Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen


Door: Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Hogescholen bieden binnen het sociale domein steeds meer specialistische opleidingen aan. Vreemd, want het werkveld verzucht dat de afstand tussen het onderwijs eerder
 groter dan kleiner wordt. Welke sociale professionals moeten we nu eigenlijk opleiden? 

Sozio 104 Special opleiding en werk - 2012

Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen

 Volledige uitgave