Inspraak en invloed van clienten in de jeugdzorg


Door: Jan van der Born  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


De kenniskring Leefwerelden van jeugd van hogeschool INHOLLAND onderzocht ervaringen met cliëntenparticipatie in drie multifunctionele instellingen voor jeugdhulpverlening in de Randstad. ‘Dialooggericht handelen is een belangrijke voorwaarde voor participatie van cliënten. Dat geldt zowel voor inspraak en invloed op het niveau van de hulpverleningsrelatie, als op het niveau van de groep en de instelling.’

Sozio 72 - 2006

Inspraak en invloed van clienten in de jeugdzorg

 Volledige uitgave