Jongeren bereiken via MSN


Door: Huub Braam, Marjolijn Distelbrink  |  Prijs: € 3,90
Groepsprocessen, Professionalisering

 In winkelwagen


Professionals die groepen jongeren in beeld willen krijgen en houden, zoals jongerenwerkers, zien zich voor nieuwe uitdagingen gesteld. De straat neemt aan belang af als vindplek voor hun doelgroep. Jongeren brengen steeds meer tijd door op internet. Welke virtuele wegen kunnen jongerenwerkers en andere professionals bewandelen om hun contact met jongeren te verdiepen
en te intensiveren? Er is in potentie veel mogelijk, maar ICT is geen wondermiddel, zo leert onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Sozio 84 - 2008

Jongeren bereiken via MSN

 Volledige uitgave