Jeugd

Sozio 3 - 2018

‘Zet in op vrije tijd van jeugdigen’ - Jeugdsector opereert bewust onbekwaam
‘Zet in op vrije tijd van jeugdigen’ - Jeugdsector opereert bewust onbekwaam € 3,90
De decentralisatie zou de jeugdzorg goedkoper en effectiever maken, maar uit een evaluatie en recent onderzoek blijkt dat het tegendeel gebeurt. De oplossing is inzetten op de vrije tijd van…

Sozio 1 - 2015

Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag
Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag € 3,90
Jongeren die te veel of te vroeg drinken, blowen, gokken of gamen kunnen problemen krijgen op school, op het werk en op sociaal gebied. Tijdig ingrijpen is van belang, maar hoe doe je dat? Met de…
Ouderkracht (1Gezin1Plan)
Ouderkracht (1Gezin1Plan) € 3,90
1Gezin1Plan. Dat is de naam van de methode die staat beschreven in het gelijknamige handboek dat afgelopen december verscheen. Aan de hand van een passage uit het boek doen de auteurs uit de doeken…

Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)

Een bewuste en eenduidige aanpak graag
Een bewuste en eenduidige aanpak graag € 3,90
Eén bestuurder en twee professionals over de jeugdzorg | Wat gebeurt er als je een jeugdzorgbestuurder en twee kritische zorgprofessionals bij elkaar zet? Sozio nodigde Erik Gerritsen (de…

Sozio 6 - 2014

'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet)
'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet) € 3,90
Wanneer iemand het gevoel heeft dat hij of zij in het verkeerde lichaam zit, kan zich dat uiten in depressies en angststoornissen. Hulpverleners durven vervolgens niet goed door te vragen en richten…
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk Gratis
Het gevestigde jongerenwerk is op de verkeerde weg, vinden ze. Jan Laurens Hazekamp en Atta de Tolk zien weinig heil in professionaliseren en meer methodisch werken. Hun pleidooi: bied ruim baan aan…
Straatcultuur: conflict of contact?
Straatcultuur: conflict of contact? € 3,90
In veel steden kampen wijken met aanhoudende overlast door jongeren uit de straatcultuur. Groepen Marokkaanse jongeren zijn daarbij stevig vertegenwoordigd. Wijkcoach Mathijs Zwinkels, die de…
Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren)
Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren) € 3,90
Het voeren van een persoonlijk gesprek met jongeren. Het schiet er voor jeugdzorgwerkers vaak bij in. Door de nadruk op protocollen dreigen ze een wezenlijk element in hun werk te verliezen: de…

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Meisjes in de gesloten jeugdzorg
Meisjes in de gesloten jeugdzorg € 3,90
Uit praktijkonderzoek binnen de gesloten jeugdzorg blijkt dat de onderlinge sfeer in de leefgroep voor meisjes extra belangrijk is. Hoe komt dat en wat kunnen pedagogisch medewerkers daarmee doen?…

Sozio 3 - 2013

Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp € 3,90
Te lichte zorg is net zo kwalijk als te zware zorg

Sozio 1 - 2013

Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk
Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk € 3,95
Loverboyproblematiek omvat veel meer dan het woord doet vermoeden. Vaak is er sprake van doorlopende kindermishandeling of verwaarlozing. De gevolgen voor slachtoffers zijn enorm. Ook na intensieve…
Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering
Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering € 3,90
De jeugdzorg kan maatwerk leveren in de hulpverlening door te gaan werken met de netwerkbenadering.

Sozio 5 Special Stoornissen - 2013

Gaat de nieuwe generatie ten onder aan de pretcultuur?
Gaat de nieuwe generatie ten onder aan de pretcultuur? € 3,90
Lang leve de pretcultuur
Werken met kinderen met een extra zorgbehoefte in Nieuw-Zeeland
Werken met kinderen met een extra zorgbehoefte in Nieuw-Zeeland € 3,90
In Nederland krijgen kinderen en jongeren met een stoornis extra zorg. In Nieuw Zeeland is er een heel andere filosofie, legt Danielle Tearr in haar artikel uit. ‘Op het moment dat je minder…

Sozio 2 - 2013

Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen
Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen € 3,90
Kinderen die opgroeien in een burgeroorlog denken dat wat ze meemaken normaal is, zij hebben geen ander referentiekader. De oorlog als opvoedomgeving maakt dat vertrouwen in de wereld en in mensen…

Sozio 4 - 2013

De professionalisering van de jeugdzorg in de praktijk
De professionalisering van de jeugdzorg in de praktijk € 3,90
Winst voor alle partijen
Residentiële behandeling van jongeren met een LVB
Residentiële behandeling van jongeren met een LVB € 3,90
Werken aan groeiend vertrouwen
Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift
Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift € 3,90
De cliënt écht centraal
Terecht in de jeugdzorg
Terecht in de jeugdzorg Gratis

Sozio 6 - 2013

Praktijkverhalen over jeugdhulpverlening
Praktijkverhalen over jeugdhulpverlening € 3,90
Caroline Karssen, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden, hield twee jaar een dagboek bij over de dagelijkse praktijk. De discussies met collega’s, de dilemma’s, de succesvolle en de…

Sozio 104 - 2012

Afscheid nemen in mentorrelaties
Afscheid nemen in mentorrelaties € 3,90
Maatjes- en mentorprojecten zijn er in alle soorten en maten. Vaak bedoeld om kwetsbare jongeren een steuntje in de rug te geven. Maatjestrajecten zijn tijdelijk, dat weten mentoren en mentees. Maar…
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting € 3,90
Wat zijn verwachtingen van begeleiders en jongeren over elkaar in een justitiële jeugdinrichting? En hoe kunnen die verwachtingen invloed hebben op de resultaten van de interventie? 
Van Koetsveld sociale pionier
Van Koetsveld sociale pionier € 3,90
In de gehandicaptenzorg werken tal van mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun pupillen. Vroeger was dominee C.E. van Koetsveld, één van hen. Hij was oprichter van de…

Sozio 105 - 2012

Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam € 3,90
Minder bureaucratie, meer tijd voor de cliënt, één hulpverlener die zich op het hele gezin richt. Dat is de uitkomst van het project Generiek Gezinsgericht Werken bij Bureau Jeugdzorg…
Opleiden voor de jeugdzorg
Opleiden voor de jeugdzorg € 3,90
 

PIP 66 - 2012

Analyse mate van ouderbetrokkenheid en drempels die ouders ervaren
Analyse mate van ouderbetrokkenheid en drempels die ouders ervaren € 3,90
Minister Van Bijsterveldt stuurde november 2011 een brief aan de Tweede Kamer waarin zij pleit voor een mentaliteitsverandering die leidt tot een grotere inzet van ouders bij de…

Sozio 107 - 2012

Nel Tibout pionier sociaal werk € 3,90
Volgens recent onderzoek verhogen kindertrauma’s de kans op psychosen en schizofrenie. Vroeg ingrijpen bij opvoedingsproblemen is daardoor extra urgent. Maar op welke manier is ingrijpen…
Niet alleen straffen en belonen lessen voor de gesloten jeugdzorg € 3,90
Weet je als jeugdzorgwerker genoeg van de jongeren voor wie je je met hart en ziel inzet? Hoe kijken deze jongeren tegen de begeleiding aan? Liesbeth Jongerius gaat diepgaand in op die vragen. Ze

Sozio 109 - 2012

Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag?
Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag? € 3,90
Flags for Sex is een pedagogische interventie voor professionele opvoeders om grensoverschrijdend seksueel gedrag te signaleren, het onderwerp bespreekbaar te maken. En dat maakt dat professionals…
Rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg sector in verwarring
Rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg sector in verwarring € 3,90
Renée Menger zet op een rij wat het rapport Commissie Samson heeft opgeleverd en hoe de jeugdzorg verder moet.
Advies Kinderrechtenmonitor Gratis

Sozio 109 Special Interculturele hulpverlening - 2012

De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen
De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen € 3,90
In 2010 publiceerden we onderzoeksresultaten waaruit bleek dat de jeugd-ggz migrantenkinderen slecht bereikt. Dit onderzoek haalde alle kranten en het NOS Journaal. Er werden Kamervragen gesteld…
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af
In gesprek met migrantenouders zet je eigen culturele bril eens af € 3,90
In onze multiculturele samenleving heb je als professional steeds vaker te maken met migrantenouders. Zij hebben, net als autochtone ouders, vragen over de opvoeding van hun kinderen. ‘Maar veel…

PIP 65 - 2012

Oorzaken en gevolgen van gameverslaving
Oorzaken en gevolgen van gameverslaving € 3,90
Computer- en videogames zijn een van de meest populaire vormen van vermaak voor kinderen en jongeren wereldwijd. Voor de overgrote meerderheid van de jeugd brengt deze vorm van interactief…
Over informatievaardigheden in het onderwijs
Over informatievaardigheden in het onderwijs € 3,90
Een werkstuk voor school? Googelen, knippen en plakken. In dit artikel wordt uiteengezet dat informatie van internet halen niet zo simpel is als het lijkt en dat leerlingen hierin geïnstrueerd…
Seksuele weerbaarheid van het jonge kind
Seksuele weerbaarheid van het jonge kind € 3,90
Een kind dat de baas is over zijn eigen lijf, ‘nee’ kan zeggen tegen aanrakingen of handelingen die het niet wil en zijn eigen voorkeuren en behoeften kent, is seksueel weerbaar. Het maakt zijn…

Sozio 108 - 2012

Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen € 3,90
Agressie-incidenten doen zich geregeld voorin de jeugdzorg. De nieuwe methode Mis ‘mniet! beoogt zulke incidenten te verminderen. Belangrijk uitgangspunt daarin is het – samen met de jongeren –…
Moreel beraad in de jeugdzorg
Moreel beraad in de jeugdzorg € 3,90
In de jeugdzorg zijn vraagsturingen protocollen belangrijk voor het professioneel handelen. Maar in concrete situaties kan dit leiden tot botsing van waarden. De hulpvraag kan namelijk op…

Sozio 106 - 2012

Bespreekbaar maken homoseksualiteit door hulpverleners draagt bij aan acceptatie
Bespreekbaar maken homoseksualiteit door hulpverleners draagt bij aan acceptatie € 3,90
Voor zowel hetero- als homojongeren is het nog steeds moeilijk om over homoseksualiteit te praten. Toch is het belangrijk dat er over gesproken wordt. Maar op welke manier? En hoe kunnen…
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem
Laaggeletterdheid onder jongeren een onderschat probleem € 3,90
Laaggeletterdheid komt vaak voor bij jongeren in Nederland. Het is een serieus probleem en de
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg € 3,90
Werken als docent op een interne residentiële school is niet gemakkelijk. Veel leerlingen zijn lang niet naar school geweest en komen binnen met ernstige gedrags- en verslavingsproblemen. Hoe…
Vrijwillig hulpverlenen in Zuid Afrika
Vrijwillig hulpverlenen in Zuid Afrika € 3,90
Jaarlijks gaan afgestudeerden naar een ontwikkelingsland om korte tijd als vrijwilliger aan de slag bij projecten voor kansarme kinderen. Wat betekent dit voor de hechtingsgedrag van die…

Sozio 102 - 2011

Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld
Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld € 3,90
Huiselijk geweld is een van de risicofactoren van gewelddadig gedrag. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen slachtofferschap en gewelddadig gedrag op latere leeftijd. Maar wat is het…

Sozio 100 - 2011

Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren
Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren € 3,90
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de nieuwe front office van de gehele jeugdzorg. Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg? En zo ja: hoe ziet die eruit? Wiel Janssen en Diane Kerbert…
Professionele ruimte voor werkers jeugdzorg
Professionele ruimte voor werkers jeugdzorg € 3,90
Meer ruimte voor de professional. Dat is al jaren het credo binnen de hulpverlening. Maar hoe geef je die ruimte gestalte? Karin Kleine zet uiteen wat we eigenlijk onder de professional verstaan en…
Signs of safety aanpak kindermishandeling
Signs of safety aanpak kindermishandeling € 3,90
De hulpverlening schiet tekort bij de aanpak van kindermishandeling, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, begin dit jaar. Erik van der Kraats beschrijft de benadering Signs of Safety…

Sozio 99 - 2011

Methodiek versterken sociaal netwerk zwerfjongeren
Methodiek versterken sociaal netwerk zwerfjongeren € 3,90
Het betrekken van de eigen contacten van jongeren bij de begeleiding. Dat schiet er in de jeugdzorg en maatschappelijke opvang nogal eens bij in. Hoe kun je op een methodische manier aandacht…
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden € 3,90
Rianne van den Heuvel participeerde in de leefwereld(en) van kwetsbare meiden en luisterde naar hun verhalen. Daardoor heeft ze meer zicht gekregen op de denkbeelden van deze meiden. Kijk

Sozio 98 - 2011

Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen
Hoe moet de jeugdzorg zich vernieuwen € 3,90
De jeugdzorg staat aan het begin van veel organisatorische vernieuwingen. Laten we eerst een debat voeren over de belangrijkste uitgangspunten, vindt Maarten Faas. Wat mag de samenleving de komende…
Jonge kinderen bewust maken van risicos alcoholgebruik
Jonge kinderen bewust maken van risicos alcoholgebruik € 3,90
Studenten van Windesheim doen verslag van hun voorlichtingsopdracht voor de minor verslavingskunde. Maandagochtend in de klas: ‘Ik had van het weekend een feest en ik was dronken, man!’ Een…
Voorlichting over alcoholgebruik door jongeren
Voorlichting over alcoholgebruik door jongeren € 3,90
Je kunt alcohol niet uit het leven van jongeren bannen. Maar je kunt hen wel meer bewust maken van de gevolgen en de risico’s van alcoholgebruik. Studenten van Windesheim doen verslag van hun

PIP 63 - 2011

Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen
Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen € 3,90
Is het wenselijk om ook in kleutergroepen de inhoud van het onderwijs door methodes of programma’s te laten voorschrijven? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat een programmagerichte aanpak niet…
Verschil tussen gedrag jongens en meisjes
Verschil tussen gedrag jongens en meisjes € 3,90
Het idee dat we kinderen kunnen maken zoals we ze willen hebben, heeft afgedaan. Wanneer we kinderen de kans willen geven om te mogen zijn zoals ze zijn, zullen we onze benadering moeten…

Sozio 103 - 2011

De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg
De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg € 3,90
Pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg zijn geen vervanger van de ouder meer, maar facilitator ter ondersteuning van het gezin. Wat betekent een veranderde rol van ouders in de…
Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs
Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs € 3,90
Jongeren in de jeugdzorg of het speciaal onderwijs drinken, blowen en roken aanzienlijk meer én eerder dan hun leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Tot nog toe was er weinig aandacht voor…

PIP 60 - 2011

Meer leren uit de praktijk in het VMBO
Meer leren uit de praktijk in het VMBO € 3,90
In het vmbo is er altijd veel aan de hand. Niet vreemd voor een onderwijssector waarbinnen
Opvoeding, jeugdbeleid en de 2 soorten vrijheid van Isaiah Berlin
Opvoeding, jeugdbeleid en de 2 soorten vrijheid van Isaiah Berlin € 3,90
Vrijheid staat centraal in een democratische rechtstaat. Maar hoe leren we kinderen en jongeren

PIP 61 - 2011

Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers € 3,90
Bij filosoferen denk je aan wijze oude mannen die over het leven nadenken. Bij pubers denk je aan jongelui die zich liever met andere dingen bezighouden dan met school. filosoferen met
Inhoud en kwaliteit van pedagogische advisering
Inhoud en kwaliteit van pedagogische advisering € 3,90
Pedagogische advisering aan ouders behoort tot het basisaanbod van het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Maar wat weten we eigenlijk over de inhoud en kwaliteit van dit ondersteuningsaanbod?
SportMpower (naschools project dat sport en loopbaantraining combineert)
SportMpower (naschools project dat sport en loopbaantraining combineert) € 3,90
Binnen SportMpower timmeren jongeren hard aan de weg! ‘Scoren met de combinatie sport en
loopbaantraining’: dat is wat SportMpower beoogt.
Thema Pedagogisch adviseren - Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogisch adviseur
Thema Pedagogisch adviseren - Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogisch adviseur € 3,90
Kunnen pedagogische adviesgesprekken aan kwaliteit winnen als pedagogen systematisch hun cliënten om feedback vragen? In een recente, kleinschalige studie zijn opvoedadviseurs en cliënten…

PIP 59 - 2011

Lessen voor pedagogische surinamegangers
Lessen voor pedagogische surinamegangers € 3,90
In het Twinningproject RoffaBop worden in Suriname vakdocenten, schoolmaatschappelijk werkers, sportbuurtwerkers en gezinscoaches door professionals uit Rotterdam getraind om drop-outs te
Modern ouderschap
Modern ouderschap € 3,90
Als je jongeren de kans wil geven autonome toekomstkeuzes te maken, kun je juist je eigen ervaring en inzichten gebruiken om hen daarbij te helpen. In het kader van het project Later! wordt een
Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en jongerenwerk
Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en jongerenwerk € 3,90
Het voortgezet onderwijs moet tegenwoordig zorgen voor heel wat maatschappelijke taken zoals het organiseren van maatschappelijke stages, een aantrekkelijk buitenschools aanbod of projecten
Onderzoek naar schoolloopbanen van kinderen 10-21 jaar
Onderzoek naar schoolloopbanen van kinderen 10-21 jaar € 3,90
In dit artikel volgen we twee leerlingen op hun mars door het onderwijs. Nathalie en Mohammed komen zelf aan het woord. We zien Nathalie feilloos doorstromen naar de universiteit. Mohammed…

Sozio 95 - 2010

Interventies bij kindermishandeling
Interventies bij kindermishandeling € 3,90
Wat kunnen burgers en overheid ondernemen tegen kindermishandeling? En wat is in het bijzonder de rol van de jeugdgezondheidszorg (jgz). ‘Meldcodes zijn bekend maar worden in de praktijk te…
Voor welke keuzen staat de jeugdzorg
Voor welke keuzen staat de jeugdzorg € 3,90
Vorig jaar stelde het parlement een werkgroep in onder de naam ‘Toekomstverkenningen jeugdzorg’. Dit voorjaar publiceerde de werkgroep haar visie. Wat houden de voornemens in en zijn ze een…

Sozio 94 - 2010

Competentiechecklist voor professionele opvoeders
Competentiechecklist voor professionele opvoeders € 3,90
In de jeugdzorg ben je zelf je belangrijkste instrument. Het is dus van groot belang om te weten wie je bent, om je talenten te kennen en te weten wat je valkuilen zijn. Nergens anders dan in de…

Sozio 96 - 2010

Herwaardeer de residentiele zorg
Herwaardeer de residentiele zorg € 3,90
Het is een veelgehoorde klacht in de jeugdzorg: een jongere heeft ambulante hulp gehad, gezinsbegeleiding, trainingen, therapieën, maar niks heeft ervoor gezorgd dat hij weer op het rechte…

PIP 56 - 2010

Als Nederlands niet je eerste taal is
Als Nederlands niet je eerste taal is € 3,90
In onderwijskringen is het algemeen geaccepteerd dat het succes van de integratie van nieuwe Nederlanders vooral afhangt van hun kennis van de Nederlandse taal. De afgelopen jaren horen wij…
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig € 3,90
Om dyslexie tijdig te detecteren is een dyslexieprotocol opgesteld, een prima initiatief. Echter, ook kleuters worden al in het protocol betrokken. Dit roept vragen op: wanneer moeten kinderen…

PIP 53 - 2010

Gezonde (op)voeding
Gezonde (op)voeding € 3,90
De behoefte om het vertrouwde eetpatroon te behouden bestendigt slechte voedingsgewoonten. Ouders en scholen moeten onze kinderen dan ook van jongs af aan vertrouwd maken met gezonde voeding…

Sozio 92 - 2010

CAP J DSM voor jeugdzorg
CAP J DSM voor jeugdzorg € 3,90
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld dat de bekende Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders dient te vervangen voor de jeugdzorg. Het systeem…
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen € 3,90
Justitiële jeugdinrichtingen zijn volop bezig met de invoering van de methodiek Youturn. Joep Hanrath plaatst kanttekeningen bij de optimistische toon die met de invoering gepaard gaat. Hoe moeten…
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen € 3,90
Na het tot stand brengen van de beroepscode, volgt bij de beroepsvereniging Phorza nu het tuchtrecht. Een belangrijke stap, betoogt Afra Groen in dit artikel. Ze gaat in op de…

Sozio 93 - 2010

Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin
Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin € 3,90
Een nieuwe veelbelovende voorziening moest het worden: het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vinden ouders en jongeren de weg naar het CJG en wat is de betekenis van het CJG voor allochtone ouders met…

PIP 58 - 2010

Kinderen en hun veerkracht
Kinderen en hun veerkracht € 3,90
Ieder kinderleven kent tegenslag, verdriet, verlies en pech. Dat kun je zien als iets wat zoveel mogelijk voorkomen moet worden, maar het kan ook anders. Wie nooit valt leert ook niet opstaan.…
Kinderen met homoseksuele of lesbische ouders
Kinderen met homoseksuele of lesbische ouders € 3,90
25.000 Nederlandse kinderen groeien op met homoseksuele of lesbische ouders. Hoe beïnvloedt dat hun ontwikkeling en wat vindt de buitenwereld ervan?
Kwetsbaarheid als kracht
Kwetsbaarheid als kracht € 3,90
Kinderen kunnen op basis van hun achtergrond extra kwetsbaar zijn. Uit onderzoek is duidelijk

PIP 55 - 2010

Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers
Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers € 3,90
De moeder van Mats staat in de deuropening. Mats, net 11 jaar, haalt zijn fiets van het slot en draait zijn fiets richting de weg. Hij controleert of zijn schooltas goed vast zit tussen zijn…
Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype
Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype € 3,90
Onderzoek naar het functioneren van de hersenen kent een snelle groei. Neuropsychologen kunnen sinds de gebruikname van de functionele MRI (magnetic resonance imaging) zelfs hersenen in actie
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes € 3,90
‘Jongens, de zorgenkindjes van de toekomst’ schreef ik al in 1996. Deze toekomst lijkt ondertussen een beetje begonnen: jongens lijken de zorgenkindjes van het heden. De schoolresultaten van…
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in peuter- en…

PIP 54 - 2010

Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
De afkorting VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is aan de orde van de dag. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen of…
Laura Dekker en de jeugdbescherming
Laura Dekker en de jeugdbescherming € 3,90
Zonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming
Stad als veilige educatieve ruimte of aanzetter tot probleemgedrag
Stad als veilige educatieve ruimte of aanzetter tot probleemgedrag € 3,90
De discussie over de veiligheid van onze steden wordt vooral gevoerd vanuit volwassenen. Maar succesvol ingrijpen vereist een veel beter begrip van jonge stedelingen. Er bestaat een relatie tussen…

PIP 51 - 2009

Gebaren niet alleen goed voor doven
Gebaren niet alleen goed voor doven € 3,90
De Nederlandse organisatie Wapperkids biedt horende ouders, baby’s en peuters de mogelijkheid om beter met elkaar te communiceren door middel van ondersteunende gebaren. De methode is…

Sozio 89 - 2009

Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen
Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen € 3,90
In een gezinsvoogdij-instelling besluiten de gezinsvoogd en haar collega’s na lang wikken en wegen de ondertoezichtstelling van Maja, een 16-jarig meisje ‘op negatieve gronden’ te…

PIP 50 - 2009

Developmental Coordination Disorder (motorische ontwikkelingsstoornis)
Developmental Coordination Disorder (motorische ontwikkelingsstoornis) € 3,90
Veters strikken, aankleden, stoel aanschuiven, tandenpoetsen, schrijven, met mes en vork eten. Sommige kinderen leren deze alledaagse vaardigheden slechts met de grootste moeite. En dan gaat het nog…
Filosoferen met kinderen
Filosoferen met kinderen € 3,90
Om met kinderen te kunnen filosoferen is ruimte nodig om samen te denken. Die denkruimte is niet altijd gegeven, maar moet worden geschapen. Naar aanleiding van een filosofieproject op de…
Omgang school met ongeneeslijk zieke kinderen
Omgang school met ongeneeslijk zieke kinderen € 3,90
In Nederland zijn enkele duizenden kinderen en jongeren ernstig ziek zonder zicht op genezing. Kinderen met orgaanaandoeningen, stofwisselingsziekten, kanker en spierziekten. Sommigen hebben een…
Psychomotorische therapie bij jongeren met gedragsproblemen
Psychomotorische therapie bij jongeren met gedragsproblemen € 3,90
Veel jongeren met gedragsproblemen verlaten het onderwijs doordat ze op school niet meer

PIP 49 - 2009

Het leven van ex-kindsoldaten
Het leven van ex-kindsoldaten € 3,90
Zijn kindsoldaten voor eeuwig verloren, of kunnen ze alsnog een waardevol leven opbouwen?
Jeugdzorg in tijden van recessie
Jeugdzorg in tijden van recessie € 3,90
De gehele oppositie in de Tweede Kamer is het erover eens: er moet een parlementair onderzoek naar de jeugdzorg komen. De MOgroep Jeugdzorg ziet hier niets in. De problemen in de jeugdzorg worden…

PIP 48 - 2009

Kinderen van 7 en ouder beoordelen opvang
Kinderen van 7 en ouder beoordelen opvang € 3,90
Wat maakt de buitenschoolse opvang interessant voor oudere kinderen? In hoeverre sluit het aanbod aan op hun wensen en ontwikkelingsbehoeften? De Kenniskring Opgroeien in de Stad van Hogeschool…

PIP 52 - 2009

Rouwhulp bij kinderen € 3,90
Het verlies van een dierbare is veelal een ontwrichtende levens gebeurtenis en vormt een risico voor het ontwikkelen van psychosociale problemen. Uit recent onderzoek is bekend dat kinderen…
Sportclub als opvoedingsmilieu € 3,90
De afgelopen jaren was er in diverse wijken sprake van relletjes met Marokkaanse hangjongeren

Sozio 91 - 2009

Het effect van hardlopen op therapeutische basis
Het effect van hardlopen op therapeutische basis € 3,90
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met ADHD die twintig minuten in een stadspark wandelen, betere prestaties leveren op een aandachtstaak dan kinderen die twintig minuten door een drukke straat of…

PIP 45 - 2008

Benaderen van hangjongeren
Benaderen van hangjongeren € 3,90
Hangjongeren worden te eenzijdig als probleemgroep benaderd, zo constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Tussen flaneren en schofferen. Door een
Reboundvoorziening voor moeilijk handelbare leerlingen
Reboundvoorziening voor moeilijk handelbare leerlingen € 3,90
Leerlingen die in de klas niet meer te handhaven zijn worden steeds vaker doorverwezen naar een reboundvoorziening. Hier worden leerlingen persoonlijk begeleid en voorbereid op terugkeer naar het…

PIP 46 - 2008

Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding
Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding € 3,90
Eén op de zes kinderen in Nederland maakt een echtscheiding mee. Ouders zijn in een periode van scheiding vaak minder beschikbaar voor hun kinderen. Meestal moet er verhuisd worden en ook…

PIP 44 - 2008

Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving
Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving € 3,90
Om overgewicht tegen te gaan moeten kinderen meer bewegen. Met stille dwang worden ze daarom naar sportverenigingen toegeleid. Kees Both en Josine van den Bogaard vragen zich af of…

PIP 42 - 2008

Animal Assisted Therapy
Animal Assisted Therapy € 3,90
Kinderpsycholoog Levinson had vaak moeite om contact te krijgen met beschadigde kinderen. Totdat zijn hond Jingles op een dag de therapieruimte binnenwandelde. Zijn jonge cliënten reageerden…
Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar
Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar € 3,90
Jongeren die zonder diploma op zak de school verlaten zijn bijzonder kwetsbaar. Het terugdringen van schoolverzuim is daarom van groot belang. Maar het werk van de leerplichtambtenaar blijkt…

PIP 41 - 2008

Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren
Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren € 3,90
Lange tijd werd gedacht dat kinderen niet depressief konden worden. Ten onrechte, zo weten we nu. Vooral de puberteit blijkt een gevoelige periode. Als ouders en school niet adequaat reageren op de…
Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen
Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen € 3,90
Dat de omgang met dieren kinderen kan helpen om vertrouwen en rust in zichzelf te vinden, wordt steeds meer erkend. Momenteel is therapeutisch paardrijden in opkomst, ook voor kinderen. Jona Kiewiet…

Sozio 83 - 2008

Effectiviteit evidence based jeugdzorg
Effectiviteit evidence based jeugdzorg € 3,90
Evidence based lijkt het toverwoord als we het over effectiviteit en jeugdzorg hebben. Beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers vinden dat hulpverlening wetenschappelijk bewezen effectief…

Sozio 82 - 2008

Coordinatie nazorg jeugdigen Justitiele jeugdinrichting
Coordinatie nazorg jeugdigen Justitiele jeugdinrichting € 3,90
Jongeren die tijdens hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting (JJI) een nazorgtraject aangeboden krijgen, hebben zelf best ideeën over wat ze nodig hebben aan hulp. Door de mogelijkheden…

Sozio 84 - 2008

Effectiviteit Evidence based jeugzorg deel2
Effectiviteit Evidence based jeugzorg deel2 € 3,90
De discussie in de jeugdzorg over effectiviteit dreigt te zwart-wit te worden gevoerd. Aan de ene kant kritiekloze gelovigen, die denken dat binnen een paar jaar er alleen nog evidence based…
Portret Elisabeth Boddaert Pioniers
Portret Elisabeth Boddaert Pioniers € 3,90
Elisabeth Boddaert opent in 1903 op eigen initiatief en met eigen middelen in Amsterdam het eerste Tehuis voor Dagbehandeling van Schoolgaande Jeugd. Zij richt zich op kinderen die…

Sozio 85 - 2008

De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen
De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen € 3,90
Tot voor kort konden ‘civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren’ met ernstige gedragsproblemen door de kinderrechter worden geplaatst in de justitiële jeugdinrichting (JJI). In…

Ouderschapskennis 2007-3

Angst bij vaders, angst bij kinderen
Angst bij vaders, angst bij kinderen € 3,90
De rol van vaders ten aanzien van angst en andere stoornissen bij kinderen en adolescenten is in onderzoek verwaarloosd. Vaders hebben een andere inbreng in de opvoeding dan moeders. Die andere…
Het ‘Twee-Culturen Gezinsconsult’ - een draaiboek in wording?
Het ‘Twee-Culturen Gezinsconsult’ - een draaiboek in wording? € 3,90
Sinds 1990 woon ik twee maanden per jaar in mijn vakantiehuis in Turkije, en ondanks mijn nog steeds niet vloeiend Turks heb ik me als allochtoon een plekje weten te veroveren binnen de…
Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden
Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden € 3,90
In 2006 promoveerde Merian Bouwmeester aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de effecten van het project Ouder- en Kindzorg extra. Een OKé-interventie behelst zes huisbezoeken door een…
Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk
Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk € 3,90
In dit artikel laten de themaredacteuren aan de hand van hun eigen caseload zien hoe zij met vaders omgaan in hun praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie/psychotherapie. De conclusie is dat het…
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties € 3,90
Veiligheid van kinderen is een ‘hot topic’ in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Werkers in deze sectoren hebben dagelijks te maken met kinderen voor wie een veilige thuissituatie niet…

PIP 35 - 2007

Meiden en ICT-carriere
Meiden en ICT-carriere € 3,90
Mailen, msn’en, muziek downloaden, informatie googelen, bloggen, gamen en chatten. Voor jongeren gaat er geen dag voorbij zonder ICT. Maar waarom kiezen zo weinig meisjes voor een opleiding en…
Thuisonderwijs
Thuisonderwijs € 3,90
In Nederland volgen een paar honderd kinderen thuisonderwijs. Om vrijstelling van de schoolgang te krijgen moeten ouders aantonen dat ze legitieme bezwaren hebben tegen de scholen in hun omgeving.…
Zingeving door zelfconfrontatie
Zingeving door zelfconfrontatie € 3,90
Als nieuwe deelnemers aan de markt van welzijn en geluk verkennen studenten ook het religieuze

PIP 36 - 2007

Bescherming van kinderen bij politieverhoor
Bescherming van kinderen bij politieverhoor € 3,90
Zes jaar na het harde verhoor van de elfjarige Maikel in het kader van de Schiedammer parkmoord werd de aanwezige pedagoog door het College van Toezicht van de NVO – de beroepsvereniging van…
Internationale kinderontvoering
Internationale kinderontvoering € 3,90
Als het over internationale kinderontvoering gaat, dringen zich beelden op van Arabische vaders die hun kinderen meenemen naar verre oosterse oorden. In werkelijkheid zijn het meestal autochtone
Omgaan met geld moet je leren
Omgaan met geld moet je leren € 3,90
Steeds meer jongeren kampen met schulden en kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Hebben zij dan steeds minder geld te besteden? Integendeel, zo laten Fenneke Holthuis en Marijke van Ewijk van…

PIP 37 - 2007

Levensbeschouwelijk onderwijs en de leefwereld
Levensbeschouwelijk onderwijs en de leefwereld € 3,90
Het levensbeschouwelijk onderwijs is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Er is tegenwoordig meer aandacht voor de vragen en de leefwereld van jongeren. Leerlingen worden in staat gesteld…
Onderpresteren in het basisonderwijs
Onderpresteren in het basisonderwijs € 3,90
In het basisonderwijs presteren veel kinderen onder hun kunnen: hun leerprestaties zijn lager dan

PIP 39 - 2007

Parent-Child Interaction Therapy
Parent-Child Interaction Therapy € 3,90
Een ouder en kind met gedragsproblemen bevinden zich in een spelkamer. Ze worden vanachter een one-way screen gevolgd door een therapeut. Door een microfoontje in haar oor krijgt de…

Ouderschapskennis 2007-1

Opvoeden leer je niet in je eentje (Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning)
Opvoeden leer je niet in je eentje (Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning) € 3,90
Opvoeden wordt in beleidsdebatten over opvoedingsondersteuning vooral bekeken vanuit het perspectief van het kind. De auteur betoogt dat het perspectief van de ouder een beter uitgangspunt is.…
Opvoedingsondersteuning die helpt
Opvoedingsondersteuning die helpt € 3,90
Opvoedingsondersteuning staat volop in de belangstelling. De auteur bespreekt de maatschappelijke achtergrond van deze aandacht voor opvoeden en opgroeien en de huidige praktijk. Vervolgens onderzoekt…
Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen
Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen € 3,90
Vivian Shapiro werd in haar praktijk geconfronteerd met ouders die bij het vormen van een gezin heel anders starten dan we gewend zijn. Zij wilde de betekenis daarvan begrijpen, voor de ouders én de…
Stevig ouderschap stimuleren in de praktijk
Stevig ouderschap stimuleren in de praktijk € 3,90
De auteur, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, vertelt over de praktijk van het werken met kwetsbare ouders. Zij deed deze ervaringen binnen het OKé project (Bouwmeester, 2006), dat vroegtijdig…

PIP 38 - 2007

Videofeedback van opvoedgedrag van ouders
Videofeedback van opvoedgedrag van ouders € 3,90
Veel gezinsinterventieprogramma’s maken gebruik van videofeedback. Ouders worden in hun alledaagse interacties met kinderen gefilmd, waarna zij samen met een hulpverlener naar de beelden kijken…

Sozio 77 - 2007

Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie
Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie € 3,90
Moet de jeugdzorg, na de gezondheidszorg en de energievoorziening, ook aan marktwerking gaan geloven? Maarten Faas zet met een fictief voorbeeld, ontleend aan simulatiespel, uiteen hoe

Sozio 74 - 2007

De beste omgeving voor delinquente jongeren
De beste omgeving voor delinquente jongeren € 3,90
Wat is beter voor jongeren die wetsovertredend gedrag vertonen: gedwongen opvoedingsondersteuning binnen het gezin of in een gesloten inrichting? Wat zeggen de resultaten

Sozio 79 - 2007

Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren € 3,90
Binnenkort mogen jongeren met ernstige opvoedingsproblemen niet meer samen in één gesloten

Sozio 75 - 2007

Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld
Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld € 3,90
Er is geen goede opvang voor minderjarige meiden die het slachtoffer zijn van of worden bedreigd met eergerelateerd geweld, betogen Linda Terpstra en Anke van Dijke. Ze pleiten voor veilige
Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg
Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg € 3,90
De roep om tuchtrecht in de jeugdzorg klinkt steeds luider. Maarten Faas werkt in dit artikel uit wat

PIP 31 - 2006

Jongeren en radicalisering
Jongeren en radicalisering € 3,90
Zorgen over radicalisering onder jongeren worden vaak beantwoord met een oproep tot tolerantie. Maar gaat het tolereren van afwijkende meningen ons wel zo gemakkelijk af als deze pleitbezorgers…
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer)
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer) € 3,90
Veel meiden uit eerculturen raken bekneld tussen de ‘vrije’ Nederlandse samenleving en de traditionele thuisopvoeding. Anke van Dijke en Linda Terpstra spraken met tien meiden die op de vlucht…

PIP 32 - 2006

Stage in een Roemeens kindertehuis
Stage in een Roemeens kindertehuis € 3,90
Sinds enkele jaren lopen mbo-studenten Zorg en Welzijn van het Horizon College stage in het Roemeense Centrule Recuperare, een herstelcentrum voor mensen met een handicap in Boekarest. Een…

Sozio 69 - 2006

Middelengebruik en psychiatrische problemen bij jongeren
Middelengebruik en psychiatrische problemen bij jongeren € 3,90
Wat is het verband tussen middelengebruik en psychiatrische problemen onder jongeren? En welke

Ouderschapskennis 2006-2

Meer zelfbescherming dan kinderbescherming
Meer zelfbescherming dan kinderbescherming € 3,90
Dit is een artikel om dankbaar voor te zijn. De auteur is het hoofd van de afdeling Child Psychotherapy van de Londense Tavistock Clinic en beschikt, met andere woorden, over niet-evidence-based…
Verwaarlozing: slepend, sluipend en soms definitief slopend
Verwaarlozing: slepend, sluipend en soms definitief slopend € 3,90
Qua belangstelling van wetenschappers is verwaarlozing een soort stiefzusje van mishandeling: als onderwerp hangt het er altijd een beetje bij. Maar wil de aanpak van kindermishandeling verbeteren,…

PIP 29 - 2006

In de schaduw van zieke of gehandicapte broer of zus
In de schaduw van zieke of gehandicapte broer of zus € 3,90
Kinderen die opgroeien met een zieke of gehandicapte broer of zus zijn vaak heel zorgzaam. Maar ze worstelen soms ook met tegenstrijdige gevoelens die ze uit loyaliteit niet rechtstreeks uiten. Wie…
Overgewicht bij kinderen te lijf
Overgewicht bij kinderen te lijf € 3,90
We weten het allemaal: veel kinderen zijn te dik zijn en hun gezondheid lijdt daar ernstig onder. Maar terwijl volop wordt nagedacht over mogelijke oorzaken van overgewicht, blijven doeltreffende…

PIP 33 - 2006

Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld (Guatemala)
Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld (Guatemala) € 3,90
Het leven van jongeren in de Guatemalteekse krottenwijk Peronia is keihard. Armoede, criminaliteit, politiegeweld en een gebrek aan toekomstperspectief drijven hen in de armen van gewelddadige…
Scholen ontdekken kindermassage
Scholen ontdekken kindermassage € 3,90
Na Zweden en Denemarken ontdekken scholen in Nederland en België dat speelse vormen van lichaamscontact de sfeer, sociale vaardigheden, het leren en de gezondheid van  kinderen verbeteren. Tot…
Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid
Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid € 3,90
Werd hoogbegaafdheid twintig jaar geleden nog afgedaan alsmodeverschijnsel, tegenwoordig is er brede erkenning voor het feit dat bovengemiddeld intelligente kinderen om specifieke aandacht en…

Sozio 2 - 2018

Meiden met Marokkaanse/Turkse achtergrond en seksualiteit - Krampachtig zwijgen, vooral vermijden
Meiden met Marokkaanse/Turkse achtergrond en seksualiteit - Krampachtig zwijgen, vooral vermijden € 3,90
Tegen haar dochter zegt moeder ‘Jij moet maagd blijven tot je trouwt’ en tegen haar zoon zegt ze ‘Ik wil nog geen oma worden’. Met die dubbele moraal worden veel meisjes en jongens binnen
Straatjongeren en seksualiteit - Sissen, fluiten, roepen en nakijken
Straatjongeren en seksualiteit - Sissen, fluiten, roepen en nakijken € 3,90
Mathijs Zwinkels is als ketenregisseur en trainer gespecialiseerd in (criminele) jeugdgroepen. Hij verzorgt (onder zijn bedrijfsnaam ‘Universiteit van de Straat’) lezingen en trainingen. Op…
‘Raatmakers’ helpt uithuisplaatsing jeugdigen voorkomen - Als formeel en informeel krachten bundelen
‘Raatmakers’ helpt uithuisplaatsing jeugdigen voorkomen - Als formeel en informeel krachten bundelen € 3,90
‘Ik denk dat deze werkwijze heel goed is, vooral omdat er naar ons hele gezin wordt gekeken.’ Raatmakers is een methode die uithuisplaatsing van jeugdigen helpt voorkomen door de krachten

Sozio 1 - 2018 (Themanummer opleiding & werk)

Laat zien hoe serieus je je vak neemt -  Ja registreren heeft zin
Laat zien hoe serieus je je vak neemt - Ja registreren heeft zin € 3,90
Als je tijdens je opleiding het profiel Jeugd kiest, krijg je toegang tot het register voor jeugd- en gezinsprofessionals bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is aantrekkelijk, want bij steeds meer…

Sozio 4 - 2018

'Donald Duck heeft een LVB'
'Donald Duck heeft een LVB' € 3,90
Donald Duck heeft een licht verstandelijke beperking – en hij is slechts één van de figuren met een psychiatrische stoornis in Duckstad. Wie bekend is met het Handboek DSM-5, herkent ze…
Gezin centraal
Gezin centraal € 3,90
Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking: daarover gaat het boek Gezin centraal & de licht verstandelijke beperking, dat in 2019 verschijnt. Arjan Bolt geeft…
Internetgedrag
Internetgedrag € 3,90
Zorg- en welzijnsorganisaties zijn bezorgd over het internetgedrag van jongeren met een LVB. Het beleid van instellingen is niet altijd even helder en veel professionals voelen zich onvoldoende…
Nee, het gaat niet vanzelf over
Nee, het gaat niet vanzelf over € 3,90
In Groningen en Friesland biedt de poli seksuologie van het behandelcentrum Reik een ambulante, systeemgerichte behandeling aan jongeren met een LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag (sgg).

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

Kind is dé expert wat betreft... zichzelf
Kind is dé expert wat betreft... zichzelf € 3,90
Betrek ouders en jeugdigen bij elke stap binnen de hulpverlening.’ Dat advies aan professionals staat In de ‘Richtlijn samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp…

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

Speels kiezen, maar niet vrijblijvend
Speels kiezen, maar niet vrijblijvend € 3,90
Social media kun je slim gebruiken in de hulpverlening aan jongeren met een LVB. Zo is er een app die helpt betere keuzes te maken in sociale situaties.‘Heb je weer te lang doorgeslapen?’ vraagt…

Sozio 6 - 2017 (Themanummer Seks)

Kan een seksegemengde leefgroep veilig zijn? - ‘Met jongens erbij is het relaxter’
Kan een seksegemengde leefgroep veilig zijn? - ‘Met jongens erbij is het relaxter’ € 3,90
In de Jeugdzorgplus-instelling Transferium in Heerhugowaard worden meisjes die slachtoffer zijn van loverboys of mensenhandel behandeld op een leefgroep samen met jongens. Veel experts
Kinderen en huisuitzettingen - Een eigen huis, een plek onder de zon
Kinderen en huisuitzettingen - Een eigen huis, een plek onder de zon € 3,90
Kinderen hebben recht op een huis om in te wonen. Als een gezin wegens huurschuld wordt ontruimd, treft dit de kinderen onevenredig hard. De gevolgen van een huisuitzetting zijn zelfs zó…
Vurig pleidooi van Anne Nales -  Jong geleerd is oud gedaan
Vurig pleidooi van Anne Nales - Jong geleerd is oud gedaan € 3,90
Een doodzenuwachtige leerkracht die niet gewend was om over seksualiteit te praten stond voor een groep gniffelende 12-jarigen die allang wisten waar Abraham de mosterd haalt.’ Het kan ook
Onderzoeksrapport: Zorg voor kinderen na partnerdoding
Onderzoeksrapport: Zorg voor kinderen na partnerdoding Gratis
Psychotraumacentrum WKZ & Universitair Medisch Centrum Utrecht
Amsterdam: Factsheet Sociaal Domein Gratis
Richtlijn voor jeugdhulpprofessionals, wijkteams en andere verwijzers binnen het jeugdstelsel in Amsterdam die te maken hebben met gezinnen waar vraagstukken spelen op meerdere leefdomeinen.
Amsterdam: Verordening op de Zorg voor de jeugd 2018 Gratis
Verordening van de gemeente Amsterdam 2018 over de zorg voor jeugdigen in brede zin.
Amersfoort: Verordening jeugdhulp 2018 Gratis
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp gemeente Amersfoort 2018
Toelichting Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling
Toelichting Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling Gratis
Toelichting op Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de…
Model Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling
Model Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling rond kindermishandeling Gratis
Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
CAO Jeugdzorg 2014-2015
CAO Jeugdzorg 2014-2015 Gratis
CAO Jeugdzorg 2014-2015

Sozio 6 - 2016

'Zonder haar is het moeilijk voor mij'
'Zonder haar is het moeilijk voor mij' € 3,90
Als professionals goede begeleiding bieden aan meisjes in de gesloten jeugdinrichting en hun moeders, is het mogelijk hun relatie te verbeteren. Wat is goede begeleiding? Nancy Schildmeijer
Even een croissantje halen
Even een croissantje halen € 3,90
Jongeren die bij reguliere hulpverleningsinstellingen buiten de boot vallen, haalt de drijvende ambachtsschool juist aan boord. Hoe ziet deze bijzondere vorm van hulpverlening eruit?
Ga gepland knuffelen!
Ga gepland knuffelen! € 3,90
Trajectzorg is een nieuwe aanpak in de gesloten jeugdzorg die vraagt om veel onderling overleg tussen de betrokken organisaties. Hoe organiseer je dat? Liestbeth Krol  en Andrea Donker…

Sozio 5 - 2018

Chatten over seksueel misbruik
Chatten over seksueel misbruik € 3,90
‘Chat met Fier’ biedt kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid om anoniem te praten met professionele hulpverleners. Voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld is het niet zelden de…
Een burgervoogd is iemand die blijft
Een burgervoogd is iemand die blijft € 3,90
Er is een alternatief voor de instelling of professional als voogd van een kind: de burgervoogd. Het idee achter burgervoogdij vindt veel weerklank, zowel bij professionals als bij…
Samen ten strijde tegen stalking
Samen ten strijde tegen stalking € 3,90
De afgelopen twee jaar deden zes student-onderzoekers onderzoek naar de aanpak van stalking (met name door ex-partners). Ze verdiepten zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen…

Sozio 2 - 2016

Grooming verdient meer aandacht
Grooming verdient meer aandacht € 3,90
De werkwijze van ‘groomers’ – volwassenen die jongeren online benaderen met als doel seksueel contact – is even eenvoudig als effectief. Hoog tijd dat jongeren en hun ouders voorlichting…
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld € 3,90
Wie een agogische opleiding heeft afgerond en in het welzijn aan de slag gaat, kan worden geconfronteerd met huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Dan ben je verplicht te

Ouderschapskennis 2006-1

De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders
De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders € 3,90
Hulpverleners lopen beroepsrisico’s, en zeker ouderbegeleiders. Niet alleen door werkomstandigheden en de eigen voorgeschiedenis maar juist ook door de aard van hun specifieke werk. Voor…
Het recht van ouders op een rechte rug
Het recht van ouders op een rechte rug € 3,90
Als een kind ziek is, zijn de ouders formeel gesproken de opdrachtgevers van medische zorg en consensus over de behandeling tussen artsen en ouders is dan belangrijk. Hoewel ouders ‘partners in…
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen)
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen) € 3,90
De auteurs hebben te maken met velerlei ouderproblemen rond zwangerschap, geboorte en erfelijkheid. Zij hebben zich gespecialiseerd in het samen met ouders ontrafelen van de netelige dilemma’s waar…
Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz)
Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz) € 3,90
De geestelijke gezondheidszorg is geënt op het zogenaamde medisch model. Het nieuwe zorgstelsel met zijn nadruk op transparantie door het verplichten van DBC-registratie en streven naar een vrije…
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen)
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen) € 3,90
Wanneer ouders en artsen elkaar ontmoeten bij een ziek kind, staan zij soms aan tegenovergestelde kanten van het bed. Hoe zieker het kind, hoe meer arts en ouders emotioneel en qua prestaties op hun…

Ouderschapskennis 2008-3

Grootouderschap: verandering van positie en nieuwe kansen in ouder-kindrelaties
Grootouderschap: verandering van positie en nieuwe kansen in ouder-kindrelaties € 3,90
Bij opvoedproblemen komt vaak ter sprake hoe ouders zelf groot zijn geworden. Is het beeld van hun jeugd negatief, dan is de kans groot dat zij geen beroep doen op de grootouders bij…

Ouderschapskennis 2009-1

De betekenis van erkenning in het nieuw samengestelde gezin
De betekenis van erkenning in het nieuw samengestelde gezin € 3,90
Een nieuw samengesteld gezin kun je zien als de samenvoeging van verschillende identiteiten met verschillende gezinsgeschiedenissen en met een groot verlangen naar positieve betrokkenheid en…

Sozio 2 - 2015

Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat
Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat € 3,90
Maakt de gelegenheid de dief?

Sozio 4 - 2014

Bieden goede jeugdhulp heeft dialoog en tijd nodig
Bieden goede jeugdhulp heeft dialoog en tijd nodig € 3,90
Problemen rond kinderen, jeugdigen en gezinnen zijn complexer en minder een duidig dan de systematiek van de transitie ons doet geloven, stelt Fop Verheij. Veel hulpvragen laten zich niet in een…
Er is een wereld te winnen (Samenwerkingsproject onderwijs-, beroepen- en wetenschappelijk domein rond transitie)
Er is een wereld te winnen (Samenwerkingsproject onderwijs-, beroepen- en wetenschappelijk domein rond transitie) € 3,90
Wat betekenen de transitie en transformatie in de jeugdzorg voor de competentie- en toolontwikkeling van (aankomende) social workers? Die vraag stond centraal bij een samenwerkingsproject tussen Zuyd…
Ouders zijn geen black box (samenwerken met ouders vereist meer dan empathie en goede bedoelingen)
Ouders zijn geen black box (samenwerken met ouders vereist meer dan empathie en goede bedoelingen) € 3,90
Voor sociale professionals kan het werken met ouders van cliënten lastig zijn. Soms kom je lijnrecht tegenover hen te staan. Een op lossing vereist dan meer dan empathie en goede bedoelingen. José…

Sozio 2 Special Sociale Wijkteams - 2014

Helpt de transitie de jeugdzorg vooruit?
Helpt de transitie de jeugdzorg vooruit? € 3,90
Er is veel te doen over de veranderingen in de jeugdzorg. Over de vraag of die transitie tot verbeteringen zal leiden, zijn de meningen sterk verdeeld. Lisa de Vries, afgestudeerd MWD’er aan de…

Sozio 3 - 2014

Gevraagd: systemische bril
Gevraagd: systemische bril € 3,90
Wat zijn de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek bij kinderen met gedragsproblemen? Pleidooi voor een systemische aanpak.

Ouderschapskennis 2009-2

Geweld thuis - en hardnekkige normen rond gebrekkig moederschap
Geweld thuis - en hardnekkige normen rond gebrekkig moederschap € 3,90
Moederschap na en bij geweld thuis wordt in de academische literatuur zelden als hoofdonderwerp behandeld. Dat is te meer opmerkelijk omdat internationaal de aandacht voor kinderen als getuige van…

Ouderschapskennis 2010-1

'Goede ouder'-ervaringen creëren met videohometraining
'Goede ouder'-ervaringen creëren met videohometraining € 3,90
Videohometraining is een vorm van intensieve ambulante (thuis)behandeling. Het uitgangspunt is de natuurlijke communicatie tussen ouders en kinderen. De focus ligt hierbij op wat er al goed gaat in…

Sozio 6 - 2015

Over seks moet je praten (óók met lastige jongeren)
Over seks moet je praten (óók met lastige jongeren) € 3,90
Er is durf nodig om niet alleen de misbruikcijfers over jongeren in de jeugdzorg bespreekbaar te maken, maar ook de normale seksualiteit van jongeren. En het agogisch onderwijs moet aankomende…
Seksualiteit en straatcultuur
Seksualiteit en straatcultuur € 3,90
Hoe denken straatjongeren over seksualiteit? Hoe gaan ze om met het andere geslacht? Welkom in een wereld waarin opvattingen gangbaar zijn die buitenstaanders als verwerpelijk ervaren. Wijkcoach…

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

'Benoem het gebrek aan concentratie' € 3,90
Wie denkt dat de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) alleen maar heroïneverslaafde draaideurcriminelen met een jarenlange delictgeschiedenis begeleidt, heeft het mis. Steeds vaker komen…
Beter voorbereid op weerbarstige cliënt € 3,90
Tot 2005 werden hbo-studenten nauwelijks voorbereid op weerbarstige cliëntgroepen; in 2007  startten vier hogescholen met het studieprogramma ‘Werken in gedwongen kader’; nu ligt er een kans…
Betrek LVB-jongere bij toekomst € 3,90
Voor een jongere met een licht verstandelijke beperking (LVB) die te maken heeft (gehad) met jeugdbescherming en/of -reclassering is het een hele opgave om op je achttiende een huishouden op poten…
Deel je dilemma's € 3,90
Bij Expertisecentrum William Schrikker hebben ze positieve ervaringen met het ‘moreel beraad’: een overleg waarin dilemma’s worden besproken. Jos Zeegers vertaalt zijn enthousiasme in een…
Jongvolwassene wordt gestraft als puber € 3,90
Sinds de komst van het ‘adolescentenstrafrecht’ in 2014 krijgt Marlous de Vos, uitvoerder van jeugdreclasseringsmaatregelen, steeds meer te maken met ‘oudere jongeren’. Wat betekent het…
Stop de georganiseerde ontrouw! € 3,90
In het proces dat voorafgaat aan de plaatsing in de gesloten jeugdzorg toont de hulpverlening zich ontrouw. De visie van gz-psychologen Yvette de Beer en Jos Zeegers. ‘Veiligheid bestaat niet…
Werk aan een goede werkalliantie € 3,90
Kun je als forensisch sociale professional een goede relatie met cliënten ontwikkelen bij toezicht? En moet je dat wel willen? Volgens Anneke Menger en Andrea Donker is het slimmer om te streven…

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Cliënt én hulpverlener kunnen méér
Cliënt én hulpverlener kunnen méér € 3,90
Wat zou er gebeuren als je jongeren met een licht verstandelijke beperking vooral aanspreekt op hun positieve kenmerken, zonder hun beperkingen te negeren? Uit een recent Nederlands onderzoek…
Digitaal aansluiten bij belevingswereld
Digitaal aansluiten bij belevingswereld € 3,90
Jouw Omgeving maakt digitaal behandelen mogelijk én zorgt dat iedereen die betrokken is bij een cliënt belangrijke informatie kan delen. Is dit digitale hulpmiddel straks onmisbaar in de…
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar? € 3,90
Stel, je hebt als beroepskracht of instelling een jongere als cliënt met een verstandelijke beperking, die gedragsstoornissen vertoont en worstelt met zijn verleden en zijn gezinssysteem. Wat…
Realistisch beeld van zelfredzaamheid
Realistisch beeld van zelfredzaamheid € 3,90
In hoeverre berust de zelfredzaamheid van cliënten op eigen kracht en in welke mate krijgen zij ondersteuning van hun netwerk en/of professionals? De ZRM-Krachtenwijzer toont de krachtenverdeling…
Wat ging er mis met Christel?
Wat ging er mis met Christel? € 3,90
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben doorgaans weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Volgens Piet Geert Nicolay is…
‘Elk gezin moet hier hard werken’
‘Elk gezin moet hier hard werken’ € 3,90
In Friesland wonen gezinnen waarvan één of beide ouders een licht verstandelijke beperking hebben samen in één straat. Anderhalf jaar krijgen ze een zeer intensieve behandeling. Werkt dat?…

Sozio 5 - 2015

Beter studieklimaat voor student met psychische problemen
Beter studieklimaat voor student met psychische problemen € 3,90
Ongestoord studeren
Haal jongens en meiden uit elkaar (kanttekeningen bij een vanzelfsprekendheid)
Haal jongens en meiden uit elkaar (kanttekeningen bij een vanzelfsprekendheid) € 3,90
Gemengde groepen zijn in de jeugdzorg een vanzelfsprekendheid. Maar is het wel zo verstandig om jongens en meisjes bij elkaar te plaatsen? En dat in een tijd dat (herhaling van) seksueel…

Sozio 4 - 2015

'We are the people you love to hate' (Jeugdbescherming in Amsterdam)
'We are the people you love to hate' (Jeugdbescherming in Amsterdam) € 3,90
Bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam kiezen ze tegenwoordig écht voor het kind. Sozio zoekt uit wat dat inhoudt. Over opzettelijk vooringenomen hulpverleners, een vader die zijn vader vermoordde…
Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders
Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders € 3,90
‘Papa, wanneer kom je weer? Ik mis je’
Friesland pakt kindermishandeling anders aan
Friesland pakt kindermishandeling anders aan € 3,90
Krijgt voorbeeld navolging?
Wat is 'het belang van het kind'?
Wat is 'het belang van het kind'? € 3,90
Nadenken over ethische kwesties

Ouderschapskennis 2008-1

Ouderbegeleiding op de grens van de vg- en ggz-sector: ontwikkelingsvragen van ouders van kinderen met ‘special needs’ € 3,90
‘Ouderschap van kinderen met een handicap en/of psychiatrische problematiek is zwaar ouderschap. Gespecialiseerde hulpverlening kan een aantal problemen van deze kinderen en ouders zeker verhelpen…

Ouderschapskennis 2008-2

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding € 3,90
Over de overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreerde benadering.

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

Een hardnekkige erfenis
Een hardnekkige erfenis € 3,90
Huiselijk geweld is als domino: je tikt het eerste steentje aan en elke nieuwe generatie dondert om, besmet door de verwoestende cyclus van geweld. Hoe kan slaan, schoppen, kleineren en misbruiken…