Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar


Door: Anne Willekens  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Op hogescholen een bekend verschijnsel: studie-uitval en studievertraging na de stage in het
derde jaar. Hoe kun je de uitval verkleinen, de vertraging vermijden en de praktijkschok verminderen? Bij Avans in Den Bosch worden vierdejaars studenten ingezet bij het SPH-onderwijsprogramma van het tweede jaar. Die inzet draagt bij aan versterkte weerbaarheid bij studenten in de jaarstage

Sozio 104 Special opleiding en werk - 2012

Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar

 Volledige uitgave