Methoden en interventies

Sozio 1 - 2019

Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg
Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg € 3,90
‘De nieuwe lichting studenten die straks een stage gaat doen binnen onze ggz-organisatie, is de eerste lichting waar we ervaring mee gaan opdoen.’ Jan-Pieter van Waasbergen, praktijkopleider bij…
Eerst een diploma, dan professionaliseren
Eerst een diploma, dan professionaliseren € 3,90
We leven in een tijd waarin beroepskrachten geacht worden kwaliteit te leveren. Daarom zijn er beroepscodes, beroepscompetentieprofielen en beroepsregistratie. ‘Jouw cliënten moeten erop kunnen…
Het Diana Dilemma
Het Diana Dilemma € 3,90
Sinds 2015 is er in ons land sprake van een sociaal experiment: de participatiesamenleving. We moeten het morele perspectief aan dit experiment toevoegen, zodat de participatiesamenleving een…
Hoe verbind je onderwijs en praktijk?
Hoe verbind je onderwijs en praktijk? € 3,90
Voor professionele groei is integratie van kennis en praktijkervaringen belangrijk: reden om onderwijs en praktijk zo veel mogelijk met elkaar te verbinden. Studenten van de Christelijke Hogeschool…
HvA start met sociale uitdagingen
HvA start met sociale uitdagingen € 3,90
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september met de nieuwe opleiding Social Work en is de laatste hogeschool die overgaat op het nieuwe curriculum dat de opleidingen CMV, SPH en MWD vervangt.…
Leg ze in de watten
Leg ze in de watten € 3,90
Als het zo moeilijk is om het juiste personeel binnen te halen en vacatures te vullen, dan moeten we het de doelgroep van zij-instormers en herintreders zo gemakkelijk mogelijk maken om aan het werk…
Schud jezelf op, kies koers en doe!
Schud jezelf op, kies koers en doe! € 3,90
De inzet van professionals en organisaties in het sociale domein wordt vaak verzwakt (om niet te zeggen ontkracht) door overheden, toezichthouders en financiers. ‘Je kunt vluchten, vergeten of…
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Straatwijsheid leer je niet op school
Straatwijsheid leer je niet op school € 3,90
Voor elke jongere geldt de leerplicht, maar het Nederlandse onderwijssysteem sluit niet aan bij mannelijke risicojongeren, zegt Mathijs Zwinkels. Hij pleit voor resultaat- en praktijkgerichte…
‘Social Work heeft een mooie balans’
‘Social Work heeft een mooie balans’ € 3,90
Nergens raken opleiding en werk elkaar zo direct als bij de student die ook kennismaakt met de hectische praktijk. Draagt de beroepsopleiding bij aan je professioneel handelen? Huub Wiltschut vraagt…
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’ € 3,90
Het heeft even geduurd, maar sinds kort is hij er: bijna elke hogeschool biedt de nieuwe opleiding Social Work aan. ‘De decentralisaties vormden de katalysator,’ zegt Jan-Willem Bruins, directeur…

Sozio 3 - 2018

De methode gentle teaching - Straffen? Nee, knuffelen!
De methode gentle teaching - Straffen? Nee, knuffelen! € 3,90
Het taboe op lichamelijk contact tussen cliënt en begeleider in de gehandicaptenzorg moet doorbroken worden, vindt Wietse Smit. Een knuffel of een arm om iemand heen slaan werkt beter dan straf
De ‘achter de deur’-aanpak - Vroeg eropaf, dat werkt
De ‘achter de deur’-aanpak - Vroeg eropaf, dat werkt € 3,90
De Vroeg Eropaf-aanpak brengt huurders met een betalingsachterstand vroeg in contact met sociale professionals. We weten al tientallen jaren dat dit vruchten afwerpt. ‘Begin kleinschalig en…
Hulp bieden na een schokkende gebeurtenis - Zo steun je je collega
Hulp bieden na een schokkende gebeurtenis - Zo steun je je collega € 3,90
Opvang door collega’s is belangrijk, mits die collega het goed aanpakt. Hoe kun jij een steun zijn?
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Terug naar gezamenlijk ouderschap - En ze voeden nog lang en gelukkig samen op
Terug naar gezamenlijk ouderschap - En ze voeden nog lang en gelukkig samen op € 3,90
Bij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen…

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

De effectiviteit van doelloze aansluiting
De effectiviteit van doelloze aansluiting Gratis
Pleidooi voor jongerenwerk | Jongerenwerk is in staat jongeren te volgen, in plaats van andersom. Dit geeft een enorm voordeel: jongerenwerkers zien jongeren in hun 'oorspronkelijke doen'. Gekaderde…
De werelden van kinderen verbinden
De werelden van kinderen verbinden € 3,90
Initiatiefnemer Leo Pauw over 'De Vreedzame Wijk' | Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen, ouders, professionals, bewoners…
Gemeente moet leren om te transformeren
Gemeente moet leren om te transformeren € 3,90
'Zoeken van horloge leidde tot vertrouwen' | Het is een valkuil om het leerproces in de transformatie uitsluitend te richten op de wijkteams. De vraag 'wat moet ik anders gaan doen?' geldt niet alleen…
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer?
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer? € 3,90
De Leeuwarder aanpak | Al in 2004 zette Leeuwarden de eerste stappen op weg naar wat nu sociale wijkteams zijn die voor veel andere gemeenten als voorbeeld dienen. Nynke Andringa en Astrid de Bue…
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Gevoel is explosief materiaal
Gevoel is explosief materiaal Gratis
Gevoel is explosief materiaal vertelt wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk behelst.

Sozio 1 - 2015

Ouderkracht (1Gezin1Plan)
Ouderkracht (1Gezin1Plan) € 3,90
1Gezin1Plan. Dat is de naam van de methode die staat beschreven in het gelijknamige handboek dat afgelopen december verscheen. Aan de hand van een passage uit het boek doen de auteurs uit de doeken…
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)

Agologie als aparte wetenschap?
Agologie als aparte wetenschap? € 3,90
In zijn betoog ‘Het belang van sociaal handelen (én van een agogische wetenschap)’ (pagina 28) pleit Piet Winkelaar voor een herleving van de agologie of andragologie. Hans van Ewijk ziet er…
Het belang van sociaal handelen (én van een agogische wetenschap)
Het belang van sociaal handelen (én van een agogische wetenschap) € 3,90
Een uitwerking van het concept van sociaal handelen kan het werken voor en met mensen een hart geven en een duidelijk gezicht. Misschien kan het ook vrijwilligerswerk en professioneel…
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Naastbetrokkenen in de langdurige zorg
Naastbetrokkenen in de langdurige zorg € 3,90
Om de eigen kracht van cliënten te stimuleren, bevordert de ggz het betrekken van hun naasten. Maar mensen met een ernstige psychische aandoening hebben vaak een klein netwerk en geraken vaak in een…
Wat een professional echt moet leren
Wat een professional echt moet leren € 3,90
Hogescholen zouden een nieuw lectoraat moeten inrichten: het bijzonder lectoraat voor professionele passie. Deze aanbeveling doen Jurja Steenmeijer en Marc Räkers in een toegankelijk en prikkelend…
Welzijn nieuwe stijl is vooral een kwestie van bewustwording
Welzijn nieuwe stijl is vooral een kwestie van bewustwording € 3,90
Uitgangspunt van Welzijn nieuwe stijl (Wns) is dat burgers, indien nodig, ondersteund worden bij hun deelname aan de samenleving. Om de nieuwe werkwijze te laten slagen, is een heuse cultuuromslag…

Sozio 6 - 2014

Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren)
Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren) € 3,90
Het voeren van een persoonlijk gesprek met jongeren. Het schiet er voor jeugdzorgwerkers vaak bij in. Door de nadruk op protocollen dreigen ze een wezenlijk element in hun werk te verliezen: de…

Sozio 2 - 2013

Door E-inclusie meer kwaliteit van leven
Door E-inclusie meer kwaliteit van leven € 3,90
Als je ICT effectief inzet bij de ondersteuning van cliënten, vergroot je hun kwaliteit van leven aanzienlijk. Het zorgt voor meer eigen regie en zelfstandigheid en geeft nieuwe mogelijkheden om te…
E-inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking
E-inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Internet is overal. We delen steeds meer informatie,communicatie, diensten en amusement digitaal. Als we vinden dat mensen met een verstandelijke handicap mee moeten kunnen doen met de samenleving,…
Klinische forensische zorg onder druk
Klinische forensische zorg onder druk € 3,90
Strengstraffen en niet behandelen. Dat lijkt de dominante opvatting in het huidige
Pier-de Boer pionier sociaal werk
Pier-de Boer pionier sociaal werk € 3,90
Pier de Boer (1884-1945), pionier sociale werkvoorziening.

Sozio 4 - 2013

Residentiële behandeling van jongeren met een LVB
Residentiële behandeling van jongeren met een LVB € 3,90
Werken aan groeiend vertrouwen

Sozio 1 - 2013

Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk
Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk € 3,95
Loverboyproblematiek omvat veel meer dan het woord doet vermoeden. Vaak is er sprake van doorlopende kindermishandeling of verwaarlozing. De gevolgen voor slachtoffers zijn enorm. Ook na intensieve…
Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering
Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering € 3,90
De jeugdzorg kan maatwerk leveren in de hulpverlening door te gaan werken met de netwerkbenadering.

Sozio 3 - 2013

Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie
Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie € 3,90
Onlangs verscheen een nieuw boek van Andries Baart. Een mooie aanleiding voor een uitgebreid interview met de bedenker van de presentiebenadering. Wat heeft deze benadering zoal teweeggebracht in de…

Sozio 5 Special Stoornissen - 2013

Netwerkbenadering bij behandeling psychische stoornissen
Netwerkbenadering bij behandeling psychische stoornissen € 3,90
Een netwerk van oorzaken

Sozio 6 - 2013

Contextuele benadering binnen psychiatrie
Contextuele benadering binnen psychiatrie € 3,90
Niet oordelen maar inzicht geven
De cirkels van Van Dijk 'revisited'
De cirkels van Van Dijk 'revisited' € 3,90
De cirkels van Van Dijk. Het model is bijna 35 jaar oud en wordt nog steeds gebruikt. Martine Delfos vulde het aan voor onze moderne tijd. Het model is erg bruikbaar voor hulpverleners bij het…

Sozio 104 - 2012

Afscheid nemen in mentorrelaties
Afscheid nemen in mentorrelaties € 3,90
Maatjes- en mentorprojecten zijn er in alle soorten en maten. Vaak bedoeld om kwetsbare jongeren een steuntje in de rug te geven. Maatjestrajecten zijn tijdelijk, dat weten mentoren en mentees. Maar…
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting € 3,90
Wat zijn verwachtingen van begeleiders en jongeren over elkaar in een justitiële jeugdinrichting? En hoe kunnen die verwachtingen invloed hebben op de resultaten van de interventie? 
Hoe gaan hulpverleners en leidinggevenden om met agressie
Hoe gaan hulpverleners en leidinggevenden om met agressie € 3,90
Het is niet zozeer de vraag of een hulpverlener met agressie te maken krijgt, in welke mate dan ook, maar eerder wanneer. Aandacht voor dit onderwerp is dan ook noodzaak, stelt Kees van Os. 
Hoe pakt de sociale professional implementatie van innovatie aan
Hoe pakt de sociale professional implementatie van innovatie aan € 3,90
Voor de meeste innovaties kies je niet zelf als professional. Externe ontwikkelingen bepalen de veranderagenda. In de sector bestaat een actieve participatiecultuur die betrokkenheid bij de…

Sozio 106 - 2012

Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem € 3,90
Laaggeletterdheid komt vaak voor bij jongeren in Nederland. Het is een serieus probleem en de
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg € 3,90
Werken als docent op een interne residentiële school is niet gemakkelijk. Veel leerlingen zijn lang niet naar school geweest en komen binnen met ernstige gedrags- en verslavingsproblemen. Hoe…
Vrijwillig hulpverlenen in Zuid Afrika
Vrijwillig hulpverlenen in Zuid Afrika € 3,90
Jaarlijks gaan afgestudeerden naar een ontwikkelingsland om korte tijd als vrijwilliger aan de slag bij projecten voor kansarme kinderen. Wat betekent dit voor de hechtingsgedrag van die…

Sozio 105 - 2012

Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam € 3,90
Minder bureaucratie, meer tijd voor de cliënt, één hulpverlener die zich op het hele gezin richt. Dat is de uitkomst van het project Generiek Gezinsgericht Werken bij Bureau Jeugdzorg…
Opleidingskwalificatie het versterken van de client
Opleidingskwalificatie het versterken van de client € 3,90
Het versterken van cliënten, zodat zij zelf (weer)de regie over hun leven hebben, is een van de kerntaken van een SPH’er. Een mooie uitdaging voor hulpverleners maar het betekent ook veel voor hun…
Oscar Guermonprez pionier sociaal werk
Oscar Guermonprez pionier sociaal werk € 3,90
Oscar Guermonprez is ruim veertig jaar actief geweest in het volkshogeschoolwerk. Hij stond aan de
Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening
Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening € 3,90
Het is goed dat outreachende werkwijzen als Eropaf! en Achter de voordeur weer meer de ruimte krijgen. Maar Sjef de Vries vraagt zich tegelijkertijd af of de hoog gespannen verwachtingen ingelost…
Samenwerking zorg en welzijn in de wijk
Samenwerking zorg en welzijn in de wijk € 3,90
 Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? ‘Een
schakelende professional is vooral een netwerker.’

Sozio 108 - 2012

Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen € 3,90
Agressie-incidenten doen zich geregeld voorin de jeugdzorg. De nieuwe methode Mis ‘mniet! beoogt zulke incidenten te verminderen. Belangrijk uitgangspunt daarin is het – samen met de jongeren –…
Moreel beraad in de jeugdzorg
Moreel beraad in de jeugdzorg € 3,90
In de jeugdzorg zijn vraagsturingen protocollen belangrijk voor het professioneel handelen. Maar in concrete situaties kan dit leiden tot botsing van waarden. De hulpvraag kan namelijk op…
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer € 3,90
In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van…
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun participatie in de samenleving? Een Utrechts project leert hoe je vermaatschappelijking kunt bevorderen maar ook wat voor…

Sozio 107 - 2012

Kernwadranten als handig hulpmiddel voor teams € 3,90
Veel mensen kennen het model van kernkwadranten en kernkwaliteiten. Dat het ook geschikt is voor de hulpverlening, is minder bekend. Chris Van Dam beschrijft hoe we ermee aan de slag kunnen.
Nel Tibout pionier sociaal werk € 3,90
Volgens recent onderzoek verhogen kindertrauma’s de kans op psychosen en schizofrenie. Vroeg ingrijpen bij opvoedingsproblemen is daardoor extra urgent. Maar op welke manier is ingrijpen…
Niet alleen straffen en belonen lessen voor de gesloten jeugdzorg € 3,90
Weet je als jeugdzorgwerker genoeg van de jongeren voor wie je je met hart en ziel inzet? Hoe kijken deze jongeren tegen de begeleiding aan? Liesbeth Jongerius gaat diepgaand in op die vragen. Ze
Waarde evidence base practice niet overdrijven € 3,90
Evidencebased practice (EBP), geadopteerd uit de medische sector, raakt aardig ingeburgerd in de hulpverlening. Op zich niks mis mee: wie wil er geen effectieve zorg? Maar de effectiviteit…

Sozio 109 - 2012

De ondersteuner van de ervaringsdeskundige
De ondersteuner van de ervaringsdeskundige € 3,90
Zorginstellingen en maatschappelijke opvang werken steeds meer met ervaringsdeskundigen. Deze worden ondersteund door een ondersteuner. Hoe ziet deze ondersteuning in er in de praktijk uit?
De sociaal werker in Chili werkt multidisciplinair
De sociaal werker in Chili werkt multidisciplinair € 3,90
Moet er één brede basisopleidingkomen in het sociaalagogisch domein? Die vraag houdt de gemoederen al een tijd bezig. Michiel Lochtenberg studeerde een tijd in Chili en doet verslag van…
Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag?
Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag? € 3,90
Flags for Sex is een pedagogische interventie voor professionele opvoeders om grensoverschrijdend seksueel gedrag te signaleren, het onderwerp bespreekbaar te maken. En dat maakt dat professionals…
Jan Klootsema pionier sociaalwerk
Jan Klootsema pionier sociaalwerk € 3,90
Een positief leefklimaat creëren in justitiële jeugdinrichtingen. Jan Klootsema begon er zo’n honderd jaar geleden al mee en was daarmee een voorloper.
Een beroep op de burger Gratis
Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?
Sociaal en Cultureel Rapport 2012

PIP 66 - 2012

Samenwerken met ouders als pedagogisch partnerschap
Samenwerken met ouders als pedagogisch partnerschap € 3,90
Het lijkt een recente ontdekking van de minister, maar eigenlijk zijn veel scholen er al lang achter:

Sozio 109 Special Interculturele hulpverlening - 2012

De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen
De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen € 3,90
In 2010 publiceerden we onderzoeksresultaten waaruit bleek dat de jeugd-ggz migrantenkinderen slecht bereikt. Dit onderzoek haalde alle kranten en het NOS Journaal. Er werden Kamervragen gesteld…
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af € 3,90
In onze multiculturele samenleving heb je als professional steeds vaker te maken met migrantenouders. Zij hebben, net als autochtone ouders, vragen over de opvoeding van hun kinderen. ‘Maar veel…
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten € 3,90
De ggz-instelling AlleKleur specialiseert zich in hulp aan cliënten uit migrantengroepen. Daarbij hanteert de instelling een methode waarbij behandeling wordt gecombineerd met werken, onderwijs en…

Sozio 98 - 2011

Gerard Kempe pionier sociaalwerk
Gerard Kempe pionier sociaalwerk € 3,90
Het berechten van delinquenten is geen sinecure. Deskundigen spreken zelfs over ‘de kunst van het straffen’. Iemand die zich bijna heel zijn leven lang met deze ‘kunst’ heeft bezighouden is de…

Sozio 100 - 2011

Carel Muller pionier sociaalwerk
Carel Muller pionier sociaalwerk € 3,90
Begin jaren zeventig. Carel Muller, directeur van de zwakzinnigeninrichting Dennendal, heeft een
Implementatie van online hulpverlening
Implementatie van online hulpverlening € 3,90
Hoewel er inmiddels al heel wat voorbeelden zijn van succesvolle online hulpverlening in ons land, is het vaak toch nog pionieren. Myriam Limper beschrijft de randvoorwaarden voor een
Opleidingskwalificatie legitimeren
Opleidingskwalificatie legitimeren € 3,90
Startvraag bij dit artikel: ‘Hoe verantwoord ik mijn eigen handelen als docent?’ De kern wat ons betreft: Wees duidelijk over je intentie en bewust van de context. Legitimeren is, volgens ons,…
Signs of safety aanpak kindermishandeling
Signs of safety aanpak kindermishandeling € 3,90
De hulpverlening schiet tekort bij de aanpak van kindermishandeling, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, begin dit jaar. Erik van der Kraats beschrijft de benadering Signs of Safety…
SPECIAL hulpverlener van de toekomst
SPECIAL hulpverlener van de toekomst € 3,90
Hoewel er inmiddels al heel wat voorbeelden zijn van succesvolle online hulpverlening in ons land, is het vaak toch nog pionieren. Myriam Limper beschrijft de randvoorwaarden voor een succesvolle…
Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional
Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional € 3,90
Het zijn roerige tijden voor de welzijnssector. De Wmo brengt veranderingen mee en nu heeft ook Welzijn Nieuwe Stijl haar intrede gedaan. Hoe gaan we vorm geven aan het welzijnswerk in de toekomst?…

Sozio 101 - 2011

Special personeelsmanagement
Special personeelsmanagement € 3,90

Sozio 103 - 2011

Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen
Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? Sozio bericht in een reeks artikelen over deze samenwerking in drie wijken in een middelgrote stad. In dit artikel worden…
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling € 3,90
Nogal wat incidenten van seksueel misbruik haalden afgelopen tijd het nieuws. Dit omvangrijke probleem dwingt ons hulpverleners kritisch naar ons professioneel handelen te kijken. Hoe organiseren we…
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk € 3,90
Een onderzoek naar huisverboden in Friesland laat zien, dat zowel ‘slachtoffers’ als plegers van huiselijk geweld kampen met diverse problemen: werk- en financiële problemen, psychiatrische

Sozio 102 - 2011

Aanpak eenzaamheid senioren
Aanpak eenzaamheid senioren € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? 
Outreachende vernieuwing sociale sector
Outreachende vernieuwing sociale sector € 3,90
De Stichting Eropaf! wil de handelingsverlegenheid van hulpverleners doorbreken en het sociaal werk weer opnieuw inhoud geven. Eropaf! 3.0 is het openingsstatement van een nieuwe fase van een…
Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht
Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht € 3,90
Opleidingen en werkveld besteden te weinig aandacht aan de vraag wat cliënten voor elkaar
kunnen betekenen. Daarmee boren we een belangrijke bron voor herstelkracht niet
aan.  

PIP 59 - 2011

Signs of safety - Oplossingsgericht aanpak bij kindermishandeling
Signs of safety - Oplossingsgericht aanpak bij kindermishandeling € 3,90
De oplossingsgerichte werkwijze Signs of Safety, afkomstig uit Australië, blijkt in Nederland zeer goed bruikbaar bij de aanpak van kindermishandeling. De methodiek bleek een welkome…

PIP 62 - 2011

Het verborgen curriculum van de jeugdzorg
Het verborgen curriculum van de jeugdzorg € 3,90
Waarden en overtuigingen ten aanzien van jongeren en opvoeding spelen een belangrijke rol in de manier waarop jeugdzorginterventies ontwikkeld en vormgegeven worden. Daarom is explicitering en…

PIP 63 - 2011

Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen
Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen € 3,90
Is het wenselijk om ook in kleutergroepen de inhoud van het onderwijs door methodes of programma’s te laten voorschrijven? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat een programmagerichte aanpak niet…

Sozio 96 - 2010

Functional Family Therapy Methodiek
Functional Family Therapy Methodiek € 3,90
Sla een brug tussen de praktijk en de bestaande evidence-based practice methoden. En zorg dat je hulpverleners goed opleidt om deze methoden in te zetten. Astrid van Dam illustreert aan de hand
Herwaardeer de residentiele zorg
Herwaardeer de residentiele zorg € 3,90
Het is een veelgehoorde klacht in de jeugdzorg: een jongere heeft ambulante hulp gehad, gezinsbegeleiding, trainingen, therapieën, maar niks heeft ervoor gezorgd dat hij weer op het rechte…

Sozio 94 - 2010

Opleidingskwalificatie organiseren en beheren
Opleidingskwalificatie organiseren en beheren € 3,90
Niet de kwalificatie waar het hart van de gemiddelde aankomend SPH’er sneller van gaat kloppen: organiseren en beheren. Toch broodnodig voor de moderne hulpverlener om over zakelijke

PIP 57 - 2010

Pedagogisch inrichten in de kinderopvang
Pedagogisch inrichten in de kinderopvang € 3,90
Hoekjes maken, prikkels doseren en op de knieën door de ruimte. Het ‘pedagogisch inrichten’ is een steeds vaker besproken onderwerp in de kinderopvang. Een goede inrichting…

PIP 54 - 2010

Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
De afkorting VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is aan de orde van de dag. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen of…
Stad als veilige educatieve ruimte of aanzetter tot probleemgedrag
Stad als veilige educatieve ruimte of aanzetter tot probleemgedrag € 3,90
De discussie over de veiligheid van onze steden wordt vooral gevoerd vanuit volwassenen. Maar succesvol ingrijpen vereist een veel beter begrip van jonge stedelingen. Er bestaat een relatie tussen…

PIP 55 - 2010

Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype
Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype € 3,90
Onderzoek naar het functioneren van de hersenen kent een snelle groei. Neuropsychologen kunnen sinds de gebruikname van de functionele MRI (magnetic resonance imaging) zelfs hersenen in actie
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in peuter- en…

PIP 56 - 2010

Als Nederlands niet je eerste taal is
Als Nederlands niet je eerste taal is € 3,90
In onderwijskringen is het algemeen geaccepteerd dat het succes van de integratie van nieuwe Nederlanders vooral afhangt van hun kennis van de Nederlandse taal. De afgelopen jaren horen wij…
Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
In het vorige artikel hebben we kennisgemaakt met Vivian Gussin Paley’s aanpak van het dicteren en dramatiseren van verhalen in peuter- en kleutergroepen. Paley stelt, verwijzend naar Vygotsky,…

Sozio 93 - 2010

Hoe kunnen hulpverleners omgaan met zingevingsvragen
Hoe kunnen hulpverleners omgaan met zingevingsvragen € 3,90
Hulpverleners krijgen te maken met levensvragen van cliënten. Voor de beantwoording ervan kunnen ze niet altijd meer terugvallen op de traditionele levensbeschouwelijke kaders. Toch kunnen we

Sozio 95 - 2010

Behandeling lvb jongeren in justitiele jeugdinrichting
Behandeling lvb jongeren in justitiele jeugdinrichting € 3,90
Steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking komen in aanraking met justitie en worden behandeld in een justitiële jeugdinrichting. De recidivecijfers zijn al jaren zorgelijk te…

PIP 50 - 2009

Filosoferen met kinderen
Filosoferen met kinderen € 3,90
Om met kinderen te kunnen filosoferen is ruimte nodig om samen te denken. Die denkruimte is niet altijd gegeven, maar moet worden geschapen. Naar aanleiding van een filosofieproject op de…

PIP 47 - 2009

Opvoeden met de Koran
Opvoeden met de Koran € 3,90
Op welke manier gaan islamitische ouders bij het opvoeden van hun kinderen om met hun levensbeschouwelijke overtuigingen? Worden zij bij de opvoeding ondersteund door hun geloofsgenoten? Welke…
Popmuziek als boze verleider
Popmuziek als boze verleider € 3,90
Popmuziek die heftige gevoelens losmaakt spreekt tot de verbeelding van jongeren. Ook in hun gedrag spiegelen zij zich aan muziekhelden. Geen wonder dat opvoeders zich zorgen maken over jongeren die…

Sozio 90 - 2009

Mogelijkheden client uitgangspunt in WKS model
Mogelijkheden client uitgangspunt in WKS model € 3,90
Willem Kleine Schaars introduceert in dit artikel zijn zelf ontwikkelde WKS-model. Een praktijkmodel waarbij de mening en de mogelijkheden van de cliënt altijd weer uitgangspunt zijn. Heldere…

PIP 48 - 2009

Families And Schools Together (FAST)
Families And Schools Together (FAST) € 3,90
Veel gezinsinterventies richten zich op individuele probleemgezinnen en maken weinig gebruik van de hulpbronnen in hun omgeving. Het interventieprogramma Families and Schools Together (FAST)…
Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding
Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding € 3,90
In Nederland maken elk jaar ongeveer vijftienhonderd mensen een eind aan hun leven. Vele honderden kinderen en jongeren verliezen op deze manier een vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin. Ze…

PIP 51 - 2009

Gebaren niet alleen goed voor doven
Gebaren niet alleen goed voor doven € 3,90
De Nederlandse organisatie Wapperkids biedt horende ouders, baby’s en peuters de mogelijkheid om beter met elkaar te communiceren door middel van ondersteunende gebaren. De methode is…

Sozio 86 - 2009

Casus Jeugdzorg Interetnische dilemmas
Casus Jeugdzorg Interetnische dilemmas € 3,90
Ineke is gezinsvoogd en op een ochtend ontvangt ze twee cliënten, Amina en Ahmed. Hun oudste zoon Hakim is onder toezicht gesteld. Bij aanvang van het gesprek blijkt dat Ahmed Ineke geen hand wil…

Sozio 89 - 2009

Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen
Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen € 3,90
In een gezinsvoogdij-instelling besluiten de gezinsvoogd en haar collega’s na lang wikken en wegen de ondertoezichtstelling van Maja, een 16-jarig meisje ‘op negatieve gronden’ te…
Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23
Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23 € 3,90
Een methodiek ontwikkelen die jongeren voorbereidt op volwaardig burgerschap. Een woonvoorziening creëren die een goede aansluiting tot stand brengt tussen jeugd- en volwassenenhulpverlening…

Sozio 88 - 2009

Casus VB Hulpverlening Ethisch
Casus VB Hulpverlening Ethisch € 3,90
Als begeleider dagbesteding van het klussenteam van instelling A. ben je doorlopend bezig om

PIP 52 - 2009

Oplossingsgericht werken € 3,90
Oplossingsgericht werken geldt als een van de meest vernieuwende werkwijzen van de laatste jaren. Deze werkwijze begint niet met het in kaart brengen van de problemen, maar met het brainstormen

Sozio 87 - 2009

Casus Jongeren Internet Privacy
Casus Jongeren Internet Privacy € 3,90
Internet is een veel gebruikte manier om contacten te onderhouden. De meiden die op de leefgroep waar ik werkzaam ben, gebruiken het internet hier ook voor. Regelmatig komt het voor dat ouders, en…
Professionele handelingsruimte social worker
Professionele handelingsruimte social worker € 3,90
Als social workers hebben we de laatste jaren nogal wat professionele handelingsruimte moeten inleveren. Daar zijn handelingsprotocollen voor in de plaats gekomen. Het is niet zo vreemd dat we…
Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking
Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking € 3,90
Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking is een lastig fenomeen. Waarom vertonen juist deze kinderen zelfverwondend gedrag en wat kunnen begeleiders doen om…

PIP 49 - 2009

Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling
Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling € 3,90
Intuïties spelen in de professionele oordeelvorming bij vermoedens van kindermishandeling een grote rol. Toch aarzelen veel professionals om hun intuïties om te zetten in handelen, omdat deze vaak…
Jeugdzorg in tijden van recessie
Jeugdzorg in tijden van recessie € 3,90
De gehele oppositie in de Tweede Kamer is het erover eens: er moet een parlementair onderzoek naar de jeugdzorg komen. De MOgroep Jeugdzorg ziet hier niets in. De problemen in de jeugdzorg worden…

Sozio 82 - 2008

Nut combinatie ouderbegeleiding oudertraining
Nut combinatie ouderbegeleiding oudertraining € 3,90
De oudertraining is bij het behandelaanbod van de dagbehandeling kinderpsychiatrische dagbehandeling Regionaal Centrum Kinder- en Jeugd Psychiatrie in Hilversum een vast onderdeel geworden. Een…

PIP 45 - 2008

Muzikale opvoeding
Muzikale opvoeding € 3,90
Met de muzikale opvoeding is het treurig gesteld. Thuis en op school wordt steeds minder gezongen en maar weinig kinderen krijgen de gelegenheid om een muziekinstrument te leren spelen. Of een kind…

Sozio 81 - 2008

Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening
Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening € 3,90
Wat maakt hulpverleningsrelaties met hulpvragers die in armoede verkeren, succesvol?

PIP 39 - 2007

Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers
Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers € 3,90
Er zijn nogal wat jongeren die thuis voor een zieke, gehandicapte, verslaafde of psychiatrisch
Parent-Child Interaction Therapy
Parent-Child Interaction Therapy € 3,90
Een ouder en kind met gedragsproblemen bevinden zich in een spelkamer. Ze worden vanachter een one-way screen gevolgd door een therapeut. Door een microfoontje in haar oor krijgt de…
Zingeving voor LVB jongeren die uit huis zijn geplaatst
Zingeving voor LVB jongeren die uit huis zijn geplaatst € 3,90
In behandelingsinstituut Emaus wonen licht verstandelijk gehandicapte jongeren die uit huis geplaatst zijn. Jongeren die vaak naar thuis terugverlangen, ook als ze daar niet de zorg kregen die ze…

PIP 40 - 2007

Impact van mediageweld onderzocht
Impact van mediageweld onderzocht € 3,90
Over de impact van mediageweld op kinderen wordt zo verschillend gedacht, dat opvoeders al snel het spoor bijster raken. Onderzoeker Peter Nikken laat zien dat alle visies op dit vraagstuk een kern…
Moeder in gevangenis, kind ook gestraft
Moeder in gevangenis, kind ook gestraft € 3,90
Als moeders in de gevangenis terechtkomen, worden hun kinderen ook gestraft. De regelgeving en gang van zaken binnen de gevangenissen belemmeren een goed contact tussen moeder en kind. Dit staat…
Opvoeding zaak overheid - Welke toekomst verdienen risicojongeren
Opvoeding zaak overheid - Welke toekomst verdienen risicojongeren € 3,90
Is opvoeding een zaak van de overheid? Ton Notten, lector Opgroeien in de Stad, stoort zich aan de moralistische toon en daadkracht waarmee hedendaagse beleidsmakers probleemjongeren mores willen…

PIP 37 - 2007

Verplichte maatschappelijke stages voor jongeren
Verplichte maatschappelijke stages voor jongeren € 3,90
Om jongeren actief bij de samenleving te betrekken, wil het huidige kabinet een verplichte maatschappelijke stage invoeren. Helemaal nieuw is dit voorstel niet. Lenie van den Bulk beschrijft hoe…

PIP 36 - 2007

Bescherming van kinderen bij politieverhoor
Bescherming van kinderen bij politieverhoor € 3,90
Zes jaar na het harde verhoor van de elfjarige Maikel in het kader van de Schiedammer parkmoord werd de aanwezige pedagoog door het College van Toezicht van de NVO – de beroepsvereniging van…

PIP 35 - 2007

Zingeving door zelfconfrontatie
Zingeving door zelfconfrontatie € 3,90
Als nieuwe deelnemers aan de markt van welzijn en geluk verkennen studenten ook het religieuze

PIP 38 - 2007

Omgaan met traumatiserende verlieservaringen bij kinderen
Omgaan met traumatiserende verlieservaringen bij kinderen € 3,90
Ondanks toenemende wetenschappelijke kennis over de manier waarop jongeren omgaan met dood en verlies, reageren jongeren vaak op een manier die opvoeders voor raadselen stelt.
Opvoeding zaak van overheid - Belang van jongeren
Opvoeding zaak van overheid - Belang van jongeren € 3,90
Is opvoeding een zaak van de overheid? In de bundel In het belang van het kind pleitten pedagoog Bas Levering en rechtsfilosoof Andreas Kinneging (om afzonderlijke redenen) voor een terughoudende…
Videofeedback van opvoedgedrag van ouders
Videofeedback van opvoedgedrag van ouders € 3,90
Veel gezinsinterventieprogramma’s maken gebruik van videofeedback. Ouders worden in hun alledaagse interacties met kinderen gefilmd, waarna zij samen met een hulpverlener naar de beelden kijken…

Sozio 74 - 2007

De beste omgeving voor delinquente jongeren
De beste omgeving voor delinquente jongeren € 3,90
Wat is beter voor jongeren die wetsovertredend gedrag vertonen: gedwongen opvoedingsondersteuning binnen het gezin of in een gesloten inrichting? Wat zeggen de resultaten

Sozio 79 - 2007

Wat is de essentie van dialooggestuurd werken € 3,90
Jan van der Born, werkzaam op de Hogeschool INHOLLAND, probeert in dit artikel te verwoorden wat

PIP 33 - 2006

Scholen ontdekken kindermassage
Scholen ontdekken kindermassage € 3,90
Na Zweden en Denemarken ontdekken scholen in Nederland en België dat speelse vormen van lichaamscontact de sfeer, sociale vaardigheden, het leren en de gezondheid van  kinderen verbeteren. Tot…

Sozio 71 - 2006

De werkwijze van team bijzondere doelgroepen zwolle
De werkwijze van team bijzondere doelgroepen zwolle € 3,90
Wil Reijers en Nardy Hartelman zijn adviseurs bij het Team Bijzondere Doelgroepen van de gemeente Zwolle. Alie Weerman sprak met hen over hun werkwijze die in het hele land navolging vindt. ‘Wij…
Gezinsvoogd heeft ruimer instrumentarium nodig
Gezinsvoogd heeft ruimer instrumentarium nodig € 3,90
De regering probeert sinds een jaar of twee de positie van gezinsvoogden te verbeteren zodat ze de effectiviteit van de hulp kunnen vergroten. Maar voor een werkelijke vooruitgang moet…

PIP 29 - 2006

In de schaduw van zieke of gehandicapte broer of zus
In de schaduw van zieke of gehandicapte broer of zus € 3,90
Kinderen die opgroeien met een zieke of gehandicapte broer of zus zijn vaak heel zorgzaam. Maar ze worstelen soms ook met tegenstrijdige gevoelens die ze uit loyaliteit niet rechtstreeks uiten. Wie…

Sozio 73 - 2006

Hulp aan allochtonen
Hulp aan allochtonen € 3,90
Schud de protocollen en regeltjes van je af bij de hulpverlening aan allochtonen, betoogt Ben Rensen. ‘We zijn geneigd veel te grote stappen te nemen vanuit ons efficiencydenken. We zouden
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers € 3,90
Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor…

PIP 34 - 2006

Een taaltoets voor alle peuters
Een taaltoets voor alle peuters € 3,90
Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de invoering van een taaltoets om alle driejarige peuters te screenen op taalachterstanden. Geen goed idee, vindt orthopedagoog Pieter Kousemaker.…

Sozio 68 - 2006

Interventies en begeleiding risicojongeren € 3,90
Een strenge aanpak van risicojongeren is populair. Maar onderzoek wijst uit dat deze interventies en
Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen
Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen € 6,90
De betekenis van rehabilitatie wordt in dit Cahier herhaaldelijk geformuleerd. Elke auteur tracht vanuit zijn of haar discipline te verwoorden wat deze ‘filosofie van vermaatschappelijking’…

Sozio 1 - 2018 (Themanummer opleiding & werk)

Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)
Workshop helpt sociaal werker, docent en student - Zo bespreek je morele dilemma's
Workshop helpt sociaal werker, docent en student - Zo bespreek je morele dilemma's € 3,90
Sociaal werkers en docenten zien zich dagelijks geconfronteerd met morele dilemma’s. Kom je in actie als een van de meisjes van de activiteitengroep in het buurtcentrum ineens in bedekkende…

Sozio 6 - 2017 (Themanummer Seks)

Groot gebrek aan onderwijsmethoden hbo - Kun je ‘bespreekbaar maken’ leren?
Groot gebrek aan onderwijsmethoden hbo - Kun je ‘bespreekbaar maken’ leren? € 3,90
Het thema ‘seksualiteit’ is een ondergeschoven kindje in de hbo-opleidingen voor sociaal werkers. Hoogste tijd om het gebrek aan evidence based onderwijsmethoden grondig aan te pakken.
Rutgers deed scan bij Spirit - 100% LHBT-proof is het doel
Rutgers deed scan bij Spirit - 100% LHBT-proof is het doel € 3,90
Met gevoel voor diversiteit praten over seksualiteit en seksuele oriëntatie: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In hoeverre lukt het je als professional om LHBT-jongeren te signaleren en om
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2018

Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen
Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen € 3,90
Bewegen en sport bieden uitstekende mogelijkheden om groepen kwetsbare mensen te betrekken bij de samenleving. Buurtsportcoaches kunnen hierin de belangrijke, verbindende schakel vormen.
Niet-aangeboren hersenletsel (nah) - De hulpvraag die onzichtbaar is
Niet-aangeboren hersenletsel (nah) - De hulpvraag die onzichtbaar is € 3,90
In Nederland krijgt één op de dertig mensen een vorm van hersenletsel. Aan de buitenkant is bij veel van deze mensen niets te zien, maar als je met hen in gesprek gaat, blijken ze bijna allemaal…
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

Ideale prooi
Ideale prooi € 3,90
Jongeren met een LVB zijn voor criminelen zeer aantrekkelijk om voor hun karretje te spannen. Gesprek met Mathijs Zwinkels – kenner van de straat – over criminelen die inpalmen, intimideren
Op mijn hoede bij een vrouw met een LVB
Op mijn hoede bij een vrouw met een LVB € 3,90
De moderne hulpverlener biedt hulpverlening op maat. Koen Kuijper, ambulant woonbegeleider bij Amerpoort, vertelt hoe hij dat doet bij Marijke, een vrouw met een LVB. ‘Zij is in wezen een goed…
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Speels kiezen, maar niet vrijblijvend
Speels kiezen, maar niet vrijblijvend € 3,90
Social media kun je slim gebruiken in de hulpverlening aan jongeren met een LVB. Zo is er een app die helpt betere keuzes te maken in sociale situaties.‘Heb je weer te lang doorgeslapen?’ vraagt…
‘Ik heb hier veel geleerd’
‘Ik heb hier veel geleerd’ € 3,90
Hoe help je als Justitiële Jeugdinrichting (JJI) voorkomen dat een jongere met een LVB opnieuw de fout in gaat? Sinds 2013 zetten de JJI’s in op een positieve benadering, zoals in Lelystad. Het…

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

De sociale professional en Geweldloze Communicatie - Leer de behoeftentaal spreken
De sociale professional en Geweldloze Communicatie - Leer de behoeftentaal spreken € 3,90
Geweldloze Communicatie is hot. Organisaties ontdekken het, er verschijnen boeken, en de workshop van Hester Macrander voor studenten Sociale Studies aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Gewoon geweld?
Gewoon geweld? € 3,90
Hoeis het mogelijk dat vrouwen die mishandeld worden ervoor kiezen bij hun partner te blijven? En is die impasse te doorbreken? Catelijne Akkermans – die het van dichtbij meemaakt – gaat te rade…
Ouderenmishandeling - Taboe is aan het verdwijnen
Ouderenmishandeling - Taboe is aan het verdwijnen € 3,90
Op ouderenmishandeling rustte jarenlang een taboe. Maar de aandacht neemt toe, en dat is mede te danken aan enkele concrete actieplannen. Riet Knaapen zet ze op een rij en vertelt hoe het nóg…
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
Tips voor professionals - Zie je schaamte onder ogen
Tips voor professionals - Zie je schaamte onder ogen € 3,90
?Iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld – van dader tot slachtoffer, van familie tot hulpverlener – worstelt met schaamtegevoelens, zegt Kirsten Regtop. Willen we het geweld doorbreken,…

Sozio 4 - 2018

Gezin centraal
Gezin centraal € 3,90
Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking: daarover gaat het boek Gezin centraal & de licht verstandelijke beperking, dat in 2019 verschijnt. Arjan Bolt geeft…
Nee, het gaat niet vanzelf over
Nee, het gaat niet vanzelf over € 3,90
In Groningen en Friesland biedt de poli seksuologie van het behandelcentrum Reik een ambulante, systeemgerichte behandeling aan jongeren met een LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag (sgg).
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2017

'Eerst verbind je, dan laat je los'
'Eerst verbind je, dan laat je los' € 3,90
Nu de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd naderen, vindt een grote uitstroom plaats van ervaren krachten. Zo werkte Riet Knaapen (65) in juni voor het laatst als innovatie- en…
'Onzichtbare' sluipmoordenaars aangepakt
'Onzichtbare' sluipmoordenaars aangepakt € 3,90
Toen de cliëntenraad en hulpverleners van Fier aangaven dat veel cliënten zich in een zorgwekkende financiële situatie bevinden, startte een project. Het maakt de 'onzichtbaar' sluipmoordenaars…
Modieuze trend of bittere noodzaak?
Modieuze trend of bittere noodzaak? € 3,90
Ervaringsdeskundigheid is populair in de hulpverlening, en de overheid juicht dat toe. Hoe zorg je dat de hulpverlening werkelijk profiteert van de inzet van ervaringsdeskundigheid?
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Zet je je capability om in een functioning?
Zet je je capability om in een functioning? € 3,90
De Capability Approach is geen nieuwe methodiek, maar een instrument voor politieke actie, betoogt Carin Wevers. Ze reageert op het artikel van Erik Jansen in de vorige Sozio. 'Zoek…
Toelichting Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling
Toelichting Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling Gratis
Toelichting op Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de…
Model Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling
Model Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling Gratis
Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming

Tirannie in de jeugdzorg

De betere toekomst
De betere toekomst € 3,90
De betere toekomst 
De driehoek van de samenleving
De driehoek van de samenleving € 3,90
De driehoek van de samenleving 
De jeugdzorg in bestuurskundige analyse
De jeugdzorg in bestuurskundige analyse € 3,90
De jeugdzorg in bestuurskundige analyse 
Jeugd(zorg)beleid in discussie
Jeugd(zorg)beleid in discussie € 3,90
Jeugd(zorg)beleid in discussie 
Jeugd(zorg)beleid in Nederland
Jeugd(zorg)beleid in Nederland € 3,90
Jeugd(zorg)beleid in Nederland 
Samenvatting en conclusies
Samenvatting en conclusies € 3,90
Samenvatting en conclusies 
Tirannie van de jeugdzorg (complete uitgave)
Tirannie van de jeugdzorg (complete uitgave) € 13,90
Tirannie van de jeugdzorg (complete uitgave)
Twee bestuurskundige begrippen: hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid
Twee bestuurskundige begrippen: hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid € 3,90
Twee bestuurskundige begrippen: hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid 

Sozio 6 - 2018

De mensen die je niet zomaar weg krijgt
De mensen die je niet zomaar weg krijgt € 3,90
Probeer je als (jong)volwassene met een LVB maar eens te handhaven in de grote stad met al zijn verleidingen. Cordaan en Middin ontwikkelden een methodiek op maat. Bij LifeWise draait alles om…
Depressiepreventie, hoe doe je dat in de wijk?
Depressiepreventie, hoe doe je dat in de wijk? € 3,90
Doordat mensen met depressieve klachten meestal niet uit zichzelf om hulp vragen en professionals vaak niet weten hoe signalen te bespreken, lopen cliënten vaak onnodig lang rond met hun psychische…
De worsteling - Gesloten of open groep voor Mick?
De worsteling - Gesloten of open groep voor Mick? € 3,90
Mick, een jongen van 12 jaar, woont op een leefgroep. Zijn vervolgperspectief is onduidelijk. Hij woont al geruime tijd op groepen en wisselt regelmatig van instelling in verband met lastig gedrag. De…
Elkaar helpen verantwoordelijkheid te nemen
Elkaar helpen verantwoordelijkheid te nemen € 3,90
Jeugdhulpverleners ervaren grote verschillen in hoe gemeenten, organisaties en professionals de transformatie vormgeven. Hierdoor ontstaan soms samenwerkingsfricties, vooral bij zorgen over de…
Integratie gaat door de maag
Integratie gaat door de maag € 3,90
In het Utrechtse restaurant Syr werken mensen met een vluchtelingenachtergrond samen met Nederlandse collega’s. Dat biedt hun de kans hun talenten te benutten, zich thuis te voelen in de stad en…
Kleine delicten, maar grote zorgen
Kleine delicten, maar grote zorgen € 3,90
Eenvoudige strafzaken samen snel, slim, selectief, simpel én samenlevingsgericht aanpakken: dat doet ZSM sinds 2011. Werkt het ook? Twee Groningse studenten wijdden hun scriptie aan deze vraag,…
Op weg naar inclusiever Social Work
Op weg naar inclusiever Social Work € 3,90
Hogeschool Utrecht doet mee aan het internationale project Inclusive CampusLife, met als doel een inclusieve campus voor hoger onderwijs. Sascha van Gijzel laat zien hoe het instituut Social Work de…
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer)
Steentjes in mijn schoenen
Steentjes in mijn schoenen € 3,90
In de vorige Sozio pleitte Bea Jongsma voor het inzetten van je eigen ervaringen in de begeleiding of hulpverlening. Redacteur Yildiz Karadag plaatst er kanttekeningen bij. ‘Wanneer ben je klaar met…
Als ik hem was... € 3,90
Methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Cliënt én hulpverlener kunnen méér
Cliënt én hulpverlener kunnen méér € 3,90
Wat zou er gebeuren als je jongeren met een licht verstandelijke beperking vooral aanspreekt op hun positieve kenmerken, zonder hun beperkingen te negeren? Uit een recent Nederlands onderzoek…
Digitaal aansluiten bij belevingswereld
Digitaal aansluiten bij belevingswereld € 3,90
Jouw Omgeving maakt digitaal behandelen mogelijk én zorgt dat iedereen die betrokken is bij een cliënt belangrijke informatie kan delen. Is dit digitale hulpmiddel straks onmisbaar in de…
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar? € 3,90
Stel, je hebt als beroepskracht of instelling een jongere als cliënt met een verstandelijke beperking, die gedragsstoornissen vertoont en worstelt met zijn verleden en zijn gezinssysteem. Wat…
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Zelfvertrouwen bij elkaar boksen
Zelfvertrouwen bij elkaar boksen € 3,90
Voor LVB’ers is sporten een uitstekende manier om sociale vaardigheden te leren. Sozio-redacteur Huub Wiltschut gaat op bezoek in Almere, waar Henk ter Haar en Mark Mulder zich samen met deze
‘Elk gezin moet hier hard werken’
‘Elk gezin moet hier hard werken’ € 3,90
In Friesland wonen gezinnen waarvan één of beide ouders een licht verstandelijke beperking hebben samen in één straat. Anderhalf jaar krijgen ze een zeer intensieve behandeling. Werkt dat?…

Sozio 4 - 2015

Friesland pakt kindermishandeling anders aan
Friesland pakt kindermishandeling anders aan € 3,90
Krijgt voorbeeld navolging?
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2015

Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2015

Interview Jeanet Zonneveld (voormalig projectmanager Integrale Aanpak)
Interview Jeanet Zonneveld (voormalig projectmanager Integrale Aanpak) € 3,90
‘Integrale Aanpak’ is een landelijk project dat de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen en huishoudens met een meervoudige problematiek in samenhang aanpakt. Projectmanager Jeanet Zonneveld…
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)
Werkt het nieuwe zorg en welzijn?
Werkt het nieuwe zorg en welzijn? € 3,90
Een instrument dat de meerwaarde van nieuwe aanpakken in zorg en welzijn zichtbaar maakt – zoals die van sociale wijkteams. Dat is volgens Jochum Deuten de Effectencalculator. ‘Soms zie je…
Zo communiceer je met aandacht (De kunst van 'mindful' luisteren en reageren)
Zo communiceer je met aandacht (De kunst van 'mindful' luisteren en reageren) € 3,90
Als de communicatie tussen hulpverlener en cliënt niet goed verloopt, kan dat leiden tot misverstanden, onbegrip en zelfs verkeerde inschattingen. Denk als professional niet te snel dat je…

Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014

Zorg op afstand (Toepassing domotica verrijkt leven zelfstandig wonende cliënt)
Zorg op afstand (Toepassing domotica verrijkt leven zelfstandig wonende cliënt) € 3,90
Domotica kan in de zorg aan kwetsbare cliënten een uitkomst bieden, betoogt Erik Alink. Mits afgestemd op de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en geïntegreerd in een…

Sozio 3 - 2014

Bouwen aan herstel (Yucelmethode brengt veerkracht cliënten in beeld)
Bouwen aan herstel (Yucelmethode brengt veerkracht cliënten in beeld) € 3,90
Veel methodieken zijn erg verbaal en abstract en gaan daardoor veel cliënten boven de pet. Dat komt de hulpverlening niet ten goede. De Yucelmethode beoogt de eigen kracht en veerkracht van mensen en…
Gevraagd: systemische bril
Gevraagd: systemische bril € 3,90
Wat zijn de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek bij kinderen met gedragsproblemen? Pleidooi voor een systemische aanpak.

Sozio 4 - 2014

Er is een wereld te winnen (Samenwerkingsproject onderwijs-, beroepen- en wetenschappelijk domein rond transitie)
Er is een wereld te winnen (Samenwerkingsproject onderwijs-, beroepen- en wetenschappelijk domein rond transitie) € 3,90
Wat betekenen de transitie en transformatie in de jeugdzorg voor de competentie- en toolontwikkeling van (aankomende) social workers? Die vraag stond centraal bij een samenwerkingsproject tussen Zuyd…
Ouders zijn geen black box (samenwerken met ouders vereist meer dan empathie en goede bedoelingen)
Ouders zijn geen black box (samenwerken met ouders vereist meer dan empathie en goede bedoelingen) € 3,90
Voor sociale professionals kan het werken met ouders van cliënten lastig zijn. Soms kom je lijnrecht tegenover hen te staan. Een op lossing vereist dan meer dan empathie en goede bedoelingen. José…

Sozio 6 - 2015

Leren praten over seksualiteit
Leren praten over seksualiteit € 3,90
Hoe besteedt een hogeschool aandacht aan intimiteit en seksualiteit? En hoe reageren studenten daarop? Josefine Boertjens, opleidingsdocent aan de Christelijke Hogeschool Ede, deelt haar…
Seksualiteit en hulpverlening 1989-2015
Seksualiteit en hulpverlening 1989-2015 € 3,90
In 1989 begon Mathieu Heemelaar lessen over seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. In dit themanummer blikt hij terug op ruim 25 jaar ontwikkelingen op dit gebied in samenleving, onderzoek en…
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2016

De kracht van verhalen
De kracht van verhalen € 3,90
Hoe werkt storytelling, een methode om te verduidelijken, verbinden en veranderen? En hoe is deze toe te passen? Anne Czyzewski en Jolet Swagers zetten de drie voordelen van storytelling op een rij.
Grooming verdient meer aandacht
Grooming verdient meer aandacht € 3,90
De werkwijze van ‘groomers’ – volwassenen die jongeren online benaderen met als doel seksueel contact – is even eenvoudig als effectief. Hoog tijd dat jongeren en hun ouders voorlichting…
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld € 3,90
Wie een agogische opleiding heeft afgerond en in het welzijn aan de slag gaat, kan worden geconfronteerd met huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Dan ben je verplicht te
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing € 3,90
In Nederland worden gezinnen die geen dak meer boven hun hoofd hebben, soms uit elkaar gehaald. Dat is onwenselijk want onmenselijk, vindt Albert Jan Kruiter.
Zo werk je inclusiegericht
Zo werk je inclusiegericht € 3,90
Inclusiegericht denken en doen is meer dan ooit noodzakelijk, nu de transities in volle gang zijn én nu

Sozio 6 - 2016

'Zonder haar is het moeilijk voor mij'
'Zonder haar is het moeilijk voor mij' € 3,90
Als professionals goede begeleiding bieden aan meisjes in de gesloten jeugdinrichting en hun moeders, is het mogelijk hun relatie te verbeteren. Wat is goede begeleiding? Nancy Schildmeijer
Digitale schuldhulpverlening komt eraan
Digitale schuldhulpverlening komt eraan € 3,90
De schuldhulp-app, een digitaal huishoudboekje, mobiel bankieren: er is grote behoefte aan digitale hulpmiddelen die financiële vaardigheden ondersteunen. De eerste ervaringen zijn veelbelovend. Wat…
Even een croissantje halen
Even een croissantje halen € 3,90
Jongeren die bij reguliere hulpverleningsinstellingen buiten de boot vallen, haalt de drijvende ambachtsschool juist aan boord. Hoe ziet deze bijzondere vorm van hulpverlening eruit?
Ga gepland knuffelen!
Ga gepland knuffelen! € 3,90
Trajectzorg is een nieuwe aanpak in de gesloten jeugdzorg die vraagt om veel onderling overleg tussen de betrokken organisaties. Hoe organiseer je dat? Liestbeth Krol  en Andrea Donker…
Inzetten ervaringsdeskundige is hot
Inzetten ervaringsdeskundige is hot € 3,90
Gemeenten verwachten van sociale professionals dat zij kwetsbare mensen laten meedoen in de maatschappij. Ervaringsdeskundige kunnen daarbij een zeer waardevolle inbreng hebben, mits je de juiste…
Praten over seksualiteit móét
Praten over seksualiteit móét € 3,90
Wat kan groepsleiders in een gesloten inrichting helpen in het bespreekbaar maken van liefdesrelaties, intimiteit en seksualiteit? Juliette Sonderman en Peer van der Helm deden…
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2017 (Special Opleiding en werk)

'Durf je arm om iemand te slaan'
'Durf je arm om iemand te slaan' € 3,90
Martin Jansen ging vorig jaar met pensioen, na ruim tien jaar als methodiekdocent bij Hogeschool INholland. ‘Je moet naar mensen kijken en luisteren, niet naar diagnoses.’
Mensenrechten horen in het onderwijs
Mensenrechten horen in het onderwijs € 3,90
Mensenrechten: hoe geef je daar aandacht aan in het hbo-onderwijs? De visie van een docent die er dagelijks mee bezig is. ‘Hier was sprake van een morele schending van mensenrechten – en dat besef…
Niet klagen, maar wagen
Niet klagen, maar wagen € 3,90
Hoe voorkom je dat gedreven professionele hulpverleners veranderen in op routine drijvende mopperaars, ontevreden over hun organisatie? Peter Smit verzorgt trainingen voor teams die graag…
Sociaal werk wordt sterk merk
Sociaal werk wordt sterk merk € 3,90
De beroepsvereniging, brancheverenigingen, vaktijdschriften en het hoger onderwijs hebben de handen ineengeslagen voor een historische transformatie. Het sociaal werk wordt een sterk merk, voorspellen…
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)
Student krijgt regie
Student krijgt regie € 3,90
De nieuwe sociale professional is een breed opgeleide generalist, want daar vraagt het sociale domein om. Wat betekent dat voor de opleidingen? Adriaan Oosterloo (voorzitter Landelijk Opleidings…
Studeren? Gebruik je cao?
Studeren? Gebruik je cao? € 3,90
Op 1 januari 2016 werd een belangrijke wijziging doorgevoerd in de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening: behalve over het individuele loopbaanbudget – dat al langer bestond – heb je…

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

'Huisuitzetting is gevolg van tekortschieten'
'Huisuitzetting is gevolg van tekortschieten' € 3,90
Een huisuitzetting verergert de misère voor alle betrokkenen, inclusief de woningcorporatie en de gemeente. Dat stelt Sylvita Meertens namens het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, waar sinds 2011…
Een hardnekkige erfenis
Een hardnekkige erfenis € 3,90
Huiselijk geweld is als domino: je tikt het eerste steentje aan en elke nieuwe generatie dondert om, besmet door de verwoestende cyclus van geweld. Hoe kan slaan, schoppen, kleineren en misbruiken…
Scènes die slecht aflopen
Scènes die slecht aflopen € 3,90
De scènes van Forum Theater Amsterdam lopen altijd slecht af. Met opzet. Ze maken deel uit van Actie ENTER, een reeks initiatieven van studenten die beter onderwijs wilden over de omgang met (een…
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)
Sterke rol overheid, eigen keuze burger
Sterke rol overheid, eigen keuze burger € 3,90
Hoe zorgen we dat de klant echt de regie krijgt en we niet blijven hangen in systeemdenken en aanbodsturing? Met die vraag in het achterhoofd gingen bestuurders en medewerkers van de gemeente Woerden…

Sozio 5 - 2018

Chatten over seksueel misbruik
Chatten over seksueel misbruik € 3,90
‘Chat met Fier’ biedt kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid om anoniem te praten met professionele hulpverleners. Voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld is het niet zelden de…
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol € 3,90
‘Het is de tweede dag van mijn stage op een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
Een burgervoogd is iemand die blijft
Een burgervoogd is iemand die blijft € 3,90
Er is een alternatief voor de instelling of professional als voogd van een kind: de burgervoogd. Het idee achter burgervoogdij vindt veel weerklank, zowel bij professionals als bij…
Geen verblijfsrecht? Wel hulp!
Geen verblijfsrecht? Wel hulp! € 3,90
De combinatie van diverse culturele achtergronden, traumatische ervaringen, ontoereikende opvang en psychische problemen maakt het voor hulpverleners moeilijk om passende zorg te bieden aan migranten…
Professionals, durf moedig te zijn
Professionals, durf moedig te zijn € 3,90
Het erkennen van de ervaringen en de emoties van mensen die kindermishandeling of partnergeweld meemaakten, geeft hun lucht, herkenning en erkenning. Toch hebben professionals soms moeite om een…
Samen ten strijde tegen stalking
Samen ten strijde tegen stalking € 3,90
De afgelopen twee jaar deden zes student-onderzoekers onderzoek naar de aanpak van stalking (met name door ex-partners). Ze verdiepten zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen…
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat?
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat? € 3,90
De overheid wil dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Toch kiezen verschillende voetballers met een verstandelijke beperking en hun ouders bewust voor een voetbalclub die alleen…
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Wat is jouw eigen ervaring, professional?
Wat is jouw eigen ervaring, professional? € 3,90
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en sociaal werk is van groot belang en dat wordt inmiddels erkend. Er zijn speciale opleidingen, en ervaringsdeskundige professionals vinden steeds…

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

'Benoem het gebrek aan concentratie' € 3,90
Wie denkt dat de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) alleen maar heroïneverslaafde draaideurcriminelen met een jarenlange delictgeschiedenis begeleidt, heeft het mis. Steeds vaker komen…
Betrek LVB-jongere bij toekomst € 3,90
Voor een jongere met een licht verstandelijke beperking (LVB) die te maken heeft (gehad) met jeugdbescherming en/of -reclassering is het een hele opgave om op je achttiende een huishouden op poten…
Deel je dilemma's € 3,90
Bij Expertisecentrum William Schrikker hebben ze positieve ervaringen met het ‘moreel beraad’: een overleg waarin dilemma’s worden besproken. Jos Zeegers vertaalt zijn enthousiasme in een…
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Stop de georganiseerde ontrouw! € 3,90
In het proces dat voorafgaat aan de plaatsing in de gesloten jeugdzorg toont de hulpverlening zich ontrouw. De visie van gz-psychologen Yvette de Beer en Jos Zeegers. ‘Veiligheid bestaat niet…

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

'Geparticipeerd worden' bestaat niet
'Geparticipeerd worden' bestaat niet € 3,90
Participeren is iets wat je zelf moet doen, niemand kan 'geparticipeerd worden'. Daarom is het belangrijk goed te zoeken hoe sterk iemands beweegredenen zijn om zijn participatie vorm te geven. De…
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar € 3,90
Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en nah en nu ook bij mensen met lvb en…
Handig kader voor wijkprofessional
Handig kader voor wijkprofessional € 3,90
Kijk je als sociale professional alléén naar hoe iemand in het hier en nu functioneert, dan mis je een deel van het verhaal. De kunst is om ook de potentie van mensen te zien om hun leven te leiden…
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat?
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat? € 3,90
Buurtbemiddeling in etnisch en cultureel gemengde buurten is een vak apart. Leila Jaffar en Radi Suudi geven praktische tips.
Richtwijzer bij scheidingen
Richtwijzer bij scheidingen € 3,90
Een echtscheiding is voor ouders en kinderen een extreem ingrijpende gebeurtenis. Vaak verschijnen er al snel allerlei goedbedoelende buitenstaanders ten tonele. Marjanna Boesenkool en…
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Wees problemen te snel af
Wees problemen te snel af € 3,90
Krachtgericht werken gaat uit van iemands mogelijkheden, en niet van zijn beperkingen. Zo'n aanpak wint in deze tijd natuurlijk aan populariteit. Dirk den Hollander  belicht twee voorbeelden…