Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren


Prijs: € 3,90
Problematieken, Jeugd

 In winkelwagen


Binnenkort mogen jongeren met ernstige opvoedingsproblemen niet meer samen in één gesloten
jeugdinrichting geplaatst worden met criminele jongeren. Hoe was dit vroeger? Zijn criminele jongeren en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen twee sterk verschillende groepen? Leidt de nieuwe onderverdeling tot betere behandeling? Redactielid Huub Wiltschut geeft een overzicht. Hij pleit daarbij voor het voorkomen van plaatsingen in een justitiële jeugdinrichting en betere nazorg.

Sozio 79 - 2007

 Volledige uitgave