Leven op het platteland


Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


In januari van dit jaar verscheen een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de leefsituatie van stad en platteland met elkaar vergelijkt: Thuis op het platteland. De leefsituatie van
platteland en stad vergeleken. Hieronder volgen enige highlights uit deze publicatie.

Sozio 76 - 2007

Leven op het platteland

 Volledige uitgave