Rijksoverheid

Gevoel is explosief materiaal
Gevoel is explosief materiaal Gratis
Gevoel is explosief materiaal vertelt wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk behelst.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gratis
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Participatiewet Gratis
Wet van 9 oktober 2003, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)
Jeugdwet Gratis
Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische…

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz - Toezicht 2015 en 2016 Gratis
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) houdt al