Beroeps-Orienterende praktijkvorming (BOP) voor vroegtijdige schoolverlaters


Door: Toby Witte  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Om de grote groep vroegtijdige schoolverlaters terug te leiden naar opleiding en werk, experimenteert de gemeente Rotterdam met Beroeps-Oriënterende Praktijkvorming (BOP): een
vernieuwend vormingsarrangement waarin oriëntatie-, onderwijs-, stage- en vrijetijdsactiviteiten een krachtige leeromgeving bieden aan kwetsbare jongeren. Beloning en sanctie zorgen voor de nodige discipline. Volgens evaluatieonderzoeker Toby Witte zijn de eerste resultaten hoopgevend, maar er is ruimte voor verbetering.

PIP 38 - 2007

Beroeps-Orienterende praktijkvorming (BOP) voor vroegtijdige schoolverlaters

 Volledige uitgave