Verplichte preventieve opvoedingsondersteuning werkt niet


Door: Elze Valk  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Met enige regelmaat klinkt de roep van politici en bestuurders om verplichte opvoedingsondersteuning aan risicogezinnen. Volgens Elze Valk missen deze voorstellen elke legitimiteit en werken ze discriminatie in de hand. Ongerechtvaardigde inmenging geeft eerder aanleiding tot frustratie en boosheid dan tot empowerment en een meewerkende houding.

PIP 32 - 2006

Verplichte preventieve opvoedingsondersteuning werkt niet

 Volledige uitgave