Grondslagen SPH (Complete uitgave)


Door: Jaska de Bree  |  Prijs: € 29,90
Casuïstiek

 In winkelwagen


Het boek Grondslagen SPH is het eerste boek uit een nieuwe serie 'Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen'.
In dit deel van de serie wordt een duidelijk beroepsbeeld SPH neergezet,
zoals beschreven in het Landelijk Opleidingsprofiel SPH De creatieve
professional. Dit beroepsbeeld wordt geconcretiseerd door een
omschrijving van de beroepsmethodiek, die normatief-ethische,
systeemtheoretische-, muzisch-agogische- en cognitief-gedragsmatige
elementen bevat.

De drie hoofdcompenties uit: 'De creatieve professional', 'De hulp- en dienstverlening aan en ten behoeve van cliënten',, 'Het werken binnen en vanuit een zorginstelling of hulpverleningsorganisatie' en 'het werken aan professionalisering', worden per taakgebied uitgesplitst in bij de competentie horende kwalificaties en daarvan af te leiden deelkwalificaties.

Vervolgens worden de methoden om die (deel)kwalificaties te kunnen
behalen benoemd. Deze methoden zijn gekozen op basis van de
beroepsmethodiek. Daarnaast worden, vanuit de agogische basismethodiek,
basiskwalificaties en methoden om die te behalen beschreven.

Er zijn checklisten die dienen om, zowel zelfstandig als met anderen in
praktijk en opleiding, de stand van de basiscompetentie en de
beroepscompetentie te toetsen. Een aantal van deze checklisten kunt u
downloaden middels onderstaande links.

Ter illustratie van het integratief handelen op alledrie de
competentieniveaus, wordt bij iedere competentie een grote casus
geleverd waarin steeds dezelfde hulpverleningsinstelling en een aantal
belangrijke actoren wordt opgevoerd, maar waarin afhankelijk van de
competentie bepaalde (deel) kwalificaties op de voorgrond en anderen op
de achtergrond staan.
Het boek Grondslagen SPH reikt tenslotte een kader aan om de planning van de acties binnen de zes taakgebieden - oriënteren,
ontwerpen, interveniëren, evalueren, professie en organisatie - te
kunnen registreren, zodat een concretere kwaliteitsbewaking van het
sociaal pedagogisch handelen mogelijk is.

Grondslagen SPH

Grondslagen SPH (Complete uitgave)

 Volledige uitgave