Moreel beraad in de jeugdzorg


Door: Ruth Spijkerboer, Bert Molewijk, Jaap van der Stel  |  Prijs: € 3,90
Methoden en interventies, Professionalisering, Jeugd

 In winkelwagen


In de jeugdzorg zijn vraagsturingen protocollen belangrijk voor het professioneel handelen. Maar in concrete situaties kan dit leiden tot botsing van waarden. De hulpvraag kan namelijk op gespannen voet staan met een veilige situatie waarin het kind gezond kan opgroeien. Moreel beraad kan professionals helpen het handelen normatief te verantwoorden. 

Sozio 108 - 2012

Moreel beraad in de jeugdzorg

 Volledige uitgave