Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding


Door: Tom Kroon  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Wie het geweten ter sprake brengt werd tot voor kort al snel voor moraalridder of dominee versleten. Maar het geweten is terug van weggeweest. Tom Kroon betoogt dat we in de morele opvoeding niet langer om het geweten heen kunnen. Want wat geeft richting aan ons handelen wanneer redenen tekortschieten? En wat beweegt ons om soms tegen ons eigenbelang in te gaan?

PIP 30 - 2006

Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding

 Volledige uitgave