GGZ

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Meisjes in de gesloten jeugdzorg
Meisjes in de gesloten jeugdzorg € 3,90
Uit praktijkonderzoek binnen de gesloten jeugdzorg blijkt dat de onderlinge sfeer in de leefgroep voor meisjes extra belangrijk is. Hoe komt dat en wat kunnen pedagogisch medewerkers daarmee doen?…

Sozio 3 - 2013

Eens verslaafd, altijd verslaafd
Eens verslaafd, altijd verslaafd € 3,90
Hulpverleners in de verslavingszorg zien zich geconfronteerd met het chronische karakter van verslaving. Ook na een succesvolle behandeling lukt het veel cliënten niet om duurzaam abstinent te…

Sozio 6 - 2013

Contextuele benadering binnen psychiatrie
Contextuele benadering binnen psychiatrie € 3,90
Niet oordelen maar inzicht geven

Sozio 1 - 2013

Hulpverlening aan pedofielen
Hulpverlening aan pedofielen € 3,90
Er moet meer en betere voorlichting over pedofilie komen. Daarmee kan de hulpverlening aan pedofielen verbeteren want dat is hard nodig. En pedofilie en pedoseksualiteit worden ten onrechte over…

Sozio 2 - 2013

Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk € 3,90
De praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ) kan een brug slaan tussen de praktische huisartsgeneeskunde en de psychosociale zorg/psychiatrie.  

Sozio 109 Special Interculturele hulpverlening - 2012

De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen
De toegankelijkheid van jeugd-ggz voor migrantenkinderen € 3,90
In 2010 publiceerden we onderzoeksresultaten waaruit bleek dat de jeugd-ggz migrantenkinderen slecht bereikt. Dit onderzoek haalde alle kranten en het NOS Journaal. Er werden Kamervragen gesteld…
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten
Onderwijs inbedding en arbeid voor migranten € 3,90
De ggz-instelling AlleKleur specialiseert zich in hulp aan cliënten uit migrantengroepen. Daarbij hanteert de instelling een methode waarbij behandeling wordt gecombineerd met werken, onderwijs en…

Sozio 109 - 2012

Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen
Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners; voordelen en nadelen € 3,90
Ervaringsdeskundige hulpverleners gebruiken hun eigen ervaringen bij het ondersteunen van cliënten. Welke voordelen biedt deze zelfonthulling en welke valkuilen moet je zien te vermijden?

Sozio 108 - 2012

Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun participatie in de samenleving? Een Utrechts project leert hoe je vermaatschappelijking kunt bevorderen maar ook wat voor…

Sozio 106 - 2012

Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg
Over het-werk van de docent in de gesloten jeugdzorg € 3,90
Werken als docent op een interne residentiële school is niet gemakkelijk. Veel leerlingen zijn lang niet naar school geweest en komen binnen met ernstige gedrags- en verslavingsproblemen. Hoe…

Sozio 105 - 2012

Samenwerking zorg en welzijn in de wijk
Samenwerking zorg en welzijn in de wijk € 3,90
 Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? ‘Een
schakelende professional is vooral een netwerker.’

Sozio 103 - 2011

Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen
Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? Sozio bericht in een reeks artikelen over deze samenwerking in drie wijken in een middelgrote stad. In dit artikel worden…
Kees Trimbos pionier sociaal werk
Kees Trimbos pionier sociaal werk € 3,90
Trimbos is een begrip. Het is de naam van het landelijke kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Dat Kees Trimbos vijftig jaar geleden nationaal…
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk € 3,90
Een onderzoek naar huisverboden in Friesland laat zien, dat zowel ‘slachtoffers’ als plegers van huiselijk geweld kampen met diverse problemen: werk- en financiële problemen, psychiatrische

Sozio 102 - 2011

Aanpak eenzaamheid senioren
Aanpak eenzaamheid senioren € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? 

Sozio 95 - 2010

Interventies bij kindermishandeling
Interventies bij kindermishandeling € 3,90
Wat kunnen burgers en overheid ondernemen tegen kindermishandeling? En wat is in het bijzonder de rol van de jeugdgezondheidszorg (jgz). ‘Meldcodes zijn bekend maar worden in de praktijk te…

Sozio 90 - 2009

Ervaringsdeskundigheid als vak
Ervaringsdeskundigheid als vak € 3,90
De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz komt steeds vaker voor. Dat is een goede ontwikkeling maar nog niet iedere cliënt van de geestelijke gezondheidszorg is een ervaringsdeskundige, stelt

Ouderschapskennis 2007-1

Opvoedingsondersteuning die helpt
Opvoedingsondersteuning die helpt € 3,90
Opvoedingsondersteuning staat volop in de belangstelling. De auteur bespreekt de maatschappelijke achtergrond van deze aandacht voor opvoeden en opgroeien en de huidige praktijk. Vervolgens onderzoekt…

Sozio 73 - 2006

De unieke werkwijze van NOAGG
De unieke werkwijze van NOAGG € 3,90
NOAGG (Nationale Organisatie voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) startte begin 2005 met een uniek concept binnen de ggz: nagenoeg alle behandelaars en cliënten zijn niet-westerse…
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers € 3,90
Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor…

Sozio 69 - 2006

Methodiek_ACT
Methodiek_ACT € 3,90
De behandelmethode act staat volop in de belangstelling binnen de ggz en de verslavingszorg. Psychiater Tatijana Malesevic schetst de ontstaansgeschiedenis en werkwijze ervan.
Samenwerking ggz en verslavingszorg
Samenwerking ggz en verslavingszorg € 3,90
Instellingen voor ggz en verslavingszorg werken in toenemende mate samen. Niet in de laatste plaats vanwege het werken met cliënten met dubbeldiagnose. Interim-manager Angeline Miedema is in…
Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen
Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen € 6,90
De betekenis van rehabilitatie wordt in dit Cahier herhaaldelijk geformuleerd. Elke auteur tracht vanuit zijn of haar discipline te verwoorden wat deze ‘filosofie van vermaatschappelijking’…

Sozio 3 - 2017

'Nabijheid' is niet zaligmakend
'Nabijheid' is niet zaligmakend € 3,90
Het begrip 'nabijheid' speelt in de transitie en transformatie van het sociale domein een cruciale rol. Maar het versterken van de kwaliteit gaat vooral over toegankelijkheid en responsiviteit,…
Tijd voor een Citizens Academy
Tijd voor een Citizens Academy € 3,90
Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun…

Bureau Beke

Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam Gratis
Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar € 3,90
Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en nah en nu ook bij mensen met lvb en…
CAO GGZ (Onderhandelingsresultaat 22-05-2015)
CAO GGZ (Onderhandelingsresultaat 22-05-2015) Gratis
CAO GGZ

Sozio 5 - 2016 (Special Huiselijk Geweld)

Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn'
Over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): 'Ook professional moet weerbaar zijn' € 3,90
'Geen zinnig mens is tegen weerbaarheid van slachtoffers van geweld. Maar moeten daders en professionals niet ook weerbaar zijn?' De visie van Janine Janssen, lector 'Veiligheid in…

Sozio 5 - 2018

Wat is jouw eigen ervaring, professional?
Wat is jouw eigen ervaring, professional? € 3,90
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en sociaal werk is van groot belang en dat wordt inmiddels erkend. Er zijn speciale opleidingen, en ervaringsdeskundige professionals vinden steeds…

Sozio 3 - 2014

Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen)
Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen) € 3,90
Spel kan de kwaliteit van leven van een dementerende oudere vergroten. Erik Alink beschrijft hoe dit gaat en wat daarbij de rol is van de zorgverlener.

Ouderschapskennis 2010-1

'Goede ouder'-ervaringen creëren met videohometraining
'Goede ouder'-ervaringen creëren met videohometraining € 3,90
Videohometraining is een vorm van intensieve ambulante (thuis)behandeling. Het uitgangspunt is de natuurlijke communicatie tussen ouders en kinderen. De focus ligt hierbij op wat er al goed gaat in…

Sozio 4 - 2014

Interview Luuc Smit, auteur boek over hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen
Interview Luuc Smit, auteur boek over hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen € 3,90
Het stoort hem dat we in Nederland het woord trauma zo makkelijk gebruiken. Daardoor gaan we er aan voorbij dat de meeste mensen schokkende ervaringen op een natuurlijke manier verwerken.…

Sozio 4 - 2015

Dit werkt in een multiprobleemgezin
Dit werkt in een multiprobleemgezin € 3,90
Ervaringen in Rotterdam

Participatie en Herstel 2015-3

Herstel in de Basis GGZ
Herstel in de Basis GGZ Gratis
Sinds de nieuwe inrichting van de GGZ per 1 januari 2014 is ook de zorg voor cliënten met chronische, maar stabiele, problematiek gewijzigd. Deze zorg verschuift naar de Basis GGZ en de…

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

'Benoem het gebrek aan concentratie' € 3,90
Wie denkt dat de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) alleen maar heroïneverslaafde draaideurcriminelen met een jarenlange delictgeschiedenis begeleidt, heeft het mis. Steeds vaker komen…
Stop de georganiseerde ontrouw! € 3,90
In het proces dat voorafgaat aan de plaatsing in de gesloten jeugdzorg toont de hulpverlening zich ontrouw. De visie van gz-psychologen Yvette de Beer en Jos Zeegers. ‘Veiligheid bestaat niet…

Sozio 6 - 2015

Over seks moet je praten (óók met lastige jongeren)
Over seks moet je praten (óók met lastige jongeren) € 3,90
Er is durf nodig om niet alleen de misbruikcijfers over jongeren in de jeugdzorg bespreekbaar te maken, maar ook de normale seksualiteit van jongeren. En het agogisch onderwijs moet aankomende…

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Cliënt én hulpverlener kunnen méér
Cliënt én hulpverlener kunnen méér € 3,90
Wat zou er gebeuren als je jongeren met een licht verstandelijke beperking vooral aanspreekt op hun positieve kenmerken, zonder hun beperkingen te negeren? Uit een recent Nederlands onderzoek…
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar? € 3,90
Stel, je hebt als beroepskracht of instelling een jongere als cliënt met een verstandelijke beperking, die gedragsstoornissen vertoont en worstelt met zijn verleden en zijn gezinssysteem. Wat…
Realistisch beeld van zelfredzaamheid
Realistisch beeld van zelfredzaamheid € 3,90
In hoeverre berust de zelfredzaamheid van cliënten op eigen kracht en in welke mate krijgen zij ondersteuning van hun netwerk en/of professionals? De ZRM-Krachtenwijzer toont de krachtenverdeling…
Wat ging er mis met Christel?
Wat ging er mis met Christel? € 3,90
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben doorgaans weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Volgens Piet Geert Nicolay is…
‘Elk gezin moet hier hard werken’
‘Elk gezin moet hier hard werken’ € 3,90
In Friesland wonen gezinnen waarvan één of beide ouders een licht verstandelijke beperking hebben samen in één straat. Anderhalf jaar krijgen ze een zeer intensieve behandeling. Werkt dat?…