Typologie van ouders in het kader van het vraagstuk ouderbetrokkenheid


Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Frederik Smit (ITS Nijmegen) ontwikkelde in 2005 op verzoek van het blad ’O’ van het Ministerie van OC&W, een typologie van ouders, in het kader van het vraagstuk van de ouderbetrokkenheid
bij de school.

PIP 66 - 2012

Typologie van ouders in het kader van het vraagstuk ouderbetrokkenheid

 Volledige uitgave