Professionalisering

Sozio 1 - 2019

Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg
Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg € 3,90
‘De nieuwe lichting studenten die straks een stage gaat doen binnen onze ggz-organisatie, is de eerste lichting waar we ervaring mee gaan opdoen.’ Jan-Pieter van Waasbergen, praktijkopleider bij…
Eerst een diploma, dan professionaliseren
Eerst een diploma, dan professionaliseren € 3,90
We leven in een tijd waarin beroepskrachten geacht worden kwaliteit te leveren. Daarom zijn er beroepscodes, beroepscompetentieprofielen en beroepsregistratie. ‘Jouw cliënten moeten erop kunnen…
Het Diana Dilemma
Het Diana Dilemma € 3,90
Sinds 2015 is er in ons land sprake van een sociaal experiment: de participatiesamenleving. We moeten het morele perspectief aan dit experiment toevoegen, zodat de participatiesamenleving een…
Hoe verbind je onderwijs en praktijk?
Hoe verbind je onderwijs en praktijk? € 3,90
Voor professionele groei is integratie van kennis en praktijkervaringen belangrijk: reden om onderwijs en praktijk zo veel mogelijk met elkaar te verbinden. Studenten van de Christelijke Hogeschool…
HvA start met sociale uitdagingen
HvA start met sociale uitdagingen € 3,90
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september met de nieuwe opleiding Social Work en is de laatste hogeschool die overgaat op het nieuwe curriculum dat de opleidingen CMV, SPH en MWD vervangt.…
Leg ze in de watten
Leg ze in de watten € 3,90
Als het zo moeilijk is om het juiste personeel binnen te halen en vacatures te vullen, dan moeten we het de doelgroep van zij-instormers en herintreders zo gemakkelijk mogelijk maken om aan het werk…
Schud jezelf op, kies koers en doe!
Schud jezelf op, kies koers en doe! € 3,90
De inzet van professionals en organisaties in het sociale domein wordt vaak verzwakt (om niet te zeggen ontkracht) door overheden, toezichthouders en financiers. ‘Je kunt vluchten, vergeten of…
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Straatwijsheid leer je niet op school
Straatwijsheid leer je niet op school € 3,90
Voor elke jongere geldt de leerplicht, maar het Nederlandse onderwijssysteem sluit niet aan bij mannelijke risicojongeren, zegt Mathijs Zwinkels. Hij pleit voor resultaat- en praktijkgerichte…
‘Social Work heeft een mooie balans’
‘Social Work heeft een mooie balans’ € 3,90
Nergens raken opleiding en werk elkaar zo direct als bij de student die ook kennismaakt met de hectische praktijk. Draagt de beroepsopleiding bij aan je professioneel handelen? Huub Wiltschut vraagt…
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’ € 3,90
Het heeft even geduurd, maar sinds kort is hij er: bijna elke hogeschool biedt de nieuwe opleiding Social Work aan. ‘De decentralisaties vormden de katalysator,’ zegt Jan-Willem Bruins, directeur…

Sozio 3 - 2018

Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

Gebruik je boerenverstand
Gebruik je boerenverstand € 3,90
De opinie van Marc Räkers | Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent op henzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die…
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Wat knelt er in het wijkteam?
Wat knelt er in het wijkteam? € 3,90
Tien onderzoeken, vijf knelpunten | Behalve positieve ervaringen beschrijven recente onderzoeken naar het functioneren van sociale wijkteams ook waar de schoen wringt. Vincent de Waal duikt in tien…
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat?
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat? € 3,90
Een verkenning in Amsterdam | Kunnen wijkgericht werken en herstelondersteunend werken méér van elkaar leren en elkaar wellicht aanvullen? Een verkenning in Amsterdam. 'Meerdere kernwaarden…
Wordt de belofte ingelost?
Wordt de belofte ingelost? € 3,90
Het sociale wijkteam en maatwerk | De druk was groot, de verwachtingen waren hooggespannen. Hoe deden de sociale wijkteams het in 2015? Wordt de belofte van maatwerk - zo belangrijk in de…

Sozio 1 - 2015

Een eindje samen oplopen
Een eindje samen oplopen € 3,90
In Zeist krijgen gezinnen met verschillende problemen een steuntje in de rug van betrokken vrijwilligers die een tijdje met hen optrekken. Hoe gaat dat in zijn werk en wat betekent de ondersteuning…
Hebben hulpverleners niets te vertellen?
Hebben hulpverleners niets te vertellen? € 3,90
Actuele, doorleefde praktijkverhalen over de vele facetten van de hulpverlening komen niet van beleidsmakers. De uitvoerende hulpverlener is dé ideale informatiebron, vindt Huub Wiltschut. Hij…
Margot Scholte zet punt achter 'georganiseerd werkleven'
Margot Scholte zet punt achter 'georganiseerd werkleven' € 3,90
‘Laat je organisatiebelangen nou eens los en kijk wat er inhoudelijk nodig is’
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)

Agologie als aparte wetenschap?
Agologie als aparte wetenschap? € 3,90
In zijn betoog ‘Het belang van sociaal handelen (én van een agogische wetenschap)’ (pagina 28) pleit Piet Winkelaar voor een herleving van de agologie of andragologie. Hans van Ewijk ziet er…
Alles blijft anders (Sozio 20 jaar)
Alles blijft anders (Sozio 20 jaar) Gratis
Sozio bestaat twintig jaar. Na een eerste uitgave eind 1994 begonnen we in 1995 met de eerste jaargang van wat toen SPH heette, vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Later werd de naam…
Betere kwaliteit door interactie
Betere kwaliteit door interactie € 3,90
De huidige vormen van wetenschappelijk onderzoek zijn een obstakel voor kwaliteitsverhoging van denken over en handelen in het sociaal werkveld. Maar Susan Rietveld weigert zich neer te leggen bij…
Gevraagd: een wetenschap van het sociaal werk
Gevraagd: een wetenschap van het sociaal werk € 3,90
Er is behoefte aan een wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk. Die wetenschap moet de beroepspraktijken recht doen én er kritische opmerkingen over maken. Weet dus wat je over je heen…
Het belang van sociaal handelen (én van een agogische wetenschap)
Het belang van sociaal handelen (én van een agogische wetenschap) € 3,90
Een uitwerking van het concept van sociaal handelen kan het werken voor en met mensen een hart geven en een duidelijk gezicht. Misschien kan het ook vrijwilligerswerk en professioneel…
Hulpverlenen volgens het Ikea-principe
Hulpverlenen volgens het Ikea-principe € 3,90
Decentralisatie, deprofessionalisering en despecialisatie| In de participatiemaatschappij worden werkzaamheden verplaatst van betaalde hulpverleners naar cliënten, patiënten en consumenten. Dit…
Meer verwarde mensen, meer burgerinitiatief
Meer verwarde mensen, meer burgerinitiatief € 3,90
Justus Uitermark: ‘Sectordiscussie laat buitenstaander koud’ | Hoe kijkt een professor en hoogleraar aan tegen de discussies tussen de sociale beroepsgroepen over namen en profielen? En tegen…
Mensenrechten voor mensen met een beperking
Mensenrechten voor mensen met een beperking € 3,90
Nederland ratificeert eindelijk VN-verdrag | Het heeft acht jaar geduurd, maar dit jaar ratificeert Nederland eindelijk het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Welke gevolgen heeft dat voor…
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)
SPHtripboek (Sozio 20 jaar)
SPHtripboek (Sozio 20 jaar) Gratis
Het tijdschrift Sozio bestaat 20 jaar. In de begintijd van het vakblad, markeerde dat de start van het nieuwe beroep SPH. In die periode tekende Cees Heuvel voor de achterpagina een humoristische…
Toen en nu (Sozio 20 jaar)
Toen en nu (Sozio 20 jaar) Gratis
In het allereerste nummer van Sozio (toen nog SPH geheten) kwam de toen 25-jarige Lonneke van Bijnen aan het woord. Ze hield een dagboek bij over haar werk als sociotherapeut. In dit jubileumnummer…

Sozio 6 - 2014

Interview Hans van Ewijs, emeritus hoogleraar Maatschappelijk Werk
Interview Hans van Ewijs, emeritus hoogleraar Maatschappelijk Werk € 3,90
Sociale complexiteit vereist professionals die anders durven denken en doen
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk Gratis
Het gevestigde jongerenwerk is op de verkeerde weg, vinden ze. Jan Laurens Hazekamp en Atta de Tolk zien weinig heil in professionaliseren en meer methodisch werken. Hun pleidooi: bied ruim baan aan…

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Interview Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA
Interview Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA € 3,90
Hij liet zich fotograferen voor een sloopkogel en stuurde de politiek verantwoordelijke wethouders en ministers een lijst met namen van kinderen op de wachtlijst. ‘Want de politiek moet weten met…
Wat een professional echt moet leren
Wat een professional echt moet leren € 3,90
Hogescholen zouden een nieuw lectoraat moeten inrichten: het bijzonder lectoraat voor professionele passie. Deze aanbeveling doen Jurja Steenmeijer en Marc Räkers in een toegankelijk en prikkelend…
Wmo biedt kansen
Wmo biedt kansen € 3,90
Met de transitie in 2015 gaat er veel veranderen voor hulpverleners. Aan wie gaan gemeenten zorg opdrachten voor cliënten verlenen? Aan de al bestaande organisaties met medewerkers in loondienst? Of…

Sozio 2 - 2013

Studiereis VS rond herstelgerichte zorg
Studiereis VS rond herstelgerichte zorg € 3,90
Wat kunnen we leren van hun herstelgerichte zorg, peer support, consumer run organizations en ervaringsdeskundigheid? Met die vraag als uitgangspunt bezocht een groep docenten, onderzoekers…

Sozio 1 - 2013

De waarde van deugdethiek voor sociale professionals
De waarde van deugdethiek voor sociale professionals € 3,90
De sociale professional is zijn eigen instrument. Maar hoe verwerf je een voortreffelijke beroepshouding? Door afkijken en uitproberen. We zijn daarbij wel afhankelijk van een gunstige omgeving.
Ligt de toekomst van de SPH'er in de zorg
Ligt de toekomst van de SPH'er in de zorg € 3,90
Een verwacht overschot aan afgestudeerde SPH'ers tegenover een tekort aan verpleegkundigen
Opleidingen als poortwachter-van-ontwikkelingsgerichte professionaliteit
Opleidingen als poortwachter-van-ontwikkelingsgerichte professionaliteit € 3,90
Met de beoogde brede sociale opleiding sociaal werk dreigt iets verloren te gaan bij het opleiden van sociale professionals, betoogt Judith Metz: specifieke aandacht voor persoonlijke ontwikkeling…

Sozio 3 - 2013

Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie
Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie € 3,90
Onlangs verscheen een nieuw boek van Andries Baart. Een mooie aanleiding voor een uitgebreid interview met de bedenker van de presentiebenadering. Wat heeft deze benadering zoal teweeggebracht in de…

Sozio 6 - 2013

Tijd voor slow sociaal werk
Tijd voor slow sociaal werk € 3,90
De kunst van het niet weten en er wel zijn

Sozio 4 - 2013

De professionalisering van de jeugdzorg in de praktijk
De professionalisering van de jeugdzorg in de praktijk € 3,90
Winst voor alle partijen
De transitie door de ogen van zorgprofessionals
De transitie door de ogen van zorgprofessionals € 3,90
Noodzakelijk kwaad of ultieme oplossing?
Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift
Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift € 3,90
De cliënt écht centraal

Sozio 104 Special opleiding en werk - 2012

Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen
Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen € 3,90
Hogescholen bieden binnen het sociale domein steeds meer specialistische opleidingen aan. Vreemd, want het werkveld verzucht dat de afstand tussen het onderwijs eerder
Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar
Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar € 3,90
Op hogescholen een bekend verschijnsel: studie-uitval en studievertraging na de stage in het

Sozio 104 - 2012

Hoe pakt de sociale professional implementatie van innovatie aan
Hoe pakt de sociale professional implementatie van innovatie aan € 3,90
Voor de meeste innovaties kies je niet zelf als professional. Externe ontwikkelingen bepalen de veranderagenda. In de sector bestaat een actieve participatiecultuur die betrokkenheid bij de…

PIP 65 - 2012

Mediawijs van beleid naar praktijk
Mediawijs van beleid naar praktijk € 3,90
De afgelopen decennia is er veel veranderd op het gebied van media. De ontwikkelingen gaan razendsnel en naast de ‘oude vertrouwde’ media staan er telkens weer meer ‘nieuwe’ media tot onze…
Seksuele weerbaarheid van het jonge kind
Seksuele weerbaarheid van het jonge kind € 3,90
Een kind dat de baas is over zijn eigen lijf, ‘nee’ kan zeggen tegen aanrakingen of handelingen die het niet wil en zijn eigen voorkeuren en behoeften kent, is seksueel weerbaar. Het maakt zijn…
Voorlezen 2.0 (jonge kinderen en hun nieuwe media-gebruik)
Voorlezen 2.0 (jonge kinderen en hun nieuwe media-gebruik) € 3,90
De digitale toepassingen veroveren het kinderdomein. Van dvd-spelers die ingebouwd zijn in auto’s tot smartphones die kinderapps aanbieden – kinderen hebben tegenwoordig veel meer toegang tot…

Sozio 105 - 2012

Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam € 3,90
Minder bureaucratie, meer tijd voor de cliënt, één hulpverlener die zich op het hele gezin richt. Dat is de uitkomst van het project Generiek Gezinsgericht Werken bij Bureau Jeugdzorg…
Opleiden voor de jeugdzorg
Opleiden voor de jeugdzorg € 3,90
 
Opleidingskwalificatie professionaliseren
Opleidingskwalificatie professionaliseren € 3,90
Door veranderingen in het werkveld, wordt het werk van de SPH’er complexer. De hulpverlener van nu moet zich doorlopend professionaliseren. Dat vergt een adequate voorbereiding op de hogeschool.…

PIP 66 - 2012

Analyse mate van ouderbetrokkenheid en drempels die ouders ervaren
Analyse mate van ouderbetrokkenheid en drempels die ouders ervaren € 3,90
Minister Van Bijsterveldt stuurde november 2011 een brief aan de Tweede Kamer waarin zij pleit voor een mentaliteitsverandering die leidt tot een grotere inzet van ouders bij de…
Kanttekeningen bij moreel appèl van Marja van Bijsterveldt voor ouderbetrokkenheid
Kanttekeningen bij moreel appèl van Marja van Bijsterveldt voor ouderbetrokkenheid € 3,90
De manier waarop de minister met scholen in gesprek wil over ouderbetrokkenheid wordt gekenmerkt door vooringenomenheid, vindt Bas Levering. Verschil mag er zijn. De ver schillen in…
Samenwerken met ouders als pedagogisch partnerschap
Samenwerken met ouders als pedagogisch partnerschap € 3,90
Het lijkt een recente ontdekking van de minister, maar eigenlijk zijn veel scholen er al lang achter:
Typologie van ouders in het kader van het vraagstuk ouderbetrokkenheid
Typologie van ouders in het kader van het vraagstuk ouderbetrokkenheid € 3,90
Frederik Smit (ITS Nijmegen) ontwikkelde in 2005 op verzoek van het blad ’O’ van het Ministerie van OC&W, een typologie van ouders, in het kader van het vraagstuk van de…

Sozio 109 Special Interculturele hulpverlening - 2012

Uitval allochtone studenten bij sociale studies
Uitval allochtone studenten bij sociale studies € 3,90
Allochtone studenten zijn ondervertegenwoordigd bij de hbo-studies die opleiden tot hulpverlener. Er stromen maar weinig migranten in en relatief veel van hen vallen vroegtijdig af. Tegelijkertijd…

Sozio 106 - 2012

Opleidingskwalificatie sturen
Opleidingskwalificatie sturen € 3,90
Sturen, leidinggeven aan collega’s, verantwoordelijkheid nemen, bouwen aan beleid. Dit soort woorden roepen het beeld op van een manager. Is dat terecht? Hoe kan een SPH’er, als beginnend…

Sozio 109 - 2012

De sociaal werker in Chili werkt multidisciplinair
De sociaal werker in Chili werkt multidisciplinair € 3,90
Moet er één brede basisopleidingkomen in het sociaalagogisch domein? Die vraag houdt de gemoederen al een tijd bezig. Michiel Lochtenberg studeerde een tijd in Chili en doet verslag van…
Jan Klootsema pionier sociaalwerk
Jan Klootsema pionier sociaalwerk € 3,90
Een positief leefklimaat creëren in justitiële jeugdinrichtingen. Jan Klootsema begon er zo’n honderd jaar geleden al mee en was daarmee een voorloper.
Rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg sector in verwarring
Rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg sector in verwarring € 3,90
Renée Menger zet op een rij wat het rapport Commissie Samson heeft opgeleverd en hoe de jeugdzorg verder moet.
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen € 3,90
Ervaringsdeskundige hulpverleners gebruiken hun eigen ervaringen bij het ondersteunen van cliënten. Welke voordelen biedt deze zelfonthulling en welke valkuilen moet je zien te vermijden?

Sozio 108 - 2012

Moreel beraad in de jeugdzorg
Moreel beraad in de jeugdzorg € 3,90
In de jeugdzorg zijn vraagsturingen protocollen belangrijk voor het professioneel handelen. Maar in concrete situaties kan dit leiden tot botsing van waarden. De hulpvraag kan namelijk op…
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer € 3,90
In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van…

Sozio 107 - 2012

Kernwadranten als handig hulpmiddel voor teams € 3,90
Veel mensen kennen het model van kernkwadranten en kernkwaliteiten. Dat het ook geschikt is voor de hulpverlening, is minder bekend. Chris Van Dam beschrijft hoe we ermee aan de slag kunnen.
Onderzoeksatelier steunt studenten bij opdrachten € 3,90
Het onderzoeksatelier van de Academie Mens & Maatschappij bij Saxion biedt studenten een rustige en inspirerende studieplek voor onderzoek. Wat was het idee erachter en hoe heeft het uitgepakt?

PIP 60 - 2011

Analyse hyperparenting
Analyse hyperparenting € 3,90
Is hyperparenting een verschijnsel waar we ons zorgen over moeten maken? Of zijn de ouders die kosten noch moeite sparen om hun kinderen alles te geven en alle obstakels die ze op hun…
Diversiteit in het hoger onderwijs (interculturalisering van een sportopleiding)
Diversiteit in het hoger onderwijs (interculturalisering van een sportopleiding) € 3,90
Al meer dan twintig jaar ziet de overheid het belang in van een diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. De ‘verkleurende’ beroepsbevolking heeft consequenties voor de beroepspraktijk…
Kracht van het gewone in opvoeding en jeugdzorg
Kracht van het gewone in opvoeding en jeugdzorg € 3,90
’Het gewone is voorwaarde voor het bijzondere!’ – met deze uitroep onderstreept hoogleraar orthopedagogiek Wim ter Horst het belang van een orthopedagogische benadering. Ook neuropsycholoog…
Meer leren uit de praktijk in het VMBO
Meer leren uit de praktijk in het VMBO € 3,90
In het vmbo is er altijd veel aan de hand. Niet vreemd voor een onderwijssector waarbinnen

PIP 61 - 2011

Inhoud en kwaliteit van pedagogische advisering
Inhoud en kwaliteit van pedagogische advisering € 3,90
Pedagogische advisering aan ouders behoort tot het basisaanbod van het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Maar wat weten we eigenlijk over de inhoud en kwaliteit van dit ondersteuningsaanbod?
Opvoeden door beginners
Opvoeden door beginners € 3,90
Zo’n honderd jaar geleden wist men het zeker: zelfstandig een kind verantwoord opvoeden was nu toch echt te moeilijk geworden voor de doorsneemoeder.
SportMpower (naschools project dat sport en loopbaantraining combineert)
SportMpower (naschools project dat sport en loopbaantraining combineert) € 3,90
Binnen SportMpower timmeren jongeren hard aan de weg! ‘Scoren met de combinatie sport en
loopbaantraining’: dat is wat SportMpower beoogt.
Thema Pedagogisch adviseren - Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogisch adviseur
Thema Pedagogisch adviseren - Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogisch adviseur € 3,90
Kunnen pedagogische adviesgesprekken aan kwaliteit winnen als pedagogen systematisch hun cliënten om feedback vragen? In een recente, kleinschalige studie zijn opvoedadviseurs en cliënten…
Thema Pedagogisch adviseren - Het pedagogisch adviesgesprek binnen het CJG
Thema Pedagogisch adviseren - Het pedagogisch adviesgesprek binnen het CJG € 3,90
Pedagogisch adviseren is de kunst om met de eigen deskundigheid de deskundigheid van ouders bij het opvoeden aan te spreken. Wat is de kracht van het pedagogisch adviesgesprek en wat levert…

PIP 59 - 2011

Lessen voor pedagogische surinamegangers
Lessen voor pedagogische surinamegangers € 3,90
In het Twinningproject RoffaBop worden in Suriname vakdocenten, schoolmaatschappelijk werkers, sportbuurtwerkers en gezinscoaches door professionals uit Rotterdam getraind om drop-outs te
Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en jongerenwerk
Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en jongerenwerk € 3,90
Het voortgezet onderwijs moet tegenwoordig zorgen voor heel wat maatschappelijke taken zoals het organiseren van maatschappelijke stages, een aantrekkelijk buitenschools aanbod of projecten
Onderzoek naar schoolloopbanen van kinderen 10-21 jaar
Onderzoek naar schoolloopbanen van kinderen 10-21 jaar € 3,90
In dit artikel volgen we twee leerlingen op hun mars door het onderwijs. Nathalie en Mohammed komen zelf aan het woord. We zien Nathalie feilloos doorstromen naar de universiteit. Mohammed…
Onderzoeksteam UCLA op bezoek bij 30 doorsneegezinnen
Onderzoeksteam UCLA op bezoek bij 30 doorsneegezinnen € 3,90
Gewapend met twee videocamera’s en een palmtopcomputer bezocht een onderzoeksteam van de University of California Los Angeles (UCLA ) zo’n dertig gezinnen. Zij bleven twee dagen logeren…

PIP 63 - 2011

Najaarskinderen en de overgang naar groep 3
Najaarskinderen en de overgang naar groep 3 € 3,90
In Nederland mogen kinderen naar de basisschool op de dag van hun vierde verjaardag. Dit betekent dat er in groep 1 gedurende het hele jaar kinderen instromen. Het kind dat in juli vier wordt,…
Taal- en leesontwikkeling kleuters vanuit een narratieve didactiek
Taal- en leesontwikkeling kleuters vanuit een narratieve didactiek € 3,90
De narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van verhalen door kinderen wordt op veel scholen in de Verenigde staten uitgevoerd en erkend voor de invloed die het heeft op…
Verschil tussen gedrag jongens en meisjes
Verschil tussen gedrag jongens en meisjes € 3,90
Het idee dat we kinderen kunnen maken zoals we ze willen hebben, heeft afgedaan. Wanneer we kinderen de kans willen geven om te mogen zijn zoals ze zijn, zullen we onze benadering moeten…
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) € 3,90
Het gebruik van programma’s voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVe) neemt sterk toe. Zeker nu ook vanuit de politiek aan de gemeenten de opdracht is gegeven om die programma’s uit te
Vroegtijdige herkenning van problemen en hulp bij jonge kinderen
Vroegtijdige herkenning van problemen en hulp bij jonge kinderen € 3,90
Zevenendertig jaar geleden bracht ik mijn kind naar de kleuterschool en maakte een praatje met de kleuterjuf. Ze vertelde hoe het allemaal veranderde. ‘Ouders van nu hebben alles’, zei ze, ‘in…

PIP 62 - 2011

10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken € 3,90
Ooit was er een tijd, tot en met pakweg de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat leerkrachten het gewoon vonden om bij zoveel mogelijk leerlingen thuis ouderbezoeken af te leggen, of om na…
Brede scholen
Brede scholen € 3,90
Vijftien jaar geleden werden de eerste brede scholen in ons land opgericht. Inmiddels zijn er 1600: 1200 binnen het basis- en 400 in het voorgezet onderwijs, voornamelijk in het vmbo. Die scholen…
Duurzaam opvoeden en ontwikkelen (ervaringsgerichte aanpak van 0 tot 6 jaar)
Duurzaam opvoeden en ontwikkelen (ervaringsgerichte aanpak van 0 tot 6 jaar) € 3,90
Sinds enkele jaren heeft het ErvaringsGericht werken een plek gekregen in de begeleiding van baby’s, peuters en kleuters. E.G.O. richt zich op de ervaringsstroom van kinderen, oftewel op het…
Voor- en nadelen gebruik plaatsbepalingssystemen door ouders
Voor- en nadelen gebruik plaatsbepalingssystemen door ouders € 3,90
Ouders worden geacht op de handel en wandel van hun kinderen toe te zien. Ouderschap houdt dus ook controle in. Met de technologische ontwikkelingen worden deze controlemogelijkheden steeds…

Sozio 100 - 2011

Machtsverschuiving nodig van professional naar client
Machtsverschuiving nodig van professional naar client € 3,90
‘De burger is een samenwerkingspartner van de nieuwe professional’, schrijft Maaike Kluft. ‘Een mooi begin, maar niet genoeg’, betoogt Marc Räkers in zijn bijdrage. ‘De nieuwe…
Mindset hoe denken hulpverleners over veranderbaarheid
Mindset hoe denken hulpverleners over veranderbaarheid € 3,90
Hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het realiseren van veranderingen in hun leven. Maar geloven hulpverleners wel dat mensen daadwerkelijk kunnen veranderen? Uit onderzoek van…
Opleidingskwalificatie legitimeren
Opleidingskwalificatie legitimeren € 3,90
Startvraag bij dit artikel: ‘Hoe verantwoord ik mijn eigen handelen als docent?’ De kern wat ons betreft: Wees duidelijk over je intentie en bewust van de context. Legitimeren is, volgens ons,…
Professionele ruimte voor werkers jeugdzorg
Professionele ruimte voor werkers jeugdzorg € 3,90
Meer ruimte voor de professional. Dat is al jaren het credo binnen de hulpverlening. Maar hoe geef je die ruimte gestalte? Karin Kleine zet uiteen wat we eigenlijk onder de professional verstaan en…
SPECIAL hulpverlener van de toekomst
SPECIAL hulpverlener van de toekomst € 3,90
Hoewel er inmiddels al heel wat voorbeelden zijn van succesvolle online hulpverlening in ons land, is het vaak toch nog pionieren. Myriam Limper beschrijft de randvoorwaarden voor een succesvolle…
Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional
Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional € 3,90
Het zijn roerige tijden voor de welzijnssector. De Wmo brengt veranderingen mee en nu heeft ook Welzijn Nieuwe Stijl haar intrede gedaan. Hoe gaan we vorm geven aan het welzijnswerk in de toekomst?…

Sozio 99 - 2011

ICT om socialisatie eenzame ouderen te stimuleren
ICT om socialisatie eenzame ouderen te stimuleren € 3,90
Hoe kan het gebruik van internet bijdragen aan de socialisatie van eenzame ouderen?
Methodiek versterken sociaal netwerk zwerfjongeren
Methodiek versterken sociaal netwerk zwerfjongeren € 3,90
Het betrekken van de eigen contacten van jongeren bij de begeleiding. Dat schiet er in de jeugdzorg en maatschappelijke opvang nogal eens bij in. Hoe kun je op een methodische manier aandacht…
Samenwerking jongerenwerk politie
Samenwerking jongerenwerk politie € 3,90
Het begon met een experiment, zo’n twaalf jaar geleden. In Zwolle gaan de jongerenwerker en de wijkagent samen op pad. Heeft dat geen nadelig effect op het vertrouwen dat je als jongerenwerker

Sozio 103 - 2011

Het belang van aanraking in hulpverleningsrelatie
Het belang van aanraking in hulpverleningsrelatie € 3,90
Door talrijke incidenten met seksueel misbruik lijkt fysieke aanraking taboe te zijn geworden in de hulpverleningsrelatie. Maar is dat wel de oplossing? Hoe zorgen we ervoor dat intimiteit onderdeel…
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling € 3,90
Nogal wat incidenten van seksueel misbruik haalden afgelopen tijd het nieuws. Dit omvangrijke probleem dwingt ons hulpverleners kritisch naar ons professioneel handelen te kijken. Hoe organiseren we…

Sozio 98 - 2011

Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen
Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen € 3,90
De jeugdzorg staat aan het begin van veel organisatorische vernieuwingen. Laten we eerst een debat voeren over de belangrijkste uitgangspunten, vindt Maarten Faas. Wat mag de samenleving de komende…
Opleidingskwalificatie innoveren
Opleidingskwalificatie innoveren € 3,90
De kwalificatie ‘innoveren’ vraagt nogal wat van SPH-studenten,constateren Mariëlle van Hest en Frans Jespers. Ze beschrijven hoe in de voltijdopleiding bij Avans het verwerven van deze…

Sozio 102 - 2011

Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk
Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk € 3,90
Hulpverleners worden geacht respectvol om te gaan met cliënten met andere godsdiensten of levensbeschouwingen. Vijandig denken over of uitsluiten van andersdenkenden leidt alleen maar tot…
Ervaringsdeskundigheid ggz geen beroep op zich
Ervaringsdeskundigheid ggz geen beroep op zich € 3,90
Er is een groot aanbod aan cursussen en opleidingen voor ervaringsdeskundigheid. Wat is de positie van de ervaringsdeskundige in het werkveld? En hoe integreren afgestudeerden hun…
Outreachende vernieuwing sociale sector
Outreachende vernieuwing sociale sector € 3,90
De Stichting Eropaf! wil de handelingsverlegenheid van hulpverleners doorbreken en het sociaal werk weer opnieuw inhoud geven. Eropaf! 3.0 is het openingsstatement van een nieuwe fase van een…
Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht
Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht € 3,90
Opleidingen en werkveld besteden te weinig aandacht aan de vraag wat cliënten voor elkaar
kunnen betekenen. Daarmee boren we een belangrijke bron voor herstelkracht niet
aan.  

Sozio 95 - 2010

Emilie Knappert pionier sociaalwerk
Emilie Knappert pionier sociaalwerk € 3,90
Ze was stipt, actief en autoritair. ‘Wat moet, moet kunnen’, was haar motto. Emilie Knappert wilde de
Voor welke keuzen staat de jeugdzorg
Voor welke keuzen staat de jeugdzorg € 3,90
Vorig jaar stelde het parlement een werkgroep in onder de naam ‘Toekomstverkenningen jeugdzorg’. Dit voorjaar publiceerde de werkgroep haar visie. Wat houden de voornemens in en zijn ze een…

PIP 53 - 2010

Boekbespreking - IJskast moeder (autisme)
Boekbespreking - IJskast moeder (autisme) € 3,90
Afgelopen najaar verscheen het boek IJskastmoeder. Het beschrijft de intense zoektocht van een moeder die er achter komt dat haar dochter autisme heeft en die zich een weg zoekt om daarmee om te…
Doelmatigheid in het onderwijs
Doelmatigheid in het onderwijs € 3,90
Het publieke advies van de Onderwijsraad, met daarin een pleidooi voor meer doelmatigheidsbesef in het onderwijs kreeg veel tegenwind in de media. Verslag van een controverse, met een exclusief…
Gezonde (op)voeding
Gezonde (op)voeding € 3,90
De behoefte om het vertrouwde eetpatroon te behouden bestendigt slechte voedingsgewoonten. Ouders en scholen moeten onze kinderen dan ook van jongs af aan vertrouwd maken met gezonde voeding…
Moeders van gevaarlijke zonen
Moeders van gevaarlijke zonen € 3,90
Vrouwen die zich aangetrokken voelen tot ‘gevaarlijke’ mannen houden een opvoeding in stand waarbij jongens opgevoed worden tot ‘gevaarlijke’ zonen die op hun beurt op latere leeftijd weer…

Sozio 94 - 2010

Competentiechecklist voor professionele opvoeders
Competentiechecklist voor professionele opvoeders € 3,90
In de jeugdzorg ben je zelf je belangrijkste instrument. Het is dus van groot belang om te weten wie je bent, om je talenten te kennen en te weten wat je valkuilen zijn. Nergens anders dan in de…
De bijziendheid van evidence based practice
De bijziendheid van evidence based practice € 3,90
Hoe valt te verklaren dat de sociale sector zo weinig ontvankelijk is voor evidence based practice? ‘Evidence based practice ziet alleen de rol van wetenschap en effectonderzoek scherp en al…
Methodiek Triple P
Methodiek Triple P € 3,90
Zijn moeilijk lerende mensen in staat om voor hun kinderen te zorgen? Het is in elk geval belangrijk om hun opvoedingsondersteuning te bieden. MEE Amstel en Zaan heeft hiervoor de methodiek…
Onderzoek en de sociale professies
Onderzoek en de sociale professies € 3,90
Geen loopbaan in social work zonder onderzoek, vindt Ferdie Migchelbrink, die in dit artikel reageert op het artikel over de opleidingskwalificatie onderzoek in het aprilnummer (SoziO 93). Hij…
Opleidingskwalificatie hanteren van de relatie
Opleidingskwalificatie hanteren van de relatie € 3,90
Sociaal Pedagogische Hulpverleners werken met mensen. Daar halen ze voldoening uit. Hoe gaat dat in zijn werk, het hanteren van de relatie met de cliënt en het cliëntsysteem? Hoe begin je,
Opleidingskwalificatie organiseren en beheren
Opleidingskwalificatie organiseren en beheren € 3,90
Niet de kwalificatie waar het hart van de gemiddelde aankomend SPH’er sneller van gaat kloppen: organiseren en beheren. Toch broodnodig voor de moderne hulpverlener om over zakelijke

Sozio 93 - 2010

De social worker als ouderenwerker
De social worker als ouderenwerker € 3,90
Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zouden ze in de complexe moderne samenleving veel baat hebben bij een coach en adviseur. De hogere sociaalagogische opleidingen…
Opleidingskwalificatie methodisch hulpverlenen
Opleidingskwalificatie methodisch hulpverlenen € 3,90
Hoe gaat dat in zijn werk op de opleidingen SPH, inhoud geven aan de nieuwe opleidingskwalificaties? In dit artikel zet Huib Giltay Veth van de Hogeschool van Amsterdam het
Opleidingskwalificatie onderzoeken
Opleidingskwalificatie onderzoeken € 3,90
Hoe gaat dat in zijn werk op de opleidingen SPH, inhoud geven aan de nieuwe opleidingskwalificaties?Janneke Wubs peilde bij de Haagse Hogeschool naar de manier waarop de kwalificatie…
Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin
Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin € 3,90
Een nieuwe veelbelovende voorziening moest het worden: het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vinden ouders en jongeren de weg naar het CJG en wat is de betekenis van het CJG voor allochtone ouders met…
Wat is waarde van Cap J
Wat is waarde van Cap J € 3,90
Wat is de waarde van het CAP-J? (Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek van cliënten in de Jeugdzorg). Een reactie op de bijdrage daarover in Sozio 92 (februari 2010). ‘Een…

Sozio 92 - 2010

Collegiale consultaties bij morele dilemmas
Collegiale consultaties bij morele dilemmas € 3,90
Hoe consulteer je collega’s bij morele dilemma’s waar je mee te maken krijgt? Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een stappenplan. Met voorbeelden uit de praktijk geeft Ellen Grootoonk…
Femina Muller pionier sociaalwerk
Femina Muller pionier sociaalwerk € 3,90
Femina Muller kwam uit een familie waar het parool gold: woeker met je talenten, pak je kansen en maak je verdienstelijk voor de samenleving. Sinds vorig jaar is er zelfs een Hyvespagina met de

PIP 55 - 2010

Jonge hersenen special - Inzicht in de totstandkoming van verschillende ontwikkelingstrajecten
Jonge hersenen special - Inzicht in de totstandkoming van verschillende ontwikkelingstrajecten € 3,90
Hypes bestrijden? Prima! Onze invalshoek bij de recente ontdekkingen uit de neuro- en biopsychologie is vooral om te kijken wat we er wel en wat we er niet aan hebben. Inzicht in de…
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes € 3,90
‘Jongens, de zorgenkindjes van de toekomst’ schreef ik al in 1996. Deze toekomst lijkt ondertussen een beetje begonnen: jongens lijken de zorgenkindjes van het heden. De schoolresultaten van…

Sozio 96 - 2010

Justinus van der Brugghen pionier sociaalwerk
Justinus van der Brugghen pionier sociaalwerk € 3,90
Justinus van der Brugghen is vooral bekend geworden vanwege de val van zijn kabinet ten gevolge van de schoolstrijd, een hevig conflict over de vormgeving van het Nederlandse onderwijsbestel.
Opleidingskwalificatie - Signaleren en initieren
Opleidingskwalificatie - Signaleren en initieren € 3,90
Geef je ogen en oren de kost. Stel je open voor signalen uit de leefomgeving van je cliënten.
Opleidingskwalificatie professioneel samenwerken
Opleidingskwalificatie professioneel samenwerken € 3,90
De moderne SPH’er beweegt zich meer en meer in een ambulant werkveld. Wat vergt dat van zijn vermogen om professioneel samen te werken? En hoe bereidt de opleiding de aankomend professional hier…

PIP 54 - 2010

Kinderen in echtscheidingssituaties
Kinderen in echtscheidingssituaties € 3,90
Kinderen die te maken krijgen met ernstige ziekte en overlijden hebben we meestal duidelijk op ons netvlies staan. Kinderen die leven in een echtscheidingssituatie zijn zo ‘normaal’ geworden…
Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
De afkorting VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is aan de orde van de dag. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen of…
Spelcontainers in probleemwijken - beloningen voor goed gedrag
Spelcontainers in probleemwijken - beloningen voor goed gedrag € 3,90
Bij spelcontainers in de ‘probleemwijken’ van Groningen, Rotterdam en elders kunnen kinderen skelters en ander speelgoed lenen om mee te spelen. Maar daar moeten ze vaak wel iets voor doen.

PIP 58 - 2010

Club extra, sporten voor kinderen met een LVB
Club extra, sporten voor kinderen met een LVB € 3,90
Karel Verweij vertelt over zijn vorderingen en frustraties met Japie, een jongen met moeite om
binnen een groep spelende kinderen normaal te functioneren.

Sozio 97 - 2010

Competentieprofiel sociotherapeut in de forensische zorg
Competentieprofiel sociotherapeut in de forensische zorg € 3,90
Stel, je gaat werken op een groep met patiënten die een zwaar misdrijf hebben gepleegd en die lijden aan een ernstige psychiatrische stoornis. Er bestaat gevaar voor herhaling. Jij moet
De toegevoegde waarde van de master social work
De toegevoegde waarde van de master social work € 3,90
Drie jaar geleden startte de opleiding Master Social Work. Sinds kort verrijken de eerste gediplomeerden met hun kennis en kunde de praktijk van het sociaal werk. Wat wordt de
Marga Klompe pionier sociaalwerk
Marga Klompe pionier sociaalwerk € 3,90
Marga Klompé, een ongehuwde vrouw, stelde bijna heel haar leven ten dienste van mens en samenleving. Ze is vooral bekend als 'architect van de Bijstandswet'. Maar ze deed en was veel
Naar een gestructureerde aanpak van eergerelateerd geweld
Naar een gestructureerde aanpak van eergerelateerd geweld € 3,90
Samenwerking tussen school en sociaal-pedagogische hulpverleners is essentieel in de aanpak van eergerelateerd geweld. ‘Op het ogenblik is het nog erg afhankelijk van individuen of er iets…
Opleidingskwalificatie kritisch reflecteren
Opleidingskwalificatie kritisch reflecteren € 3,90
Reflecteren is in. Het is een populaire term geworden die hulpverleners en managers veel gebruiken. Maar wat bedoelen we er precies mee en waarom is reflecteren juist voor hulpverleners zo essentieel?…
Opleidingskwalificatie profileren en legitimeren
Opleidingskwalificatie profileren en legitimeren € 3,90
Het beroep van de SPH’er definiëren is niet makkelijk. De opleiding SPH, in 1990 gestart, is relatief jong. De functie en taken die de SPH’er uitvoert, kunnen zeer uiteenlopend zijn. Deze…

PIP 57 - 2010

MBO-opleidingen ver onder de maat
MBO-opleidingen ver onder de maat € 3,90
Wat gebeurt er eigenlijk op het mbo? Zo moeilijk moet het toch niet zijn gemiddeld intelligente leerlingen een vak bij te brengen? Dat blijkt het wel te zijn en dat ligt niet aan de…
Opvoeden in China
Opvoeden in China € 3,90
Voor me ligt het boek Childhood in China. Een boek dat 35 jaar geleden verscheen en verslag doet van de bevindingen van een wetenschappelijke Amerikaanse delegatie op het gebied van opvoeding en…
Schuldgevoel en Triple P
Schuldgevoel en Triple P € 3,90
Het gevoel tekort te schieten is inherent aan het opvoedingsproces, maar wordt ook in toenemende mate een maatschappelijk verschijnsel: ouders voelen zich tot in het absurde verantwoordelijk voor…

Sozio 87 - 2009

Casus Jongeren Internet Privacy
Casus Jongeren Internet Privacy € 3,90
Internet is een veel gebruikte manier om contacten te onderhouden. De meiden die op de leefgroep waar ik werkzaam ben, gebruiken het internet hier ook voor. Regelmatig komt het voor dat ouders, en…
Johanna ter Meulen Pionier sociaalwerk
Johanna ter Meulen Pionier sociaalwerk € 3,90
In deze aflevering van Pioniers beschrijft Maarten van der Linde leven en werk van Johanna ter Meulen. Ruim honderd jaar geleden ging ze al outreachend te werk.
Positieve transfereffecten leerervaringsproject
Positieve transfereffecten leerervaringsproject € 3,90
De resultaten van een project waarbij ouders, kinderen en gezinsbegeleiders onder primitieve omstandigheden kamperen, blijken lastig over te dragen naar de thuissituatie. Het…
Professionele handelingsruimte social worker
Professionele handelingsruimte social worker € 3,90
Als social workers hebben we de laatste jaren nogal wat professionele handelingsruimte moeten inleveren. Daar zijn handelingsprotocollen voor in de plaats gekomen. Het is niet zo vreemd dat we…

Sozio 88 - 2009

Beroepscode sociaalagogisch werkers herzien
Beroepscode sociaalagogisch werkers herzien € 3,90
Wat houdt een beroepscode eigenlijk in en wat heb je er aan in je werk? Afra Groen en Jan Ebskamp grijpen de vernieuwing van de beroepscode van de beroepsvereniging aan om op deze vragen in te…
Ex kindsoldaten en hulpverleningscultuur
Ex kindsoldaten en hulpverleningscultuur € 3,90
Ginny Mooy woont in Sierra Leone waar ze hulp verleent aan ex-kindsoldaten. Ze vertelt over de lotgevallen van Issa, één van hen. Hoe lukt het hem om weer een plek te vinden in de…
Meer dagbesteding in zorginstellingen must voor goede zorg
Meer dagbesteding in zorginstellingen must voor goede zorg € 3,90
Veel activiteitenbegeleiders maken zich zorgen over het ‘uitkleden’ van hun functie. Met het verdwijnen van dagbesteding, verdwijnt het welzijn uit de zorg, betoogt Jan Wijnen. Kleinschaligheid…
Meldplicht kindermishandeling
Meldplicht kindermishandeling € 3,90
Ondanks allerlei initiatieven en maatregelen is anno 2009 het aantal slachtoffers van kindermishandeling nog steeds schrikbarend hoog. Is een meldplicht voor professionals een deel van de ideale…
Octavia Hill pioniers sociaalwerk
Octavia Hill pioniers sociaalwerk € 3,90
Octavia Hill is met stip kandidaat voor de eretitel ‘Oermoeder van sociaal werk’. Zij staat op dezelfde
Onderzoek jeugdige veelplegers
Onderzoek jeugdige veelplegers € 3,90
In Leiden is onderzoek gedaan naar jeugdige veelplegers in de gemeente. Met de bevindingen

Sozio 91 - 2009

Casus SPHer Takenpakket
Casus SPHer Takenpakket € 3,90
Medisch personeel waagt zich in de beroepspraktijk ook op sociaal-interactief vlak tegenwoordig, zoals praten met hulpvragers ter kennismaking of ter ondersteuning. De vraag is op welke wijze dit…
Ervaringsdeskundigheid is geen vak
Ervaringsdeskundigheid is geen vak € 3,90
Ervaringsdeskundigheid is een vak, betoogde Annette Plooy in het oktobernummer van Sozio. Alie
Weerman is het niet met haar eens en legt in dit artikel uit waarom.
Het effect van hardlopen op therapeutische basis
Het effect van hardlopen op therapeutische basis € 3,90
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met ADHD die twintig minuten in een stadspark wandelen, betere prestaties leveren op een aandachtstaak dan kinderen die twintig minuten door een drukke straat of…
Otto Gerhard Heldring pioniersociaalwerk
Otto Gerhard Heldring pioniersociaalwerk € 3,90
In deze aflevering uit de serie Pioniers haalt Maarten van der Linde de hervormde predikant Heldring voor het voetlicht. Heldring is in zijn dadendrang een kind van de negentiende eeuw: hij gelooft…
Sociale cohesie door sport
Sociale cohesie door sport € 3,90
Kan samen voetballen de verhoudingen tussen groepen mensen verbeteren? Een project, een combinatie van onderzoek en concrete activiteiten, leverde het begin van een antwoord op die vraag.
Syndroom munchhausen by proxy
Syndroom munchhausen by proxy € 3,90
Wat is Münchhausen by Proxy, wat zijn symptomen en de gevolgen van dit syndroom? Inge Belderbos-Jansen et dat in dit artikel helder uiteen.
Werkwijze jeugdinterventieteam hulp aan multiproblemjongeren
Werkwijze jeugdinterventieteam hulp aan multiproblemjongeren € 3,90
Veel dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders, met en hulpvragen raken verstrikt in onze samenleving die steeds hogere eisen stelt. De reguliere hulpverlening sluit bovendien niet aan op hun…

Sozio 86 - 2009

De haat liefde verhouding tussen hulpverlener en organisatie
De haat liefde verhouding tussen hulpverlener en organisatie € 3,90
Wat is de betekenis van de maatschappelijke context voor de verbinding tussen individuele hulpverleners en hun organisatie? Die vraag staat in dit artikel centraal.
De hype van verandering in de sociale sector
De hype van verandering in de sociale sector € 3,90
De sociale sector lijdt aan een dwangmatige neiging tot voortdurende reorganisatie. Maar is dynamiek wel innovatie?
Geef social worker meer ambachtelijke handelingsruimte
Geef social worker meer ambachtelijke handelingsruimte € 3,90
Sluipenderwijs is de sociale professional zo een functionaris aan het worden die volgens vooraf
Management in welzijnsorganisaties
Management in welzijnsorganisaties € 3,90
Steeds vaker worden organisaties uit de welzijnssector geconfronteerd met vragen en verplichtingen rond onderwerpen als kwaliteitszorg, klantgerichtheid, prestaties noteren, procescontrole en…
Onderzoek agressie tegen hulpverlener veiligheidsbeleid
Onderzoek agressie tegen hulpverlener veiligheidsbeleid € 3,90
Sozio en beroepsvereniging PHORZA hebben een online enquête gehouden naar agressie jegens hulpverleners. In welke mate hebben ze te maken met verbale agressie, bedreigingen en fysiek geweld? Is…
Pleidooi voor-assertievere opstelling hulpverlener
Pleidooi voor-assertievere opstelling hulpverlener € 3,90
Is de hulpverlener enkel lijdzaam slachtoffer van verandering en verzakelijking in zijn werk? Of heeft hij meer zelf in de hand dan hij denkt? Ard Vreugdenhil betoogt waarom hij vindt van wel.…
Preventie bun out beginnend social workers
Preventie bun out beginnend social workers € 3,90
Het schrikbeeld van jonge afgestudeerden. Jong en enthousiast aan de slag gaan en snel opgebrand raken als sociale professional. Hoe herken je burn-out, wat zijn de stressoren en risicofactoren en…

Sozio 89 - 2009

Filosofische-reflecties bij zorgvernieuwing
Filosofische-reflecties bij zorgvernieuwing € 3,90
Zorgvernieuwing aan het begin van de eenentwintigste eeuw moet zich vooral richten op het versterken van een juiste grondhouding, betoogt Jan Willem van Nus in dit artikel. Essentieel bij die…
Preventie van gedragsproblemen kinderen verstandelijke beperking
Preventie van gedragsproblemen kinderen verstandelijke beperking € 3,90
Dit artikel beschrijft een leertraject voor het ondersteunen van de‘emotionele beschikbaarheid’ tussen ouders en kind. Het leertraject is ontwikkeld tijdens het onderzoeksproject Preventie
Willem vd Bergh pioniersociaalwerk
Willem vd Bergh pioniersociaalwerk € 3,90
Zijn drijfveer om op te komen voor de minder bedeelde medemens had zijn wortels in de christelijke
Wmo vraagt om andere professionals
Wmo vraagt om andere professionals € 3,90
Er is nauwelijks aandacht gegeven aan de veranderingen die de introductie van de Wmo met zich meebrengt voor de sociaalagogische sector. En dat terwijl de Wmo, als opvolger van de Welzijnswet,…
Zorg voor allochtone ouderen
Zorg voor allochtone ouderen € 3,90
David Talloen houdt in dit artikel een pleidooi voor interculturalisering van de dienst- en zorgverlening voor ouderen. Hij doet organisaties en voorzieningen enkele handreikingen om hun aanbod…

Sozio 90 - 2009

Canon sociaal werk zuurstof voor de toekomst
Canon sociaal werk zuurstof voor de toekomst € 3,90
Fontys Hogeschool Sociale Studies bestaat 70 jaar. Zo oud worden, en dan nog met je identiteit bezig zijn, dat is of erg zorgelijk of een teken van permanente ontwikkeling, vroeg Jos van der Lans,…
De identiteit van sociaal werk
De identiteit van sociaal werk € 3,90
Sociaal werk worstelt met haar identiteit. Dat dreigt al snel te lijken op een identiteitscrisis, terwijl daar helemaal geen sprake van is.
Ervaringsdeskundigheid als vak
Ervaringsdeskundigheid als vak € 3,90
De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz komt steeds vaker voor. Dat is een goede ontwikkeling maar nog niet iedere cliënt van de geestelijke gezondheidszorg is een ervaringsdeskundige, stelt
Intergenerationele activiteiten op wijkniveau
Intergenerationele activiteiten op wijkniveau € 3,90
Het begon een paar geleden met een uitstapje van ouderen uit een woon-zorgcentrum waarbij naburige schoolkinderen letterlijk een handje hielpen. Inmiddels uitgegroeid tot een heus project…
Mogelijkheden client uitgangspunt in WKS model
Mogelijkheden client uitgangspunt in WKS model € 3,90
Willem Kleine Schaars introduceert in dit artikel zijn zelf ontwikkelde WKS-model. Een praktijkmodel waarbij de mening en de mogelijkheden van de cliënt altijd weer uitgangspunt zijn. Heldere…
Nieuw orientatie op beroepen sociale domein
Nieuw orientatie op beroepen sociale domein € 3,90
Er is een fundamenteel verschil tussen mensen helpen en mensen ondersteunen bij het leren zichzelf te helpen. Dit besef dringt weer door in de sociale sector: sociale professionals zijn
Vier krachtlijnen geven sociaal werk vorm identiteit
Vier krachtlijnen geven sociaal werk vorm identiteit € 3,90
Sociaal-politiek instrument, drager van het sociale, pedagogisch project, een professioneel project. Langs die vier ‘krachtlijnen’ is het beroep sociaal werker gevormd. Maria de Bie…

PIP 51 - 2009

Beroepscode voor HBO-pedagogen herzien
Beroepscode voor HBO-pedagogen herzien € 3,90
Als het gaat over vakmanschap en beroepseer hebben we het volgens Jan Ebskamp en Afra Groen van beroepsvereniging Phorza over de waarden van het beroep. Waar sta je voor als professioneel pedagoog?…
Lokaal gezinsbeleid
Lokaal gezinsbeleid € 3,90
Het taboe op gezinsbeleid heeft een schrale openbare omgeving voor gezinnen in Nederland gecreëerd, zo betoogt Erna Hooghiemstra in haar oratie als lector Jeugd en Gezin aan de Fontys Hogeschool.…
Religie in het openbaar onderwijs
Religie in het openbaar onderwijs € 3,90
In december 2008 besloot de Tweede Kamer dat godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen vanaf het najaar 2009 door de overheid worden bekostigd. Het gaat om…

PIP 47 - 2009

Boekrecensie - Het geheim van de onvergetelijke leraar
Boekrecensie - Het geheim van de onvergetelijke leraar € 3,90
Voor het boek De onvergetelijke leraar zijn dertien bekende Nederlanders geïnterviewd over hun herinneringen aan leraren die een onuitwisbare indruk op hen hebben gemaakt. Leraren met liefde voor…
Deugden kun je leren
Deugden kun je leren € 3,90
Moesten pedagogen zich enkele decennia geleden nog verontschuldigen voor het gebruik van de term ‘deugd’, nu hoeft dat niet meer. De belangstelling voor de deugdethiek is de laatste jaren sterk…
Opvoeden met de Koran
Opvoeden met de Koran € 3,90
Op welke manier gaan islamitische ouders bij het opvoeden van hun kinderen om met hun levensbeschouwelijke overtuigingen? Worden zij bij de opvoeding ondersteund door hun geloofsgenoten? Welke…

PIP 52 - 2009

Schoolroosters op de schop € 3,90
Er is roering rond de huidige schooltijden. Het oude dag- en jaarrooster waar generaties Nederlandse kinderen mee zijn grootgebracht, gaat wellicht op de schop. Dit blijkt uit het gezamenlijke…

PIP 50 - 2009

Meester-gezelsysteem binnen jeugdzorg
Meester-gezelsysteem binnen jeugdzorg € 3,90
In het juninummer van PiP Magazine wees jeugdzorgbestuurder Maarten Faas op een zevental knelpunten die in zijn ogen ten grondslag liggen aan de stagnerende hulp aan jeugdigen en ouders.

PIP 49 - 2009

Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling
Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling € 3,90
Intuïties spelen in de professionele oordeelvorming bij vermoedens van kindermishandeling een grote rol. Toch aarzelen veel professionals om hun intuïties om te zetten in handelen, omdat deze vaak…
Rol van adoptiegrootouders
Rol van adoptiegrootouders € 3,90
Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 55.000 geadopteerden. Vooral uit het buitenland geadopteerde kinderen en hun ouders vragen extra aandacht en zorg. De sociale omgeving van het
Stiefmoeders verdienen steun
Stiefmoeders verdienen steun € 3,90
Niet alleen kinderen hebben soms moeite om in een stiefverband hun plaats te vinden. Ook stiefmoeders komen vaak in een lastig parket. Vader, kind en andere betrokkenen confronteren haar…

PIP 48 - 2009

Een pedagogisch kader voor kindercentra
Een pedagogisch kader voor kindercentra € 3,90
In andere landen kreeg het beroep van kinderopvangmedewerker een flinke impuls na het verschijnen van een curriculum. Met de introductie van het Pedagogisch Kader Kindercentra 0–4 jaar wil…
Eerst zwemplezier, dan pas zwemdiploma
Eerst zwemplezier, dan pas zwemdiploma € 3,90
In ons waterrijke land vinden ouders het belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Maar hoe leren jonge kinderen omgaan met water? Door de sterke nadruk op het halen van zwemdiploma’s blijven…
Kinderen van 7 en ouder beoordelen opvang
Kinderen van 7 en ouder beoordelen opvang € 3,90
Wat maakt de buitenschoolse opvang interessant voor oudere kinderen? In hoeverre sluit het aanbod aan op hun wensen en ontwikkelingsbehoeften? De Kenniskring Opgroeien in de Stad van Hogeschool…

PIP 41 - 2008

Authentiek en levensecht of abstract denken in onderwijs
Authentiek en levensecht of abstract denken in onderwijs € 3,90
Pleitbezorgers van het Nieuwe Leren en andere onderwijsvernieuwingen hameren vaak op het belang van ‘authentiek’, ‘exemplarisch’ en ‘levensecht leren’. Het onderwijs moet immers zo veel…
Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit
Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit € 3,90
Sport moet bijdragen aan de integratie van allochtone jongens en meisjes, zo vinden politici en beleidsmakers. Maar binnen veel ‘witte’ sportverenigingen voelen deze jongeren zich niet op hun…
Opvoeden in Iran
Opvoeden in Iran € 3,90
Transcultureel pedagoge Elisa Scholte woont sinds enkele jaren met haar gezin in Iran. Op haar weblog schrijft zij over haar opvoedingservaringen aldaar. Over de invloed van Perzische…
Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen
Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen € 3,90
Dat de omgang met dieren kinderen kan helpen om vertrouwen en rust in zichzelf te vinden, wordt steeds meer erkend. Momenteel is therapeutisch paardrijden in opkomst, ook voor kinderen. Jona Kiewiet…

PIP 42 - 2008

Animal Assisted Therapy
Animal Assisted Therapy € 3,90
Kinderpsycholoog Levinson had vaak moeite om contact te krijgen met beschadigde kinderen. Totdat zijn hond Jingles op een dag de therapieruimte binnenwandelde. Zijn jonge cliënten reageerden…
Nieuwe generatie, nieuwe moraal
Nieuwe generatie, nieuwe moraal € 3,90
Lang niet alle lezingenbundels zijn geslaagd te noemen. Dat geldt wel voor Moralitijd. Nieuwe generatie, nieuwe moraal onder redactie van Sarah Meuleman en Menno van der Veen. In het seizoen…
Professionalisering van pedagogen
Professionalisering van pedagogen € 3,90
Professionalisering van pedagogen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Of het nu gaat om de complexe opvoedingsvraagstukken van deze tijd of om leidinggeven, coördineren en adviseren, de…

PIP 44 - 2008

Filosoferen met kinderen
Filosoferen met kinderen € 3,90
Wanneer is iets van jou en wanneer niet? Wie ben ik? En wat heeft het eigenlijk voor zin om naar elkaar te luisteren? Deze vragen kwamen naar boven toen een groep pabostudenten met Rotterdamse…
Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving
Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving € 3,90
Om overgewicht tegen te gaan moeten kinderen meer bewegen. Met stille dwang worden ze daarom naar sportverenigingen toegeleid. Kees Both en Josine van den Bogaard vragen zich af of…
Schoolplein als publiek domein
Schoolplein als publiek domein € 3,90
Er bestaat een zeventiende-eeuwse houtsnede van het ideale stadsplein, gemodelleerd naar het ideaal van Comenius: het stadsplein als middelpunt waaraan de kerk, de school en een koffiehuis staan,…

PIP 45 - 2008

Boekbespreking - 15 jaar brieven aan VPRO's Achterwerk
Boekbespreking - 15 jaar brieven aan VPRO's Achterwerk € 3,90
Katja de Bruin heeft niet alleen de ruime selectie van vijftien jaar brieven aan de rubriek achter op de wekelijkse VPRO-gids in meer dan 350 pagina’s samengesteld, ze heeft er ook een…
Reboundvoorziening voor moeilijk handelbare leerlingen
Reboundvoorziening voor moeilijk handelbare leerlingen € 3,90
Leerlingen die in de klas niet meer te handhaven zijn worden steeds vaker doorverwezen naar een reboundvoorziening. Hier worden leerlingen persoonlijk begeleid en voorbereid op terugkeer naar het…
School als schakel tussen gezin en maatschappij
School als schakel tussen gezin en maatschappij € 3,90
Veel politici en beleidsmakers beschouwen de school als een instrument waarmee de overheid

PIP 43 - 2008

Boekbespreking - Grote pedagogen in klein bestek
Boekbespreking - Grote pedagogen in klein bestek € 3,90
Onlangs verscheen het boek Grote pedagogen in klein bestek, onder redactie van PiP Magazine-redacteuren Tom Kroon en Bas Levering. In deze bundel worden het gedachtegoed en de levensloop van…
Gemengde scholen met ouderinitiatieven
Gemengde scholen met ouderinitiatieven € 3,90
Kinderen leren pas goed samenleven en samenwerken als zij samen met kinderen van een andere afkomst naar school gaan. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om van zwarte en witte scholen meer gemengde…
Kritiek op onderwijskundigen
Kritiek op onderwijskundigen € 3,90
In het redactioneel van PiP Magazine vroeg hoofdredacteur Bas Levering zich onlangs af of de band tussen onderwijsonderzoek en beleid niet te innig kan zijn. Liepen de onderwijskundigen die de…
Pesten is van alle tijden
Pesten is van alle tijden € 3,90
Een leerkracht van groep 7 vertelde me: ‘Pesten, daar doen we hier niet meer aan, kijk maar!’ Achter in de klas hing een keurig ingelijst pestprotocol, ondertekend door alle leerlingen en ouders…

Sozio 80 - 2008

Casus TBS Verlof
Casus TBS Verlof € 3,90
Leo is 39 jaar. Hij heeft SPH gestudeerd en werkte enige tijd in de algemene psychiatrie en nu sinds tien jaar in een tbs-kliniek. Nu moet Leo een verlofplan schrijven over iemand van wie hij de…

Sozio 85 - 2008

Arbeidsparticipatie verstandelijk gehandicapten
Arbeidsparticipatie verstandelijk gehandicapten € 3,90
Mensen met een verstandelijke beperking werken steeds vaker bij reguliere bedrijven, midden in de
Cursusaanbod roc voor LVG-ers
Cursusaanbod roc voor LVG-ers € 3,90
Een deel van het cursusaanbod van ROC De Leijgraaf in Oost-Brabant is speciaal bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Wederkerig leren in plaats van instructieleren is daarbij…

Sozio 84 - 2008

Behandel-  en expertisecentrum voor mensen met autismespectrumstoornis
Behandel- en expertisecentrum voor mensen met autismespectrumstoornis € 3,90
De Steiger in Dordrecht is een specialistisch centrum en een van de weinige behandelcentra in Nederland voor jongeren en jongvolwassenen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS). Gioi…
Casus TBS Gezinsvoogd
Casus TBS Gezinsvoogd € 3,90
Rowdie is op zijn elfde uit huis geplaatst en een lange toer langs diverse jeugdinstellingen volgde.
De toekomst van Eigen Kracht
De toekomst van Eigen Kracht € 3,90
In 2000 is begonnen met het bestuderen en uitproberen van het Nieuw-Zeelandse model van Family Group Conference, gericht op de vraag of deze inspiratie ook voor Nederland bruikbaar is. Acht jaar
Jongeren bereiken via MSN
Jongeren bereiken via MSN € 3,90
Professionals die groepen jongeren in beeld willen krijgen en houden, zoals jongerenwerkers, zien zich voor nieuwe uitdagingen gesteld. De straat neemt aan belang af als vindplek voor…
Terugspeeltheater persoonlijke verhalen terugspelen naar universele thema's
Terugspeeltheater persoonlijke verhalen terugspelen naar universele thema's € 3,90
Het gaat er niet om de belevenis na te spelen. Met terugspeeltheater spelen acteurs en muzikanten verhalen uit het publiek direct al improviserend ‘terug’. Of het nu gaat om partners…

PIP 46 - 2008

Islamitische scholen knel tussen geloofsgemeenschap en eisen NL samenleving
Islamitische scholen knel tussen geloofsgemeenschap en eisen NL samenleving € 3,90
Islamitische scholen hebben het niet makkelijk. Of het nu gaat over hun bijdrage aan de integratie, de onderwijskwaliteit of bestuursperikelen, telkens weer staat het islamitisch onderwijs ter…
Kindermishandeling meer dan een gezinsprobleem
Kindermishandeling meer dan een gezinsprobleem € 3,90
Hoe kan het dat in Nederland jaarlijks meer dan honderdduizend kinderen worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd? Op die vraag worden meestal individueel-psychologische antwoorden gezocht: de…
Preventiedoctrine
Preventiedoctrine € 3,90
De roep om preventie klinkt overal. Nog meer dan problemen oplossen willen beleidsmakers, politici en pedagogen problemen voorkomen. Dat klinkt verstandig, maar zijn preventieve maatregelen wel…
Samenwerking van welzijnsinstellingen
Samenwerking van welzijnsinstellingen € 3,90
Kinderen komen met steeds meer opvoedingsmilieus in aanraking. Jonge kinderen gaan naar een gastoudergezin, een crèche en peuterspeelzaal, schoolgaande kinderen gaan naar de naschoolse opvang en…

Sozio 82 - 2008

Casus Gezinsvervangend tehuis LVB
Casus Gezinsvervangend tehuis LVB € 3,90
Jos werkt in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege personeelstekorten moet hij steeds vaker zijn diensten draaien met een onervaren uitzendkracht. En als…
Hermeneutische cirkel hulpmiddel om behoeften te inventariseren verstandelijk gehandicapten
Hermeneutische cirkel hulpmiddel om behoeften te inventariseren verstandelijk gehandicapten € 3,90
Hoe zorg je ervoor dat begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg zich een beter beeld vormen van vragen en behoeften van hun cliënten? Mirjam van Eerde en Carla van Slagmaat doen verslag…
Nut combinatie ouderbegeleiding oudertraining
Nut combinatie ouderbegeleiding oudertraining € 3,90
De oudertraining is bij het behandelaanbod van de dagbehandeling kinderpsychiatrische dagbehandeling Regionaal Centrum Kinder- en Jeugd Psychiatrie in Hilversum een vast onderdeel geworden. Een…
Oplossingsgerichte intervisie
Oplossingsgerichte intervisie € 3,90
‘Reflectie op het handelen’ is een spreuk die studenten gedurende iedere sociale opleiding achtervolgt. Is dat in de hulpverleningspraktijk ook het geval, of heeft het daar ingebonden aan…

Sozio 81 - 2008

Casus Maatschappelijk werk Stoornissen
Casus Maatschappelijk werk Stoornissen € 3,90
Maria werkt als maatschappelijk werkster. Ze heeft nu een aantal volwassen cliënten die niet gemotiveerd zijn voor een begeleide woonvorm, geen overlast geven, geen schulden hebben, hun…
Eigen Kracht conferenties bij dreigende uithuiszetting
Eigen Kracht conferenties bij dreigende uithuiszetting € 3,90
Wat levert de inzet van het sociale netwerk op als je Eigen Kracht-conferenties organiseert? Rosalie Metze deed daar onderzoek naar en doet in dit artikel verslag van de resultaten.
Eropaf-kwetsbare burgers erbij halen en erbij houden
Eropaf-kwetsbare burgers erbij halen en erbij houden € 3,90
Niet meer afwachten maar eropaf. Dat is de beoogde werkwijze van sociale professionals anno 2008. Wat is de oorsprong ervan, welke variaties kennen we er nu in en op welke grenzen stuit deze…
Vertrouw op kracht individuen en hun sociale netwerk
Vertrouw op kracht individuen en hun sociale netwerk € 3,90
Welke competenties zetten professionals in om aan vernieuwende en inspirerende praktijken een
bijdrage te leveren? In dit artikel gaat Siemen Spinder daarnaar op zoek.

Sozio 83 - 2008

Casus School Hulpverleningsvrij
Casus School Hulpverleningsvrij € 3,90
Marieke volgde cursussen en zag vervolgens met lede ogen aan dat haar school tot een soort vormingscentrum, overblijfcentrum annex kinderdagverblijf is verworden. De scheiding tussen leren/werken en…
Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen
Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen € 3,90
De sociale sector moet haar geschiedenis koesteren om te leren voor de toekomst. De canon sociaal werk maakt die historie inzichtelijk. Jan Steyaert beschrijft het belang ervan en de wijze
Opbouwwerk nieuwe stijl
Opbouwwerk nieuwe stijl € 3,90
De opbouwwerker zoals we die decennia geleden kenden, bestaat bijna niet meer. Frans van Ginkel betoogt dat met de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) nieuwe sociale professionals

PIP 39 - 2007

Analyse crisis onderwijs
Analyse crisis onderwijs € 3,90
Discussies over de kwaliteit van onderwijs vullen de krantenkolommen al geruime tijd. Als we het over onze visie op opvoeding en onderwijs niet eens kunnen worden, is er dan nog nationaal…
Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers
Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers € 3,90
Er zijn nogal wat jongeren die thuis voor een zieke, gehandicapte, verslaafde of psychiatrisch
Zingeving voor LVB jongeren die uit huis zijn geplaatst
Zingeving voor LVB jongeren die uit huis zijn geplaatst € 3,90
In behandelingsinstituut Emaus wonen licht verstandelijk gehandicapte jongeren die uit huis geplaatst zijn. Jongeren die vaak naar thuis terugverlangen, ook als ze daar niet de zorg kregen die ze…

PIP 35 - 2007

Gameverslaving voorkomen
Gameverslaving voorkomen € 3,90
Voor de meeste jongeren zijn computer- en videogames een plezierige  vrijetijdsbesteding. Sommigen besteden echter zoveel tijd aan games dat er weinig tijd overblijft voor huiswerk, eten, slapen,…
Meiden en ICT-carriere
Meiden en ICT-carriere € 3,90
Mailen, msn’en, muziek downloaden, informatie googelen, bloggen, gamen en chatten. Voor jongeren gaat er geen dag voorbij zonder ICT. Maar waarom kiezen zo weinig meisjes voor een opleiding en…
Screeningsinstrument voor vroegtijdige schoolverlating
Screeningsinstrument voor vroegtijdige schoolverlating € 3,90
Te veel jongeren verlaten school zonder diploma. Een baaierd aan maatregelen ter bestrijding van schooluitval heeft daarin nauwelijks verandering gebracht. Om vat te krijgen op de factoren die…
Thuisonderwijs
Thuisonderwijs € 3,90
In Nederland volgen een paar honderd kinderen thuisonderwijs. Om vrijstelling van de schoolgang te krijgen moeten ouders aantonen dat ze legitieme bezwaren hebben tegen de scholen in hun omgeving.…

Sozio 78 - 2007

Casus Dyslectisch
Casus Dyslectisch € 3,90
Alfonso, 42 jaar, werkt sinds twaalf jaar in een residentiële jeugdhulpverleningsinstelling. Hij is afkomstig van de Antillen. Zijn schoolloopbaan verliep moeizaam, in Nederland kwam men er op…
Digitale ondersteuning vroegsignalering
Digitale ondersteuning vroegsignalering € 3,90
Het is een veelgehoorde klacht. Hulpverleners en organisaties die langs elkaar heen werken doordat ze van elkaar niet weten wie nog meer bij hun cliënt is betrokken. Hoe ontwikkel je een digitaal…
ICT in sociale studies
ICT in sociale studies € 3,90
Het Instituut voor Sociale en Culturele beroepen van de Hogeschool van Amsterdam is zich bewust van de invloed van ICT op de beroepen waar zij voor opleidt. Mei 2006 werd in het praktijk- en…
Internethulpverlening verdient volwaardige plaats
Internethulpverlening verdient volwaardige plaats € 3,90
Begin dit jaar stond in Sozio de uitslag van de poll met als stelling: ‘Internethulpverlening is de hulpverlening van de toekomst. Daar moeten we veel meer tijd en geld in investeren’. 34…
Sociaal gebruik van ICT
Sociaal gebruik van ICT € 3,90
Bert Mulder beantwoordt in dit artikel de vraag welke ontwikkelingen we kunnen zien voor de toekomst van sociale en maatschappelijke systemen.
Uit het isolement via digitale werkplaats
Uit het isolement via digitale werkplaats € 3,90
In het project MEEdoen: Bouwen aan Burgerschap zijn in stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam 150 vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan de maatschappij. Studenten CMV en SPH van de Hogeschool…

PIP 37 - 2007

Cultuurparticipatie beinvloed door ouders
Cultuurparticipatie beinvloed door ouders € 3,90
Ondanks inspanningen om meer mensen naar musea en theaters te trekken, blijft klassieke
Levensbeschouwelijk onderwijs en de leefwereld
Levensbeschouwelijk onderwijs en de leefwereld € 3,90
Het levensbeschouwelijk onderwijs is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Er is tegenwoordig meer aandacht voor de vragen en de leefwereld van jongeren. Leerlingen worden in staat gesteld…
Onderpresteren in het basisonderwijs
Onderpresteren in het basisonderwijs € 3,90
In het basisonderwijs presteren veel kinderen onder hun kunnen: hun leerprestaties zijn lager dan
Opvoeding zaak van overheid - Overheid eerder en strenger ingrijpen
Opvoeding zaak van overheid - Overheid eerder en strenger ingrijpen € 3,90
Bij dit juninummer van PiP Magazine ontvangen lezers de bundel In het belang van het kind, waarin pedagoog Bas Levering en rechtsfilosoof Andreas Kinneging ingaan op de vraag in hoeverre

PIP 38 - 2007

Beroeps-Orienterende praktijkvorming (BOP) voor vroegtijdige schoolverlaters
Beroeps-Orienterende praktijkvorming (BOP) voor vroegtijdige schoolverlaters € 3,90
Om de grote groep vroegtijdige schoolverlaters terug te leiden naar opleiding en werk, experimenteert de gemeente Rotterdam met Beroeps-Oriënterende Praktijkvorming (BOP): een
Opvoeding zaak van overheid - Belang van jongeren
Opvoeding zaak van overheid - Belang van jongeren € 3,90
Is opvoeding een zaak van de overheid? In de bundel In het belang van het kind pleitten pedagoog Bas Levering en rechtsfilosoof Andreas Kinneging (om afzonderlijke redenen) voor een terughoudende…

PIP 40 - 2007

Het geheim van de uitblinker
Het geheim van de uitblinker € 3,90
Vittorio Busato en Frenk van Harreveld interviewden achttien Nederlanders die op uiteenlopende
Impact van mediageweld onderzocht
Impact van mediageweld onderzocht € 3,90
Over de impact van mediageweld op kinderen wordt zo verschillend gedacht, dat opvoeders al snel het spoor bijster raken. Onderzoeker Peter Nikken laat zien dat alle visies op dit vraagstuk een kern…
Opvoedingsbelofte ouders & verantwoordelijkheid overheid
Opvoedingsbelofte ouders & verantwoordelijkheid overheid € 3,90
In goede en kwade dagen zijn en blijven we de ouders van ons kind.’ Als het aan gezinspedagoog Hans van Crombrugge ligt, spreken alle ouders bij de geboorte van hun kind deze plechtige woorden uit…
Opvoeding zaak overheid - Welke toekomst verdienen risicojongeren
Opvoeding zaak overheid - Welke toekomst verdienen risicojongeren € 3,90
Is opvoeding een zaak van de overheid? Ton Notten, lector Opgroeien in de Stad, stoort zich aan de moralistische toon en daadkracht waarmee hedendaagse beleidsmakers probleemjongeren mores willen…

PIP 36 - 2007

Opgroeien in een groot gezin
Opgroeien in een groot gezin € 3,90
Grote gezinnen ontlokken tegenstrijdige reacties aan hun omgeving. Bezorgde stemmen beweren dat kinderen in grote gezinnen snel aandacht en ruimte tekortkomen, anderen idealiseren grote gezinnen als…
Pedagogiek - de 7 hoofdzonden in deze tijd
Pedagogiek - de 7 hoofdzonden in deze tijd € 3,90
Om de huidige stand van waarden en normen van een kritisch pedagogisch commentaar te voorzien neemt E.A. Godot in zijn tweede boek de zeven hoofdzonden als uitgangspunt. Hebben ijdelheid, traagheid,…

Sozio 75 - 2007

Casus Mantelzorg
Casus Mantelzorg € 3,90
Mirjam, 58 jaar, is enige dochter en met vervroegd pensioen. Ze trok altijd het meest naar haar vader (87), op wie ze ook lijkt. De ouders wonen nog geheel zelfstandig en gaan veel op…
Maatschappelijkeactiveringviahonkbalclub
Maatschappelijkeactiveringviahonkbalclub € 3,90
Businessclubs van sportverenigingen zijn niet alleen belangrijke contactplekken voor het bedrijfsleven, bewijst Maarten Witteveen, directeur van een zorg- en welzijnsinstelling. Hij introduceerde…
Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg
Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg € 3,90
De roep om tuchtrecht in de jeugdzorg klinkt steeds luider. Maarten Faas werkt in dit artikel uit wat

Sozio 76 - 2007

Casus Kindermishandeling
Casus Kindermishandeling € 3,90
Johan is acht jaar en bezoekt de dorpsschool in een zeer kleine gemeenschap. Johan is een stille geaccepteerde jongen in de groep, hij kan goed meekomen qua leerprestaties. Meester Bob die ook de…
Door de eeuwen heen het platteland als heropvoeder
Door de eeuwen heen het platteland als heropvoeder € 3,90
Het platteland oefent door de eeuwen heen een grote aantrekkingskracht uit op beleidsmakers en hulpverleners om asociale en onhandelbare gezinnen weer wat in het gareel te krijgen. Jan Bijlsma zet…
Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen
Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen € 3,90
Het voorzieningenniveau op het platteland – maar ook in stadswijken – staat onder druk. Ontmoetingsplekken, winkels, scholen en zorginstellingen zijn lang niet altijd meer te vinden in
Leven op het platteland
Leven op het platteland € 3,90
In januari van dit jaar verscheen een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de leefsituatie van stad en platteland met elkaar vergelijkt: Thuis op het platteland. De leefsituatie…
Met outreachend werken agrariers beter bereiken
Met outreachend werken agrariers beter bereiken € 3,90
DommelRegio, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening had tot voor kort weinig agrariërs in haar cliëntenbestand. Des te opmerkelijk omdat de organisatie met name in…
Zorgboer en boerarbeidstherapeut Geert Kok
Zorgboer en boerarbeidstherapeut Geert Kok € 3,90
Geert Kok, in hart en nieren boer, is sinds 2001 zorgboer. Hij begeleidt onder meer tbs’ers op zijn
Zorgboeren Karin Kooijman en Marc Rotengatter
Zorgboeren Karin Kooijman en Marc Rotengatter € 3,90
Ze beheren een boerderij tussen Wijhe en Raalte, in Overijssel en noemen zichzelf ‘omgekeerde zorgboeren’. Karin Kooijman en Marc Rotengatter, voorheen begeleiders in de gehandicaptenzorg,…

Sozio 77 - 2007

Casus Solliciteren Jongerenwerk
Casus Solliciteren Jongerenwerk € 3,90
Michel heeft CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming) gestudeerd. Hij is 24 jaar en enthousiast om aan de slag te gaan. Hij heeft gedurende de opleiding met jongeren gewerkt. Michel heeft een…
Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek
Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek € 3,90
Delict, slachtoffer en dader. Voorgeleiding, uitspraak door de rechter en afhandeling van de opgelegde straf. Deze gang van zaken zonder veel contact tussen dader en slachtoffer begint te…

Sozio 74 - 2007

Casus Puber Stiefmoeder
Casus Puber Stiefmoeder € 3,90
Een meisje van zestien woont nu zo’n drie jaar bij haar vader en diens nieuwe partner nadat haar moeder is overleden. Het meisje is erg dwars, luistert niet en houdt zich niet aan de…
Communicatie met migranten ouders in gehandicaptenzorg
Communicatie met migranten ouders in gehandicaptenzorg € 3,90
Steeds meer gehandicaptenzorginstellingen hebben migranten als cliënt. De communicatie met de ouders verloopt echter niet altijd optimaal. Het lectoraat Professionalisering van agogische beroepen…
Welke waarden vinden professionals belangrijk
Welke waarden vinden professionals belangrijk € 3,90
Wat is goede zorg? Die vraag stond centraal in het onderzoek vanuit de Christelijke Hogeschool Ede en is voorgelegd aan hulpverleners. Dit artikel gaat in op de bevindingen.

Sozio 79 - 2007

Casus EPD Elektronisch Patientendossier € 3,90
Mieke is 38, orthopedagoog en werkt als behandelcoördinator op een leefgroep van een Medisch Kindertehuis. Recentelijk is de instelling overgestapt op een elektronisch patiëntendossier…
Wat is de essentie van dialooggestuurd werken € 3,90
Jan van der Born, werkzaam op de Hogeschool INHOLLAND, probeert in dit artikel te verwoorden wat

PIP 32 - 2006

Handreikingen bij de gewetensopvoeding
Handreikingen bij de gewetensopvoeding € 3,90
Terwijl spreken over het geweten in de pedagogiek lange tijd taboe is geweest, groeit tegenwoordig het inzicht dat het geweten in het alledaagse leven een belangrijke rol speelt en dat daarom aan…
Kanttekeningen bij gewetenspedagogiek
Kanttekeningen bij gewetenspedagogiek € 3,90
De gewetenspedagogiek mag weer terug zijn van weggeweest, haar gedachtegoed blijft omstreden. Als er al zoiets bestaat als een geweten – een innerlijk kompas waarop we kunnen varen – dan is het…
Stage in een Roemeens kindertehuis
Stage in een Roemeens kindertehuis € 3,90
Sinds enkele jaren lopen mbo-studenten Zorg en Welzijn van het Horizon College stage in het Roemeense Centrule Recuperare, een herstelcentrum voor mensen met een handicap in Boekarest. Een…
Verplichte preventieve opvoedingsondersteuning werkt niet
Verplichte preventieve opvoedingsondersteuning werkt niet € 3,90
Met enige regelmaat klinkt de roep van politici en bestuurders om verplichte opvoedingsondersteuning aan risicogezinnen. Volgens Elze Valk missen deze voorstellen elke legitimiteit en werken ze…
Werken aan veiligheid op school
Werken aan veiligheid op school € 3,90
Verontrustende berichten over geweldsincidenten, drugsgebruik en criminaliteit op scholen geven aanleiding tot zorgen over schoolveiligheid. Al vijf jaar lang wordt er op Rotterdamse scholen voor…

Sozio 73 - 2006

Casus Eergerelateerd Geweld
Casus Eergerelateerd Geweld € 3,90
Een Iraans gezin dat bestaat uit vader, moeder en vier jonge kinderen, woont al negen jaar in Nederland. Het gezin is wegens relatieproblemen in gezinstherapie. Het verzoek van de vrouw is dat de…
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers € 3,90
Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor…
Werken met allochtone jeugdigen lastig of uitdagend
Werken met allochtone jeugdigen lastig of uitdagend € 3,90
De ene sociale professional voelt zich in het werken met allochtone jeugdigen senang. De ander voelt zich juist onbehaaglijk, bedreigd of zelfs respectloos bejegend. Hoe komt dat? En wat zou de…

PIP 31 - 2006

De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland
De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland € 3,90
Kinderen die ‘illegaal’ in Nederland verblijven vormen een kwetsbare groep. Zij verkeren in voortdurende onzekerheid over hun toekomst. Volgens het kinderrechtenverdrag hebben deze kinderen…
Grootouders als pleegouders
Grootouders als pleegouders € 3,90
In de media is veel afgetobd over de vraag of grootouders wel geschikte pleegouders zijn. Het lijkt of het om een nieuw vraagstuk gaat, maar dat is niet zo. In Nederland worden een paar…

PIP 29 - 2006

Kanttekeningen bij interactief voorlezen
Kanttekeningen bij interactief voorlezen € 3,90
In kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is voorlezen onverminderd populair. Toch mag lezen niet langer alleen maar leuk zijn. Het moet ook bijdragen aan de taal-, cognitieve en sociaal-emotionele…
Vluchtelingenouders op zoek naar nieuwe opvoedingsstijl
Vluchtelingenouders op zoek naar nieuwe opvoedingsstijl € 3,90
Veel vluchtelingenouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen. Deze onzekerheid komt voort uit onbekendheid met opvoedpraktijken in Nederland. Ook de vluchtgeschiedenis, de…

Sozio 68 - 2006

Beschouwing op Wmo € 3,90
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal verstrekkende gevolgen hebben voor zorg en welzijn. Maar we zullen kritisch moeten kijken onder welke voorwaarden de met de WMO beoogde
Casus LVG LVB € 3,90
Dieter is een 17-jarige jongen met een lichte verstandelijke handicap. Hij is erg beïnvloedbaar
Intergenerationeel werken - ouderen als human capital € 3,90
Zowel de politiek, onderzoekers als media schetsen ouderdom eenzijdig als een zorgelijke tragedie. Er is behoefte aan een nieuwe kijk op ouder worden, is de stelling van Kees Penninx in dit artikel…
Interventies en begeleiding risicojongeren € 3,90
Een strenge aanpak van risicojongeren is populair. Maar onderzoek wijst uit dat deze interventies en

PIP 30 - 2006

Fysieke inperking kinderen als therapeutische interventie
Fysieke inperking kinderen als therapeutische interventie € 3,90
Veel ouders houden zoveel van hun kinderen dat ze hun geen strobreed in de weg leggen. Toch moeten opvoeders van tijd tot tijd grenzen stellen, zo meent Job Catshoek. In crisissituaties moeten…
Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding
Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding € 3,90
Wie het geweten ter sprake brengt werd tot voor kort al snel voor moraalridder of dominee versleten. Maar het geweten is terug van weggeweest. Tom Kroon betoogt dat we in de morele opvoeding niet…
Kanttekeningen bij burgerschapsvorming
Kanttekeningen bij burgerschapsvorming € 3,90
Nu fundamentele problemen in onze democratie de publieke agenda aanvoeren, klinkt de roep van politici en beleidsmakers om burgerschapsvorming. Volgens Gert Biesta, hoogleraar pedagogiek aan de…
Vaders voeden anders op
Vaders voeden anders op € 3,90
Van jonge vaders achter een kinderwagen kijkt niemand meer op, maar vaders die elke dag bij de schoolhekken staan zijn nog altijd een geval apart. Vaders willen wel meer zorgen, maar doen dat niet…

PIP 34 - 2006

Hoogbegaafdheid Recht doen aan verborgen talent
Hoogbegaafdheid Recht doen aan verborgen talent € 3,90
Hoogbegaafdheid mag tegenwoordig in brede kring worden erkend, de vraag is of het in de praktijk voldoende wordt herkend. Als hoogbegaafdheid wordt afgelezen aan hoge schoolprestaties, hoe herken…
Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding kans
Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding kans € 3,90
Veel pedagogen vinden dat ouders bij echtscheiding eerder en beter rekening moeten houden met het belang van het kind. Volgens Liesbeth Groenhuijsen bestaat het belang van het kind niet. In…
Zingeving en religie bij jongeren
Zingeving en religie bij jongeren € 3,90
Het leven van jongeren is vergeven van tegenstrijdigheden. Ze kunnen en willen kiezen, maar verlangen ook naar iets dat hun keuzes zin geeft. Ze zien zichzelf als unieke individuen, maar willen ook…

PIP 33 - 2006

Gebaren met je baby
Gebaren met je baby € 3,90
Door de introductie van de vroege gehoorscreening worden baby’s momenteel al binnen een maand na geboorte als slechthorend of doof gediagnosticeerd. Ouders en zorginstellingen zoeken daardoor naar…
Scholen ontdekken kindermassage
Scholen ontdekken kindermassage € 3,90
Na Zweden en Denemarken ontdekken scholen in Nederland en België dat speelse vormen van lichaamscontact de sfeer, sociale vaardigheden, het leren en de gezondheid van  kinderen verbeteren. Tot…
Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid
Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid € 3,90
Werd hoogbegaafdheid twintig jaar geleden nog afgedaan alsmodeverschijnsel, tegenwoordig is er brede erkenning voor het feit dat bovengemiddeld intelligente kinderen om specifieke aandacht en…
Voor- en naschoolse opvang door samenwerking scholen, kinderopvang en vrijetijdsclubs
Voor- en naschoolse opvang door samenwerking scholen, kinderopvang en vrijetijdsclubs € 3,90
Vanaf 1 januari 2007 hebben basisscholen een inspanningsplicht om voor- en naschoolse opvang voor hun leerlingen te regelen, van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. Anja Hol en…

Sozio 71 - 2006

Casus Misbruik PGB
Casus Misbruik PGB € 3,90
Jacqueline is een alleenstaande, zwakbegaafde vrouw van 28 jaar en haar zoon Kevin is 11 jaar. Kevin is verstandelijk gehandicapt. Er is door hulpverleners een aanvraag ingediend voor…
De precaire verhouding tussen hulpverleners en ouders
De precaire verhouding tussen hulpverleners en ouders € 3,90
Hulpverleners vandaag de dag werken vraaggericht en mobiliseren de bronnen uit de omgeving van de ouders. Is de werkelijkheid niet weerbarstiger dan hulpverleners wensen, vraagt Herman Baartman…
Gezinsvoogd heeft ruimer instrumentarium nodig
Gezinsvoogd heeft ruimer instrumentarium nodig € 3,90
De regering probeert sinds een jaar of twee de positie van gezinsvoogden te verbeteren zodat ze de effectiviteit van de hulp kunnen vergroten. Maar voor een werkelijke vooruitgang moet…

Sozio 70 - 2006

Casus Ontmoetingscentrum
Casus Ontmoetingscentrum € 3,90
Wijkbewoners zijn al jaren vrijwillig actief in een ontmoetingscentrum voor vrouwen en kinderen. De 'oude'garde vrijwilligers en assistent-medewerkers zijn allen van allochtone afkomst. Alice…
Vernieuwende personeelswerving gehandicaptenzorg
Vernieuwende personeelswerving gehandicaptenzorg € 3,90
Enkele jaren geleden moesten instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg nog flink hun best

Sozio 69 - 2006

Casus LVG LVB
Casus LVG LVB € 3,90
Kaat is een vrouw van veertig jaar met een licht verstandelijke handicap. Sinds het overlijden van haar moeder woont ze in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke handicap. Kaat zoekt nu…
Samenwerking ggz en verslavingszorg
Samenwerking ggz en verslavingszorg € 3,90
Instellingen voor ggz en verslavingszorg werken in toenemende mate samen. Niet in de laatste plaats vanwege het werken met cliënten met dubbeldiagnose. Interim-manager Angeline Miedema is in…

Sozio 72 - 2006

Casus Reanimatie
Casus Reanimatie € 3,90
In ons woonzorgcentrum Avondlicht te Dedemsvaart is de discussie actueel hoe we ons beleid moeten formuleren ten aanzien van het al dan niet reanimeren van onze cliënten. Het is van belang af te…
De hulpverlener als onderzoeker
De hulpverlener als onderzoeker € 3,90
De hogescholen profileren zich met de lectoraten steeds meer als kennisinstituten waarbinnen praktijkgestuurd onderzoek een centrale rol speelt. Ook sommige jonge afgestudeerde hulpverleners hebben…
Inspraak en invloed van clienten in de jeugdzorg
Inspraak en invloed van clienten in de jeugdzorg € 3,90
De kenniskring Leefwerelden van jeugd van hogeschool INHOLLAND onderzocht ervaringen met cliëntenparticipatie in drie multifunctionele instellingen voor jeugdhulpverlening in de Randstad.…
Persoonlijke ervaringen met stigmatisering
Persoonlijke ervaringen met stigmatisering € 3,90
De nadruk moet niet liggen op de vraag hoe de (ex-)psychiatrisch patiënt omgaat met stigmatisering,
Leren van gevallen
Leren van gevallen € 4,90
Leren van Gevallen; over het nut van de reconstructie van casuïstiek

Sozio 6 - 2017 (Themanummer Seks)

Groot gebrek aan onderwijsmethoden hbo - Kun je ‘bespreekbaar maken’ leren?
Groot gebrek aan onderwijsmethoden hbo - Kun je ‘bespreekbaar maken’ leren? € 3,90
Het thema ‘seksualiteit’ is een ondergeschoven kindje in de hbo-opleidingen voor sociaal werkers. Hoogste tijd om het gebrek aan evidence based onderwijsmethoden grondig aan te pakken.
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2017

'Eerst verbind je, dan laat je los'
'Eerst verbind je, dan laat je los' € 3,90
Nu de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd naderen, vindt een grote uitstroom plaats van ervaren krachten. Zo werkte Riet Knaapen (65) in juni voor het laatst als innovatie- en…
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Zelfredzamer op samenredzame manier
Zelfredzamer op samenredzame manier € 3,90
De inzet van digitale hulpmiddelen bij de hulpverlening aan mensen met een lichtverstandelijke beperking.

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Wat kan het individu? En zijn omgeving?
Wat kan het individu? En zijn omgeving? € 3,90
Hoe verhoudt de draaglast en draagkracht van mensen met een LVB zich tot de ondersteuning die ze krijgen van hun sociale omgeving? Een zelfredzaamheidsmodel maakt dat in één oogopslag

Sozio 6 - 2018

De mensen die je niet zomaar weg krijgt
De mensen die je niet zomaar weg krijgt € 3,90
Probeer je als (jong)volwassene met een LVB maar eens te handhaven in de grote stad met al zijn verleidingen. Cordaan en Middin ontwikkelden een methodiek op maat. Bij LifeWise draait alles om…
Depressiepreventie, hoe doe je dat in de wijk?
Depressiepreventie, hoe doe je dat in de wijk? € 3,90
Doordat mensen met depressieve klachten meestal niet uit zichzelf om hulp vragen en professionals vaak niet weten hoe signalen te bespreken, lopen cliënten vaak onnodig lang rond met hun psychische…
De worsteling - Gesloten of open groep voor Mick?
De worsteling - Gesloten of open groep voor Mick? € 3,90
Mick, een jongen van 12 jaar, woont op een leefgroep. Zijn vervolgperspectief is onduidelijk. Hij woont al geruime tijd op groepen en wisselt regelmatig van instelling in verband met lastig gedrag. De…
Elkaar helpen verantwoordelijkheid te nemen
Elkaar helpen verantwoordelijkheid te nemen € 3,90
Jeugdhulpverleners ervaren grote verschillen in hoe gemeenten, organisaties en professionals de transformatie vormgeven. Hierdoor ontstaan soms samenwerkingsfricties, vooral bij zorgen over de…
Integratie gaat door de maag
Integratie gaat door de maag € 3,90
In het Utrechtse restaurant Syr werken mensen met een vluchtelingenachtergrond samen met Nederlandse collega’s. Dat biedt hun de kans hun talenten te benutten, zich thuis te voelen in de stad en…
Kleine delicten, maar grote zorgen
Kleine delicten, maar grote zorgen € 3,90
Eenvoudige strafzaken samen snel, slim, selectief, simpel én samenlevingsgericht aanpakken: dat doet ZSM sinds 2011. Werkt het ook? Twee Groningse studenten wijdden hun scriptie aan deze vraag,…
Op weg naar inclusiever Social Work
Op weg naar inclusiever Social Work € 3,90
Hogeschool Utrecht doet mee aan het internationale project Inclusive CampusLife, met als doel een inclusieve campus voor hoger onderwijs. Sascha van Gijzel laat zien hoe het instituut Social Work de…
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer)
Steentjes in mijn schoenen
Steentjes in mijn schoenen € 3,90
In de vorige Sozio pleitte Bea Jongsma voor het inzetten van je eigen ervaringen in de begeleiding of hulpverlening. Redacteur Yildiz Karadag plaatst er kanttekeningen bij. ‘Wanneer ben je klaar met…

Sozio 1 - 2018 (Themanummer opleiding & werk)

Anouk zit in een vicieuze cirkel - Geen ervaring, geen baan. Geen baan, geen ervaring.
Anouk zit in een vicieuze cirkel - Geen ervaring, geen baan. Geen baan, geen ervaring. € 3,90
Het lag zó voor de hand: eerst de opleiding afmaken, even vakantie, dan solliciteren en enthousiast starten met een ‘echte’ baan. Maar de Amersfoortse Anouk Molenkamp (24) heeft drie jaar na het…
De Leergang GGZ-agoog - Onderwijs ontmoet praktijk
De Leergang GGZ-agoog - Onderwijs ontmoet praktijk € 3,90
De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelde een leergang voor agogen die werkzaam zijn in de ggz (inclusief verslavingszorg). De bedenkers, docenten en een student vertellen over hun ervaringen
De master ‘Digitale innovatie in zorg en welzijn’ (DIZW) - Voelt 't niet nieuw meer? Missie geslaagd!
De master ‘Digitale innovatie in zorg en welzijn’ (DIZW) - Voelt 't niet nieuw meer? Missie geslaagd! € 3,90
Chatten met je behandelaar, een online behandelmodule volgen of trainen met een virtual reality-bril; digitale innovaties zijn niet langer weg te denken uit de zorg- en welzijnssector. Daarom…
Hoe beleef jij je studie?
Hoe beleef jij je studie? € 3,90
Opleiding en werk raken elkaar nergens zo direct als bij de student die ook werkzaam is in de hectische
Laat zien hoe serieus je je vak neemt -  Ja registreren heeft zin
Laat zien hoe serieus je je vak neemt - Ja registreren heeft zin € 3,90
Als je tijdens je opleiding het profiel Jeugd kiest, krijg je toegang tot het register voor jeugd- en gezinsprofessionals bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is aantrekkelijk, want bij steeds meer…
Nieuwe ‘competentieset’ gepubliceerd - Wat kan de forensisch sociaal professional?
Nieuwe ‘competentieset’ gepubliceerd - Wat kan de forensisch sociaal professional? € 3,90
Als forensisch sociaal professional moet je heel wat kwaliteiten in huis hebben, want je werkt aan gedragsverandering bij cliënten onder toezicht. Onlangs lanceerde Movisie de competentieset
Over kansen en valkuilen - Online leren, hoe werkt dat?
Over kansen en valkuilen - Online leren, hoe werkt dat? € 3,90
Online leren rukt op. Wat zijn de kansen, en de valkuilen? ‘Zowel docenten als studenten zullen uitgedaagd moeten worden om nieuwe competenties aan te leren.’
Sozio-redacteuren in debat, dr. Landsbergen reageert - ‘Ik wil mensen helpen’: sterke motivatie?
Sozio-redacteuren in debat, dr. Landsbergen reageert - ‘Ik wil mensen helpen’: sterke motivatie? € 3,90
Een beginnende studente vertelt dat ze voor Social Work koos omdat ze graag mensen wil helpen. Zegt
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat?
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat? € 3,90
Buurtbemiddeling in etnisch en cultureel gemengde buurten is een vak apart. Leila Jaffar en Radi Suudi geven praktische tips.
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2018

Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016 Gratis
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016
CAO GGZ (Onderhandelingsresultaat 22-05-2015)
CAO GGZ (Onderhandelingsresultaat 22-05-2015) Gratis
CAO GGZ

Sozio 1 - 2017 (Special Opleiding en werk)

Leerplaats voor student en docent
Leerplaats voor student en docent € 3,90
De Hogeschool van Amsterdam is bezig met het vormgeven van een nieuwe brede bachelor Sociaal Werk. Hij gaat pas van start in 2019, maar in 2014 startte het kleinschalig excellentieprogramma Integraal…
Sociaal werk wordt sterk merk
Sociaal werk wordt sterk merk € 3,90
De beroepsvereniging, brancheverenigingen, vaktijdschriften en het hoger onderwijs hebben de handen ineengeslagen voor een historische transformatie. Het sociaal werk wordt een sterk merk, voorspellen…
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)
Student krijgt regie
Student krijgt regie € 3,90
De nieuwe sociale professional is een breed opgeleide generalist, want daar vraagt het sociale domein om. Wat betekent dat voor de opleidingen? Adriaan Oosterloo (voorzitter Landelijk Opleidings…

Beroepscode

Beroepscode voor de jeugdzorgwerker Gratis
Dit is een uitgave van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), voorheen

Sociaal werk versterkt

Beroepscode voor de sociaal werker Gratis
Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van sterk sociaal werk

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz - Toezicht 2015 en 2016 Gratis
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) houdt al

Sozio 2 - 2018

Klaas Mulder, criticaster bij Hogeschool Utrecht: 'Er is een enorm tekort aan sociale expertise.'
Klaas Mulder, criticaster bij Hogeschool Utrecht: 'Er is een enorm tekort aan sociale expertise.' € 3,90
Een spraakwaterval die de aantrekkelijke oneliners en anekdotes achteloos uit zijn mouw blijft schudden. Dat is Klaas Mulder, eigenzinnig docent Social Work én hoofddocent Toekomstbeelden
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2015

Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2014

Authentiek betrokken, creatieve meebewegers (Sociale professionals over hun dagelijkse werk)
Authentiek betrokken, creatieve meebewegers (Sociale professionals over hun dagelijkse werk) € 3,90
Op de blog ‘Dit is het sociaal werk’ worden verhalen verzameld uit de dagelijkse werkpraktijk van sociale professionals. Verhalen waarin de sociale professional en de cliënt centraal staan. Na…
Bieden goede jeugdhulp heeft dialoog en tijd nodig
Bieden goede jeugdhulp heeft dialoog en tijd nodig € 3,90
Problemen rond kinderen, jeugdigen en gezinnen zijn complexer en minder een duidig dan de systematiek van de transitie ons doet geloven, stelt Fop Verheij. Veel hulpvragen laten zich niet in een…

Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014

Interview Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw
Interview Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw € 3,90
Zelforganisatie: inspirerend maar niet makkelijk
Keuze voor specialist of generalist niet aan de orde (profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk)
Keuze voor specialist of generalist niet aan de orde (profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk) € 3,90
Hogeschool van Amsterdam start opleiding Integraal Sociaal Werk
Maak de theorie herkenbaar in de klas (Hoe verbind je bij de sociale studies theorie met ervaringen?)
Maak de theorie herkenbaar in de klas (Hoe verbind je bij de sociale studies theorie met ervaringen?) € 3,90
Het is van groot belang dat aanstaande professionals de theorieën die ze op school leren, kunnen verbinden met de praktijk en eigen ervaringen. ‘Ik hoor van studenten dat ze die theorie soms in de…
Warmdraaien voor Participatiewet
Warmdraaien voor Participatiewet € 3,90
Op 1 januari 2015 klinkt het startschot voor de Participatiewet. Van mensen met een arbeidsbeperking wordt dan verwacht dat zij instromen op de arbeidsmarkt. Uitgaan van mogelijkheden is daarbij het…
We komen allemaal uit die ene familie, genaamd sociaal werker
We komen allemaal uit die ene familie, genaamd sociaal werker € 3,90
Hoe gaat het vak van de sociale professional zich de komende jaren ontwikkelen? En hoe kijken we terug op de jaren die achter ons liggen, wat leren die ons? Sozio ging daarover in gesprek met Paul…

Sozio 3 - 2014

Interview Lia van Doorn, lector Maatschappelijke Dienstverlening
Interview Lia van Doorn, lector Maatschappelijke Dienstverlening € 3,90
Er zitten voordelen aan de stelselwijziging, vindt lector Lia van Doorn. Maar de inkrimping van organisaties brengt ook gevaren met zich mee. Omdat hulpverleners noodgedwongen steeds meer als zzp’er…
Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen)
Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen) € 3,90
Spel kan de kwaliteit van leven van een dementerende oudere vergroten. Erik Alink beschrijft hoe dit gaat en wat daarbij de rol is van de zorgverlener.

Sozio 2 Special Sociale Wijkteams - 2014

De reflectieve professional
De reflectieve professional € 3,90
De zorg voor jeugd verandert in hoog tempo. Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de bijbehorende transformatie komen de sociale wijkteams op. Vanuit deze teams verlenen zogenoemde 'generalisten'…
Gevestigde belangen blokkeren vernieuwingen in zorg en welzijn
Gevestigde belangen blokkeren vernieuwingen in zorg en welzijn € 3,90
Er moeten nog veel obstakels uit de weg worden geruimd, willen de sociale wijkteams aan de hoge verwachtingen voldoen. Dat zegt sociaal ondernemer Daniël Giltay Veth. Hij was al bij veel innovatieve…
Helpt de transitie de jeugdzorg vooruit?
Helpt de transitie de jeugdzorg vooruit? € 3,90
Er is veel te doen over de veranderingen in de jeugdzorg. Over de vraag of die transitie tot verbeteringen zal leiden, zijn de meningen sterk verdeeld. Lisa de Vries, afgestudeerd MWD’er aan de…

Sozio 5 - 2018

Chatten over seksueel misbruik
Chatten over seksueel misbruik € 3,90
‘Chat met Fier’ biedt kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid om anoniem te praten met professionele hulpverleners. Voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld is het niet zelden de…
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol € 3,90
‘Het is de tweede dag van mijn stage op een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
Een burgervoogd is iemand die blijft
Een burgervoogd is iemand die blijft € 3,90
Er is een alternatief voor de instelling of professional als voogd van een kind: de burgervoogd. Het idee achter burgervoogdij vindt veel weerklank, zowel bij professionals als bij…
Geen verblijfsrecht? Wel hulp!
Geen verblijfsrecht? Wel hulp! € 3,90
De combinatie van diverse culturele achtergronden, traumatische ervaringen, ontoereikende opvang en psychische problemen maakt het voor hulpverleners moeilijk om passende zorg te bieden aan migranten…
Professionals, durf moedig te zijn
Professionals, durf moedig te zijn € 3,90
Het erkennen van de ervaringen en de emoties van mensen die kindermishandeling of partnergeweld meemaakten, geeft hun lucht, herkenning en erkenning. Toch hebben professionals soms moeite om een…
Samen ten strijde tegen stalking
Samen ten strijde tegen stalking € 3,90
De afgelopen twee jaar deden zes student-onderzoekers onderzoek naar de aanpak van stalking (met name door ex-partners). Ze verdiepten zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen…
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat?
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat? € 3,90
De overheid wil dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Toch kiezen verschillende voetballers met een verstandelijke beperking en hun ouders bewust voor een voetbalclub die alleen…
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Wat is jouw eigen ervaring, professional?
Wat is jouw eigen ervaring, professional? € 3,90
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en sociaal werk is van groot belang en dat wordt inmiddels erkend. Er zijn speciale opleidingen, en ervaringsdeskundige professionals vinden steeds…

De creatieve professional - met afstand het meest nabij

De creatieve professional - met afstand het meest nabij (Complete uitgave)
De creatieve professional - met afstand het meest nabij (Complete uitgave) € 3,90
De Sociaal Pedagogische Hulpverlener is voor veel mensen die zijn aangewezen op (psycho-) sociale of pedagogische hulpverlening een

Sozio 2 - 2015

'Professionals moeten blijven leren' (Vijf redenen voor registratie)
'Professionals moeten blijven leren' (Vijf redenen voor registratie) € 3,90
Door de invoering van de decentralisaties is de kwaliteit van sociaal professionals belangrijker dan ooit. Voor het borgen van die kwaliteit bestaat in de praktijk al een mooie…
Interview Jeanet Zonneveld (voormalig projectmanager Integrale Aanpak)
Interview Jeanet Zonneveld (voormalig projectmanager Integrale Aanpak) € 3,90
‘Integrale Aanpak’ is een landelijk project dat de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen en huishoudens met een meervoudige problematiek in samenhang aanpakt. Projectmanager Jeanet Zonneveld…
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)
Werkt het nieuwe zorg en welzijn?
Werkt het nieuwe zorg en welzijn? € 3,90
Een instrument dat de meerwaarde van nieuwe aanpakken in zorg en welzijn zichtbaar maakt – zoals die van sociale wijkteams. Dat is volgens Jochum Deuten de Effectencalculator. ‘Soms zie je…
Zo communiceer je met aandacht (De kunst van 'mindful' luisteren en reageren)
Zo communiceer je met aandacht (De kunst van 'mindful' luisteren en reageren) € 3,90
Als de communicatie tussen hulpverlener en cliënt niet goed verloopt, kan dat leiden tot misverstanden, onbegrip en zelfs verkeerde inschattingen. Denk als professional niet te snel dat je…

Health promotion: preventief en curatief

Health promotion: preventief en curatief (Complete uitgave)
Health promotion: preventief en curatief (Complete uitgave) € 3,90
Nederland heeft de komende decennia te maken met een toenemende vergrijzing en een steeds hogere levensverwachting van de bevolking. Twee ontwikkelingen die het aantal chronisch zieken fors zullen…

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Digitaal aansluiten bij belevingswereld
Digitaal aansluiten bij belevingswereld € 3,90
Jouw Omgeving maakt digitaal behandelen mogelijk én zorgt dat iedereen die betrokken is bij een cliënt belangrijke informatie kan delen. Is dit digitale hulpmiddel straks onmisbaar in de…
Realistisch beeld van zelfredzaamheid
Realistisch beeld van zelfredzaamheid € 3,90
In hoeverre berust de zelfredzaamheid van cliënten op eigen kracht en in welke mate krijgen zij ondersteuning van hun netwerk en/of professionals? De ZRM-Krachtenwijzer toont de krachtenverdeling…
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Wat ging er mis met Christel?
Wat ging er mis met Christel? € 3,90
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben doorgaans weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Volgens Piet Geert Nicolay is…

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

Het kan nog beter
Het kan nog beter € 3,90
Veilig Thuis - ontstaan uit een fusie van de AMK's (Advies- en Meldpunten Kindermishandeling) en de Steunpunten Huiselijk Geweld - pakt in 26 regio's huiselijk geweld aan. Wat voor meldingen komen…
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn'
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn' € 3,90
'Geen zinnig mens is tegen weerbaarheid van slachtoffers van geweld. Maar moeten daders en professionals niet ook weerbaar zijn?' De visie van Janine Janssen, lector 'Veiligheid in…
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)
Wijkteams leren steeds meer
Wijkteams leren steeds meer € 3,90
In verschillende wijkteams is behoefte aan deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook professionals die geen expert zijn, vragen om basiskennis over niet-aangeboren…

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

Beter voorbereid op weerbarstige cliënt € 3,90
Tot 2005 werden hbo-studenten nauwelijks voorbereid op weerbarstige cliëntgroepen; in 2007  startten vier hogescholen met het studieprogramma ‘Werken in gedwongen kader’; nu ligt er een kans…
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Werk aan een goede werkalliantie € 3,90
Kun je als forensisch sociale professional een goede relatie met cliënten ontwikkelen bij toezicht? En moet je dat wel willen? Volgens Anneke Menger en Andrea Donker is het slimmer om te streven…

Sozio 2 - 2016

Gezocht: de excellente professional
Gezocht: de excellente professional € 3,90
Het vakgebied van de sociaal werker staat in het teken van verandering. Dit vraagt om een frisse blik, creativiteit en ruimte om talenten maximaal te ontwikkelen. Wat onderscheidt een excellente…
Grooming verdient meer aandacht
Grooming verdient meer aandacht € 3,90
De werkwijze van ‘groomers’ – volwassenen die jongeren online benaderen met als doel seksueel contact – is even eenvoudig als effectief. Hoog tijd dat jongeren en hun ouders voorlichting…
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld € 3,90
Wie een agogische opleiding heeft afgerond en in het welzijn aan de slag gaat, kan worden geconfronteerd met huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Dan ben je verplicht te
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Zo werk je inclusiegericht
Zo werk je inclusiegericht € 3,90
Inclusiegericht denken en doen is meer dan ooit noodzakelijk, nu de transities in volle gang zijn én nu
‘Stille kracht, word een verbinder’ - De sociale professional
‘Stille kracht, word een verbinder’ - De sociale professional € 3,90
De sociale professional staat in het middelpunt van de belangstelling en is tegelijkertijd naarstig op zoek naar de juiste invulling van zijn/haar belangrijke rol. Marcel Spierts geeft advies:…

Sozio 5 - 2015

'Ga doen waarvoor je ooit dit vak koos'
'Ga doen waarvoor je ooit dit vak koos' € 3,90
De transitie biedt sociaal werkers dé kans om terug te keren naar de oerbron van hun werk, zegt Michel ten Vaarwerk (docent bij Windesheim). ‘Gewoon steun geven, het mag weer.’
Beter studieklimaat voor student met psychische problemen
Beter studieklimaat voor student met psychische problemen € 3,90
Ongestoord studeren
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 6 - 2015

Mensen met een ernstige meervoudige beperking
Mensen met een ernstige meervoudige beperking € 3,90
Maken mensen met een ernstig meervoudige beperking ook een seksuele ontwikkeling door? Jazeker! De kunst is om signalen te herkennen en om je te verdiepen in iemands ontwikkelingsfase en de functie…
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 6 - 2016

'Zonder haar is het moeilijk voor mij'
'Zonder haar is het moeilijk voor mij' € 3,90
Als professionals goede begeleiding bieden aan meisjes in de gesloten jeugdinrichting en hun moeders, is het mogelijk hun relatie te verbeteren. Wat is goede begeleiding? Nancy Schildmeijer
Ga gepland knuffelen!
Ga gepland knuffelen! € 3,90
Trajectzorg is een nieuwe aanpak in de gesloten jeugdzorg die vraagt om veel onderling overleg tussen de betrokken organisaties. Hoe organiseer je dat? Liestbeth Krol  en Andrea Donker…
Inzetten ervaringsdeskundige is hot
Inzetten ervaringsdeskundige is hot € 3,90
Gemeenten verwachten van sociale professionals dat zij kwetsbare mensen laten meedoen in de maatschappij. Ervaringsdeskundige kunnen daarbij een zeer waardevolle inbreng hebben, mits je de juiste…
Professional gaat het pas zien als-ie het doorheeft
Professional gaat het pas zien als-ie het doorheeft € 3,90
Al ruim twintig jaar is Lineke Verkooijen (lector klantperspectief in ondersteuning & zorg) in de ban van de eigen regievoering van cliënten. Wat is daarbij de rol van professionals? 'Begin bij…
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)