Agologie als aparte wetenschap?


Door: Hans van Ewijk  |  Prijs: € 3,90
Methoden en interventies, Professionalisering

 In winkelwagen


In zijn betoog ‘Het belang van sociaal handelen (én van een agogische wetenschap)’ (pagina 28) pleit Piet Winkelaar voor een herleving van de agologie of andragologie. Hans van Ewijk ziet er weinig heil in.

Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)

Agologie als aparte wetenschap?

 Volledige uitgaveGerelateerde producten