Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer


Door: Mathijs Tuynman  |  Prijs: € 3,90
Problematieken, Methoden en interventies, Professionalisering, De wijk

 In winkelwagen


In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van professionele hulpverleners. Wat betekent zelfbeheer voor hulpverleners? En welke lessen kan het bredere veld van zorg en welzijn trekken uit ondersteunen in zelfbeheer?
 

Sozio 108 - 2012

Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer

 Volledige uitgave