Cultuurparticipatie beinvloed door ouders


Door: Lara ten Broeke, Willem Bosveld  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Ondanks inspanningen om meer mensen naar musea en theaters te trekken, blijft klassieke
cultuur een vrijetijdsbesteding voor voornamelijk hoogopgeleide, welgestelde, autochtone Nederlanders van een zekere leeftijd. Het onderwijs in Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) probeert hier verandering in te brengen. Hoewel er nog weinig gezegd kan worden over de invloed van CKV op toekomstige cultuurparticipatie, concluderen Lara ten Broeke en Willem
Bosveld uit eigen onderzoek dat deze deelname voornamelijk wordt beïnvloed door ouders.

PIP 37 - 2007

Cultuurparticipatie beinvloed door ouders

 Volledige uitgave