De creatieve professional - met afstand het meest nabij (Complete uitgave)


Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


De Sociaal Pedagogische Hulpverlener is voor veel mensen die zijn aangewezen op (psycho-) sociale of pedagogische hulpverlening een
sleutelfiguur in het alledaagse leven. Een sleutelfiguur die mensen met
heel uiteenlopende problematiek hulpverlening biedt die gericht is op
een zinvol bestaan en maatschappelijke participatie.


Met deze uitgave wil het Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal
Pedagogische Hulpverlening (LOO-SPH) duidelijk maken hoe de SPH’er wordt opgeleid en toegerust.


De 15 beschreven kwalificaties zijn voor opleidingen SPH voorschrijvend.
Voor de student geven de kwalificaties een beschrijving van het
toekomstige beroepshandelen.
Met dit document is een nieuwe koers is uitgezet naar de toekomst, een
toekomst waarin het LOO SPH blijvend creatieve professionals wil
opleiden, die in de hulpverlening aan mensen in het leven van alledag
vanuit verbinding een nieuw perspectief willen geven.

De creatieve professional - met afstand het meest nabij

De creatieve professional - met afstand het meest nabij (Complete uitgave)

 Volledige uitgave