Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers


Door: Rob Arnoldus  |  Prijs: € 3,90
Methoden en interventies, Professionalisering

 In winkelwagen


Er zijn nogal wat jongeren die thuis voor een zieke, gehandicapte, verslaafde of psychiatrisch
belaste ouder zorgen. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is die mantelzorg niet meer alleen ‘mooi meegenomen’, maar rekenen gemeenten op de inzet van jonge mantelzorgers. Rob Arnoldus schetst de kracht en kwetsbaarheid van deze jongeren en laat zien met welke problemen zij te maken hebben.

PIP 39 - 2007

Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers

 Volledige uitgave