Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk


Door: Shenna Werson  |  Prijs: € 3,90
Problematieken, Methoden en interventies, GGZ

 In winkelwagen


Een onderzoek naar huisverboden in Friesland laat zien, dat zowel ‘slachtoffers’ als plegers van huiselijk geweld kampen met diverse problemen: werk- en financiële problemen, psychiatrische
problemen, traumatische ervaringen, verslaving en suïcidale uitingen. Zicht hierop en de behandeling hiervan is essentieel voor de ontwikkeling van een effectieve en samenhangende aanpak van huiselijk geweld. 

Sozio 103 - 2011

Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk

 Volledige uitgave