Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)


Door: Wilna Meijer  |  Prijs: € 3,90
Methoden en interventies

 In winkelwagen


In het vorige artikel hebben we kennisgemaakt met Vivian Gussin Paley’s aanpak van het dicteren en dramatiseren van verhalen in peuter- en kleutergroepen. Paley stelt, verwijzend naar Vygotsky, dat ‘het kind in z’n spel een kop groter is dan zichzelf’. Dit is de derde en laatste aflevering over hoe kinderspel – meer dan welke programmagerichte instructie ook – kinderen helpt om
grip te krijgen op de wereld.

PIP 56 - 2010

Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

 Volledige uitgave