Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift


Door: Arjan Bolt, Quirien van der Zijden  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering, Jeugd

 In winkelwagen


De cliënt écht centraal
De jeugdzorg lijkt de werkwijze van 1Gezin1Plan te omarmen. Maar voor een werkelijke vertaalslag van deze filosofie naar de praktijk, in de samenwerking met gezinnen, is meer nodig dan nu gebeurt. Hulpverleners moeten leren cliënten te ondersteunen bij het formuleren van hun doelen vanuit hun perceptie. En Jeugd&Gezinsteams moeten een centrale pijler gaan vormen in de manier van werken.

Sozio 4 - 2013

Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift

 Volledige uitgave