De wijk

Sozio 3 - 2018

De ‘achter de deur’-aanpak - Vroeg eropaf, dat werkt
De ‘achter de deur’-aanpak - Vroeg eropaf, dat werkt € 3,90
De Vroeg Eropaf-aanpak brengt huurders met een betalingsachterstand vroeg in contact met sociale professionals. We weten al tientallen jaren dat dit vruchten afwerpt. ‘Begin kleinschalig en…
Interview met Sozio-columniste Nynke Andringa - ‘De visie klopt gigantisch’
Interview met Sozio-columniste Nynke Andringa - ‘De visie klopt gigantisch’ € 3,90
‘Een dijk van een wijkteam’ wilde ze neerzetten in Leeuwarden. Dat lukte Nynke Andringa in 2014, 2015 en 2016. De Sozio-columniste vertelt waarom het daarna toch misging.
Vroegsignalering van schulden - Stel altijd een vraag over geld
Vroegsignalering van schulden - Stel altijd een vraag over geld € 3,90
Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. ‘Wij moeten…

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

De effectiviteit van doelloze aansluiting
De effectiviteit van doelloze aansluiting Gratis
Pleidooi voor jongerenwerk | Jongerenwerk is in staat jongeren te volgen, in plaats van andersom. Dit geeft een enorm voordeel: jongerenwerkers zien jongeren in hun 'oorspronkelijke doen'. Gekaderde…
De werelden van kinderen verbinden
De werelden van kinderen verbinden € 3,90
Initiatiefnemer Leo Pauw over 'De Vreedzame Wijk' | Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen, ouders, professionals, bewoners…
Dilemma's van een wijkcoach
Dilemma's van een wijkcoach € 3,90
Leren van elkaar in het 'Wat-werkt-gesprek' | Wijkcoaches zijn aanwezig in de wijken en aan de keukentafel, maar een eenduidige aanpak hanteren ze zelden. Hoe maak je van een nest met vogels van…
Gebruik je boerenverstand
Gebruik je boerenverstand € 3,90
De opinie van Marc Räkers | Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent op henzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die…
Gemeente moet leren om te transformeren
Gemeente moet leren om te transformeren € 3,90
'Zoeken van horloge leidde tot vertrouwen' | Het is een valkuil om het leerproces in de transformatie uitsluitend te richten op de wijkteams. De vraag 'wat moet ik anders gaan doen?' geldt niet alleen…
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer?
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer? € 3,90
De Leeuwarder aanpak | Al in 2004 zette Leeuwarden de eerste stappen op weg naar wat nu sociale wijkteams zijn die voor veel andere gemeenten als voorbeeld dienen. Nynke Andringa en Astrid de Bue…
Wat knelt er in het wijkteam?
Wat knelt er in het wijkteam? € 3,90
Tien onderzoeken, vijf knelpunten | Behalve positieve ervaringen beschrijven recente onderzoeken naar het functioneren van sociale wijkteams ook waar de schoen wringt. Vincent de Waal duikt in tien…
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat?
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat? € 3,90
Een verkenning in Amsterdam | Kunnen wijkgericht werken en herstelondersteunend werken méér van elkaar leren en elkaar wellicht aanvullen? Een verkenning in Amsterdam. 'Meerdere kernwaarden…
Wordt de belofte ingelost?
Wordt de belofte ingelost? € 3,90
Het sociale wijkteam en maatwerk | De druk was groot, de verwachtingen waren hooggespannen. Hoe deden de sociale wijkteams het in 2015? Wordt de belofte van maatwerk - zo belangrijk in de…
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik € 3,90
'Ik weet niet of wij daar ook van zijn' | Problematisch gebruik van alcohol en drugs speelt regelmatig een rol in de problemen waar wijkteams tegenaan lopen, maar ze blijken het weinig te signaleren.…

Sozio 1 - 2015

Een eindje samen oplopen
Een eindje samen oplopen € 3,90
In Zeist krijgen gezinnen met verschillende problemen een steuntje in de rug van betrokken vrijwilligers die een tijdje met hen optrekken. Hoe gaat dat in zijn werk en wat betekent de ondersteuning…
Een leven als een kaartenhuis: stutten helpt niet. Cement tussen de muren wel!
Een leven als een kaartenhuis: stutten helpt niet. Cement tussen de muren wel! € 3,90
Werken in wijkteams is nog geen garantie voor een effectieve samenwerking door hulpverleners. Hoe krijg je dit voor elkaar? En wat zijn manieren om te zorgen dat de burger in zijn kracht komt of…

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Interview Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA
Interview Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA € 3,90
Hij liet zich fotograferen voor een sloopkogel en stuurde de politiek verantwoordelijke wethouders en ministers een lijst met namen van kinderen op de wachtlijst. ‘Want de politiek moet weten met…
Naastbetrokkenen in de langdurige zorg
Naastbetrokkenen in de langdurige zorg € 3,90
Om de eigen kracht van cliënten te stimuleren, bevordert de ggz het betrekken van hun naasten. Maar mensen met een ernstige psychische aandoening hebben vaak een klein netwerk en geraken vaak in een…
Wmo biedt kansen
Wmo biedt kansen € 3,90
Met de transitie in 2015 gaat er veel veranderen voor hulpverleners. Aan wie gaan gemeenten zorg opdrachten voor cliënten verlenen? Aan de al bestaande organisaties met medewerkers in loondienst? Of…

Sozio 6 - 2014

Straatcultuur: conflict of contact?
Straatcultuur: conflict of contact? € 3,90
In veel steden kampen wijken met aanhoudende overlast door jongeren uit de straatcultuur. Groepen Marokkaanse jongeren zijn daarbij stevig vertegenwoordigd. Wijkcoach Mathijs Zwinkels, die de…

Sozio 1 - 2013

Dienstverlening bewindvoerders
Dienstverlening bewindvoerders € 3,90
Wanneer mensen door een lichamelijk of geestelijke beperking hun eigen financiën niet meer kunnen beheren, kan beschermingsbewind worden ingesteld. Welke knelpunten zijn er bij de uitvoering van…
Marie Muller Lulofs sociale pioniers
Marie Muller Lulofs sociale pioniers € 3,90
Het aantal arme mensen en huishoudens in Nederland neemt toe. De begrippen schulden en hulpverlening vallen daarbij steeds vaker. Dat doet denken aan Marie Muller Lulofs, de pionier van de…

Sozio 2 - 2013

Pier-de Boer pionier sociaal werk
Pier-de Boer pionier sociaal werk € 3,90
Pier de Boer (1884-1945), pionier sociale werkvoorziening.
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk € 3,90
De praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ) kan een brug slaan tussen de praktische huisartsgeneeskunde en de psychosociale zorg/psychiatrie.  
Studiereis VS rond herstelgerichte zorg
Studiereis VS rond herstelgerichte zorg € 3,90
Wat kunnen we leren van hun herstelgerichte zorg, peer support, consumer run organizations en ervaringsdeskundigheid? Met die vraag als uitgangspunt bezocht een groep docenten, onderzoekers…

Sozio 3 - 2013

Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling € 3,90
Huiselijk geweld en kindermishandeling: een immens maatschappelijk vraagstuk waar een passend antwoord nog niet op is gevonden. Gemeenten krijgen met de decentralisaties in 2015 de integrale…

Sozio 108 - 2012

Geschiedenis woningcorporaties sociale pioniers
Geschiedenis woningcorporaties sociale pioniers € 3,90
In de krant lezen we nogal eens over financieel wanbestuur bij woningcorporaties. De oorspronkelijke missie van deze woningbouwverenigingen lijkt daarbij achter de horizon verdwenen. Waarvoor…
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer € 3,90
In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van…
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun participatie in de samenleving? Een Utrechts project leert hoe je vermaatschappelijking kunt bevorderen maar ook wat voor…
Een beroep op de burger Gratis
Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?
Sociaal en Cultureel Rapport 2012
De sociale staat van de gemeente
De sociale staat van de gemeente Gratis
Lokaal gebruik van de SCP-leefsituatie-index.

Sozio 105 - 2012

Oscar Guermonprez pionier sociaal werk
Oscar Guermonprez pionier sociaal werk € 3,90
Oscar Guermonprez is ruim veertig jaar actief geweest in het volkshogeschoolwerk. Hij stond aan de
Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening
Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening € 3,90
Het is goed dat outreachende werkwijzen als Eropaf! en Achter de voordeur weer meer de ruimte krijgen. Maar Sjef de Vries vraagt zich tegelijkertijd af of de hoog gespannen verwachtingen ingelost…
Samenwerking zorg en welzijn in de wijk
Samenwerking zorg en welzijn in de wijk € 3,90
 Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? ‘Een
schakelende professional is vooral een netwerker.’

Sozio 109 - 2012

De ondersteuner van de ervaringsdeskundige
De ondersteuner van de ervaringsdeskundige € 3,90
Zorginstellingen en maatschappelijke opvang werken steeds meer met ervaringsdeskundigen. Deze worden ondersteund door een ondersteuner. Hoe ziet deze ondersteuning in er in de praktijk uit?
De sociaal werker in Chili werkt multidisciplinair
De sociaal werker in Chili werkt multidisciplinair € 3,90
Moet er één brede basisopleidingkomen in het sociaalagogisch domein? Die vraag houdt de gemoederen al een tijd bezig. Michiel Lochtenberg studeerde een tijd in Chili en doet verslag van…

Sozio 99 - 2011

Herman Milikowski pionier sociaalwerk
Herman Milikowski pionier sociaalwerk € 3,90
In februari veroorzaakte de PVV van Geert Wilders commotie door te stellen dat asocialen naar ‘tuigdorpen’ verbannen moeten worden. Daarmee laaiden de discussies over het thema
Samenwerking jongerenwerk politie
Samenwerking jongerenwerk politie € 3,90
Het begon met een experiment, zo’n twaalf jaar geleden. In Zwolle gaan de jongerenwerker en de wijkagent samen op pad. Heeft dat geen nadelig effect op het vertrouwen dat je als jongerenwerker
Tuigdorpen Wilders
Tuigdorpen Wilders € 3,90
Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we…
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen € 3,90
Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we…

Sozio 103 - 2011

Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen
Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? Sozio bericht in een reeks artikelen over deze samenwerking in drie wijken in een middelgrote stad. In dit artikel worden…

Sozio 100 - 2011

Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional
Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional € 3,90
Het zijn roerige tijden voor de welzijnssector. De Wmo brengt veranderingen mee en nu heeft ook Welzijn Nieuwe Stijl haar intrede gedaan. Hoe gaan we vorm geven aan het welzijnswerk in de toekomst?…

Sozio 102 - 2011

Aanpak eenzaamheid senioren
Aanpak eenzaamheid senioren € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? 
Outreachende vernieuwing sociale sector
Outreachende vernieuwing sociale sector € 3,90
De Stichting Eropaf! wil de handelingsverlegenheid van hulpverleners doorbreken en het sociaal werk weer opnieuw inhoud geven. Eropaf! 3.0 is het openingsstatement van een nieuwe fase van een…

Sozio 90 - 2009

Intergenerationele activiteiten op wijkniveau
Intergenerationele activiteiten op wijkniveau € 3,90
Het begon een paar geleden met een uitstapje van ouderen uit een woon-zorgcentrum waarbij naburige schoolkinderen letterlijk een handje hielpen. Inmiddels uitgegroeid tot een heus project…

PIP 43 - 2008

5 indicatoren voor de beslissing waar je je kind wilt laten opgroeien
5 indicatoren voor de beslissing waar je je kind wilt laten opgroeien € 3,90
Uit monitoronderzoeken komen steden steevast als ‘onveilig’ en ‘kindonvriendelijk’ tevoorschijn. Vooral ambitieuze stadsbewoners lijken zich deze boodschap aan te trekken. Maar gelukkig…

PIP 41 - 2008

Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit
Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit € 3,90
Sport moet bijdragen aan de integratie van allochtone jongens en meisjes, zo vinden politici en beleidsmakers. Maar binnen veel ‘witte’ sportverenigingen voelen deze jongeren zich niet op hun…

Sozio 81 - 2008

Daklozen zelfbeheer
Daklozen zelfbeheer € 3,90
Niet verslaafd aan drank of drugs, geen psychiatrische problemen, wél dakloos. Een aantal Amsterdamse onbehuisden heeft het initiatief genomen om opvang in zelfbeheer te organiseren voor deze…
De rol van  godshuizen in de civil society
De rol van godshuizen in de civil society € 3,90
Samenwerking tussen geloofsgemeenschappen leidt in Amsterdamse achterstandswijken tot sociale cohesie en verbinding tussen bevolkingsgroepen. Hans Krikke doet verslag van de vele

Sozio 83 - 2008

Behandeling in de wijk gehandicaptenzorg
Behandeling in de wijk gehandicaptenzorg € 3,90
Vijf jaar geleden startte Lijn 5 in de Utrechtse wijk Overvecht een kleinschalige vorm van behandeling en begeleiding van licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Inmiddels hebben bijna zeventig…

Sozio 76 - 2007

Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen
Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen € 3,90
Het voorzieningenniveau op het platteland – maar ook in stadswijken – staat onder druk. Ontmoetingsplekken, winkels, scholen en zorginstellingen zijn lang niet altijd meer te vinden in

Sozio 77 - 2007

Wmo en burgerbetrokkenheid
Wmo en burgerbetrokkenheid € 3,90
Vanuit de Wmo is het onderwerp participatie aan de beurt. Inwoners, bestuurders, politici

Sozio 79 - 2007

Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding in probleemwijken € 3,90
Hoe stap je een gezin binnen dat niet zelf om hulp heeft gevraagd, maar vooral volgens de omgeving tot over de oren in de problemen zit? Lindenhout, een jeugdzorgorganisatie in Gelderland en…

Sozio 4 - 2017 (LVB Special)

Op mijn hoede bij een vrouw met een LVB
Op mijn hoede bij een vrouw met een LVB € 3,90
De moderne hulpverlener biedt hulpverlening op maat. Koen Kuijper, ambulant woonbegeleider bij Amerpoort, vertelt hoe hij dat doet bij Marijke, een vrouw met een LVB. ‘Zij is in wezen een goed…
Wederkerigheid is een winkel
Wederkerigheid is een winkel € 3,90
Ook van mensen met een LVB mag verantwoordelijkheid voor hun eigen leven worden verwacht, nu Nederland is veranderd van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Maar de succesfactor is…
‘Ik heb hier veel geleerd’
‘Ik heb hier veel geleerd’ € 3,90
Hoe help je als Justitiële Jeugdinrichting (JJI) voorkomen dat een jongere met een LVB opnieuw de fout in gaat? Sinds 2013 zetten de JJI’s in op een positieve benadering, zoals in Lelystad. Het…

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

Hoe veilig ben je in het asielzoekersgezin?
Hoe veilig ben je in het asielzoekersgezin? € 3,90
Hoe zorgen asielopvangcentra en hulpverlening voor de veiligheid binnen asielzoekersgezinnen? Een recent onderzoek toont aan dat er ruimte is voor verbetering. ‘Er kan meer winst…

Sozio 2 - 2018

Aanpak laaggeletterdheid - Gaat het echt gebeuren?
Aanpak laaggeletterdheid - Gaat het echt gebeuren? € 3,90
Sociale wijkteams lijken een aangewezen partij om laaggeletterdheid te signaleren, maar in de praktijk valt dat tegen. Soms zijn andere problemen van bewoners urgenter, en soms zijn medewerkers bang…

Sozio 5 - 2018

Samen ten strijde tegen stalking
Samen ten strijde tegen stalking € 3,90
De afgelopen twee jaar deden zes student-onderzoekers onderzoek naar de aanpak van stalking (met name door ex-partners). Ze verdiepten zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen…
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat?
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat? € 3,90
De overheid wil dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Toch kiezen verschillende voetballers met een verstandelijke beperking en hun ouders bewust voor een voetbalclub die alleen…
Als ik hem was... € 3,90
Methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.
De vormgeving van sociale (wijk)teams
De vormgeving van sociale (wijk)teams Gratis
Inrichting, organisatie en vraagstukken

Bureau Beke

Radicalisering in de gemeente Arnhem
Radicalisering in de gemeente Arnhem Gratis
Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam Gratis
Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen

Sozio 3 - 2014

Kloof tussen leefwereld en systeemwereld
Kloof tussen leefwereld en systeemwereld € 3,90
Hoe ervaren bijstandsgerechtigden re-integratietrajecten?

Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014

Generalist aan de keukentafel, specialist in het team
Generalist aan de keukentafel, specialist in het team € 3,90
Hoe gaan de wijkteams te werk, wanneer verwijzen ze door naar specialistische hulp en in hoeverre blijven ze zelf de regie houden? Een rondgang in drie gemeenten.
Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven
Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven € 3,90
Bij de transitie verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van de overheid/provincie naar de gemeenten. Aart Smid betoogt dat…
Sociale professional, weet wat er speelt! (Handige tips en tricks)
Sociale professional, weet wat er speelt! (Handige tips en tricks) € 3,90
De decentralisaties: nog een paar maanden en ze zijn een feit! En daarmee zetten we met elkaar (gemeenten, zorgen welzijnsorganisaties en professionals) flinke stappen richting de…
Warmdraaien voor Participatiewet
Warmdraaien voor Participatiewet € 3,90
Op 1 januari 2015 klinkt het startschot voor de Participatiewet. Van mensen met een arbeidsbeperking wordt dan verwacht dat zij instromen op de arbeidsmarkt. Uitgaan van mogelijkheden is daarbij het…

Sozio 4 - 2014

Maatwerk (het inrichten van en het werken met sociale wijkteams)
Maatwerk (het inrichten van en het werken met sociale wijkteams) € 3,90
Het is onrustig in de voorbereiding op de decentralisaties van het sociale domein. De sociale wijkteams zijn het antwoord waar veel gemeenten mee komen. Wat komt er allemaal kijken bij het werken met…

Sozio 2 Special Sociale Wijkteams - 2014

De reflectieve professional
De reflectieve professional € 3,90
De zorg voor jeugd verandert in hoog tempo. Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de bijbehorende transformatie komen de sociale wijkteams op. Vanuit deze teams verlenen zogenoemde 'generalisten'…
Gevestigde belangen blokkeren vernieuwingen in zorg en welzijn
Gevestigde belangen blokkeren vernieuwingen in zorg en welzijn € 3,90
Er moeten nog veel obstakels uit de weg worden geruimd, willen de sociale wijkteams aan de hoge verwachtingen voldoen. Dat zegt sociaal ondernemer Daniël Giltay Veth. Hij was al bij veel innovatieve…
Helpt de transitie de jeugdzorg vooruit?
Helpt de transitie de jeugdzorg vooruit? € 3,90
Er is veel te doen over de veranderingen in de jeugdzorg. Over de vraag of die transitie tot verbeteringen zal leiden, zijn de meningen sterk verdeeld. Lisa de Vries, afgestudeerd MWD’er aan de…
Strafbaar stellen prostitutie helpt onrecht niet de wereld uit
Strafbaar stellen prostitutie helpt onrecht niet de wereld uit € 3,90
Om mensenhandel tegen te gaan, trekken gemeenten vergunningen van prostituees in. Volgens Aukje muis is dat niet de juiste weg. Ze pleit voor een model als in Nieuw-Zeeland: decriminalisatie en de…
‘Bouw het stelsel niet op uitzonderingen’
‘Bouw het stelsel niet op uitzonderingen’ € 3,90
Peter Paul Doodkorte, partner bij Vondel en Nassau, is een veelgevraagd spreker over jeugdzorg en de transities. Binnenkort is hij dagvoorzitter tijdens het congres De kracht van het sociale…

Sozio 4 - 2015

Dit werkt in een multiprobleemgezin
Dit werkt in een multiprobleemgezin € 3,90
Ervaringen in Rotterdam

Sozio 5 - 2015

'Ga doen waarvoor je ooit dit vak koos'
'Ga doen waarvoor je ooit dit vak koos' € 3,90
De transitie biedt sociaal werkers dé kans om terug te keren naar de oerbron van hun werk, zegt Michel ten Vaarwerk (docent bij Windesheim). ‘Gewoon steun geven, het mag weer.’
Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen
Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen € 3,90
Kijk niet weg, sociaal werker

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

'Geparticipeerd worden' bestaat niet
'Geparticipeerd worden' bestaat niet € 3,90
Participeren is iets wat je zelf moet doen, niemand kan 'geparticipeerd worden'. Daarom is het belangrijk goed te zoeken hoe sterk iemands beweegredenen zijn om zijn participatie vorm te geven. De…
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar € 3,90
Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en nah en nu ook bij mensen met lvb en…
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat?
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat? € 3,90
Buurtbemiddeling in etnisch en cultureel gemengde buurten is een vak apart. Leila Jaffar en Radi Suudi geven praktische tips.
Nu nog rekening houden met de professional
Nu nog rekening houden met de professional € 3,90
Het is geen wonder dat sociale wijkteams nog niet de verbeteringen realiseren die bij de start beoogd werden. In de organisatie en werkprocessen wordt onvoldoende rekening gehouden met variabiliteit…
Richtwijzer bij scheidingen
Richtwijzer bij scheidingen € 3,90
Een echtscheiding is voor ouders en kinderen een extreem ingrijpende gebeurtenis. Vaak verschijnen er al snel allerlei goedbedoelende buitenstaanders ten tonele. Marjanna Boesenkool en…
Wees problemen te snel af
Wees problemen te snel af € 3,90
Krachtgericht werken gaat uit van iemands mogelijkheden, en niet van zijn beperkingen. Zo'n aanpak wint in deze tijd natuurlijk aan populariteit. Dirk den Hollander  belicht twee voorbeelden…

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

'Huisuitzetting is gevolg van tekortschieten'
'Huisuitzetting is gevolg van tekortschieten' € 3,90
Een huisuitzetting verergert de misère voor alle betrokkenen, inclusief de woningcorporatie en de gemeente. Dat stelt Sylvita Meertens namens het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, waar sinds 2011…
Het kan nog beter
Het kan nog beter € 3,90
Veilig Thuis - ontstaan uit een fusie van de AMK's (Advies- en Meldpunten Kindermishandeling) en de Steunpunten Huiselijk Geweld - pakt in 26 regio's huiselijk geweld aan. Wat voor meldingen komen…
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn'
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn' € 3,90
'Geen zinnig mens is tegen weerbaarheid van slachtoffers van geweld. Maar moeten daders en professionals niet ook weerbaar zijn?' De visie van Janine Janssen, lector 'Veiligheid in…
Wijkteams leren steeds meer
Wijkteams leren steeds meer € 3,90
In verschillende wijkteams is behoefte aan deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook professionals die geen expert zijn, vragen om basiskennis over niet-aangeboren…

Sozio 2 - 2016

De kracht van verhalen
De kracht van verhalen € 3,90
Hoe werkt storytelling, een methode om te verduidelijken, verbinden en veranderen? En hoe is deze toe te passen? Anne Czyzewski en Jolet Swagers zetten de drie voordelen van storytelling op een rij.
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing € 3,90
In Nederland worden gezinnen die geen dak meer boven hun hoofd hebben, soms uit elkaar gehaald. Dat is onwenselijk want onmenselijk, vindt Albert Jan Kruiter.

Sozio 3 - 2017

'Eerst verbind je, dan laat je los'
'Eerst verbind je, dan laat je los' € 3,90
Nu de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd naderen, vindt een grote uitstroom plaats van ervaren krachten. Zo werkte Riet Knaapen (65) in juni voor het laatst als innovatie- en…