Beschouwing op Wmo


Door: Evelien Tonkens  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal verstrekkende gevolgen hebben voor zorg en welzijn. Maar we zullen kritisch moeten kijken onder welke voorwaarden de met de WMO beoogde
vermaatschappelijking kan slagen, betoogt Evelien Tonkens. ‘Gebeurt dat niet, dan is vermaatschappelijking al snel een enkele reis eenzaamheid.’

Sozio 68 - 2006

 Volledige uitgave