Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers


Door: Peter Steenkist, Angela Busto  |  Prijs: € 3,90
Methoden en interventies, Professionalisering, GGZ

 In winkelwagen


Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor mannelijke, allochtone geweldplegers*. Wat maakt deze vorm van hulpverlening zo specifiek, en wat zijn de verschillen met de groepsbehandeling van autochtone geweldplegers?

Sozio 73 - 2006

Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers

 Volledige uitgave