Werkvelden

Sozio 1 - 2019

Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg
Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg € 3,90
‘De nieuwe lichting studenten die straks een stage gaat doen binnen onze ggz-organisatie, is de eerste lichting waar we ervaring mee gaan opdoen.’ Jan-Pieter van Waasbergen, praktijkopleider bij…
Eerst een diploma, dan professionaliseren
Eerst een diploma, dan professionaliseren € 3,90
We leven in een tijd waarin beroepskrachten geacht worden kwaliteit te leveren. Daarom zijn er beroepscodes, beroepscompetentieprofielen en beroepsregistratie. ‘Jouw cliënten moeten erop kunnen…
Het Diana Dilemma
Het Diana Dilemma € 3,90
Sinds 2015 is er in ons land sprake van een sociaal experiment: de participatiesamenleving. We moeten het morele perspectief aan dit experiment toevoegen, zodat de participatiesamenleving een…
Hoe verbind je onderwijs en praktijk?
Hoe verbind je onderwijs en praktijk? € 3,90
Voor professionele groei is integratie van kennis en praktijkervaringen belangrijk: reden om onderwijs en praktijk zo veel mogelijk met elkaar te verbinden. Studenten van de Christelijke Hogeschool…
HvA start met sociale uitdagingen
HvA start met sociale uitdagingen € 3,90
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september met de nieuwe opleiding Social Work en is de laatste hogeschool die overgaat op het nieuwe curriculum dat de opleidingen CMV, SPH en MWD vervangt.…
Leg ze in de watten
Leg ze in de watten € 3,90
Als het zo moeilijk is om het juiste personeel binnen te halen en vacatures te vullen, dan moeten we het de doelgroep van zij-instormers en herintreders zo gemakkelijk mogelijk maken om aan het werk…
Schud jezelf op, kies koers en doe!
Schud jezelf op, kies koers en doe! € 3,90
De inzet van professionals en organisaties in het sociale domein wordt vaak verzwakt (om niet te zeggen ontkracht) door overheden, toezichthouders en financiers. ‘Je kunt vluchten, vergeten of…
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Straatwijsheid leer je niet op school
Straatwijsheid leer je niet op school € 3,90
Voor elke jongere geldt de leerplicht, maar het Nederlandse onderwijssysteem sluit niet aan bij mannelijke risicojongeren, zegt Mathijs Zwinkels. Hij pleit voor resultaat- en praktijkgerichte…
‘Social Work heeft een mooie balans’
‘Social Work heeft een mooie balans’ € 3,90
Nergens raken opleiding en werk elkaar zo direct als bij de student die ook kennismaakt met de hectische praktijk. Draagt de beroepsopleiding bij aan je professioneel handelen? Huub Wiltschut vraagt…
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’ € 3,90
Het heeft even geduurd, maar sinds kort is hij er: bijna elke hogeschool biedt de nieuwe opleiding Social Work aan. ‘De decentralisaties vormden de katalysator,’ zegt Jan-Willem Bruins, voorzitter…

Sozio 3 - 2018

De ‘achter de deur’-aanpak - Vroeg eropaf, dat werkt
De ‘achter de deur’-aanpak - Vroeg eropaf, dat werkt € 3,90
De Vroeg Eropaf-aanpak brengt huurders met een betalingsachterstand vroeg in contact met sociale professionals. We weten al tientallen jaren dat dit vruchten afwerpt. ‘Begin kleinschalig en…
Interview met Sozio-columniste Nynke Andringa - ‘De visie klopt gigantisch’
Interview met Sozio-columniste Nynke Andringa - ‘De visie klopt gigantisch’ € 3,90
‘Een dijk van een wijkteam’ wilde ze neerzetten in Leeuwarden. Dat lukte Nynke Andringa in 2014, 2015 en 2016. De Sozio-columniste vertelt waarom het daarna toch misging.
Pleidooi van een veranderkundige -  Hoera, een rebel!
Pleidooi van een veranderkundige - Hoera, een rebel! € 3,90
Rebellen worden steeds vaker gemarginaliseerd en niet serieus genomen, stelt veranderkundige Jos van der Horst. En dat is onverstandig. Want de kans is groot dat zij de vinger leggen op
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2018 (Compleet nummer)
Vroegsignalering van schulden - Stel altijd een vraag over geld
Vroegsignalering van schulden - Stel altijd een vraag over geld € 3,90
Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. ‘Wij moeten…
‘Zet in op vrije tijd van jeugdigen’ - Jeugdsector opereert bewust onbekwaam
‘Zet in op vrije tijd van jeugdigen’ - Jeugdsector opereert bewust onbekwaam € 3,90
De decentralisatie zou de jeugdzorg goedkoper en effectiever maken, maar uit een evaluatie en recent onderzoek blijkt dat het tegendeel gebeurt. De oplossing is inzetten op de vrije tijd van…

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

De effectiviteit van doelloze aansluiting
De effectiviteit van doelloze aansluiting Gratis
Pleidooi voor jongerenwerk | Jongerenwerk is in staat jongeren te volgen, in plaats van andersom. Dit geeft een enorm voordeel: jongerenwerkers zien jongeren in hun 'oorspronkelijke doen'. Gekaderde…
De werelden van kinderen verbinden
De werelden van kinderen verbinden € 3,90
Initiatiefnemer Leo Pauw over 'De Vreedzame Wijk' | Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen, ouders, professionals, bewoners…
Dilemma's van een wijkcoach
Dilemma's van een wijkcoach € 3,90
Leren van elkaar in het 'Wat-werkt-gesprek' | Wijkcoaches zijn aanwezig in de wijken en aan de keukentafel, maar een eenduidige aanpak hanteren ze zelden. Hoe maak je van een nest met vogels van…
Gebruik je boerenverstand
Gebruik je boerenverstand € 3,90
De opinie van Marc Räkers | Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent op henzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die…
Gemeente moet leren om te transformeren
Gemeente moet leren om te transformeren € 3,90
'Zoeken van horloge leidde tot vertrouwen' | Het is een valkuil om het leerproces in de transformatie uitsluitend te richten op de wijkteams. De vraag 'wat moet ik anders gaan doen?' geldt niet alleen…
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer?
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer? € 3,90
De Leeuwarder aanpak | Al in 2004 zette Leeuwarden de eerste stappen op weg naar wat nu sociale wijkteams zijn die voor veel andere gemeenten als voorbeeld dienen. Nynke Andringa en Astrid de Bue…
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Wat knelt er in het wijkteam?
Wat knelt er in het wijkteam? € 3,90
Tien onderzoeken, vijf knelpunten | Behalve positieve ervaringen beschrijven recente onderzoeken naar het functioneren van sociale wijkteams ook waar de schoen wringt. Vincent de Waal duikt in tien…
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat?
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat? € 3,90
Een verkenning in Amsterdam | Kunnen wijkgericht werken en herstelondersteunend werken méér van elkaar leren en elkaar wellicht aanvullen? Een verkenning in Amsterdam. 'Meerdere kernwaarden…
Wordt de belofte ingelost?
Wordt de belofte ingelost? € 3,90
Het sociale wijkteam en maatwerk | De druk was groot, de verwachtingen waren hooggespannen. Hoe deden de sociale wijkteams het in 2015? Wordt de belofte van maatwerk - zo belangrijk in de…
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik € 3,90
'Ik weet niet of wij daar ook van zijn' | Problematisch gebruik van alcohol en drugs speelt regelmatig een rol in de problemen waar wijkteams tegenaan lopen, maar ze blijken het weinig te signaleren.…
Gevoel is explosief materiaal
Gevoel is explosief materiaal Gratis
Gevoel is explosief materiaal vertelt wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk behelst.

Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)

Een bewuste en eenduidige aanpak graag
Een bewuste en eenduidige aanpak graag € 3,90
Eén bestuurder en twee professionals over de jeugdzorg | Wat gebeurt er als je een jeugdzorgbestuurder en twee kritische zorgprofessionals bij elkaar zet? Sozio nodigde Erik Gerritsen (de…
Mensenrechten voor mensen met een beperking
Mensenrechten voor mensen met een beperking € 3,90
Nederland ratificeert eindelijk VN-verdrag | Het heeft acht jaar geduurd, maar dit jaar ratificeert Nederland eindelijk het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Welke gevolgen heeft dat voor…
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2015 (Compleet nummer)
SPHtripboek (Sozio 20 jaar)
SPHtripboek (Sozio 20 jaar) Gratis
Het tijdschrift Sozio bestaat 20 jaar. In de begintijd van het vakblad, markeerde dat de start van het nieuwe beroep SPH. In die periode tekende Cees Heuvel voor de achterpagina een humoristische…

Sozio 1 - 2015

Een eindje samen oplopen
Een eindje samen oplopen € 3,90
In Zeist krijgen gezinnen met verschillende problemen een steuntje in de rug van betrokken vrijwilligers die een tijdje met hen optrekken. Hoe gaat dat in zijn werk en wat betekent de ondersteuning…
Een leven als een kaartenhuis: stutten helpt niet. Cement tussen de muren wel!
Een leven als een kaartenhuis: stutten helpt niet. Cement tussen de muren wel! € 3,90
Werken in wijkteams is nog geen garantie voor een effectieve samenwerking door hulpverleners. Hoe krijg je dit voor elkaar? En wat zijn manieren om te zorgen dat de burger in zijn kracht komt of…
Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag
Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag € 3,90
Jongeren die te veel of te vroeg drinken, blowen, gokken of gamen kunnen problemen krijgen op school, op het werk en op sociaal gebied. Tijdig ingrijpen is van belang, maar hoe doe je dat? Met de…
Ouderkracht (1Gezin1Plan)
Ouderkracht (1Gezin1Plan) € 3,90
1Gezin1Plan. Dat is de naam van de methode die staat beschreven in het gelijknamige handboek dat afgelopen december verscheen. Aan de hand van een passage uit het boek doen de auteurs uit de doeken…
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 6 - 2014

'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet)
'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet) € 3,90
Wanneer iemand het gevoel heeft dat hij of zij in het verkeerde lichaam zit, kan zich dat uiten in depressies en angststoornissen. Hulpverleners durven vervolgens niet goed door te vragen en richten…
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk Gratis
Het gevestigde jongerenwerk is op de verkeerde weg, vinden ze. Jan Laurens Hazekamp en Atta de Tolk zien weinig heil in professionaliseren en meer methodisch werken. Hun pleidooi: bied ruim baan aan…
Straatcultuur: conflict of contact?
Straatcultuur: conflict of contact? € 3,90
In veel steden kampen wijken met aanhoudende overlast door jongeren uit de straatcultuur. Groepen Marokkaanse jongeren zijn daarbij stevig vertegenwoordigd. Wijkcoach Mathijs Zwinkels, die de…
Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren)
Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren) € 3,90
Het voeren van een persoonlijk gesprek met jongeren. Het schiet er voor jeugdzorgwerkers vaak bij in. Door de nadruk op protocollen dreigen ze een wezenlijk element in hun werk te verliezen: de…

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Interview Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA
Interview Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA € 3,90
Hij liet zich fotograferen voor een sloopkogel en stuurde de politiek verantwoordelijke wethouders en ministers een lijst met namen van kinderen op de wachtlijst. ‘Want de politiek moet weten met…
Meisjes in de gesloten jeugdzorg
Meisjes in de gesloten jeugdzorg € 3,90
Uit praktijkonderzoek binnen de gesloten jeugdzorg blijkt dat de onderlinge sfeer in de leefgroep voor meisjes extra belangrijk is. Hoe komt dat en wat kunnen pedagogisch medewerkers daarmee doen?…
Naastbetrokkenen in de langdurige zorg
Naastbetrokkenen in de langdurige zorg € 3,90
Om de eigen kracht van cliënten te stimuleren, bevordert de ggz het betrekken van hun naasten. Maar mensen met een ernstige psychische aandoening hebben vaak een klein netwerk en geraken vaak in een…
Wmo biedt kansen
Wmo biedt kansen € 3,90
Met de transitie in 2015 gaat er veel veranderen voor hulpverleners. Aan wie gaan gemeenten zorg opdrachten voor cliënten verlenen? Aan de al bestaande organisaties met medewerkers in loondienst? Of…

Sozio 5 Special Stoornissen - 2013

Gaat de nieuwe generatie ten onder aan de pretcultuur?
Gaat de nieuwe generatie ten onder aan de pretcultuur? € 3,90
Lang leve de pretcultuur
Werken met kinderen met een extra zorgbehoefte in Nieuw-Zeeland
Werken met kinderen met een extra zorgbehoefte in Nieuw-Zeeland € 3,90
In Nederland krijgen kinderen en jongeren met een stoornis extra zorg. In Nieuw Zeeland is er een heel andere filosofie, legt Danielle Tearr in haar artikel uit. ‘Op het moment dat je minder…

Sozio 4 - 2013

De professionalisering van de jeugdzorg in de praktijk
De professionalisering van de jeugdzorg in de praktijk € 3,90
Winst voor alle partijen
Residentiële behandeling van jongeren met een LVB
Residentiële behandeling van jongeren met een LVB € 3,90
Werken aan groeiend vertrouwen
Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift
Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift € 3,90
De cliënt écht centraal

Sozio 2 - 2013

Door E-inclusie meer kwaliteit van leven
Door E-inclusie meer kwaliteit van leven € 3,90
Als je ICT effectief inzet bij de ondersteuning van cliënten, vergroot je hun kwaliteit van leven aanzienlijk. Het zorgt voor meer eigen regie en zelfstandigheid en geeft nieuwe mogelijkheden om te…
E-inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking
E-inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Internet is overal. We delen steeds meer informatie,communicatie, diensten en amusement digitaal. Als we vinden dat mensen met een verstandelijke handicap mee moeten kunnen doen met de samenleving,…
Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen
Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen € 3,90
Kinderen die opgroeien in een burgeroorlog denken dat wat ze meemaken normaal is, zij hebben geen ander referentiekader. De oorlog als opvoedomgeving maakt dat vertrouwen in de wereld en in mensen…
Klinische forensische zorg onder druk
Klinische forensische zorg onder druk € 3,90
Strengstraffen en niet behandelen. Dat lijkt de dominante opvatting in het huidige
Pier-de Boer pionier sociaal werk
Pier-de Boer pionier sociaal werk € 3,90
Pier de Boer (1884-1945), pionier sociale werkvoorziening.
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk € 3,90
De praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ) kan een brug slaan tussen de praktische huisartsgeneeskunde en de psychosociale zorg/psychiatrie.  
Studiereis VS rond herstelgerichte zorg
Studiereis VS rond herstelgerichte zorg € 3,90
Wat kunnen we leren van hun herstelgerichte zorg, peer support, consumer run organizations en ervaringsdeskundigheid? Met die vraag als uitgangspunt bezocht een groep docenten, onderzoekers…

Sozio 1 - 2013

Dienstverlening bewindvoerders
Dienstverlening bewindvoerders € 3,90
Wanneer mensen door een lichamelijk of geestelijke beperking hun eigen financiën niet meer kunnen beheren, kan beschermingsbewind worden ingesteld. Welke knelpunten zijn er bij de uitvoering van…
Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk
Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk € 3,95
Loverboyproblematiek omvat veel meer dan het woord doet vermoeden. Vaak is er sprake van doorlopende kindermishandeling of verwaarlozing. De gevolgen voor slachtoffers zijn enorm. Ook na intensieve…
Hulpverlening aan pedofielen
Hulpverlening aan pedofielen € 3,90
Er moet meer en betere voorlichting over pedofilie komen. Daarmee kan de hulpverlening aan pedofielen verbeteren want dat is hard nodig. En pedofilie en pedoseksualiteit worden ten onrechte over…
Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering
Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering € 3,90
De jeugdzorg kan maatwerk leveren in de hulpverlening door te gaan werken met de netwerkbenadering.
Marie Muller Lulofs sociale pioniers
Marie Muller Lulofs sociale pioniers € 3,90
Het aantal arme mensen en huishoudens in Nederland neemt toe. De begrippen schulden en hulpverlening vallen daarbij steeds vaker. Dat doet denken aan Marie Muller Lulofs, de pionier van de…

Sozio 6 - 2013

Contextuele benadering binnen psychiatrie
Contextuele benadering binnen psychiatrie € 3,90
Niet oordelen maar inzicht geven
Praktijkverhalen over jeugdhulpverlening
Praktijkverhalen over jeugdhulpverlening € 3,90
Caroline Karssen, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden, hield twee jaar een dagboek bij over de dagelijkse praktijk. De discussies met collega’s, de dilemma’s, de succesvolle en de…

Sozio 3 - 2013

Eens verslaafd, altijd verslaafd
Eens verslaafd, altijd verslaafd € 3,90
Hulpverleners in de verslavingszorg zien zich geconfronteerd met het chronische karakter van verslaving. Ook na een succesvolle behandeling lukt het veel cliënten niet om duurzaam abstinent te…
Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling € 3,90
Huiselijk geweld en kindermishandeling: een immens maatschappelijk vraagstuk waar een passend antwoord nog niet op is gevonden. Gemeenten krijgen met de decentralisaties in 2015 de integrale…
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp € 3,90
Te lichte zorg is net zo kwalijk als te zware zorg
Terecht in de jeugdzorg
Terecht in de jeugdzorg Gratis

Sozio 106 - 2012

Bespreekbaar maken homoseksualiteit door hulpverleners draagt bij aan acceptatie
Bespreekbaar maken homoseksualiteit door hulpverleners draagt bij aan acceptatie € 3,90
Voor zowel hetero- als homojongeren is het nog steeds moeilijk om over homoseksualiteit te praten. Toch is het belangrijk dat er over gesproken wordt. Maar op welke manier? En hoe kunnen…
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem € 3,90
Laaggeletterdheid komt vaak voor bij jongeren in Nederland. Het is een serieus probleem en de
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg € 3,90
Werken als docent op een interne residentiële school is niet gemakkelijk. Veel leerlingen zijn lang niet naar school geweest en komen binnen met ernstige gedrags- en verslavingsproblemen. Hoe…
Vrijwillig hulpverlenen in Zuid Afrika
Vrijwillig hulpverlenen in Zuid Afrika € 3,90
Jaarlijks gaan afgestudeerden naar een ontwikkelingsland om korte tijd als vrijwilliger aan de slag bij projecten voor kansarme kinderen. Wat betekent dit voor de hechtingsgedrag van die…

Sozio 105 - 2012

Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam € 3,90
Minder bureaucratie, meer tijd voor de cliënt, één hulpverlener die zich op het hele gezin richt. Dat is de uitkomst van het project Generiek Gezinsgericht Werken bij Bureau Jeugdzorg…
Opleiden voor de jeugdzorg
Opleiden voor de jeugdzorg € 3,90
 
Oscar Guermonprez pionier sociaal werk
Oscar Guermonprez pionier sociaal werk € 3,90
Oscar Guermonprez is ruim veertig jaar actief geweest in het volkshogeschoolwerk. Hij stond aan de
Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening
Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening € 3,90
Het is goed dat outreachende werkwijzen als Eropaf! en Achter de voordeur weer meer de ruimte krijgen. Maar Sjef de Vries vraagt zich tegelijkertijd af of de hoog gespannen verwachtingen ingelost…
Samenwerking zorg en welzijn in de wijk
Samenwerking zorg en welzijn in de wijk € 3,90
 Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? ‘Een
schakelende professional is vooral een netwerker.’

PIP 66 - 2012

Analyse mate van ouderbetrokkenheid en drempels die ouders ervaren
Analyse mate van ouderbetrokkenheid en drempels die ouders ervaren € 3,90
Minister Van Bijsterveldt stuurde november 2011 een brief aan de Tweede Kamer waarin zij pleit voor een mentaliteitsverandering die leidt tot een grotere inzet van ouders bij de…

Sozio 108 - 2012

Geschiedenis woningcorporaties sociale pioniers
Geschiedenis woningcorporaties sociale pioniers € 3,90
In de krant lezen we nogal eens over financieel wanbestuur bij woningcorporaties. De oorspronkelijke missie van deze woningbouwverenigingen lijkt daarbij achter de horizon verdwenen. Waarvoor…
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen € 3,90
Agressie-incidenten doen zich geregeld voorin de jeugdzorg. De nieuwe methode Mis ‘mniet! beoogt zulke incidenten te verminderen. Belangrijk uitgangspunt daarin is het – samen met de jongeren –…
Moreel beraad in de jeugdzorg
Moreel beraad in de jeugdzorg € 3,90
In de jeugdzorg zijn vraagsturingen protocollen belangrijk voor het professioneel handelen. Maar in concrete situaties kan dit leiden tot botsing van waarden. De hulpvraag kan namelijk op…
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer € 3,90
In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van…
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun participatie in de samenleving? Een Utrechts project leert hoe je vermaatschappelijking kunt bevorderen maar ook wat voor…

Sozio 104 - 2012

Afscheid nemen in mentorrelaties
Afscheid nemen in mentorrelaties € 3,90
Maatjes- en mentorprojecten zijn er in alle soorten en maten. Vaak bedoeld om kwetsbare jongeren een steuntje in de rug te geven. Maatjestrajecten zijn tijdelijk, dat weten mentoren en mentees. Maar…
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting € 3,90
Wat zijn verwachtingen van begeleiders en jongeren over elkaar in een justitiële jeugdinrichting? En hoe kunnen die verwachtingen invloed hebben op de resultaten van de interventie? 
Van Koetsveld sociale pionier
Van Koetsveld sociale pionier € 3,90
In de gehandicaptenzorg werken tal van mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun pupillen. Vroeger was dominee C.E. van Koetsveld, één van hen. Hij was oprichter van de…

Sozio 109 Special Interculturele hulpverlening - 2012

De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen
De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen € 3,90
In 2010 publiceerden we onderzoeksresultaten waaruit bleek dat de jeugd-ggz migrantenkinderen slecht bereikt. Dit onderzoek haalde alle kranten en het NOS Journaal. Er werden Kamervragen gesteld…
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af € 3,90
In onze multiculturele samenleving heb je als professional steeds vaker te maken met migrantenouders. Zij hebben, net als autochtone ouders, vragen over de opvoeding van hun kinderen. ‘Maar veel…
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten € 3,90
De ggz-instelling AlleKleur specialiseert zich in hulp aan cliënten uit migrantengroepen. Daarbij hanteert de instelling een methode waarbij behandeling wordt gecombineerd met werken, onderwijs en…
Advies Kinderrechtenmonitor Gratis
Een beroep op de burger Gratis
Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?
Sociaal en Cultureel Rapport 2012
De sociale staat van de gemeente
De sociale staat van de gemeente Gratis
Lokaal gebruik van de SCP-leefsituatie-index.

PIP 65 - 2012

Oorzaken en gevolgen van gameverslaving
Oorzaken en gevolgen van gameverslaving € 3,90
Computer- en videogames zijn een van de meest populaire vormen van vermaak voor kinderen en jongeren wereldwijd. Voor de overgrote meerderheid van de jeugd brengt deze vorm van interactief…
Over informatievaardigheden in het onderwijs
Over informatievaardigheden in het onderwijs € 3,90
Een werkstuk voor school? Googelen, knippen en plakken. In dit artikel wordt uiteengezet dat informatie van internet halen niet zo simpel is als het lijkt en dat leerlingen hierin geïnstrueerd…
Pedagogische kwaliteit van Nederlandse jeugdstrafzaken
Pedagogische kwaliteit van Nederlandse jeugdstrafzaken € 3,90
‘Het ergste dat ik ooit in de rechtszaal heb gezien? Zo’n ouderwetse jeugdstrafrechter die een serie verwijten over een jongen van 16 uitstort. Die jongen zat daar voor niet echt zware…
Seksuele weerbaarheid van het jonge kind
Seksuele weerbaarheid van het jonge kind € 3,90
Een kind dat de baas is over zijn eigen lijf, ‘nee’ kan zeggen tegen aanrakingen of handelingen die het niet wil en zijn eigen voorkeuren en behoeften kent, is seksueel weerbaar. Het maakt zijn…

Sozio 109 - 2012

De ondersteuner van de ervaringsdeskundige
De ondersteuner van de ervaringsdeskundige € 3,90
Zorginstellingen en maatschappelijke opvang werken steeds meer met ervaringsdeskundigen. Deze worden ondersteund door een ondersteuner. Hoe ziet deze ondersteuning in er in de praktijk uit?
De sociaal werker in Chili werkt multidisciplinair
De sociaal werker in Chili werkt multidisciplinair € 3,90
Moet er één brede basisopleidingkomen in het sociaalagogisch domein? Die vraag houdt de gemoederen al een tijd bezig. Michiel Lochtenberg studeerde een tijd in Chili en doet verslag van…
Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag?
Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag? € 3,90
Flags for Sex is een pedagogische interventie voor professionele opvoeders om grensoverschrijdend seksueel gedrag te signaleren, het onderwerp bespreekbaar te maken. En dat maakt dat professionals…
Jan Klootsema pionier sociaalwerk
Jan Klootsema pionier sociaalwerk € 3,90
Een positief leefklimaat creëren in justitiële jeugdinrichtingen. Jan Klootsema begon er zo’n honderd jaar geleden al mee en was daarmee een voorloper.
Rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg sector in verwarring
Rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg sector in verwarring € 3,90
Renée Menger zet op een rij wat het rapport Commissie Samson heeft opgeleverd en hoe de jeugdzorg verder moet.
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen € 3,90
Ervaringsdeskundige hulpverleners gebruiken hun eigen ervaringen bij het ondersteunen van cliënten. Welke voordelen biedt deze zelfonthulling en welke valkuilen moet je zien te vermijden?

Sozio 107 - 2012

Nel Tibout pionier sociaal werk € 3,90
Volgens recent onderzoek verhogen kindertrauma’s de kans op psychosen en schizofrenie. Vroeg ingrijpen bij opvoedingsproblemen is daardoor extra urgent. Maar op welke manier is ingrijpen…
Niet alleen straffen en belonen lessen voor de gesloten jeugdzorg € 3,90
Weet je als jeugdzorgwerker genoeg van de jongeren voor wie je je met hart en ziel inzet? Hoe kijken deze jongeren tegen de begeleiding aan? Liesbeth Jongerius gaat diepgaand in op die vragen. Ze

Sozio 98 - 2011

Gerard Kempe pionier sociaalwerk
Gerard Kempe pionier sociaalwerk € 3,90
Het berechten van delinquenten is geen sinecure. Deskundigen spreken zelfs over ‘de kunst van het straffen’. Iemand die zich bijna heel zijn leven lang met deze ‘kunst’ heeft bezighouden is de…
Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen
Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen € 3,90
De jeugdzorg staat aan het begin van veel organisatorische vernieuwingen. Laten we eerst een debat voeren over de belangrijkste uitgangspunten, vindt Maarten Faas. Wat mag de samenleving de komende…
Jonge kinderen bewust maken van risicos alcoholgebruik
Jonge kinderen bewust maken van risicos alcoholgebruik € 3,90
Studenten van Windesheim doen verslag van hun voorlichtingsopdracht voor de minor verslavingskunde. Maandagochtend in de klas: ‘Ik had van het weekend een feest en ik was dronken, man!’ Een…
Voorlichting over alcoholgebruik door jongeren
Voorlichting over alcoholgebruik door jongeren € 3,90
Je kunt alcohol niet uit het leven van jongeren bannen. Maar je kunt hen wel meer bewust maken van de gevolgen en de risico’s van alcoholgebruik. Studenten van Windesheim doen verslag van hun

Sozio 99 - 2011

Herman Milikowski pionier sociaalwerk
Herman Milikowski pionier sociaalwerk € 3,90
In februari veroorzaakte de PVV van Geert Wilders commotie door te stellen dat asocialen naar ‘tuigdorpen’ verbannen moeten worden. Daarmee laaiden de discussies over het thema
Methodiek versterken sociaal netwerk zwerfjongeren
Methodiek versterken sociaal netwerk zwerfjongeren € 3,90
Het betrekken van de eigen contacten van jongeren bij de begeleiding. Dat schiet er in de jeugdzorg en maatschappelijke opvang nogal eens bij in. Hoe kun je op een methodische manier aandacht…
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden € 3,90
Rianne van den Heuvel participeerde in de leefwereld(en) van kwetsbare meiden en luisterde naar hun verhalen. Daardoor heeft ze meer zicht gekregen op de denkbeelden van deze meiden. Kijk
Samenwerking jongerenwerk politie
Samenwerking jongerenwerk politie € 3,90
Het begon met een experiment, zo’n twaalf jaar geleden. In Zwolle gaan de jongerenwerker en de wijkagent samen op pad. Heeft dat geen nadelig effect op het vertrouwen dat je als jongerenwerker
Tuigdorpen Wilders
Tuigdorpen Wilders € 3,90
Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we…
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen € 3,90
Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we…

Sozio 102 - 2011

Aanpak eenzaamheid senioren
Aanpak eenzaamheid senioren € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? 
Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld
Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld € 3,90
Huiselijk geweld is een van de risicofactoren van gewelddadig gedrag. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen slachtofferschap en gewelddadig gedrag op latere leeftijd. Maar wat is het…
Outreachende vernieuwing sociale sector
Outreachende vernieuwing sociale sector € 3,90
De Stichting Eropaf! wil de handelingsverlegenheid van hulpverleners doorbreken en het sociaal werk weer opnieuw inhoud geven. Eropaf! 3.0 is het openingsstatement van een nieuwe fase van een…

Sozio 103 - 2011

De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg
De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg € 3,90
Pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg zijn geen vervanger van de ouder meer, maar facilitator ter ondersteuning van het gezin. Wat betekent een veranderde rol van ouders in de…
Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs
Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs € 3,90
Jongeren in de jeugdzorg of het speciaal onderwijs drinken, blowen en roken aanzienlijk meer én eerder dan hun leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Tot nog toe was er weinig aandacht voor…
Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen
Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? Sozio bericht in een reeks artikelen over deze samenwerking in drie wijken in een middelgrote stad. In dit artikel worden…
Kees Trimbos pionier sociaal werk
Kees Trimbos pionier sociaal werk € 3,90
Trimbos is een begrip. Het is de naam van het landelijke kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Dat Kees Trimbos vijftig jaar geleden nationaal…
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk € 3,90
Een onderzoek naar huisverboden in Friesland laat zien, dat zowel ‘slachtoffers’ als plegers van huiselijk geweld kampen met diverse problemen: werk- en financiële problemen, psychiatrische

PIP 63 - 2011

Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen
Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen € 3,90
Is het wenselijk om ook in kleutergroepen de inhoud van het onderwijs door methodes of programma’s te laten voorschrijven? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat een programmagerichte aanpak niet…
Verschil tussen gedrag jongens en meisjes
Verschil tussen gedrag jongens en meisjes € 3,90
Het idee dat we kinderen kunnen maken zoals we ze willen hebben, heeft afgedaan. Wanneer we kinderen de kans willen geven om te mogen zijn zoals ze zijn, zullen we onze benadering moeten…

Sozio 100 - 2011

Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren
Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren € 3,90
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de nieuwe front office van de gehele jeugdzorg. Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg? En zo ja: hoe ziet die eruit? Wiel Janssen en Diane Kerbert…
Professionele ruimte voor werkers jeugdzorg
Professionele ruimte voor werkers jeugdzorg € 3,90
Meer ruimte voor de professional. Dat is al jaren het credo binnen de hulpverlening. Maar hoe geef je die ruimte gestalte? Karin Kleine zet uiteen wat we eigenlijk onder de professional verstaan en…
Signs of safety aanpak kindermishandeling
Signs of safety aanpak kindermishandeling € 3,90
De hulpverlening schiet tekort bij de aanpak van kindermishandeling, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, begin dit jaar. Erik van der Kraats beschrijft de benadering Signs of Safety…
Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional
Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional € 3,90
Het zijn roerige tijden voor de welzijnssector. De Wmo brengt veranderingen mee en nu heeft ook Welzijn Nieuwe Stijl haar intrede gedaan. Hoe gaan we vorm geven aan het welzijnswerk in de toekomst?…

PIP 61 - 2011

Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers € 3,90
Bij filosoferen denk je aan wijze oude mannen die over het leven nadenken. Bij pubers denk je aan jongelui die zich liever met andere dingen bezighouden dan met school. filosoferen met
Inhoud en kwaliteit van pedagogische advisering
Inhoud en kwaliteit van pedagogische advisering € 3,90
Pedagogische advisering aan ouders behoort tot het basisaanbod van het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Maar wat weten we eigenlijk over de inhoud en kwaliteit van dit ondersteuningsaanbod?
SportMpower (naschools project dat sport en loopbaantraining combineert)
SportMpower (naschools project dat sport en loopbaantraining combineert) € 3,90
Binnen SportMpower timmeren jongeren hard aan de weg! ‘Scoren met de combinatie sport en
loopbaantraining’: dat is wat SportMpower beoogt.
Thema Pedagogisch adviseren - Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogisch adviseur
Thema Pedagogisch adviseren - Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogisch adviseur € 3,90
Kunnen pedagogische adviesgesprekken aan kwaliteit winnen als pedagogen systematisch hun cliënten om feedback vragen? In een recente, kleinschalige studie zijn opvoedadviseurs en cliënten…

PIP 59 - 2011

Lessen voor pedagogische surinamegangers
Lessen voor pedagogische surinamegangers € 3,90
In het Twinningproject RoffaBop worden in Suriname vakdocenten, schoolmaatschappelijk werkers, sportbuurtwerkers en gezinscoaches door professionals uit Rotterdam getraind om drop-outs te
Modern ouderschap
Modern ouderschap € 3,90
Als je jongeren de kans wil geven autonome toekomstkeuzes te maken, kun je juist je eigen ervaring en inzichten gebruiken om hen daarbij te helpen. In het kader van het project Later! wordt een
Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en jongerenwerk
Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en jongerenwerk € 3,90
Het voortgezet onderwijs moet tegenwoordig zorgen voor heel wat maatschappelijke taken zoals het organiseren van maatschappelijke stages, een aantrekkelijk buitenschools aanbod of projecten
Onderzoek naar schoolloopbanen van kinderen 10-21 jaar
Onderzoek naar schoolloopbanen van kinderen 10-21 jaar € 3,90
In dit artikel volgen we twee leerlingen op hun mars door het onderwijs. Nathalie en Mohammed komen zelf aan het woord. We zien Nathalie feilloos doorstromen naar de universiteit. Mohammed…

PIP 60 - 2011

Meer leren uit de praktijk in het VMBO
Meer leren uit de praktijk in het VMBO € 3,90
In het vmbo is er altijd veel aan de hand. Niet vreemd voor een onderwijssector waarbinnen
Opvoeding, jeugdbeleid en de 2 soorten vrijheid van Isaiah Berlin
Opvoeding, jeugdbeleid en de 2 soorten vrijheid van Isaiah Berlin € 3,90
Vrijheid staat centraal in een democratische rechtstaat. Maar hoe leren we kinderen en jongeren

Sozio 95 - 2010

Interventies bij kindermishandeling
Interventies bij kindermishandeling € 3,90
Wat kunnen burgers en overheid ondernemen tegen kindermishandeling? En wat is in het bijzonder de rol van de jeugdgezondheidszorg (jgz). ‘Meldcodes zijn bekend maar worden in de praktijk te…
Voor welke keuzen staat de jeugdzorg
Voor welke keuzen staat de jeugdzorg € 3,90
Vorig jaar stelde het parlement een werkgroep in onder de naam ‘Toekomstverkenningen jeugdzorg’. Dit voorjaar publiceerde de werkgroep haar visie. Wat houden de voornemens in en zijn ze een…

Sozio 94 - 2010

Competentiechecklist voor professionele opvoeders
Competentiechecklist voor professionele opvoeders € 3,90
In de jeugdzorg ben je zelf je belangrijkste instrument. Het is dus van groot belang om te weten wie je bent, om je talenten te kennen en te weten wat je valkuilen zijn. Nergens anders dan in de…

Sozio 93 - 2010

Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin
Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin € 3,90
Een nieuwe veelbelovende voorziening moest het worden: het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vinden ouders en jongeren de weg naar het CJG en wat is de betekenis van het CJG voor allochtone ouders met…

Sozio 96 - 2010

Herwaardeer de residentiele zorg
Herwaardeer de residentiele zorg € 3,90
Het is een veelgehoorde klacht in de jeugdzorg: een jongere heeft ambulante hulp gehad, gezinsbegeleiding, trainingen, therapieën, maar niks heeft ervoor gezorgd dat hij weer op het rechte…
Opleidingskwalificatie - Signaleren en initieren
Opleidingskwalificatie - Signaleren en initieren € 3,90
Geef je ogen en oren de kost. Stel je open voor signalen uit de leefomgeving van je cliënten.

PIP 56 - 2010

Als Nederlands niet je eerste taal is
Als Nederlands niet je eerste taal is € 3,90
In onderwijskringen is het algemeen geaccepteerd dat het succes van de integratie van nieuwe Nederlanders vooral afhangt van hun kennis van de Nederlandse taal. De afgelopen jaren horen wij…
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig € 3,90
Om dyslexie tijdig te detecteren is een dyslexieprotocol opgesteld, een prima initiatief. Echter, ook kleuters worden al in het protocol betrokken. Dit roept vragen op: wanneer moeten kinderen…

PIP 55 - 2010

Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers
Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers € 3,90
De moeder van Mats staat in de deuropening. Mats, net 11 jaar, haalt zijn fiets van het slot en draait zijn fiets richting de weg. Hij controleert of zijn schooltas goed vast zit tussen zijn…
Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype
Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype € 3,90
Onderzoek naar het functioneren van de hersenen kent een snelle groei. Neuropsychologen kunnen sinds de gebruikname van de functionele MRI (magnetic resonance imaging) zelfs hersenen in actie
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes € 3,90
‘Jongens, de zorgenkindjes van de toekomst’ schreef ik al in 1996. Deze toekomst lijkt ondertussen een beetje begonnen: jongens lijken de zorgenkindjes van het heden. De schoolresultaten van…
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in peuter- en…

Sozio 92 - 2010

CAP J DSM voor jeugdzorg
CAP J DSM voor jeugdzorg € 3,90
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld dat de bekende Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders dient te vervangen voor de jeugdzorg. Het systeem…
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen € 3,90
Justitiële jeugdinrichtingen zijn volop bezig met de invoering van de methodiek Youturn. Joep Hanrath plaatst kanttekeningen bij de optimistische toon die met de invoering gepaard gaat. Hoe moeten…
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen € 3,90
Na het tot stand brengen van de beroepscode, volgt bij de beroepsvereniging Phorza nu het tuchtrecht. Een belangrijke stap, betoogt Afra Groen in dit artikel. Ze gaat in op de…

PIP 58 - 2010

Kinderen en hun veerkracht
Kinderen en hun veerkracht € 3,90
Ieder kinderleven kent tegenslag, verdriet, verlies en pech. Dat kun je zien als iets wat zoveel mogelijk voorkomen moet worden, maar het kan ook anders. Wie nooit valt leert ook niet opstaan.…
Kinderen met homoseksuele of lesbische ouders
Kinderen met homoseksuele of lesbische ouders € 3,90
25.000 Nederlandse kinderen groeien op met homoseksuele of lesbische ouders. Hoe beïnvloedt dat hun ontwikkeling en wat vindt de buitenwereld ervan?
Kwetsbaarheid als kracht
Kwetsbaarheid als kracht € 3,90
Kinderen kunnen op basis van hun achtergrond extra kwetsbaar zijn. Uit onderzoek is duidelijk

PIP 53 - 2010

Gezonde (op)voeding
Gezonde (op)voeding € 3,90
De behoefte om het vertrouwde eetpatroon te behouden bestendigt slechte voedingsgewoonten. Ouders en scholen moeten onze kinderen dan ook van jongs af aan vertrouwd maken met gezonde voeding…

PIP 54 - 2010

Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
De afkorting VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is aan de orde van de dag. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen of…
Laura Dekker en de jeugdbescherming
Laura Dekker en de jeugdbescherming € 3,90
Zonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming
Stad als veilige educatieve ruimte of aanzetter tot probleemgedrag
Stad als veilige educatieve ruimte of aanzetter tot probleemgedrag € 3,90
De discussie over de veiligheid van onze steden wordt vooral gevoerd vanuit volwassenen. Maar succesvol ingrijpen vereist een veel beter begrip van jonge stedelingen. Er bestaat een relatie tussen…

PIP 52 - 2009

Rouwhulp bij kinderen € 3,90
Het verlies van een dierbare is veelal een ontwrichtende levens gebeurtenis en vormt een risico voor het ontwikkelen van psychosociale problemen. Uit recent onderzoek is bekend dat kinderen…
Sportclub als opvoedingsmilieu € 3,90
De afgelopen jaren was er in diverse wijken sprake van relletjes met Marokkaanse hangjongeren

Sozio 91 - 2009

Het effect van hardlopen op therapeutische basis
Het effect van hardlopen op therapeutische basis € 3,90
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met ADHD die twintig minuten in een stadspark wandelen, betere prestaties leveren op een aandachtstaak dan kinderen die twintig minuten door een drukke straat of…

PIP 51 - 2009

Gebaren niet alleen goed voor doven
Gebaren niet alleen goed voor doven € 3,90
De Nederlandse organisatie Wapperkids biedt horende ouders, baby’s en peuters de mogelijkheid om beter met elkaar te communiceren door middel van ondersteunende gebaren. De methode is…

PIP 50 - 2009

Developmental Coordination Disorder (motorische ontwikkelingsstoornis)
Developmental Coordination Disorder (motorische ontwikkelingsstoornis) € 3,90
Veters strikken, aankleden, stoel aanschuiven, tandenpoetsen, schrijven, met mes en vork eten. Sommige kinderen leren deze alledaagse vaardigheden slechts met de grootste moeite. En dan gaat het nog…
Filosoferen met kinderen
Filosoferen met kinderen € 3,90
Om met kinderen te kunnen filosoferen is ruimte nodig om samen te denken. Die denkruimte is niet altijd gegeven, maar moet worden geschapen. Naar aanleiding van een filosofieproject op de…
Omgang school met ongeneeslijk zieke kinderen
Omgang school met ongeneeslijk zieke kinderen € 3,90
In Nederland zijn enkele duizenden kinderen en jongeren ernstig ziek zonder zicht op genezing. Kinderen met orgaanaandoeningen, stofwisselingsziekten, kanker en spierziekten. Sommigen hebben een…
Psychomotorische therapie bij jongeren met gedragsproblemen
Psychomotorische therapie bij jongeren met gedragsproblemen € 3,90
Veel jongeren met gedragsproblemen verlaten het onderwijs doordat ze op school niet meer

PIP 49 - 2009

Het leven van ex-kindsoldaten
Het leven van ex-kindsoldaten € 3,90
Zijn kindsoldaten voor eeuwig verloren, of kunnen ze alsnog een waardevol leven opbouwen?
Jeugdzorg in tijden van recessie
Jeugdzorg in tijden van recessie € 3,90
De gehele oppositie in de Tweede Kamer is het erover eens: er moet een parlementair onderzoek naar de jeugdzorg komen. De MOgroep Jeugdzorg ziet hier niets in. De problemen in de jeugdzorg worden…

Sozio 90 - 2009

Ervaringsdeskundigheid als vak
Ervaringsdeskundigheid als vak € 3,90
De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz komt steeds vaker voor. Dat is een goede ontwikkeling maar nog niet iedere cliënt van de geestelijke gezondheidszorg is een ervaringsdeskundige, stelt
Intergenerationele activiteiten op wijkniveau
Intergenerationele activiteiten op wijkniveau € 3,90
Het begon een paar geleden met een uitstapje van ouderen uit een woon-zorgcentrum waarbij naburige schoolkinderen letterlijk een handje hielpen. Inmiddels uitgegroeid tot een heus project…

PIP 48 - 2009

Kinderen van 7 en ouder beoordelen opvang
Kinderen van 7 en ouder beoordelen opvang € 3,90
Wat maakt de buitenschoolse opvang interessant voor oudere kinderen? In hoeverre sluit het aanbod aan op hun wensen en ontwikkelingsbehoeften? De Kenniskring Opgroeien in de Stad van Hogeschool…

Sozio 87 - 2009

Nieuwe competenties vereist voor begeleider gehandicaptenzorg
Nieuwe competenties vereist voor begeleider gehandicaptenzorg € 3,90
Inclusie, de integratie van gehandicapten in de samenleving, is het nieuwe paradigma. Maar die sociale inclusie is in de praktijk niet altijd even vanzelfsprekend, stelt Vera van Hove. De begeleider…

Sozio 88 - 2009

Casus VB Hulpverlening Ethisch
Casus VB Hulpverlening Ethisch € 3,90
Als begeleider dagbesteding van het klussenteam van instelling A. ben je doorlopend bezig om
Onderzoek jeugdige veelplegers
Onderzoek jeugdige veelplegers € 3,90
In Leiden is onderzoek gedaan naar jeugdige veelplegers in de gemeente. Met de bevindingen

Sozio 89 - 2009

Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen
Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen € 3,90
In een gezinsvoogdij-instelling besluiten de gezinsvoogd en haar collega’s na lang wikken en wegen de ondertoezichtstelling van Maja, een 16-jarig meisje ‘op negatieve gronden’ te…

Sozio 81 - 2008

Daklozen zelfbeheer
Daklozen zelfbeheer € 3,90
Niet verslaafd aan drank of drugs, geen psychiatrische problemen, wél dakloos. Een aantal Amsterdamse onbehuisden heeft het initiatief genomen om opvang in zelfbeheer te organiseren voor deze…
De rol van  godshuizen in de civil society
De rol van godshuizen in de civil society € 3,90
Samenwerking tussen geloofsgemeenschappen leidt in Amsterdamse achterstandswijken tot sociale cohesie en verbinding tussen bevolkingsgroepen. Hans Krikke doet verslag van de vele

Sozio 84 - 2008

Casus TBS Gezinsvoogd
Casus TBS Gezinsvoogd € 3,90
Rowdie is op zijn elfde uit huis geplaatst en een lange toer langs diverse jeugdinstellingen volgde.
Effectiviteit Evidence based jeugzorg deel2
Effectiviteit Evidence based jeugzorg deel2 € 3,90
De discussie in de jeugdzorg over effectiviteit dreigt te zwart-wit te worden gevoerd. Aan de ene kant kritiekloze gelovigen, die denken dat binnen een paar jaar er alleen nog evidence based…
Portret Elisabeth Boddaert Pioniers
Portret Elisabeth Boddaert Pioniers € 3,90
Elisabeth Boddaert opent in 1903 op eigen initiatief en met eigen middelen in Amsterdam het eerste Tehuis voor Dagbehandeling van Schoolgaande Jeugd. Zij richt zich op kinderen die…

Sozio 85 - 2008

De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen
De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen € 3,90
Tot voor kort konden ‘civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren’ met ernstige gedragsproblemen door de kinderrechter worden geplaatst in de justitiële jeugdinrichting (JJI). In…
Is de samenleving gehandicapt
Is de samenleving gehandicapt € 3,90
We plaatsen LVG’ers en andere mensen die maatschappelijk niet goed mee kunnen doen in een hokje. Maar eigenlijk werkt dit uitgangspunt juist stigmatisering en sociaalmaatschappelijke uitsluiting…
Portret Willem Hendrik Suringar pionier
Portret Willem Hendrik Suringar pionier € 3,90
Willem Hendrik Suringar (1790-1872) was feitelijk de grondlegger van het reclasseringswerk in Nederland. Met zijn Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen streefde hij naar…

PIP 46 - 2008

Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding
Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding € 3,90
Eén op de zes kinderen in Nederland maakt een echtscheiding mee. Ouders zijn in een periode van scheiding vaak minder beschikbaar voor hun kinderen. Meestal moet er verhuisd worden en ook…

Sozio 83 - 2008

Behandeling in de wijk gehandicaptenzorg
Behandeling in de wijk gehandicaptenzorg € 3,90
Vijf jaar geleden startte Lijn 5 in de Utrechtse wijk Overvecht een kleinschalige vorm van behandeling en begeleiding van licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Inmiddels hebben bijna zeventig…
Effectiviteit evidence based jeugdzorg
Effectiviteit evidence based jeugdzorg € 3,90
Evidence based lijkt het toverwoord als we het over effectiviteit en jeugdzorg hebben. Beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers vinden dat hulpverlening wetenschappelijk bewezen effectief…

PIP 44 - 2008

Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving
Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving € 3,90
Om overgewicht tegen te gaan moeten kinderen meer bewegen. Met stille dwang worden ze daarom naar sportverenigingen toegeleid. Kees Both en Josine van den Bogaard vragen zich af of…

Sozio 82 - 2008

Casus Gezinsvervangend tehuis LVB
Casus Gezinsvervangend tehuis LVB € 3,90
Jos werkt in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege personeelstekorten moet hij steeds vaker zijn diensten draaien met een onervaren uitzendkracht. En als…
Coordinatie nazorg jeugdigen Justitiele jeugdinrichting
Coordinatie nazorg jeugdigen Justitiele jeugdinrichting € 3,90
Jongeren die tijdens hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting (JJI) een nazorgtraject aangeboden krijgen, hebben zelf best ideeën over wat ze nodig hebben aan hulp. Door de mogelijkheden…
Hermeneutische cirkel hulpmiddel om behoeften te inventariseren verstandelijk gehandicapten
Hermeneutische cirkel hulpmiddel om behoeften te inventariseren verstandelijk gehandicapten € 3,90
Hoe zorg je ervoor dat begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg zich een beter beeld vormen van vragen en behoeften van hun cliënten? Mirjam van Eerde en Carla van Slagmaat doen verslag…

PIP 41 - 2008

Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren
Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren € 3,90
Lange tijd werd gedacht dat kinderen niet depressief konden worden. Ten onrechte, zo weten we nu. Vooral de puberteit blijkt een gevoelige periode. Als ouders en school niet adequaat reageren op de…
Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit
Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit € 3,90
Sport moet bijdragen aan de integratie van allochtone jongens en meisjes, zo vinden politici en beleidsmakers. Maar binnen veel ‘witte’ sportverenigingen voelen deze jongeren zich niet op hun…
Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen
Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen € 3,90
Dat de omgang met dieren kinderen kan helpen om vertrouwen en rust in zichzelf te vinden, wordt steeds meer erkend. Momenteel is therapeutisch paardrijden in opkomst, ook voor kinderen. Jona Kiewiet…

PIP 42 - 2008

Animal Assisted Therapy
Animal Assisted Therapy € 3,90
Kinderpsycholoog Levinson had vaak moeite om contact te krijgen met beschadigde kinderen. Totdat zijn hond Jingles op een dag de therapieruimte binnenwandelde. Zijn jonge cliënten reageerden…
Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar
Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar € 3,90
Jongeren die zonder diploma op zak de school verlaten zijn bijzonder kwetsbaar. Het terugdringen van schoolverzuim is daarom van groot belang. Maar het werk van de leerplichtambtenaar blijkt…

PIP 45 - 2008

Benaderen van hangjongeren
Benaderen van hangjongeren € 3,90
Hangjongeren worden te eenzijdig als probleemgroep benaderd, zo constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Tussen flaneren en schofferen. Door een
Reboundvoorziening voor moeilijk handelbare leerlingen
Reboundvoorziening voor moeilijk handelbare leerlingen € 3,90
Leerlingen die in de klas niet meer te handhaven zijn worden steeds vaker doorverwezen naar een reboundvoorziening. Hier worden leerlingen persoonlijk begeleid en voorbereid op terugkeer naar het…

PIP 43 - 2008

5 indicatoren voor de beslissing waar je je kind wilt laten opgroeien
5 indicatoren voor de beslissing waar je je kind wilt laten opgroeien € 3,90
Uit monitoronderzoeken komen steden steevast als ‘onveilig’ en ‘kindonvriendelijk’ tevoorschijn. Vooral ambitieuze stadsbewoners lijken zich deze boodschap aan te trekken. Maar gelukkig…

Sozio 80 - 2008

Jeugddelinquentie stoornis of een orthopedagogisch probleem
Jeugddelinquentie stoornis of een orthopedagogisch probleem € 3,90
Wat bepaalt het delinquent gedrag van jongeren die in justitiële jeugdinrichtingen belanden en hoe groot is de rol van psychiatrische ziektebeelden daarbij?

PIP 39 - 2007

Parent-Child Interaction Therapy
Parent-Child Interaction Therapy € 3,90
Een ouder en kind met gedragsproblemen bevinden zich in een spelkamer. Ze worden vanachter een one-way screen gevolgd door een therapeut. Door een microfoontje in haar oor krijgt de…

Sozio 79 - 2007

Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren € 3,90
Binnenkort mogen jongeren met ernstige opvoedingsproblemen niet meer samen in één gesloten
Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding in probleemwijken € 3,90
Hoe stap je een gezin binnen dat niet zelf om hulp heeft gevraagd, maar vooral volgens de omgeving tot over de oren in de problemen zit? Lindenhout, een jeugdzorgorganisatie in Gelderland en…

PIP 37 - 2007

Levensbeschouwelijk onderwijs en de leefwereld
Levensbeschouwelijk onderwijs en de leefwereld € 3,90
Het levensbeschouwelijk onderwijs is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Er is tegenwoordig meer aandacht voor de vragen en de leefwereld van jongeren. Leerlingen worden in staat gesteld…
Onderpresteren in het basisonderwijs
Onderpresteren in het basisonderwijs € 3,90
In het basisonderwijs presteren veel kinderen onder hun kunnen: hun leerprestaties zijn lager dan
Verplichte maatschappelijke stages voor jongeren
Verplichte maatschappelijke stages voor jongeren € 3,90
Om jongeren actief bij de samenleving te betrekken, wil het huidige kabinet een verplichte maatschappelijke stage invoeren. Helemaal nieuw is dit voorstel niet. Lenie van den Bulk beschrijft hoe…

PIP 36 - 2007

Bescherming van kinderen bij politieverhoor
Bescherming van kinderen bij politieverhoor € 3,90
Zes jaar na het harde verhoor van de elfjarige Maikel in het kader van de Schiedammer parkmoord werd de aanwezige pedagoog door het College van Toezicht van de NVO – de beroepsvereniging van…
Internationale kinderontvoering
Internationale kinderontvoering € 3,90
Als het over internationale kinderontvoering gaat, dringen zich beelden op van Arabische vaders die hun kinderen meenemen naar verre oosterse oorden. In werkelijkheid zijn het meestal autochtone
Omgaan met geld moet je leren
Omgaan met geld moet je leren € 3,90
Steeds meer jongeren kampen met schulden en kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Hebben zij dan steeds minder geld te besteden? Integendeel, zo laten Fenneke Holthuis en Marijke van Ewijk van…

PIP 35 - 2007

Meiden en ICT-carriere
Meiden en ICT-carriere € 3,90
Mailen, msn’en, muziek downloaden, informatie googelen, bloggen, gamen en chatten. Voor jongeren gaat er geen dag voorbij zonder ICT. Maar waarom kiezen zo weinig meisjes voor een opleiding en…
Thuisonderwijs
Thuisonderwijs € 3,90
In Nederland volgen een paar honderd kinderen thuisonderwijs. Om vrijstelling van de schoolgang te krijgen moeten ouders aantonen dat ze legitieme bezwaren hebben tegen de scholen in hun omgeving.…
Zingeving door zelfconfrontatie
Zingeving door zelfconfrontatie € 3,90
Als nieuwe deelnemers aan de markt van welzijn en geluk verkennen studenten ook het religieuze

Ouderschapskennis 2007-3

Angst bij vaders, angst bij kinderen
Angst bij vaders, angst bij kinderen € 3,90
De rol van vaders ten aanzien van angst en andere stoornissen bij kinderen en adolescenten is in onderzoek verwaarloosd. Vaders hebben een andere inbreng in de opvoeding dan moeders. Die andere…
Het ‘Twee-Culturen Gezinsconsult’ - een draaiboek in wording?
Het ‘Twee-Culturen Gezinsconsult’ - een draaiboek in wording? € 3,90
Sinds 1990 woon ik twee maanden per jaar in mijn vakantiehuis in Turkije, en ondanks mijn nog steeds niet vloeiend Turks heb ik me als allochtoon een plekje weten te veroveren binnen de…
Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden
Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden € 3,90
In 2006 promoveerde Merian Bouwmeester aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de effecten van het project Ouder- en Kindzorg extra. Een OKé-interventie behelst zes huisbezoeken door een…
Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk
Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk € 3,90
In dit artikel laten de themaredacteuren aan de hand van hun eigen caseload zien hoe zij met vaders omgaan in hun praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie/psychotherapie. De conclusie is dat het…
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties € 3,90
Veiligheid van kinderen is een ‘hot topic’ in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Werkers in deze sectoren hebben dagelijks te maken met kinderen voor wie een veilige thuissituatie niet…

Ouderschapskennis 2007-1

Opvoeden leer je niet in je eentje (Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning)
Opvoeden leer je niet in je eentje (Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning) € 3,90
Opvoeden wordt in beleidsdebatten over opvoedingsondersteuning vooral bekeken vanuit het perspectief van het kind. De auteur betoogt dat het perspectief van de ouder een beter uitgangspunt is.…
Opvoedingsondersteuning die helpt
Opvoedingsondersteuning die helpt € 3,90
Opvoedingsondersteuning staat volop in de belangstelling. De auteur bespreekt de maatschappelijke achtergrond van deze aandacht voor opvoeden en opgroeien en de huidige praktijk. Vervolgens onderzoekt…
Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen
Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen € 3,90
Vivian Shapiro werd in haar praktijk geconfronteerd met ouders die bij het vormen van een gezin heel anders starten dan we gewend zijn. Zij wilde de betekenis daarvan begrijpen, voor de ouders én de…
Stevig ouderschap stimuleren in de praktijk
Stevig ouderschap stimuleren in de praktijk € 3,90
De auteur, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, vertelt over de praktijk van het werken met kwetsbare ouders. Zij deed deze ervaringen binnen het OKé project (Bouwmeester, 2006), dat vroegtijdig…

Sozio 77 - 2007

Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie
Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie € 3,90
Moet de jeugdzorg, na de gezondheidszorg en de energievoorziening, ook aan marktwerking gaan geloven? Maarten Faas zet met een fictief voorbeeld, ontleend aan simulatiespel, uiteen hoe
Verstandelijk gehandicaptenen vermaatschappelijking
Verstandelijk gehandicaptenen vermaatschappelijking € 3,90
Paulien is verstandelijk gehandicapt. Ze verhuisde vanuit haar rijtjeshuis terug naar het instellingsterrein. Tot haar volle tevredenheid. Hannina Boers informeert over de achtergronden
Wmo en burgerbetrokkenheid
Wmo en burgerbetrokkenheid € 3,90
Vanuit de Wmo is het onderwerp participatie aan de beurt. Inwoners, bestuurders, politici

PIP 38 - 2007

Videofeedback van opvoedgedrag van ouders
Videofeedback van opvoedgedrag van ouders € 3,90
Veel gezinsinterventieprogramma’s maken gebruik van videofeedback. Ouders worden in hun alledaagse interacties met kinderen gefilmd, waarna zij samen met een hulpverlener naar de beelden kijken…

Sozio 76 - 2007

Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen
Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen € 3,90
Het voorzieningenniveau op het platteland – maar ook in stadswijken – staat onder druk. Ontmoetingsplekken, winkels, scholen en zorginstellingen zijn lang niet altijd meer te vinden in

Sozio 74 - 2007

Communicatie met migranten ouders in gehandicaptenzorg
Communicatie met migranten ouders in gehandicaptenzorg € 3,90
Steeds meer gehandicaptenzorginstellingen hebben migranten als cliënt. De communicatie met de ouders verloopt echter niet altijd optimaal. Het lectoraat Professionalisering van agogische beroepen…
De beste omgeving voor delinquente jongeren
De beste omgeving voor delinquente jongeren € 3,90
Wat is beter voor jongeren die wetsovertredend gedrag vertonen: gedwongen opvoedingsondersteuning binnen het gezin of in een gesloten inrichting? Wat zeggen de resultaten
Lvg-instellingen voorzien in eigen cursus
Lvg-instellingen voorzien in eigen cursus € 3,90
De Basiscursus LVG (licht verstandelijk gehandicapten) is het resultaat van een samenwerkingsprogramma tussen drie lvg-instellingen. Aanleiding: de aanhoudende klachten vanuit sleutelfiguren in de…

Sozio 75 - 2007

Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld
Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld € 3,90
Er is geen goede opvang voor minderjarige meiden die het slachtoffer zijn van of worden bedreigd met eergerelateerd geweld, betogen Linda Terpstra en Anke van Dijke. Ze pleiten voor veilige
Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg
Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg € 3,90
De roep om tuchtrecht in de jeugdzorg klinkt steeds luider. Maarten Faas werkt in dit artikel uit wat

Sozio 70 - 2006

Vernieuwende personeelswerving gehandicaptenzorg
Vernieuwende personeelswerving gehandicaptenzorg € 3,90
Enkele jaren geleden moesten instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg nog flink hun best

Sozio 71 - 2006

Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen
Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen € 3,90
Wat werkt en wat is nodig bij casemanagement bij multiprobleemgezinnen, speciaal voor de zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte (lvg) ouders? Carolien Konijn* zet onderzoek hierover en de…

PIP 32 - 2006

Stage in een Roemeens kindertehuis
Stage in een Roemeens kindertehuis € 3,90
Sinds enkele jaren lopen mbo-studenten Zorg en Welzijn van het Horizon College stage in het Roemeense Centrule Recuperare, een herstelcentrum voor mensen met een handicap in Boekarest. Een…

PIP 31 - 2006

Jongeren en radicalisering
Jongeren en radicalisering € 3,90
Zorgen over radicalisering onder jongeren worden vaak beantwoord met een oproep tot tolerantie. Maar gaat het tolereren van afwijkende meningen ons wel zo gemakkelijk af als deze pleitbezorgers…
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer)
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer) € 3,90
Veel meiden uit eerculturen raken bekneld tussen de ‘vrije’ Nederlandse samenleving en de traditionele thuisopvoeding. Anke van Dijke en Linda Terpstra spraken met tien meiden die op de vlucht…

PIP 29 - 2006

In de schaduw van zieke of gehandicapte broer of zus
In de schaduw van zieke of gehandicapte broer of zus € 3,90
Kinderen die opgroeien met een zieke of gehandicapte broer of zus zijn vaak heel zorgzaam. Maar ze worstelen soms ook met tegenstrijdige gevoelens die ze uit loyaliteit niet rechtstreeks uiten. Wie…
Overgewicht bij kinderen te lijf
Overgewicht bij kinderen te lijf € 3,90
We weten het allemaal: veel kinderen zijn te dik zijn en hun gezondheid lijdt daar ernstig onder. Maar terwijl volop wordt nagedacht over mogelijke oorzaken van overgewicht, blijven doeltreffende…

PIP 33 - 2006

Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld (Guatemala)
Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld (Guatemala) € 3,90
Het leven van jongeren in de Guatemalteekse krottenwijk Peronia is keihard. Armoede, criminaliteit, politiegeweld en een gebrek aan toekomstperspectief drijven hen in de armen van gewelddadige…
Scholen ontdekken kindermassage
Scholen ontdekken kindermassage € 3,90
Na Zweden en Denemarken ontdekken scholen in Nederland en België dat speelse vormen van lichaamscontact de sfeer, sociale vaardigheden, het leren en de gezondheid van  kinderen verbeteren. Tot…
Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid
Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid € 3,90
Werd hoogbegaafdheid twintig jaar geleden nog afgedaan alsmodeverschijnsel, tegenwoordig is er brede erkenning voor het feit dat bovengemiddeld intelligente kinderen om specifieke aandacht en…

Ouderschapskennis 2006-2

Meer zelfbescherming dan kinderbescherming
Meer zelfbescherming dan kinderbescherming € 3,90
Dit is een artikel om dankbaar voor te zijn. De auteur is het hoofd van de afdeling Child Psychotherapy van de Londense Tavistock Clinic en beschikt, met andere woorden, over niet-evidence-based…
Verwaarlozing: slepend, sluipend en soms definitief slopend
Verwaarlozing: slepend, sluipend en soms definitief slopend € 3,90
Qua belangstelling van wetenschappers is verwaarlozing een soort stiefzusje van mishandeling: als onderwerp hangt het er altijd een beetje bij. Maar wil de aanpak van kindermishandeling verbeteren,…

Sozio 69 - 2006

Methodiek_ACT
Methodiek_ACT € 3,90
De behandelmethode act staat volop in de belangstelling binnen de ggz en de verslavingszorg. Psychiater Tatijana Malesevic schetst de ontstaansgeschiedenis en werkwijze ervan.
Middelengebruik en psychiatrische problemen bij jongeren
Middelengebruik en psychiatrische problemen bij jongeren € 3,90
Wat is het verband tussen middelengebruik en psychiatrische problemen onder jongeren? En welke
Samenwerking ggz en verslavingszorg
Samenwerking ggz en verslavingszorg € 3,90
Instellingen voor ggz en verslavingszorg werken in toenemende mate samen. Niet in de laatste plaats vanwege het werken met cliënten met dubbeldiagnose. Interim-manager Angeline Miedema is in…

Sozio 73 - 2006

De unieke werkwijze van NOAGG
De unieke werkwijze van NOAGG € 3,90
NOAGG (Nationale Organisatie voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) startte begin 2005 met een uniek concept binnen de ggz: nagenoeg alle behandelaars en cliënten zijn niet-westerse…
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers € 3,90
Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor…
Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen
Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen € 6,90
De betekenis van rehabilitatie wordt in dit Cahier herhaaldelijk geformuleerd. Elke auteur tracht vanuit zijn of haar discipline te verwoorden wat deze ‘filosofie van vermaatschappelijking’…

Sozio 6 - 2018

De mensen die je niet zomaar weg krijgt
De mensen die je niet zomaar weg krijgt € 3,90
Probeer je als (jong)volwassene met een LVB maar eens te handhaven in de grote stad met al zijn verleidingen. Cordaan en Middin ontwikkelden een methodiek op maat. Bij LifeWise draait alles om…
Depressiepreventie, hoe doe je dat in de wijk?
Depressiepreventie, hoe doe je dat in de wijk? € 3,90
Doordat mensen met depressieve klachten meestal niet uit zichzelf om hulp vragen en professionals vaak niet weten hoe signalen te bespreken, lopen cliënten vaak onnodig lang rond met hun psychische…
De worsteling - Gesloten of open groep voor Mick?
De worsteling - Gesloten of open groep voor Mick? € 3,90
Mick, een jongen van 12 jaar, woont op een leefgroep. Zijn vervolgperspectief is onduidelijk. Hij woont al geruime tijd op groepen en wisselt regelmatig van instelling in verband met lastig gedrag. De…
Elkaar helpen verantwoordelijkheid te nemen
Elkaar helpen verantwoordelijkheid te nemen € 3,90
Jeugdhulpverleners ervaren grote verschillen in hoe gemeenten, organisaties en professionals de transformatie vormgeven. Hierdoor ontstaan soms samenwerkingsfricties, vooral bij zorgen over de…
Integratie gaat door de maag
Integratie gaat door de maag € 3,90
In het Utrechtse restaurant Syr werken mensen met een vluchtelingenachtergrond samen met Nederlandse collega’s. Dat biedt hun de kans hun talenten te benutten, zich thuis te voelen in de stad en…
Kleine delicten, maar grote zorgen
Kleine delicten, maar grote zorgen € 3,90
Eenvoudige strafzaken samen snel, slim, selectief, simpel én samenlevingsgericht aanpakken: dat doet ZSM sinds 2011. Werkt het ook? Twee Groningse studenten wijdden hun scriptie aan deze vraag,…
Op weg naar inclusiever Social Work
Op weg naar inclusiever Social Work € 3,90
Hogeschool Utrecht doet mee aan het internationale project Inclusive CampusLife, met als doel een inclusieve campus voor hoger onderwijs. Sascha van Gijzel laat zien hoe het instituut Social Work de…
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2018 (Compleet nummer)
Steentjes in mijn schoenen
Steentjes in mijn schoenen € 3,90
In de vorige Sozio pleitte Bea Jongsma voor het inzetten van je eigen ervaringen in de begeleiding of hulpverlening. Redacteur Yildiz Karadag plaatst er kanttekeningen bij. ‘Wanneer ben je klaar met…

Sozio 1 - 2018 (Themanummer opleiding & werk)

Laat zien hoe serieus je je vak neemt -  Ja registreren heeft zin
Laat zien hoe serieus je je vak neemt - Ja registreren heeft zin € 3,90
Als je tijdens je opleiding het profiel Jeugd kiest, krijg je toegang tot het register voor jeugd- en gezinsprofessionals bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is aantrekkelijk, want bij steeds meer…
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2018

'Donald Duck heeft een LVB'
'Donald Duck heeft een LVB' € 3,90
Donald Duck heeft een licht verstandelijke beperking – en hij is slechts één van de figuren met een psychiatrische stoornis in Duckstad. Wie bekend is met het Handboek DSM-5, herkent ze…
Bijna-baantje voor jongeren
Bijna-baantje voor jongeren € 3,90
Voor jongeren met een LVB is het erg moeilijk een geschikt bijbaantje te vinden (en te houden). In de  regio ’s-Hertogenbosch bemiddelt Stichting Bijna-baantjes om jonge LVB’ers te helpen aan een…
Bordspel 'Digimant en de mediajungle'
Bordspel 'Digimant en de mediajungle' € 3,90
LVB’ers en hun begeleiders prikkelen om een dialoog te voeren over waarden en normen rondom digitaal mediagebruik: dat is het doel van ‘Digimant de mediajungle’, een bordspel in combinatie met…
Gezin centraal
Gezin centraal € 3,90
Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking: daarover gaat het boek Gezin centraal & de licht verstandelijke beperking, dat in 2019 verschijnt. Arjan Bolt geeft…
Internetgedrag
Internetgedrag € 3,90
Zorg- en welzijnsorganisaties zijn bezorgd over het internetgedrag van jongeren met een LVB. Het beleid van instellingen is niet altijd even helder en veel professionals voelen zich onvoldoende…
Je luistert wel maar hoort me niet
Je luistert wel maar hoort me niet € 3,90
In hoeverre wordt de begeleiding van de cliënt met een licht verstandelijke beperking afgestemd op diens ontwikkelingsniveau? Roos Wouters onderzocht dat bij het Martien Schaaperhuis in Amsterdam.…
Je luistert wel maar hoort me niet € 3,90
In hoeverre wordt de begeleiding van de cliënt met een licht verstandelijke beperking afgestemd op diens ontwikkelingsniveau? Roos Wouters onderzocht dat bij het Martien Schaaperhuis in Amsterdam.…
Liefde hoort geen geld te kosten
Liefde hoort geen geld te kosten € 3,90
Voor mensen met een verstandelijke beperking is het aangaan van relaties en opdoen van positieve  seksuele ervaringen geen vanzelfsprekendheid. Dit komt deels door hun beperking, maar ook doordat het…
Nee, het gaat niet vanzelf over
Nee, het gaat niet vanzelf over € 3,90
In Groningen en Friesland biedt de poli seksuologie van het behandelcentrum Reik een ambulante, systeemgerichte behandeling aan jongeren met een LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag (sgg).
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2018 (Compleet nummer)
Vroegsignalering
Vroegsignalering € 3,90
Vroegsignalering van een LVB/zwakbegaafdheid is belangrijk. Maar hoe doe je dat als professional, en hoe sluit je vervolgens beter aan bij deze persoon? Jolanda Douma geeft tips.
De vormgeving van sociale (wijk)teams
De vormgeving van sociale (wijk)teams Gratis
Inrichting, organisatie en vraagstukken

Sozio 2 - 2018

Aanpak laaggeletterdheid - Gaat het echt gebeuren?
Aanpak laaggeletterdheid - Gaat het echt gebeuren? € 3,90
Sociale wijkteams lijken een aangewezen partij om laaggeletterdheid te signaleren, maar in de praktijk valt dat tegen. Soms zijn andere problemen van bewoners urgenter, en soms zijn medewerkers bang…
Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen
Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen € 3,90
Bewegen en sport bieden uitstekende mogelijkheden om groepen kwetsbare mensen te betrekken bij de samenleving. Buurtsportcoaches kunnen hierin de belangrijke, verbindende schakel vormen.
Meiden met Marokkaanse/Turkse achtergrond en seksualiteit - Krampachtig zwijgen, vooral vermijden
Meiden met Marokkaanse/Turkse achtergrond en seksualiteit - Krampachtig zwijgen, vooral vermijden € 3,90
Tegen haar dochter zegt moeder ‘Jij moet maagd blijven tot je trouwt’ en tegen haar zoon zegt ze ‘Ik wil nog geen oma worden’. Met die dubbele moraal worden veel meisjes en jongens binnen
Niet-aangeboren hersenletsel (nah) - De hulpvraag die onzichtbaar is
Niet-aangeboren hersenletsel (nah) - De hulpvraag die onzichtbaar is € 3,90
In Nederland krijgt één op de dertig mensen een vorm van hersenletsel. Aan de buitenkant is bij veel van deze mensen niets te zien, maar als je met hen in gesprek gaat, blijken ze bijna allemaal…
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2018 (Compleet nummer)
Straatjongeren en seksualiteit - Sissen, fluiten, roepen en nakijken
Straatjongeren en seksualiteit - Sissen, fluiten, roepen en nakijken € 3,90
Mathijs Zwinkels is als ketenregisseur en trainer gespecialiseerd in (criminele) jeugdgroepen. Hij verzorgt (onder zijn bedrijfsnaam ‘Universiteit van de Straat’) lezingen en trainingen. Op…
‘Raatmakers’ helpt uithuisplaatsing jeugdigen voorkomen - Als formeel en informeel krachten bundelen
‘Raatmakers’ helpt uithuisplaatsing jeugdigen voorkomen - Als formeel en informeel krachten bundelen € 3,90
‘Ik denk dat deze werkwijze heel goed is, vooral omdat er naar ons hele gezin wordt gekeken.’ Raatmakers is een methode die uithuisplaatsing van jeugdigen helpt voorkomen door de krachten

Sociaal Cultureel Planbureau

Net als thuis
Net als thuis Gratis
Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 Gratis
CAO gehandicaptenzorg voor de periode 2017 - 2019

Bureau Beke

De schade hersteld?
De schade hersteld? Gratis
Herstelbemiddeling voor minderjarigen bestaat in Vlaanderen en Brussel circa vijfentwintig jaar. Deze meest voorkomende alternatieve afhandelingsvorm voor minderjarige verdachten is ontstaan in de…
Radicalisering in de gemeente Arnhem
Radicalisering in de gemeente Arnhem Gratis
Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam Gratis
Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen
Als ik hem was... € 3,90
Methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.
Amsterdam: Verordening op de Zorg voor de jeugd 2018 Gratis
Verordening van de gemeente Amsterdam 2018 over de zorg voor jeugdigen in brede zin.
Amsterdam: Factsheet Sociaal Domein Gratis
Richtlijn voor jeugdhulpprofessionals, wijkteams en andere verwijzers binnen het jeugdstelsel in Amsterdam die te maken hebben met gezinnen waar vraagstukken spelen op meerdere leefdomeinen.
Amersfoort: Verordening jeugdhulp 2018 Gratis
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp gemeente Amersfoort 2018

Sozio 5 - 2018

Chatten over seksueel misbruik
Chatten over seksueel misbruik € 3,90
‘Chat met Fier’ biedt kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid om anoniem te praten met professionele hulpverleners. Voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld is het niet zelden de…
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol € 3,90
‘Het is de tweede dag van mijn stage op een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
Een burgervoogd is iemand die blijft
Een burgervoogd is iemand die blijft € 3,90
Er is een alternatief voor de instelling of professional als voogd van een kind: de burgervoogd. Het idee achter burgervoogdij vindt veel weerklank, zowel bij professionals als bij…
Geen verblijfsrecht? Wel hulp!
Geen verblijfsrecht? Wel hulp! € 3,90
De combinatie van diverse culturele achtergronden, traumatische ervaringen, ontoereikende opvang en psychische problemen maakt het voor hulpverleners moeilijk om passende zorg te bieden aan migranten…
Professionals, durf moedig te zijn
Professionals, durf moedig te zijn € 3,90
Het erkennen van de ervaringen en de emoties van mensen die kindermishandeling of partnergeweld meemaakten, geeft hun lucht, herkenning en erkenning. Toch hebben professionals soms moeite om een…
Samen ten strijde tegen stalking
Samen ten strijde tegen stalking € 3,90
De afgelopen twee jaar deden zes student-onderzoekers onderzoek naar de aanpak van stalking (met name door ex-partners). Ze verdiepten zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen…
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat?
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat? € 3,90
De overheid wil dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Toch kiezen verschillende voetballers met een verstandelijke beperking en hun ouders bewust voor een voetbalclub die alleen…
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Wat is jouw eigen ervaring, professional?
Wat is jouw eigen ervaring, professional? € 3,90
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en sociaal werk is van groot belang en dat wordt inmiddels erkend. Er zijn speciale opleidingen, en ervaringsdeskundige professionals vinden steeds…

Sozio 6 - 2017 (Themanummer Seks)

Doe gewoon - Handelingsverlegenheid in de gehandicaptenzorg
Doe gewoon - Handelingsverlegenheid in de gehandicaptenzorg € 3,90
Waar komt handelingsverlegenheid vandaan bij medewerkers in de gehandicaptenzorg als het gaat over cliënten en seks? Jeroen Zomerplaag promoveerde onlangs op een onderzoek naar deze
Kan een seksegemengde leefgroep veilig zijn? - ‘Met jongens erbij is het relaxter’
Kan een seksegemengde leefgroep veilig zijn? - ‘Met jongens erbij is het relaxter’ € 3,90
In de Jeugdzorgplus-instelling Transferium in Heerhugowaard worden meisjes die slachtoffer zijn van loverboys of mensenhandel behandeld op een leefgroep samen met jongens. Veel experts
Kinderen en huisuitzettingen - Een eigen huis, een plek onder de zon
Kinderen en huisuitzettingen - Een eigen huis, een plek onder de zon € 3,90
Kinderen hebben recht op een huis om in te wonen. Als een gezin wegens huurschuld wordt ontruimd, treft dit de kinderen onevenredig hard. De gevolgen van een huisuitzetting zijn zelfs zó…
LVB en seksualiteit - Seksualiteit is een gewone opvoedtaak
LVB en seksualiteit - Seksualiteit is een gewone opvoedtaak € 3,90
Hoe leg je seksualiteit uit als jouw kind een verstandelijke beperking heeft? Als een meisje dat voor het eerst ongesteld wordt denkt dat ze doodgaat omdat ze rood bloed ziet in haar ondergoed,…
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2017 (Compleet nummer)
Vurig pleidooi van Anne Nales -  Jong geleerd is oud gedaan
Vurig pleidooi van Anne Nales - Jong geleerd is oud gedaan € 3,90
Een doodzenuwachtige leerkracht die niet gewend was om over seksualiteit te praten stond voor een groep gniffelende 12-jarigen die allang wisten waar Abraham de mosterd haalt.’ Het kan ook
Toelichting Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling
Toelichting Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling Gratis
Toelichting op Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de…
Model Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling
Model Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling Gratis
Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
CAO Jeugdzorg 2014-2015
CAO Jeugdzorg 2014-2015 Gratis
CAO Jeugdzorg 2014-2015
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016 Gratis
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016
CAO GGZ (Onderhandelingsresultaat 22-05-2015)
CAO GGZ (Onderhandelingsresultaat 22-05-2015) Gratis
CAO GGZ
Onderzoeksrapport: Zorg voor kinderen na partnerdoding
Onderzoeksrapport: Zorg voor kinderen na partnerdoding Gratis
Psychotraumacentrum WKZ & Universitair Medisch Centrum Utrecht
CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 Gratis
CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015

Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014

Generalist aan de keukentafel, specialist in het team
Generalist aan de keukentafel, specialist in het team € 3,90
Hoe gaan de wijkteams te werk, wanneer verwijzen ze door naar specialistische hulp en in hoeverre blijven ze zelf de regie houden? Een rondgang in drie gemeenten.
Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven
Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven € 3,90
Bij de transitie verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van de overheid/provincie naar de gemeenten. Aart Smid betoogt dat…
Sociale professional, weet wat er speelt! (Handige tips en tricks)
Sociale professional, weet wat er speelt! (Handige tips en tricks) € 3,90
De decentralisaties: nog een paar maanden en ze zijn een feit! En daarmee zetten we met elkaar (gemeenten, zorgen welzijnsorganisaties en professionals) flinke stappen richting de…
Warmdraaien voor Participatiewet
Warmdraaien voor Participatiewet € 3,90
Op 1 januari 2015 klinkt het startschot voor de Participatiewet. Van mensen met een arbeidsbeperking wordt dan verwacht dat zij instromen op de arbeidsmarkt. Uitgaan van mogelijkheden is daarbij het…

Ouderschapskennis 2009-2

Geweld thuis - en hardnekkige normen rond gebrekkig moederschap
Geweld thuis - en hardnekkige normen rond gebrekkig moederschap € 3,90
Moederschap na en bij geweld thuis wordt in de academische literatuur zelden als hoofdonderwerp behandeld. Dat is te meer opmerkelijk omdat internationaal de aandacht voor kinderen als getuige van…

Ouderschapskennis 2009-1

De betekenis van erkenning in het nieuw samengestelde gezin
De betekenis van erkenning in het nieuw samengestelde gezin € 3,90
Een nieuw samengesteld gezin kun je zien als de samenvoeging van verschillende identiteiten met verschillende gezinsgeschiedenissen en met een groot verlangen naar positieve betrokkenheid en…

Ouderschapskennis 2010-1

'Goede ouder'-ervaringen creëren met videohometraining
'Goede ouder'-ervaringen creëren met videohometraining € 3,90
Videohometraining is een vorm van intensieve ambulante (thuis)behandeling. Het uitgangspunt is de natuurlijke communicatie tussen ouders en kinderen. De focus ligt hierbij op wat er al goed gaat in…

Ouderschapskennis 2008-1

Ouderbegeleiding op de grens van de vg- en ggz-sector: ontwikkelingsvragen van ouders van kinderen met ‘special needs’ € 3,90
‘Ouderschap van kinderen met een handicap en/of psychiatrische problematiek is zwaar ouderschap. Gespecialiseerde hulpverlening kan een aantal problemen van deze kinderen en ouders zeker verhelpen…

Ouderschapskennis 2008-2

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding € 3,90
Over de overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreerde benadering.

Ouderschapskennis 2008-3

Grootouderschap: verandering van positie en nieuwe kansen in ouder-kindrelaties
Grootouderschap: verandering van positie en nieuwe kansen in ouder-kindrelaties € 3,90
Bij opvoedproblemen komt vaak ter sprake hoe ouders zelf groot zijn geworden. Is het beeld van hun jeugd negatief, dan is de kans groot dat zij geen beroep doen op de grootouders bij…

Ouderschapskennis 2006-1

De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders
De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders € 3,90
Hulpverleners lopen beroepsrisico’s, en zeker ouderbegeleiders. Niet alleen door werkomstandigheden en de eigen voorgeschiedenis maar juist ook door de aard van hun specifieke werk. Voor…
Het recht van ouders op een rechte rug
Het recht van ouders op een rechte rug € 3,90
Als een kind ziek is, zijn de ouders formeel gesproken de opdrachtgevers van medische zorg en consensus over de behandeling tussen artsen en ouders is dan belangrijk. Hoewel ouders ‘partners in…
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen)
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen) € 3,90
De auteurs hebben te maken met velerlei ouderproblemen rond zwangerschap, geboorte en erfelijkheid. Zij hebben zich gespecialiseerd in het samen met ouders ontrafelen van de netelige dilemma’s waar…
Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz)
Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz) € 3,90
De geestelijke gezondheidszorg is geënt op het zogenaamde medisch model. Het nieuwe zorgstelsel met zijn nadruk op transparantie door het verplichten van DBC-registratie en streven naar een vrije…
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen)
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen) € 3,90
Wanneer ouders en artsen elkaar ontmoeten bij een ziek kind, staan zij soms aan tegenovergestelde kanten van het bed. Hoe zieker het kind, hoe meer arts en ouders emotioneel en qua prestaties op hun…

Sozio 2 Special Sociale Wijkteams - 2014

De reflectieve professional
De reflectieve professional € 3,90
De zorg voor jeugd verandert in hoog tempo. Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de bijbehorende transformatie komen de sociale wijkteams op. Vanuit deze teams verlenen zogenoemde 'generalisten'…
Gevestigde belangen blokkeren vernieuwingen in zorg en welzijn
Gevestigde belangen blokkeren vernieuwingen in zorg en welzijn € 3,90
Er moeten nog veel obstakels uit de weg worden geruimd, willen de sociale wijkteams aan de hoge verwachtingen voldoen. Dat zegt sociaal ondernemer Daniël Giltay Veth. Hij was al bij veel innovatieve…
Helpt de transitie de jeugdzorg vooruit?
Helpt de transitie de jeugdzorg vooruit? € 3,90
Er is veel te doen over de veranderingen in de jeugdzorg. Over de vraag of die transitie tot verbeteringen zal leiden, zijn de meningen sterk verdeeld. Lisa de Vries, afgestudeerd MWD’er aan de…
Strafbaar stellen prostitutie helpt onrecht niet de wereld uit
Strafbaar stellen prostitutie helpt onrecht niet de wereld uit € 3,90
Om mensenhandel tegen te gaan, trekken gemeenten vergunningen van prostituees in. Volgens Aukje muis is dat niet de juiste weg. Ze pleit voor een model als in Nieuw-Zeeland: decriminalisatie en de…
‘Bouw het stelsel niet op uitzonderingen’
‘Bouw het stelsel niet op uitzonderingen’ € 3,90
Peter Paul Doodkorte, partner bij Vondel en Nassau, is een veelgevraagd spreker over jeugdzorg en de transities. Binnenkort is hij dagvoorzitter tijdens het congres De kracht van het sociale…

Sozio 3 - 2014

Gevraagd: systemische bril
Gevraagd: systemische bril € 3,90
Wat zijn de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek bij kinderen met gedragsproblemen? Pleidooi voor een systemische aanpak.
Kloof tussen leefwereld en systeemwereld
Kloof tussen leefwereld en systeemwereld € 3,90
Hoe ervaren bijstandsgerechtigden re-integratietrajecten?
Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen)
Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen) € 3,90
Spel kan de kwaliteit van leven van een dementerende oudere vergroten. Erik Alink beschrijft hoe dit gaat en wat daarbij de rol is van de zorgverlener.

Sozio 4 - 2014

Authentiek betrokken, creatieve meebewegers (Sociale professionals over hun dagelijkse werk)
Authentiek betrokken, creatieve meebewegers (Sociale professionals over hun dagelijkse werk) € 3,90
Op de blog ‘Dit is het sociaal werk’ worden verhalen verzameld uit de dagelijkse werkpraktijk van sociale professionals. Verhalen waarin de sociale professional en de cliënt centraal staan. Na…
Bieden goede jeugdhulp heeft dialoog en tijd nodig
Bieden goede jeugdhulp heeft dialoog en tijd nodig € 3,90
Problemen rond kinderen, jeugdigen en gezinnen zijn complexer en minder een duidig dan de systematiek van de transitie ons doet geloven, stelt Fop Verheij. Veel hulpvragen laten zich niet in een…
Er is een wereld te winnen (Samenwerkingsproject onderwijs-, beroepen- en wetenschappelijk domein rond transitie)
Er is een wereld te winnen (Samenwerkingsproject onderwijs-, beroepen- en wetenschappelijk domein rond transitie) € 3,90
Wat betekenen de transitie en transformatie in de jeugdzorg voor de competentie- en toolontwikkeling van (aankomende) social workers? Die vraag stond centraal bij een samenwerkingsproject tussen Zuyd…
Interview Luuc Smit, auteur boek over hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen
Interview Luuc Smit, auteur boek over hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen € 3,90
Het stoort hem dat we in Nederland het woord trauma zo makkelijk gebruiken. Daardoor gaan we er aan voorbij dat de meeste mensen schokkende ervaringen op een natuurlijke manier verwerken.…
Maatwerk (het inrichten van en het werken met sociale wijkteams)
Maatwerk (het inrichten van en het werken met sociale wijkteams) € 3,90
Het is onrustig in de voorbereiding op de decentralisaties van het sociale domein. De sociale wijkteams zijn het antwoord waar veel gemeenten mee komen. Wat komt er allemaal kijken bij het werken met…
Ouders zijn geen black box (samenwerken met ouders vereist meer dan empathie en goede bedoelingen)
Ouders zijn geen black box (samenwerken met ouders vereist meer dan empathie en goede bedoelingen) € 3,90
Voor sociale professionals kan het werken met ouders van cliënten lastig zijn. Soms kom je lijnrecht tegenover hen te staan. Een op lossing vereist dan meer dan empathie en goede bedoelingen. José…
Verstandelijke beperking: een plaatsbepaling
Verstandelijke beperking: een plaatsbepaling € 3,90
Omdat de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking behoorlijk verandert, is het des te belangrijker dat we het begrip verstandelijke beperking eens nader onder de loep nemen.

Sozio 2 - 2015

Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat
Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat € 3,90
Maakt de gelegenheid de dief?
Nederland mensenrechtenparadijs? Dat is de vraag
Nederland mensenrechtenparadijs? Dat is de vraag € 3,90
Door bezuinigingen staan rechten onder druk.
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2015

'We are the people you love to hate' (Jeugdbescherming in Amsterdam)
'We are the people you love to hate' (Jeugdbescherming in Amsterdam) € 3,90
Bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam kiezen ze tegenwoordig écht voor het kind. Sozio zoekt uit wat dat inhoudt. Over opzettelijk vooringenomen hulpverleners, een vader die zijn vader vermoordde…
Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders
Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders € 3,90
‘Papa, wanneer kom je weer? Ik mis je’
Dit werkt in een multiprobleemgezin
Dit werkt in een multiprobleemgezin € 3,90
Ervaringen in Rotterdam
Friesland pakt kindermishandeling anders aan
Friesland pakt kindermishandeling anders aan € 3,90
Krijgt voorbeeld navolging?
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten € 3,90
Mensenrechten zijn het fundament van het sociaal werk, maar de meeste sociaal werkers hebben er geen kennis van. Hoe kun je het dan opnemen voor burgers wier rechten onder druk staan…
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Wat is 'het belang van het kind'?
Wat is 'het belang van het kind'? € 3,90
Nadenken over ethische kwesties

Participatie en Herstel 2015-3

Herstel in de Basis GGZ
Herstel in de Basis GGZ Gratis
Sinds de nieuwe inrichting van de GGZ per 1 januari 2014 is ook de zorg voor cliënten met chronische, maar stabiele, problematiek gewijzigd. Deze zorg verschuift naar de Basis GGZ en de…

Sozio 1 - 2017 (Special Opleiding en werk)

Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 6 - 2016

'Zonder haar is het moeilijk voor mij'
'Zonder haar is het moeilijk voor mij' € 3,90
Als professionals goede begeleiding bieden aan meisjes in de gesloten jeugdinrichting en hun moeders, is het mogelijk hun relatie te verbeteren. Wat is goede begeleiding? Nancy Schildmeijer
Even een croissantje halen
Even een croissantje halen € 3,90
Jongeren die bij reguliere hulpverleningsinstellingen buiten de boot vallen, haalt de drijvende ambachtsschool juist aan boord. Hoe ziet deze bijzondere vorm van hulpverlening eruit?
Ga gepland knuffelen!
Ga gepland knuffelen! € 3,90
Trajectzorg is een nieuwe aanpak in de gesloten jeugdzorg die vraagt om veel onderling overleg tussen de betrokken organisaties. Hoe organiseer je dat? Liestbeth Krol  en Andrea Donker…
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

'Geparticipeerd worden' bestaat niet
'Geparticipeerd worden' bestaat niet € 3,90
Participeren is iets wat je zelf moet doen, niemand kan 'geparticipeerd worden'. Daarom is het belangrijk goed te zoeken hoe sterk iemands beweegredenen zijn om zijn participatie vorm te geven. De…
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar € 3,90
Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en nah en nu ook bij mensen met lvb en…
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat?
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat? € 3,90
Buurtbemiddeling in etnisch en cultureel gemengde buurten is een vak apart. Leila Jaffar en Radi Suudi geven praktische tips.
Nu nog rekening houden met de professional
Nu nog rekening houden met de professional € 3,90
Het is geen wonder dat sociale wijkteams nog niet de verbeteringen realiseren die bij de start beoogd werden. In de organisatie en werkprocessen wordt onvoldoende rekening gehouden met variabiliteit…
Richtwijzer bij scheidingen
Richtwijzer bij scheidingen € 3,90
Een echtscheiding is voor ouders en kinderen een extreem ingrijpende gebeurtenis. Vaak verschijnen er al snel allerlei goedbedoelende buitenstaanders ten tonele. Marjanna Boesenkool en…
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Wees problemen te snel af
Wees problemen te snel af € 3,90
Krachtgericht werken gaat uit van iemands mogelijkheden, en niet van zijn beperkingen. Zo'n aanpak wint in deze tijd natuurlijk aan populariteit. Dirk den Hollander  belicht twee voorbeelden…

Sozio 3 - 2017

'Eerst verbind je, dan laat je los'
'Eerst verbind je, dan laat je los' € 3,90
Nu de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd naderen, vindt een grote uitstroom plaats van ervaren krachten. Zo werkte Riet Knaapen (65) in juni voor het laatst als innovatie- en…
'Nabijheid' is niet zaligmakend
'Nabijheid' is niet zaligmakend € 3,90
Het begrip 'nabijheid' speelt in de transitie en transformatie van het sociale domein een cruciale rol. Maar het versterken van de kwaliteit gaat vooral over toegankelijkheid en responsiviteit,…
'Onzichtbare' sluipmoordenaars aangepakt
'Onzichtbare' sluipmoordenaars aangepakt € 3,90
Toen de cliëntenraad en hulpverleners van Fier aangaven dat veel cliënten zich in een zorgwekkende financiële situatie bevinden, startte een project. Het maakt de 'onzichtbaar' sluipmoordenaars…
Als je je afhankelijkheid haat
Als je je afhankelijkheid haat € 3,90
De Nederlandse regisseuse Saskia Diesing heeft in haar werk bijzondere aandacht voor leven met een lichamelijke en geestelijke beperking. In haar film 'Nena' pleegt een gehandicapte vader zelfmoord.…
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Tijd voor een Citizens Academy
Tijd voor een Citizens Academy € 3,90
Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun…

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

Ideale prooi
Ideale prooi € 3,90
Jongeren met een LVB zijn voor criminelen zeer aantrekkelijk om voor hun karretje te spannen. Gesprek met Mathijs Zwinkels – kenner van de straat – over criminelen die inpalmen, intimideren
Op mijn hoede bij een vrouw met een LVB
Op mijn hoede bij een vrouw met een LVB € 3,90
De moderne hulpverlener biedt hulpverlening op maat. Koen Kuijper, ambulant woonbegeleider bij Amerpoort, vertelt hoe hij dat doet bij Marijke, een vrouw met een LVB. ‘Zij is in wezen een goed…
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2017 (Compleet nummer)
Speels kiezen, maar niet vrijblijvend
Speels kiezen, maar niet vrijblijvend € 3,90
Social media kun je slim gebruiken in de hulpverlening aan jongeren met een LVB. Zo is er een app die helpt betere keuzes te maken in sociale situaties.‘Heb je weer te lang doorgeslapen?’ vraagt…
Wederkerigheid is een winkel
Wederkerigheid is een winkel € 3,90
Ook van mensen met een LVB mag verantwoordelijkheid voor hun eigen leven worden verwacht, nu Nederland is veranderd van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Maar de succesfactor is…
‘Ik heb hier veel geleerd’
‘Ik heb hier veel geleerd’ € 3,90
Hoe help je als Justitiële Jeugdinrichting (JJI) voorkomen dat een jongere met een LVB opnieuw de fout in gaat? Sinds 2013 zetten de JJI’s in op een positieve benadering, zoals in Lelystad. Het…

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

'Huisuitzetting is gevolg van tekortschieten'
'Huisuitzetting is gevolg van tekortschieten' € 3,90
Een huisuitzetting verergert de misère voor alle betrokkenen, inclusief de woningcorporatie en de gemeente. Dat stelt Sylvita Meertens namens het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, waar sinds 2011…
Een hardnekkige erfenis
Een hardnekkige erfenis € 3,90
Huiselijk geweld is als domino: je tikt het eerste steentje aan en elke nieuwe generatie dondert om, besmet door de verwoestende cyclus van geweld. Hoe kan slaan, schoppen, kleineren en misbruiken…
Het kan nog beter
Het kan nog beter € 3,90
Veilig Thuis - ontstaan uit een fusie van de AMK's (Advies- en Meldpunten Kindermishandeling) en de Steunpunten Huiselijk Geweld - pakt in 26 regio's huiselijk geweld aan. Wat voor meldingen komen…
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn'
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn' € 3,90
'Geen zinnig mens is tegen weerbaarheid van slachtoffers van geweld. Maar moeten daders en professionals niet ook weerbaar zijn?' De visie van Janine Janssen, lector 'Veiligheid in…
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2016 (Compleet nummer)
Wijkteams leren steeds meer
Wijkteams leren steeds meer € 3,90
In verschillende wijkteams is behoefte aan deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook professionals die geen expert zijn, vragen om basiskennis over niet-aangeboren…

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Cliënt én hulpverlener kunnen méér
Cliënt én hulpverlener kunnen méér € 3,90
Wat zou er gebeuren als je jongeren met een licht verstandelijke beperking vooral aanspreekt op hun positieve kenmerken, zonder hun beperkingen te negeren? Uit een recent Nederlands onderzoek…
Digitaal aansluiten bij belevingswereld
Digitaal aansluiten bij belevingswereld € 3,90
Jouw Omgeving maakt digitaal behandelen mogelijk én zorgt dat iedereen die betrokken is bij een cliënt belangrijke informatie kan delen. Is dit digitale hulpmiddel straks onmisbaar in de…
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar? € 3,90
Stel, je hebt als beroepskracht of instelling een jongere als cliënt met een verstandelijke beperking, die gedragsstoornissen vertoont en worstelt met zijn verleden en zijn gezinssysteem. Wat…
Realistisch beeld van zelfredzaamheid
Realistisch beeld van zelfredzaamheid € 3,90
In hoeverre berust de zelfredzaamheid van cliënten op eigen kracht en in welke mate krijgen zij ondersteuning van hun netwerk en/of professionals? De ZRM-Krachtenwijzer toont de krachtenverdeling…
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Wat ging er mis met Christel?
Wat ging er mis met Christel? € 3,90
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben doorgaans weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Volgens Piet Geert Nicolay is…
‘Elk gezin moet hier hard werken’
‘Elk gezin moet hier hard werken’ € 3,90
In Friesland wonen gezinnen waarvan één of beide ouders een licht verstandelijke beperking hebben samen in één straat. Anderhalf jaar krijgen ze een zeer intensieve behandeling. Werkt dat?…

Sozio 5 - 2015

'Ga doen waarvoor je ooit dit vak koos'
'Ga doen waarvoor je ooit dit vak koos' € 3,90
De transitie biedt sociaal werkers dé kans om terug te keren naar de oerbron van hun werk, zegt Michel ten Vaarwerk (docent bij Windesheim). ‘Gewoon steun geven, het mag weer.’
Beter studieklimaat voor student met psychische problemen
Beter studieklimaat voor student met psychische problemen € 3,90
Ongestoord studeren
Haal jongens en meiden uit elkaar (kanttekeningen bij een vanzelfsprekendheid)
Haal jongens en meiden uit elkaar (kanttekeningen bij een vanzelfsprekendheid) € 3,90
Gemengde groepen zijn in de jeugdzorg een vanzelfsprekendheid. Maar is het wel zo verstandig om jongens en meisjes bij elkaar te plaatsen? En dat in een tijd dat (herhaling van) seksueel…
Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen
Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen € 3,90
Kijk niet weg, sociaal werker
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 6 - 2015

Mensen met een ernstige meervoudige beperking
Mensen met een ernstige meervoudige beperking € 3,90
Maken mensen met een ernstig meervoudige beperking ook een seksuele ontwikkeling door? Jazeker! De kunst is om signalen te herkennen en om je te verdiepen in iemands ontwikkelingsfase en de functie…
Over seks moet je praten (óók met lastige jongeren)
Over seks moet je praten (óók met lastige jongeren) € 3,90
Er is durf nodig om niet alleen de misbruikcijfers over jongeren in de jeugdzorg bespreekbaar te maken, maar ook de normale seksualiteit van jongeren. En het agogisch onderwijs moet aankomende…
Seksualiteit en straatcultuur
Seksualiteit en straatcultuur € 3,90
Hoe denken straatjongeren over seksualiteit? Hoe gaan ze om met het andere geslacht? Welkom in een wereld waarin opvattingen gangbaar zijn die buitenstaanders als verwerpelijk ervaren. Wijkcoach…
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 6 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2016

De kracht van verhalen
De kracht van verhalen € 3,90
Hoe werkt storytelling, een methode om te verduidelijken, verbinden en veranderen? En hoe is deze toe te passen? Anne Czyzewski en Jolet Swagers zetten de drie voordelen van storytelling op een rij.
Grooming verdient meer aandacht
Grooming verdient meer aandacht € 3,90
De werkwijze van ‘groomers’ – volwassenen die jongeren online benaderen met als doel seksueel contact – is even eenvoudig als effectief. Hoog tijd dat jongeren en hun ouders voorlichting…
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld € 3,90
Wie een agogische opleiding heeft afgerond en in het welzijn aan de slag gaat, kan worden geconfronteerd met huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Dan ben je verplicht te
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing € 3,90
In Nederland worden gezinnen die geen dak meer boven hun hoofd hebben, soms uit elkaar gehaald. Dat is onwenselijk want onmenselijk, vindt Albert Jan Kruiter.
Zo werk je inclusiegericht
Zo werk je inclusiegericht € 3,90
Inclusiegericht denken en doen is meer dan ooit noodzakelijk, nu de transities in volle gang zijn én nu

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

'Benoem het gebrek aan concentratie' € 3,90
Wie denkt dat de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) alleen maar heroïneverslaafde draaideurcriminelen met een jarenlange delictgeschiedenis begeleidt, heeft het mis. Steeds vaker komen…
Beter voorbereid op weerbarstige cliënt € 3,90
Tot 2005 werden hbo-studenten nauwelijks voorbereid op weerbarstige cliëntgroepen; in 2007  startten vier hogescholen met het studieprogramma ‘Werken in gedwongen kader’; nu ligt er een kans…
Betrek LVB-jongere bij toekomst € 3,90
Voor een jongere met een licht verstandelijke beperking (LVB) die te maken heeft (gehad) met jeugdbescherming en/of -reclassering is het een hele opgave om op je achttiende een huishouden op poten…
Deel je dilemma's € 3,90
Bij Expertisecentrum William Schrikker hebben ze positieve ervaringen met het ‘moreel beraad’: een overleg waarin dilemma’s worden besproken. Jos Zeegers vertaalt zijn enthousiasme in een…
Jongvolwassene wordt gestraft als puber € 3,90
Sinds de komst van het ‘adolescentenstrafrecht’ in 2014 krijgt Marlous de Vos, uitvoerder van jeugdreclasseringsmaatregelen, steeds meer te maken met ‘oudere jongeren’. Wat betekent het…
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Stop de georganiseerde ontrouw! € 3,90
In het proces dat voorafgaat aan de plaatsing in de gesloten jeugdzorg toont de hulpverlening zich ontrouw. De visie van gz-psychologen Yvette de Beer en Jos Zeegers. ‘Veiligheid bestaat niet…
Werk aan een goede werkalliantie € 3,90
Kun je als forensisch sociale professional een goede relatie met cliënten ontwikkelen bij toezicht? En moet je dat wel willen? Volgens Anneke Menger en Andrea Donker is het slimmer om te streven…

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

Hoe veilig ben je in het asielzoekersgezin?
Hoe veilig ben je in het asielzoekersgezin? € 3,90
Hoe zorgen asielopvangcentra en hulpverlening voor de veiligheid binnen asielzoekersgezinnen? Een recent onderzoek toont aan dat er ruimte is voor verbetering. ‘Er kan meer winst…
Kind is dé expert wat betreft... zichzelf
Kind is dé expert wat betreft... zichzelf € 3,90
Betrek ouders en jeugdigen bij elke stap binnen de hulpverlening.’ Dat advies aan professionals staat In de ‘Richtlijn samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp…
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
Training voor medewerkers woningcorporatie Rauwe werkelijkheid achter de voordeur
Training voor medewerkers woningcorporatie Rauwe werkelijkheid achter de voordeur € 3,90
Medewerkers van woningcorporaties zien soms schokkend geweld achter de voordeur waar zelfs hulpverleners geen weet van hebben. Dat gegeven leidde tot de training ‘Safe at Home’, die…