Casus Reanimatie


Prijs: € 3,90
Professionalisering, Casuïstiek

 In winkelwagen


In ons woonzorgcentrum Avondlicht te Dedemsvaart is de discussie actueel hoe we ons beleid moeten formuleren ten aanzien van het al dan niet reanimeren van onze cliënten. Het is van belang af te spreken hoe te handelen wanneer een cliënt een hartstilstand krijgt. Is de standaardwerkwijze dan dat het verzorgingspersoneel overgaat tot reanimeren of dient het uitgangspunt juist te zijn dat dit niet moet gebeuren? Of om in het jargon te spreken: reanimeren-ja of reanimeren-nee-tenzij... ? Graag ontvangen wij heldere adviezen hoe uit deze lastige discussie te komen omdat er bovenal duidelijkheid is gewenst. Voor onze huidige en toekomstige cliënten en onze
medewerkers.

Sozio 72 - 2006

Casus Reanimatie

 Volledige uitgave