Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin


Door: Johan Peels, Lily van den Dobbelsteen, Ike Bouma  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering, Jeugd

 In winkelwagen


Een nieuwe veelbelovende voorziening moest het worden: het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vinden ouders en jongeren de weg naar het CJG en wat is de betekenis van het CJG voor allochtone ouders met 12+ jeugd? En wat kunnen de CJG’s leren van inspirerende voorbeelden uit het buitenland?

Sozio 93 - 2010

Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin

 Volledige uitgave