Opvoedingshulp op maat


Door: Jo Franck  |  Prijs: € 3,90
Problematieken

 In winkelwagen


Vandaag de dag wordt massaal door allerlei opvoedingsen gezinsgerichte diensten opvoedingsondersteuning geboden aan ouders die opvoedingsproblemen ervaren.
Maar wat is eigenlijk de opvoedingsvraag van die ouders zelf? Nog te veel en te vaak wordt gekeken vanuit het opvoedingsaanbod en te weinig vanuit de hulpvraag van ouders, stelt Jo Franck.

Sozio 72 - 2006

Opvoedingshulp op maat

 Volledige uitgave