Kloof tussen leefwereld en systeemwereld


Door: Ines Schell-Kiehl, Geralien Holsbrink-Engels, Leonie Slots  |  Prijs: € 3,90
Problematieken, Werkvelden, De wijk

 In winkelwagen


Hoe ervaren bijstandsgerechtigden re-integratietrajecten?
Een bijstandsgerechtigde die zich niet aan de regels houdt bij een reintegratietraject kan met strafmaatregelen te maken krijgen. Hoe beleeft een betrokkene zo’n sanctie en werkt de maatregel wel in de hand waar hij voor is bedoeld? En hoe zouden hulpverleners kunnen bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen de leefwereld van de bijstandsgerechtigden enerzijds en de systeemwereld anderzijds?

Sozio 3 - 2014

Kloof tussen leefwereld en systeemwereld

 Volledige uitgaveGerelateerde producten