Meester-gezelsysteem binnen jeugdzorg


Door: Alice van der Pas  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


In het juninummer van PiP Magazine wees jeugdzorgbestuurder Maarten Faas op een zevental knelpunten die in zijn ogen ten grondslag liggen aan de stagnerende hulp aan jeugdigen en ouders.
Volgens ouderbegeleidingsdeskundige Alice van der Pas draait hij met zijn probleemanalyse en verbetertrajecten om de hete brij heen: de verschraling van het uitvoerende werk. Zij stelt een totaal andere oplossing voor: restauratie van het aloude meester-gezelsysteem voor uitvoerende werkers. ‘Met spoed. Het veld snakt ernaar!’, aldus Van der Pas.

PIP 50 - 2009

Meester-gezelsysteem binnen jeugdzorg

 Volledige uitgave