om zowel de zichtbare als de onzichtbare…
Radicalisering in de gemeente Arnhem
Radicalisering in de gemeente Arnhem Gratis
Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam Gratis
Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen
Wisseling van de wacht - Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger
Wisseling van de wacht - Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger Gratis
Sinds enkele jaren wordt in de praktijk – met name op basis van fenomeenstudies – gesignaleerd dat zich mogelijk een nieuwe dadergroep aandient. Deze geluiden uit de praktijk hebben de basis…

Sozio 6 - 2017 (Themanummer Seks)

Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2017

Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2017 (Special Opleiding en werk)

Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2018 (Themanummer opleiding & werk)

Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)