Impact van mediageweld onderzocht


Door: Peter Nikken  |  Prijs: € 3,90
Methoden en interventies, Professionalisering

 In winkelwagen


Over de impact van mediageweld op kinderen wordt zo verschillend gedacht, dat opvoeders al snel het spoor bijster raken. Onderzoeker Peter Nikken laat zien dat alle visies op dit vraagstuk een kern van waarheid bezitten, maar te veel generaliseren. Of kinderen zich agressiever gaan gedragen door de confrontatie met mediageweld hangt af van het soort geweld, het kind, ouders en opvoedingsomstandigheden. Door studie naar deze factoren is het mogelijk om risicogroepen aan te wijzen en praktische handreikingen te geven.

PIP 40 - 2007

Impact van mediageweld onderzocht

 Volledige uitgave