Gebruik je boerenverstand


Door: Marc Räkers  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering, Werkvelden, De wijk

 In winkelwagen


De opinie van Marc Räkers | Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent op henzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die verwijst, adviceert, regisseert, voorschrijft en die specialisten coördineert.

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

Gebruik je boerenverstand

 Volledige uitgaveGerelateerde producten