Casu√Įstiek

Sozio 3 - 2018

De worsteling - Lisa uit huis plaatsen: goed plan?
De worsteling - Lisa uit huis plaatsen: goed plan? € 3,90
Lisa is 10 jaar en heeft autisme. Zij staat al enkele jaren onder toezicht. Door haar autisme is Lisa erg slim, maar kan ze moeilijk van haar rituelen afwijken. Thuis maakt zij de dienst uit, alles…

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

De worsteling - Hedwig wil moeder worden
De worsteling - Hedwig wil moeder worden € 3,90
Hedwig is een Nederlandse v rouw van¬†52 jaar met een licht verstandelijke¬†beperking. Ze woont zelfstandig en¬†krijgt ambulante begeleiding voor haar¬†financi√ęn en het plannen en organiseren

Sozio 1 - 2015

De Worsteling - Veiligheid cli√ęnt versus veiligheid hulpverlener
De Worsteling - Veiligheid cli√ęnt versus veiligheid hulpverlener € 3,90
Peter is een jongen van tien jaar met een matige verstandelijke beperking en een zware vorm van autisme. Hij gaat voor dagbesteding naar een kinderdagcentrum en woont in hetzelfde

Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)

De worsteling - Zorgen om Jacky vanwege Bas
De worsteling - Zorgen om Jacky vanwege Bas € 3,90
Jacky is een vrouw van 34 jaar. Ze¬†heeft een licht verstandelijke beperking¬†en woont sinds 5,5 jaar bij een begeleidwonenproject.¬†Jacky woont er met¬†negen andere cli√ęnten, maar heeft een

PIP 54 - 2010

Laura Dekker en de jeugdbescherming
Laura Dekker en de jeugdbescherming € 3,90
Zonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming

Sozio 87 - 2009

Casus Jongeren Internet Privacy
Casus Jongeren Internet Privacy € 3,90
Internet is een¬†veel gebruikte manier om contacten te onderhouden.¬†De meiden die op de leefgroep waar ik¬†werkzaam ben, gebruiken het internet hier ook voor.¬†Regelmatig komt het voor dat ouders, en…

Sozio 86 - 2009

Casus Jeugdzorg Interetnische dilemmas
Casus Jeugdzorg Interetnische dilemmas € 3,90
Ineke is gezinsvoogd en op een ochtend ontvangt ze twee cli√ęnten,¬†Amina en Ahmed. Hun oudste zoon Hakim is onder toezicht gesteld.¬†Bij aanvang van het gesprek blijkt dat Ahmed Ineke¬†geen hand wil…

Sozio 88 - 2009

Casus VB Hulpverlening Ethisch
Casus VB Hulpverlening Ethisch € 3,90
Als begeleider dagbesteding van het klussenteam van instelling A. ben je doorlopend bezig om

Sozio 91 - 2009

Casus SPHer Takenpakket
Casus SPHer Takenpakket € 3,90
Medisch personeel waagt zich in de beroepspraktijk¬†ook op sociaal-interactief vlak tegenwoordig, zoals¬†praten met hulpvragers ter kennismaking of ter¬†ondersteuning. De vraag is op welke wijze dit…

Sozio 89 - 2009

Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen
Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen € 3,90
In een gezinsvoogdij-instelling besluiten de gezinsvoogd¬†en haar collega‚Äôs na lang wikken en wegen de¬†ondertoezichtstelling van Maja, een 16-jarig meisje ‚Äėop¬†negatieve gronden‚Äô te…
Preventie van gedragsproblemen kinderen verstandelijke beperking
Preventie van gedragsproblemen kinderen verstandelijke beperking € 3,90
Dit artikel beschrijft een leertraject voor het ondersteunen van¬†de‚Äėemotionele beschikbaarheid‚Äô tussen ouders en kind. Het¬†leertraject is ontwikkeld tijdens het onderzoeksproject Preventie

Sozio 82 - 2008

Casus Gezinsvervangend tehuis LVB
Casus Gezinsvervangend tehuis LVB € 3,90
Jos werkt in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking.¬†Vanwege personeelstekorten moet hij steeds vaker zijn diensten draaien met een onervaren¬†uitzendkracht. En als…

Sozio 83 - 2008

Casus School Hulpverleningsvrij
Casus School Hulpverleningsvrij € 3,90
Marieke volgde cursussen en zag vervolgens met lede ogen aan dat haar school tot een soort vormingscentrum,¬†overblijfcentrum annex kinderdagverblijf is verworden. De scheiding tussen¬†leren/werken en…

Sozio 84 - 2008

Casus TBS Gezinsvoogd
Casus TBS Gezinsvoogd € 3,90
Rowdie is op zijn elfde uit huis geplaatst en een lange toer langs diverse jeugdinstellingen volgde.

Sozio 81 - 2008

Casus Maatschappelijk werk Stoornissen
Casus Maatschappelijk werk Stoornissen € 3,90
Maria werkt als maatschappelijk werkster. Ze heeft nu een aantal volwassen cli√ęnten die¬†niet gemotiveerd zijn voor een begeleide woonvorm, geen overlast geven, geen schulden¬†hebben, hun…

Sozio 85 - 2008

Casus Zwakbegaafd Kinderwens
Casus Zwakbegaafd Kinderwens € 3,90
Marieke is 24 jaar. Ze functioneert op TIQ 74 (TIQ staat voor Totale Intelligentie¬†Co√ęffi ci√ęnt). Ze had een geboortetrauma en daarbij liep ze een hersenbeschadiging¬†op. Marieke heeft echter wel…

Sozio 80 - 2008

Casus TBS Verlof
Casus TBS Verlof € 3,90
Leo is 39 jaar. Hij heeft SPH gestudeerd en werkte¬†enige tijd in de algemene psychiatrie en nu sinds tien¬†jaar in een tbs-kliniek. Nu moet Leo een verlofplan schrijven over iemand¬†van wie hij de…

Sozio 76 - 2007

Casus Kindermishandeling
Casus Kindermishandeling € 3,90
Johan is acht jaar en bezoekt de dorpsschool in een zeer kleine¬†gemeenschap. Johan is een stille geaccepteerde jongen in de¬†groep, hij kan goed meekomen qua leerprestaties.¬†Meester Bob die ook de…

Sozio 74 - 2007

Casus Puber Stiefmoeder
Casus Puber Stiefmoeder € 3,90
Een meisje van zestien woont nu zo‚Äôn drie¬†jaar bij haar vader en diens nieuwe partner¬†nadat haar moeder is overleden.¬†Het meisje is erg¬†dwars, luistert niet en houdt zich niet aan¬†de…

Sozio 77 - 2007

Casus Solliciteren Jongerenwerk
Casus Solliciteren Jongerenwerk € 3,90
Michel heeft CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming)¬†gestudeerd. Hij is 24 jaar en enthousiast om aan de slag te¬†gaan. Hij heeft gedurende de opleiding met jongeren gewerkt.¬†Michel heeft een…

Sozio 75 - 2007

Casus Mantelzorg
Casus Mantelzorg € 3,90
Mirjam, 58 jaar, is enige dochter en met vervroegd pensioen. Ze¬†trok altijd het meest naar haar vader (87), op wie ze ook lijkt.¬†De ouders wonen nog geheel zelfstandig en¬†gaan veel op…

Sozio 79 - 2007

Casus EPD Elektronisch Patientendossier € 3,90
Mieke is 38, orthopedagoog en werkt als behandelco√∂rdinator¬†op een leefgroep van een Medisch¬†Kindertehuis.¬†Recentelijk is de instelling overgestapt op een¬†elektronisch pati√ęntendossier…

Sozio 78 - 2007

Casus Dyslectisch
Casus Dyslectisch € 3,90
Alfonso, 42 jaar, werkt sinds twaalf jaar in een¬†residenti√ęle jeugdhulpverleningsinstelling. Hij is¬†afkomstig van de Antillen. Zijn schoolloopbaan¬†verliep moeizaam, in Nederland kwam men er op…

Sozio 70 - 2006

Casus Ontmoetingscentrum
Casus Ontmoetingscentrum € 3,90
Wijkbewoners zijn al jaren vrijwillig actief in een ontmoetingscentrum voor vrouwen en kinderen. De 'oude'garde vrijwilligers en assistent-medewerkers zijn allen van allochtone afkomst. Alice…

Sozio 71 - 2006

Casus Misbruik PGB
Casus Misbruik PGB € 3,90
Jacqueline is een alleenstaande, zwakbegaafde¬†vrouw van 28 jaar en haar zoon Kevin is 11 jaar. Kevin¬†is verstandelijk gehandicapt.¬†Er is door hulpverleners¬†een aanvraag ingediend voor…

Sozio 73 - 2006

Casus Eergerelateerd Geweld
Casus Eergerelateerd Geweld € 3,90
Een Iraans gezin dat bestaat uit vader,¬†moeder en vier jonge kinderen, woont al¬†negen jaar in Nederland. Het gezin is wegens¬†relatieproblemen in gezinstherapie.¬†Het verzoek van¬†de vrouw is dat de…

Sozio 69 - 2006

Casus LVG LVB
Casus LVG LVB € 3,90
Kaat is een vrouw van veertig jaar met een licht verstandelijke handicap.¬†Sinds het overlijden van haar moeder woont ze in een woonvorm voor mensen¬†met een verstandelijke handicap.¬†Kaat zoekt nu…

Sozio 68 - 2006

Casus LVG LVB € 3,90
Dieter is een 17-jarige jongen met een lichte¬†verstandelijke handicap. Hij is erg be√Įnvloedbaar

Sozio 72 - 2006

Casus Reanimatie
Casus Reanimatie € 3,90
In ons woonzorgcentrum Avondlicht te Dedemsvaart is de discussie¬†actueel hoe we ons beleid moeten formuleren ten aanzien van¬†het al dan niet reanimeren van onze cli√ęnten.¬†Het is van belang af te…
Leren van gevallen
Leren van gevallen € 4,90
Leren van Gevallen; over het nut van de reconstructie van casu√Įstiek

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

De worsteling - Moet Jet gevoelige info delen?
De worsteling - Moet Jet gevoelige info delen? € 3,90
Jasper is 19 jaar en woont zelfstandig. Elke week krijgt hij ambulante begeleiding van Jet. Jasper is bekend met jeugdzorg en pleeggezinnen. Op zijn zevende werd hij uit huis geplaatst. Jasper heeft…

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

De worsteling - Hoe krijg je James’ ouders mee?
De worsteling - Hoe krijg je James‚Äô ouders mee? € 3,90
James heeft een LVB, woont begeleid, heeft best veel te doen, maar is toch niet happy. Zijn begeleiders willen graag helpen, maar stuiten op onwillige ouders. Wat te doen?

Sozio 3 - 2017

De worsteling - Max maakt zich niet dik
De worsteling - Max maakt zich niet dik € 3,90
Max is een man van 54 jaar met een verstandelijke beperking. Hij woont begeleid bij een voorziening met 24-uursbegeleiding, maar is zeer zelfstandig en gaat vaak op stap. Max is te zwaar. De huisarts…

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

De worsteling - Youssef achter een hek, kan dat?
De worsteling - Youssef achter een hek, kan dat? € 3,90
Youssef is een Marokkaans jongetje van 5 jaar met autisme en een ontwikkelings- en taalachterstand. Youssef wordt opgevoed door zijn moeder en heeft een oudere zus van 8 jaar. Youssef krijgt…

Sozio 6 - 2017 (Themanummer Seks)

De worsteling - Ruud kijkt graag porno
De worsteling - Ruud kijkt graag porno € 3,90
Ruud kijkt porno op een computer in de gezamenlijke computerruimte van de dagbesteding. Toezicht ontbreekt, waardoor andere cli√ęnten zich steeds onveiliger gaan voelen als Ruud de ruimte binnenkomt.…

Sozio 2 - 2018

De worsteling - Mag Tao terug naar zijn moeder?
De worsteling - Mag Tao terug naar zijn moeder? € 3,90
Xipeng is een alleenstaande moeder van twee kinderen. Ze is van Chinese komaf. Haar oudste zoon Shing is 10 jaar en woont bij haar, de jongste zoon (Tao, 4) is op 3-jarige leeftijd in een pleeggezin…

Sozio 1 - 2018 (Themanummer opleiding & werk)

De worsteling - Contact blijven houden, is dat slim?
De worsteling - Contact blijven houden, is dat slim? € 3,90
De leefgroep waar ik werk met kinderen van 8 tot en met 12 jaar gaat binnen enkele maanden sluiten. Toen we het nieuws vertelden, zagen we gemengde gevoelens. Het ene kind begon te huilen, het andere…

Wat zou jij doen? - Vijftien casussen uit tijdschrift SPH

Wat zou jij doen? - Amalia
Wat zou jij doen? - Amalia € 3,90
Casus: Amalia
Wat zou jij doen? - Berend
Wat zou jij doen? - Berend € 3,90
Casus Berend
Wat zou jij doen? - Complete uitgave
Wat zou jij doen? - Complete uitgave € 12,90
Complete uitgave
Wat zou jij doen? - Hanneke
Wat zou jij doen? - Hanneke € 3,90
Casus Hanneke
Wat zou jij doen? - Ineke
Wat zou jij doen? - Ineke € 3,90
Casus Ineke
Wat zou jij doen? - Johnnie
Wat zou jij doen? - Johnnie € 3,90
Casus Johnnie
Wat zou jij doen? - Lea
Wat zou jij doen? - Lea € 3,90
Casus Lea
Wat zou jij doen? - Marc en Hans
Wat zou jij doen? - Marc en Hans € 3,90
Casus Marc en Hans
Wat zou jij doen? - Meneer Vink
Wat zou jij doen? - Meneer Vink € 3,90
Casus Meneer Vink
Wat zou jij doen? - Mevrouw Muysers
Wat zou jij doen? - Mevrouw Muysers € 3,90
Casus Mevrouw Muysers,
Wat zou jij doen? - Mevrouw Schenk
Wat zou jij doen? - Mevrouw Schenk € 3,90
Casus Mevrouw Schenk
Wat zou jij doen? - Mieke en Koen
Wat zou jij doen? - Mieke en Koen € 3,90
Casus Mieke en Koen
Wat zou jij doen? - Oma Glijsteen
Wat zou jij doen? - Oma Glijsteen € 3,90
Casus Oma Glijsteen
Wat zou jij doen? - Patricia
Wat zou jij doen? - Patricia € 3,90
Casus Patricia
Wat zou jij doen? - Peter
Wat zou jij doen? - Peter € 3,90
Casus Peter
Wat zou jij doen? - Sara
Wat zou jij doen? - Sara € 3,90
Casus Sara

Sozio 4 - 2018

Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)

Grondslagen SPH

Grondslagen SPH (Complete uitgave)
Grondslagen SPH (Complete uitgave) € 29,90
Het boek Grondslagen SPH is het eerste boek uit een nieuwe serie 'Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen'.

Sozio 5 - 2015

De worsteling - Een nieuwe kans voor Karst?
De worsteling - Een nieuwe kans voor Karst? € 3,90
Hans werkt op een forensisch-psychiatrische afdeling. Hier ligt de nadruk van de behandeling op mensen met een psychiatrische stoornis die daarnaast een delict hebben gepleegd. De

Participatie en Herstel 2015-3

Herstel in de Basis GGZ
Herstel in de Basis GGZ Gratis
Sinds de nieuwe inrichting van de GGZ per 1 januari 2014 is ook de zorg voor cli√ęnten¬†met chronische, maar stabiele, problematiek gewijzigd. Deze zorg verschuift¬†naar de Basis GGZ en de…

Sozio 4 - 2015

De worsteling - Kan Emma voor Lucas zorgen?
De worsteling - Kan Emma voor Lucas zorgen? € 3,90
Emma is een vrouw van 32 jaar met een verstandelijke beperking. Ze krijgt vier uur per week ambulante begeleiding van NOVO, dat ondersteuning en behandeling biedt aan jeugdigen en
Wat is 'het belang van het kind'?
Wat is 'het belang van het kind'? € 3,90
Nadenken over ethische kwesties

Sozio 2 - 2015

De worsteling - Wat is de minst slechte aanpak?
De worsteling - Wat is de minst slechte aanpak? € 3,90
Selma is een meisje van 17 jaar van Marokkaanse afkomst. Ze heeft vier broers (met allen een strafblad) en woonde voorheen bij haar moeder. Het gezin heeft in het verleden al heel wat

Sozio 6 - 2015

De worsteling - Vals beschuldigd € 3,90
Enthousiast begint Bob aan de jaarstage¬†voor zijn opleiding Maatschappelijk¬†Werk en Dienstverlening. Hij volgt die¬†stage op een crisisafdeling van een¬†jeugd-ggz-instelling. Hij heeft het…

Sozio 2 - 2016

De worsteling - Hoe krijg je Berend en Gerard door één deur?
De worsteling - Hoe krijg je Berend en Gerard door √©√©n deur? € 3,90
Berend is een man van 35 jaar oud. Hij heeft PDD-NOS en hij heeft een verstandelijke

Sozio 6 - 2016

De worsteling - Een (gevaarlijke) hond voor Nelleke?
De worsteling - Een (gevaarlijke) hond voor Nelleke? € 3,90
Nelleke heeft een lichte verstandelijke beperking en woont begeleid in een appartementencomplex. Zij heeft daar een volledig zelfstandige woning en heeft een eigen voordeur die ze niet hoeft te delen…

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

De worsteling - Is Kim gelukkig met Mike?
De worsteling - Is Kim gelukkig met Mike? € 3,90
Kim is een spontane meid die zelfstandig woont. Ze heeft een lichte verstandelijke beperking. Omdat administratieve zaken lastig zijn voor Kim, krijgt ze één keer per week twee uur ambulante

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

De worsteling - Hoe leer je Mohamed zelf te kiezen?
De worsteling - Hoe leer je Mohamed zelf te kiezen? € 3,90
Een van de kenmerken van een¬†justiti√ęle¬†jeugdinrichting is geslotenheid.¬†Jongens vari√ęrend in leeftijd en¬†culturele¬†kenmerken, allemaal met¬†hun eigen¬†problematiek, verblijven in¬†een groep…

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

De worsteling - Zwijgen of praten over verkrachting? € 3,90
Een jeugdzorgwerker ervaart een moreel dilemma in de zaak van Namir, een 15-jarig meisje van Afghaanse afkomst. Namir functioneert op zwakbegaafd niveau en woont in een instelling.

Sozio 1 - 2017 (Special Opleiding en werk)

De worsteling - Anneke houdt van een biertje of twee
De worsteling - Anneke houdt van een biertje of twee € 3,90
Anneke is een vrouw van 65 jaar met een verstandelijke beperking die begeleid woont. Ze heeft een eigen appartement in een woonvoorziening waar nog negen andere mensen wonen. Er is dagelijks…