Condities


Door: Jaska de Bree  |  Prijs: € 29,90

 In winkelwagen


Condities, een van de competentieboeken van de serie Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen, is de methodische uitwerking van de veertien kwalificaties uit De creatieve professional die samen de competenties ?werken binnen en vanuit een zorginstelling
of hulpverlenende organisatie? en ?werken aan professionalisering?
vormen. De eerste competentie omvat de taken van de SPH?er met
betrekking tot professioneel samenwerken, (bege)leiding geven,
anticiperen op- en participeren in de ontwikkeling en uitvoering van
beleid en instellingsmethodiek, het coördineren en uitvoeren van
beheerstaken .

De tweede competentie omvat de taken van de SPH?er met betrekking tot de
eigen professionele ontwikkeling, de bijdrage die hij levert aan de
maatschappelijke erkenning en legitimatie van het beroep en de
ontwikkeling van beroepsmethodiek


Met deze competenties op meso- en macroniveau levert de SPH?er zijn
bijdrage aan het realiseren van de juiste condities voor goede sociaal
pedagogische hulpverlening.

Condities