Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)


Door: Wilna Meijer  |  Prijs: € 3,90
Methoden en interventies, Jeugd

 In winkelwagen


In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in peuter- en kleuterklassen is gaan zien. De aandacht verschuift zo van de inhouden die leerkrachten moeten aanbieden vanuit een leerplan of programma, naar de voortgaande uitwisseling van ideeën, rollen en verhalen van
kinderen waarin steeds nieuwe elementen worden verwerkt.

PIP 55 - 2010

Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

 Volledige uitgave