Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking


Door: Dominique Lubbers, Sanne Rooijakkers, Serana Wahlen  |  Prijs: € 3,90
Problematieken, Methoden en interventies

 In winkelwagen


Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking is een lastig fenomeen. Waarom vertonen juist deze kinderen zelfverwondend gedrag en wat kunnen begeleiders doen om het gedrag te voorkomen? Welke interventies kun je inzetten op het moment dat een kind zichzelf toch verwondt en wat kan een begeleider doen na afl oop van zelfverwondend gedrag?

Sozio 87 - 2009

Zelfverwondend gedrag bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking

 Volledige uitgave