Lokaal gezinsbeleid


Door: Erna Hooghiemstra  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Het taboe op gezinsbeleid heeft een schrale openbare omgeving voor gezinnen in Nederland gecreëerd, zo betoogt Erna Hooghiemstra in haar oratie als lector Jeugd en Gezin aan de Fontys Hogeschool. Met de komst van een ministerie voor Jeugd en Gezin is nu een inhaalslag ingezet. Maar volgens Hooghiemstra komt het lokale gezinsbeleid nog te weinig van de grond. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten zich niet alleen richten op de preventie van opvoed- en opgroeiproblemen, maar kiezen voor een breder perspectief en meer samenwerking met gezinnen.

PIP 51 - 2009

Lokaal gezinsbeleid

 Volledige uitgave