Handreikingen bij de gewetensopvoeding


Door: Tom Kroon  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Terwijl spreken over het geweten in de pedagogiek lange tijd taboe is geweest, groeit tegenwoordig het inzicht dat het geweten in het alledaagse leven een belangrijke rol speelt en dat daarom aan gewetensopvoeding aandacht besteed moet worden. In het aprilnummer van Pedagogiek in Praktijk hield Tom Kroon een pleidooi voor een nieuwe gewetenspedagogiek. In dit vervolgartikel legt hij uit aan welke voorwaarden een goed functionerend geweten voldoet en hoe je kinderen opvoedt tot gewetensvolle personen: door voorleven, gevoelens tonen, expliciteren, uitleggen en grenzen stellen.

PIP 32 - 2006

Handreikingen bij de gewetensopvoeding

 Volledige uitgave