De precaire verhouding tussen hulpverleners en ouders


Door: Herman Baartman  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Hulpverleners vandaag de dag werken vraaggericht en mobiliseren de bronnen uit de omgeving van de ouders. Is de werkelijkheid niet weerbarstiger dan hulpverleners wensen, vraagt Herman Baartman zich af. Hij legt de precaire verhouding tussen hulpverlener en ouder onder
de loep. ‘Wie slechts bekommerd is om het kind dat tekortkomt, zal een ouder niet bereiken.’

Sozio 71 - 2006

De precaire verhouding tussen hulpverleners en ouders

 Volledige uitgave