Mediawijs van beleid naar praktijk


Door: Denise Bontje  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


De afgelopen decennia is er veel veranderd op het gebied van media. De ontwikkelingen gaan razendsnel en naast de ‘oude vertrouwde’ media staan er telkens weer meer ‘nieuwe’ media tot onze beschikking. Ook het gebruik van media is in de loop der tijd veranderd. Gebruikers zijn
niet alleen consument, maar worden steeds meer zelf producent. Wat betekent dit en hoe gaan we hier als samenleving mee om? Wat vereist dit voor de opvoeding van kinderen en welke rol heeft de leerkracht of de pedagogisch medewerker hierbij, naast de ouders? In dit artikel staat het beleid ten aanzien van mediawijsheid centraal. Wat zijn de landelijke kaders, maar vooral: hoe vertaal je dit
naar de praktijk (de kinderopvang, school of thuis)?

PIP 65 - 2012

Mediawijs van beleid naar praktijk

 Volledige uitgave