Opvoedingsrelaties versterken


Prijs: € 4,90

 In winkelwagen


De hbo-opleiding Pedagogiek leidt op tot pedagogen die individuele hulp- en begeleidingsvragen van kinderen, jongeren, ouders, docenten en
andere opvoeders kunnen beantwoorden. De vragen en problemen waarbij
hbo-pedagogen zijn betrokken, strekken zich uit van de alledaagse
opvoeding tot problematische opvoedingssituaties waarbij hulpverleners
van buiten het gezin moeten worden ingeschakeld. De begeleiding en
ondersteuning kan ook plaatsvinden binnen instellingen voor opvoeding,
zorg en onderwijs. Daarnaast is advisering aan instellingen en overheden
over beleid en preventie van opvoedingsproblemen mogelijk.


Hbo-pedagogen kenmerken zich door hun specifieke gerichtheid op de
relatie tussen ouder/opvoeder en kind/jongere. Zij nemen in principe de
opvoedingstaak van ouders niet over maar ondersteunen ouder en kind bij
het opbouwen en herstellen van een normale opvoedingsrelatie. Wanneer
kinderen/jongeren (tijdelijk) niet in het gezin kunnen verblijven,
kunnen pedagogen in een zorginstelling als pedagogisch medewerker een
bijdrage leveren aan de opvoeding.


Hbo-pedagogen zijn in een groot aantal werkvelden actief te midden van
tal van andere sociaalagogische beroepsbeoefenaren. Ze zijn werkzaam in
vrijwillige en geïndiceerde zorg in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en
ggz, bij maatschappelijke instellingen en overheden voor advisering over
opvoedingsproblematiek, in de kinderopvang en in het onderwijs.

Opvoedingsrelaties versterken