Groepsprocessen

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

De werelden van kinderen verbinden
De werelden van kinderen verbinden € 3,90
Initiatiefnemer Leo Pauw over 'De Vreedzame Wijk' | Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen, ouders, professionals, bewoners…

Sozio 1 - 2015

Hebben hulpverleners niets te vertellen?
Hebben hulpverleners niets te vertellen? € 3,90
Actuele, doorleefde praktijkverhalen over de vele facetten van de hulpverlening komen niet van beleidsmakers. De uitvoerende hulpverlener is dé ideale informatiebron, vindt Huub Wiltschut. Hij…

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Naastbetrokkenen in de langdurige zorg
Naastbetrokkenen in de langdurige zorg € 3,90
Om de eigen kracht van cliënten te stimuleren, bevordert de ggz het betrekken van hun naasten. Maar mensen met een ernstige psychische aandoening hebben vaak een klein netwerk en geraken vaak in een…
Welzijn nieuwe stijl is vooral een kwestie van bewustwording
Welzijn nieuwe stijl is vooral een kwestie van bewustwording € 3,90
Uitgangspunt van Welzijn nieuwe stijl (Wns) is dat burgers, indien nodig, ondersteund worden bij hun deelname aan de samenleving. Om de nieuwe werkwijze te laten slagen, is een heuse cultuuromslag…

Sozio 6 - 2014

De middenmanager: Scharnier in de vernieuwing
De middenmanager: Scharnier in de vernieuwing € 3,90
Middenmanagers liggen vaak onder vuur. Van oudsher is er het beeld van ‘de chef’ die vernieuwing tegenhoudt. Maar klopt dat? Vincent de Waal verrichtte een uitgebreide studie naar hun rol en de…

Sozio 4 - 2013

De transitie door de ogen van zorgprofessionals
De transitie door de ogen van zorgprofessionals € 3,90
Noodzakelijk kwaad of ultieme oplossing?
Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen?
Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen? € 3,90
Wat, hoe en waarom?

Sozio 5 Special Stoornissen - 2013

Gaat de nieuwe generatie ten onder aan de pretcultuur?
Gaat de nieuwe generatie ten onder aan de pretcultuur? € 3,90
Lang leve de pretcultuur
Kritische kijk op de DSM
Kritische kijk op de DSM € 3,90
'Het systeem van DSM is failliet'
Van DSM IV-TR naar DSM 5
Van DSM IV-TR naar DSM 5 € 3,90
Flexibeler en genuanceerder
Alie Weerman legt uit wat de DSM is en bespreekt enkele voor sociale professionals relevante veranderingen en kritiekpunten.

Sozio 6 - 2013

Brengt de verplichte meldcode veiligheid in gezinnen?
Brengt de verplichte meldcode veiligheid in gezinnen? € 3,90
De afgelopen jaren is de rol van de hulpverlener bij meerdere familiedrama’s breedvoerig ter discussie gesteld. Ondanks de nabijheid van hulpverleners deden die drama’s zich toch voor. Brengt de…
Tijd voor slow sociaal werk
Tijd voor slow sociaal werk € 3,90
De kunst van het niet weten en er wel zijn

Sozio 3 - 2013

Beroepsprofielen, opleidingsprofielen, uitstroomprofielen, beroepscodes op een rij
Beroepsprofielen, opleidingsprofielen, uitstroomprofielen, beroepscodes op een rij € 3,90
Profielen, profielen, profielen. Studenten en al werkzame professionals raken soms de weg kwijt in het woud aan profielen waar ze mee te maken krijgen. Ben Boksebeld zet ze handig op een rij.
Brede bachelor Social Work
Brede bachelor Social Work € 3,90
Op Fontys Hogeschool zijn de opleidingen SPH, MWD en CMV opgegaan in een brede bachelor of Social Work. Het motto: de som meer is dan het geheel der delen. De brede bachelor moet dus niet enkel een…

Sozio 2 - 2013

Klinische forensische zorg onder druk
Klinische forensische zorg onder druk € 3,90
Strengstraffen en niet behandelen. Dat lijkt de dominante opvatting in het huidige

Sozio 106 - 2012

Bespreekbaar maken homoseksualiteit door hulpverleners draagt bij aan acceptatie
Bespreekbaar maken homoseksualiteit door hulpverleners draagt bij aan acceptatie € 3,90
Voor zowel hetero- als homojongeren is het nog steeds moeilijk om over homoseksualiteit te praten. Toch is het belangrijk dat er over gesproken wordt. Maar op welke manier? En hoe kunnen…
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem € 3,90
Laaggeletterdheid komt vaak voor bij jongeren in Nederland. Het is een serieus probleem en de
Opleidingskwalificatie sturen
Opleidingskwalificatie sturen € 3,90
Sturen, leidinggeven aan collega’s, verantwoordelijkheid nemen, bouwen aan beleid. Dit soort woorden roepen het beeld op van een manager. Is dat terecht? Hoe kan een SPH’er, als beginnend…

Sozio 109 - 2012

De ondersteuner van de ervaringsdeskundige
De ondersteuner van de ervaringsdeskundige € 3,90
Zorginstellingen en maatschappelijke opvang werken steeds meer met ervaringsdeskundigen. Deze worden ondersteund door een ondersteuner. Hoe ziet deze ondersteuning in er in de praktijk uit?
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen € 3,90
Ervaringsdeskundige hulpverleners gebruiken hun eigen ervaringen bij het ondersteunen van cliënten. Welke voordelen biedt deze zelfonthulling en welke valkuilen moet je zien te vermijden?

Sozio 104 - 2012

De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting € 3,90
Wat zijn verwachtingen van begeleiders en jongeren over elkaar in een justitiële jeugdinrichting? En hoe kunnen die verwachtingen invloed hebben op de resultaten van de interventie? 
Hoe gaan hulpverleners en leidinggevenden om met agressie
Hoe gaan hulpverleners en leidinggevenden om met agressie € 3,90
Het is niet zozeer de vraag of een hulpverlener met agressie te maken krijgt, in welke mate dan ook, maar eerder wanneer. Aandacht voor dit onderwerp is dan ook noodzaak, stelt Kees van Os. 

Sozio 107 - 2012

Kernwadranten als handig hulpmiddel voor teams € 3,90
Veel mensen kennen het model van kernkwadranten en kernkwaliteiten. Dat het ook geschikt is voor de hulpverlening, is minder bekend. Chris Van Dam beschrijft hoe we ermee aan de slag kunnen.
Onderzoeksatelier steunt studenten bij opdrachten € 3,90
Het onderzoeksatelier van de Academie Mens & Maatschappij bij Saxion biedt studenten een rustige en inspirerende studieplek voor onderzoek. Wat was het idee erachter en hoe heeft het uitgepakt?

Sozio 99 - 2011

ICT om socialisatie eenzame ouderen te stimuleren
ICT om socialisatie eenzame ouderen te stimuleren € 3,90
Hoe kan het gebruik van internet bijdragen aan de socialisatie van eenzame ouderen?
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden € 3,90
Rianne van den Heuvel participeerde in de leefwereld(en) van kwetsbare meiden en luisterde naar hun verhalen. Daardoor heeft ze meer zicht gekregen op de denkbeelden van deze meiden. Kijk
Tuigdorpen Wilders
Tuigdorpen Wilders € 3,90
Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we…
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen € 3,90
Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we…

Sozio 102 - 2011

Ervaringsdeskundigheid ggz geen beroep op zich
Ervaringsdeskundigheid ggz geen beroep op zich € 3,90
Er is een groot aanbod aan cursussen en opleidingen voor ervaringsdeskundigheid. Wat is de positie van de ervaringsdeskundige in het werkveld? En hoe integreren afgestudeerden hun…

Sozio 98 - 2011

Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen
Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen € 3,90
De jeugdzorg staat aan het begin van veel organisatorische vernieuwingen. Laten we eerst een debat voeren over de belangrijkste uitgangspunten, vindt Maarten Faas. Wat mag de samenleving de komende…

Sozio 100 - 2011

Carel Muller pionier sociaalwerk
Carel Muller pionier sociaalwerk € 3,90
Begin jaren zeventig. Carel Muller, directeur van de zwakzinnigeninrichting Dennendal, heeft een
Implementatie van online hulpverlening
Implementatie van online hulpverlening € 3,90
Hoewel er inmiddels al heel wat voorbeelden zijn van succesvolle online hulpverlening in ons land, is het vaak toch nog pionieren. Myriam Limper beschrijft de randvoorwaarden voor een
Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren
Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren € 3,90
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de nieuwe front office van de gehele jeugdzorg. Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg? En zo ja: hoe ziet die eruit? Wiel Janssen en Diane Kerbert…
Mindset hoe denken hulpverleners over veranderbaarheid
Mindset hoe denken hulpverleners over veranderbaarheid € 3,90
Hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het realiseren van veranderingen in hun leven. Maar geloven hulpverleners wel dat mensen daadwerkelijk kunnen veranderen? Uit onderzoek van…

Sozio 103 - 2011

De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg
De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg € 3,90
Pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg zijn geen vervanger van de ouder meer, maar facilitator ter ondersteuning van het gezin. Wat betekent een veranderde rol van ouders in de…
Het belang van aanraking in hulpverleningsrelatie
Het belang van aanraking in hulpverleningsrelatie € 3,90
Door talrijke incidenten met seksueel misbruik lijkt fysieke aanraking taboe te zijn geworden in de hulpverleningsrelatie. Maar is dat wel de oplossing? Hoe zorgen we ervoor dat intimiteit onderdeel…

Sozio 101 - 2011

Special personeelsmanagement
Special personeelsmanagement € 3,90

PIP 56 - 2010

Invloed uitoefenen op het sociale klimaat in de klas
Invloed uitoefenen op het sociale klimaat in de klas € 3,90
Bij het begin van het schooljaar is het altijd maar weer de vraag hoe de verstandhouding tussen leerkracht en leerlingen zal zijn. Dit promotieonderzoek laat zien hoe leerkrachten wel degelijk…

PIP 54 - 2010

Laura Dekker en de jeugdbescherming
Laura Dekker en de jeugdbescherming € 3,90
Zonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming

Sozio 95 - 2010

Kwartiermaken sociale participatie kwetsbare burgers
Kwartiermaken sociale participatie kwetsbare burgers € 3,90
Het Trefpunt in De Bilt is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor sociaal kwetsbare mensen. Doel is om de sociale participatie van deze mensen te bevorderen. Daarbij maakt het Trefpunt gebruik…

Sozio 91 - 2009

Sociale cohesie door sport
Sociale cohesie door sport € 3,90
Kan samen voetballen de verhoudingen tussen groepen mensen verbeteren? Een project, een combinatie van onderzoek en concrete activiteiten, leverde het begin van een antwoord op die vraag.

Sozio 87 - 2009

Positieve transfereffecten leerervaringsproject
Positieve transfereffecten leerervaringsproject € 3,90
De resultaten van een project waarbij ouders, kinderen en gezinsbegeleiders onder primitieve omstandigheden kamperen, blijken lastig over te dragen naar de thuissituatie. Het…

Sozio 90 - 2009

Intergenerationele activiteiten op wijkniveau
Intergenerationele activiteiten op wijkniveau € 3,90
Het begon een paar geleden met een uitstapje van ouderen uit een woon-zorgcentrum waarbij naburige schoolkinderen letterlijk een handje hielpen. Inmiddels uitgegroeid tot een heus project…

Sozio 81 - 2008

De rol van  godshuizen in de civil society
De rol van godshuizen in de civil society € 3,90
Samenwerking tussen geloofsgemeenschappen leidt in Amsterdamse achterstandswijken tot sociale cohesie en verbinding tussen bevolkingsgroepen. Hans Krikke doet verslag van de vele

Sozio 84 - 2008

Jongeren bereiken via MSN
Jongeren bereiken via MSN € 3,90
Professionals die groepen jongeren in beeld willen krijgen en houden, zoals jongerenwerkers, zien zich voor nieuwe uitdagingen gesteld. De straat neemt aan belang af als vindplek voor…

PIP 43 - 2008

Gemengde scholen met ouderinitiatieven
Gemengde scholen met ouderinitiatieven € 3,90
Kinderen leren pas goed samenleven en samenwerken als zij samen met kinderen van een andere afkomst naar school gaan. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om van zwarte en witte scholen meer gemengde…

Sozio 6 - 2016

Praten over seksualiteit móét € 3,90
Wat kan groepsleiders in een gesloten inrichting helpen in het bespreekbaar maken van liefdesrelaties, intimiteit en seksualiteit? Juliette Sonderman en Peer van der Helm deden…

Sozio 1 - 2017 (Special Opleiding en werk)

Leerplaats voor student en docent € 3,90
De Hogeschool van Amsterdam is bezig met het vormgeven van een nieuwe brede bachelor Sociaal Werk. Hij gaat pas van start in 2019, maar in 2014 startte het kleinschalig excellentieprogramma Integraal…
Mensenrechten horen in het onderwijs € 3,90
Mensenrechten: hoe geef je daar aandacht aan in het hbo-onderwijs? De visie van een docent die er dagelijks mee bezig is. ‘Hier was sprake van een morele schending van mensenrechten – en dat besef…
Niet klagen, maar wagen € 3,90
Hoe voorkom je dat gedreven professionele hulpverleners veranderen in op routine drijvende mopperaars, ontevreden over hun organisatie? Peter Smit verzorgt trainingen voor teams die graag…
Sociaal werk wordt sterk merk € 3,90
De beroepsvereniging, brancheverenigingen, vaktijdschriften en het hoger onderwijs hebben de handen ineengeslagen voor een historische transformatie. Het sociaal werk wordt een sterk merk, voorspellen…
Student krijgt regie € 3,90
De nieuwe sociale professional is een breed opgeleide generalist, want daar vraagt het sociale domein om. Wat betekent dat voor de opleidingen? Adriaan Oosterloo (voorzitter Landelijk Opleidings…
Studeren? Gebruik je cao? € 3,90
Op 1 januari 2016 werd een belangrijke wijziging doorgevoerd in de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening: behalve over het individuele loopbaanbudget – dat al langer bestond – heb je…

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

Wees problemen te snel af € 3,90
Krachtgericht werken gaat uit van iemands mogelijkheden, en niet van zijn beperkingen. Zo'n aanpak wint in deze tijd natuurlijk aan populariteit. Dirk den Hollander  belicht twee voorbeelden…

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

‘We meppen al lekker terug!’ € 3,90
De Amersfoortse badmintonvereniging BAN stippelde een integratietraject uit voor vier mensen met een LVB. Hoe pakte dat uit? BAN-bestuurslid en Sozio-redactielid Huub Wiltschut deelt…

Sozio 3 - 2017

'Nabijheid' is niet zaligmakend € 3,90
Het begrip 'nabijheid' speelt in de transitie en transformatie van het sociale domein een cruciale rol. Maar het versterken van de kwaliteit gaat vooral over toegankelijkheid en responsiviteit,…
Tijd voor een Citizens Academy € 3,90
Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun…

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

Een hardnekkige erfenis € 3,90
Huiselijk geweld is als domino: je tikt het eerste steentje aan en elke nieuwe generatie dondert om, besmet door de verwoestende cyclus van geweld. Hoe kan slaan, schoppen, kleineren en misbruiken…
Scènes die slecht aflopen € 3,90
De scènes van Forum Theater Amsterdam lopen altijd slecht af. Met opzet. Ze maken deel uit van Actie ENTER, een reeks initiatieven van studenten die beter onderwijs wilden over de omgang met (een…

Sozio 2 - 2016

De kracht van verhalen € 3,90
Hoe werkt storytelling, een methode om te verduidelijken, verbinden en veranderen? En hoe is deze toe te passen? Anne Czyzewski en Jolet Swagers zetten de drie voordelen van storytelling op een rij.

Sozio 2 Special Sociale Wijkteams - 2014

De reflectieve professional
De reflectieve professional € 3,90
De zorg voor jeugd verandert in hoog tempo. Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de bijbehorende transformatie komen de sociale wijkteams op. Vanuit deze teams verlenen zogenoemde 'generalisten'…

Sozio 2 - 2015

Interview Jeanet Zonneveld (voormalig projectmanager Integrale Aanpak)
Interview Jeanet Zonneveld (voormalig projectmanager Integrale Aanpak) € 3,90
‘Integrale Aanpak’ is een landelijk project dat de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen en huishoudens met een meervoudige problematiek in samenhang aanpakt. Projectmanager Jeanet Zonneveld…

Sozio 5 - 2015

Vrijwilliger verdient aandacht en respect € 3,90
Goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is dé kritische succesfactor voor onze participatiemaatschappij. Hoe krijg je zo’n samenwerking voor elkaar? Linda Duvekot geeft het…

Sozio 6 - 2015

Leren praten over seksualiteit
Leren praten over seksualiteit € 3,90
Hoe besteedt een hogeschool aandacht aan intimiteit en seksualiteit? En hoe reageren studenten daarop? Josefine Boertjens, opleidingsdocent aan de Christelijke Hogeschool Ede, deelt haar…
Over mensenrechten en vrijheden en seksualiteit
Over mensenrechten en vrijheden en seksualiteit € 3,90
Om seksualiteit te kunnen uiten, heeft de mens rechten nodig en actieve ondersteuning van de gemeenschap. Sociaal werkers horen dit te stimuleren. Twee praktijkvoorbeelden.
Over seks moet je praten (óók met lastige jongeren)
Over seks moet je praten (óók met lastige jongeren) € 3,90
Er is durf nodig om niet alleen de misbruikcijfers over jongeren in de jeugdzorg bespreekbaar te maken, maar ook de normale seksualiteit van jongeren. En het agogisch onderwijs moet aankomende…
Seksualiteit en straatcultuur
Seksualiteit en straatcultuur € 3,90
Hoe denken straatjongeren over seksualiteit? Hoe gaan ze om met het andere geslacht? Welkom in een wereld waarin opvattingen gangbaar zijn die buitenstaanders als verwerpelijk ervaren. Wijkcoach…

Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014

Interview Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw
Interview Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw € 3,90
Zelforganisatie: inspirerend maar niet makkelijk