Grootouders als pleegouders


Door: Angelika Gessner  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


In de media is veel afgetobd over de vraag of grootouders wel geschikte pleegouders zijn. Het lijkt of het om een nieuw vraagstuk gaat, maar dat is niet zo. In Nederland worden een paar duizend kinderen door hun grootouders opgevoed. Op grond van eigen ervaring en onderzoek betoogt Angelika Gessner dat grootouders vanwege hun familieverwantschap en betrokkenheid zeer geschikte pleegouders zijn, mits zij adequate ondersteuning krijgen.

PIP 31 - 2006

Grootouders als pleegouders

 Volledige uitgave